HappyMTB:s Mekskola #10: Byta bromsbelägg på skivbromsar

Datum:
18 februari 2014 00:09

ingress

HappyMTB och Specialized Concept Store Stockholm har tillsammans tagit fram en serie instruktionsfilmer för att ge en hjälpande hand i verkstaden. I HappyMTB:s mekskola #10 är det dags för skivbromsarna att få nya bromsbelägg.

I den här videon visar vi byte av bromsbelägg på skivbromsar. I det här exemplet används Avid-bromsar, men andra märken byts ofta på liknande sätt.

För att byta bromsbelägg behöver du:

2,5 mm insex

luftningsblock eller annat långsmalt verktyg av plast

ev. 5 mm insexnyckel

1. Montera av hjulet.

belgg

2. Ta bort låsclipet i änden på skruven som håller beläggen på plats, och lossa därefter skruven med hjälp av en 2,5 mm insexnyckel.

3. Drag ut de gamla bromsbeläggen.

4. Inspektera bromsbeläggen. Om det är mindre än en halv millimeter slityta kvar ska beläggen bytas.

4. Tryck isär kolvarna i bromsoket. Använd ett luftningsblock eller ett verktyg av plast. Var försiktig så att inte kolvarna skadas. Om de gamla beläggen ska kasseras kan du använda dessa som skydd och trycka med en vanlig skruvmejsel.

5. Sätt i de nya beläggen. Glöm inte returfjädern!

6. Skruva tillbaka skruven som håller beläggen på plats. Skruven behöver inte dras åt hårt. Sätt tillbaka låsclipet.

Klart!

Oket kan behöva centreras kring bromsskivan efter att beläggen byts. Till detta behöver du en 5 millimeter insexnyckel.

När du tagit bort beläggen kan du passa på att motionera bromskolvarna. Tryck försiktigt ut dem med bromshandtaget och tryck tillbaka kolvarna in i oket. Upprepa proceduren några gånger till båda kolvarna rör sig samtidigt.

Kommentera och diskutera