Test: Ett skitigt jobb – Happy testar styrlager

Datum:
24 maj 2006 00:51

Styrlager är inte kul. Faktum är att det nog är en av de tråkigaste komponenterna på cykeln. Trots att det är en så tråkig komponent så är det kanske det mest utsatta lagret på cykeln. HappyMTB-redaktionen känner sig därför manad att göra ett långtidstest av styrlager.

Text: Oskar Williamsson (oskar@happymtb.org) Foto: Patrik Skolling-Möller och Oskar Williamsson

Smutslager

Om man bygger en cykel från början är en av de detaljer som blir kvar till sist ofta styrlagret. När hela önskelistan är klar så är det bara den där sista tråkiga komponenten kvar. Det saknar helt magin som finns kring ett baknav eller till och med en sadelstolpe. Man kan inte skryta om styrlager, och enda gången man märker av dem är när de inte fungerar.

Placeringen av styrlagret rakt ovanför framhjulet gör att det är hårt utsatt för vatten och lera. När man öppnar lagret möts man inte sällan av en brun sörja bestående av vatten och grus. För att lagret ska fungera i längden krävs det därför att det är tillräckligt tätat så att inte smutsen når lagerbanorna. Det här är särskilt viktigt om man inte underhåller lagret med jämna mellanrum.

Vad testar vi?
Det här testet handlar om hur styrlager står emot vatten och smuts. Om vatten och smuts når lagerbanor och kulor på ett lager så kommer det förr eller senare att skadas, och i förlängningen leder det till att det inte längre fungerar. Därför ska vi undersöka hur styrlager ser ut efter en säsongs användning. Det kommer inte att ge oss svart på vitt om hur länge styrlagret kommer hålla, men förmågan att motstå smuts ger en fingervisning av vad man kan förvänta sig om livslängden.

Fem lager från lika många tillverkare har valts ut. Vi har valt lager som kostar mellan 400 och 1000 kronor i handeln. Detta är att betrakta som ett mellansegment, då det finns både billigare och dyrare lager.

Styrlagren har monterats på fem cyklar som rullar ungefär lika mycket, och alla cyklister har instruerats att inte undvika regn, lera och vattenpölar. Styrlagren monterades den 3 april och vi kommer nu att köra dem till i höst. Då kommer vi att montera isär dem och se hur de har klarat säsongen.

Olika lagertyper
Det finns tre typer av lager för styrlager. Det är lager med lösa kulor, vad som brukar kallas maskinkullager eller cartridgelager, och nållager. Vanligast på billigare lager är lösa kulor, och på dyrare lager är det cartridgelager. Nållager är vanligast i landsvägssammanhang och ses inte så ofta på mountainbike.

lagertyper.jpg

Lager med lösa kulor är gjorda för att ta belastning både underifrån och från sidan. När det gäller konventionella maskinkullager är de gjorda för att belastningen ska komma rakt från sidan vid liggande montering. För att kunna ta belastning även underifrån så ”snedställer” man lagerbanorna, på samma sätt som man gör med lagerbanor för lösa kulor. Det finns två vinklar på lagerbanorna i styrlagersammanhang, och det är 36 eller 45 grader.

Nållager bygger på små rullar i stället för kulor som det är i kullager. Nållager är normalt gjorda enbart för belastning rakt underifrån. På samma sätt som man vinklar kullager kan man även vinkla nållager.

För riktigt hård körning överdimensionerar man lagren. Den normala kuldiametern i ett lager med lösa kulor är 4 millimeter. Lager gjorda för downhill, dirt och andra stilar som kräver biffigare utrustning har ofta kulor som är 6,35 millimeter i det undre lagret. Är det cartridgelager kan även de ha en grövre dimension.

Att tänka på när man väljer lager
Det finns flera olika standarder för styrlager, men i dag har i stort sett alla cyklar A-headset 1 1/8”. A-headset 1 1/8” innebär att styrlagrens låsmuttrar inte är gängade på gaffelröret som det var förr, utan att låsmuttrarna är borta och att allt hålls på plats genom att styrstammen klämmer runt gaffelröret. Det gör att nästan alla lager passar på nästan alla cyklar, så länge de är gjorda för konventionella lager. Förutom konventionella lager finns två andra varianter av styrlager som kallas integrerade och semi-integrerade. Integrerade styrlager har lagerskålarna nerpressade i ramens styrhuvud. På en ram med integrerade styrlager kan man normalt inte byta styrlager. Även semi-integrerade styrlager har lagerskålarna monterade inne i styrhuvudet men är möjliga att byta ut. Det är ramen som avgör vilken variant av styrlager man kan använda.

Utbudet av styrlager blir därför stort. Prisspannet är från runt hundralappen upp till över 1500 spänn. Det finns DH-lager med extra stora lager och det finns riktigt lätta lager för gramjägaren. En del lager som är gjorda för hårdare körning, till exempel dirt och downhill, har skålar med extra djupt instick så att påkänningarna på ramen ska bli mindre vid hårda landningar. Om man haft problem med att lagerskålarna inte sitter fast ordentligt i ramen kan det vara en fördel med skålar med längre instick så att de sitter stadigare i ramen.

Ett cartridgelager med tätade lager har fördelen att det ofta kräver mindre underhåll än ett lager med lösa kulor. Har man lösa kulor bör man titta till lagret lite då och då och göra rent och fetta om det. Med cartridgelager kör man på så länge lagren håller, och när de är slut byter man ut lagren mot nya. För den som inte vill hålla på med underhåll är därför cartridgelagren enklare. Nackdelen är att bytet till nya lager kan bli ganska dyrt. Har man ett lager med lösa kulor så kan man enkelt byta ut alla kulor om det blir lite slitna. Lösa kulor är billigt, och en uppsättning nya kulor kan man få för runt 30 kronor. Håller man koll på sitt lager och byter kulor i tid kan det därför vara mer ekonomiskt med lösa kulor.

bygghöjd.jpgDet man ska vara noggrann med när man köper lager är att se till att styrlagrets totala höjd inte är för stor. Styrlagrets totala höjd är avståndet från ringen som sitter i botten på lagret till den översta delen som styrstammen trycker emot, förutom den del som sticker in i ramen. Det är alltså hur mycket styrlagret bygger på höjden när det är monterat på ram och gaffel. Om man har ett gaffelrör som är kapat exakt för att passa den ram som den sitter på måste man vara noggrann så att det nya styrlagret inte bygger mer än det gamla. Om det gör det kommer inte styrstammen att kunna klämma åt ordentligt runt gaffelröret. Om man har några distanser mellan styrstammen och lagret har man ofta tillräckligt spelrum så att man inte behöver tänka på det här, men har man inga distanser alls så ska man vara noggrann.

SlitsEn annan skillnad mellan lagren är hur de centreras runt gaffelröret. Det vanligaste är att man har en konisk ring med en slits som centrerar lagret när man monterar styrstammen. En alternativ konstruktion är att göra den övre lagerskålens hål för gaffeln så litet så att man inte behöver en centrerring. Den här konstruktionen bygger alltså på att man har höga toleranser i tillverkningen och gör hålet så nära 1 1/8 tum så att den sitter tight runt gaffelröret. Problemet är bara att det är inte alltid som det är lika höga toleranser i gaffeltillverkningen. Det kan därför bli problem när man ska montera och justera styrlagret om det är konstruerat för att användas utan konisk centrerring.

BBB

BBB.jpg

BBB Turnaround är testets billigaste lager. Det är också testets lättaste lager. Det är ett cartridgelager med tätade lager som sitter i lagerskålar av aluminium. I botten sitter en hel ring av aluminium, och i toppen en konisk centrerring av aluminium med en slits i. Ytterligare tätningar saknas. Lagerbanornas vinklar mot skålar och konor är 45 grader. Det här är det lager som har den högsta totala höjden av de testade lagren. Monteringen av lagret var mycket enkel.

BBB isär.jpg

Märke BBB
Modell Turnaround
Pris 398 kr
Vikt 95 g
Dimension lager
(innerdiam.*ytterdiam.*höjd) 30*41,5*6,5 mm
Instick i ramen 10 mm
Höjd övre del 18,9 mm
Höjd undre del 13,4 mm
Höjd total 32,3 mm
Diam. Instickande del i ramen 34,1 mm

FSA

Orbit XL.jpg

FSA Orbit XL2 liknar BBB och Pro men har bättre finish. Det är samma typ av lager med tätade maskinkullager, men med extra tätningar i glappet mellan undre lagerskålen och lagerkonan. Det övre lagret är likadant som BBB men det undre är något grövre. Det här lagrets totala höjd är lågt. Monteringen var enkel.

Orbit XL isär.jpg

Märke FSA
Modell Orbit XL2
Pris 625 kr
Vikt 99 g
Dimension övre lager (innerdiam.*ytterdiam.*höjd) 30*41,5*6,5 mm
Dimension undre lager 30*44*8 mm
Instick i ramen 9 mm
Höjd övre del 14 mm
Höjd undre del 14,2 mm
Höjd total 28,2 mm
Diam. Instickande del i ramen 34,1 mm

Pro

Pro.jpg

Pro Cartridge är mycket likt BBB. Uppbyggnaden är densamma. Lagren skiljer sig lite från BBB då den invändiga lagerbanans vinkel mot konan är 36 grader. Den utvändiga vinkeln är 45 grader. Monteringen av lagret var mycket enkel.

Pro isär.jpg

Märke Pro
Modell Cartridge
Pris 449 kr
Vikt 104 g
Dimension lager (innerdiam.*ytterdiam.*höjd) 30,2*41,7*7 mm
Instick i ramen 10 mm
Höjd övre del 16,4 mm
Höjd undre del 12,9 mm
Höjd total 29,3 mm
Diam. Instickande del i ramen 34,1 mm

Woodman

Woodman.jpg

Woodman är en riktig specialare. Det ser faktiskt inte ut som något annat lager jag sett. Det är extra stora cartridgekullager både uppe och nere, och de levereras monterade i sina skålar. Ovanpå det undre lagret finns ett nållager. Teorin bakom det här är att nållagret ska ta upp belastning underifrån och de övriga lagren ska ta emot belastning framifrån och från sidan. Lagren är tätade, och skålarna är utformade med skåror som ska förhindra att smuts kommer in i lagret. Den översta brickan har ingen konisk centrerring utan har en smal innerdiameter och en o-ring som centrerar. Trots lagrets kraftiga utformning är Woodman det styrlager som har den minsta totala höjden av de testade lagren. Monteringen var inte svår men det var lite omständigt.

Woodman isär.jpg

Märke Woodman
Modell Saturn
Pris 1 000 kr
Vikt 151 g
Dimension kullager (innerdiam.*ytterdiam.*höjd) 35*47*7 mm
Dimension nållager (diam.*längd) 2*5,5 mm, 36 st
Instick i ramen 9,1 mm
Höjd övre del 15,9 mm
Höjd undre del 12,2 mm
Höjd total 28,1 mm
Diam. Instickande del i ramen 34,2 mm

WTB

Wilderness hel.jpg

WTB är testets enda lager med traditionella lösa kulor, lagerskål och lagerbanor. Kulorna ligger i kulhållare som håller dem på plats. Det skiljer ut sig genom att ha inbyggda smörjportar och är uppbyggt för att man regelbundet ska fylla på med fräscht fett och tränga ut det gamla. Det gör att monteringen är lite småkrånglig med många tätningar som ska sitta på sina bestämda platser. Det är också lite tyngre än de enklare maskinkullagren. För att kunna utnyttja smörjportarna krävs att man har en fettspruta med tunn pip.

Wilderness isär.jpg

Märke WTB
Modell Momentum Greaseguard
Pris 650 kr
Vikt 125 g
Dimension lagerkulor 4 mm, 22 st.
Instick i ramen 7,6 mm
Höjd övre del 15,8 mm
Höjd undre del 14,2 mm
Höjd total 30 mm
Diam. Instickande del i ramen 34,1 mm

Avslutning
Nu sitter lagren på plats och är redo att utsättas för en regnig cykelsäsong. Vi kommer inte göra någonting med lagren under sommaren, förutom WTB-lagret som kommer smörjas enligt tillverkarens instruktioner. Till hösten får vi se hur lagren klarade testet.

Importörer
BBB: Quality Bike
Pro: Shimano Nordic
FSA: Grahns
Woodman: SWIP
WTB: North American Flyers

Kommentera och diskutera

Så här monterar du ett cartridgestyrlager

Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.