Ytterligare korsningar ger cyklister rätt att köra mot rött

Datum:
01 augusti 2016 08:40

Sedan november 2013 har danska Vejdirektoratet utfört ett test där cyklister i utvalda korsningar, tillåtits att svänga höger trots rödljus. Tilltaget ska öka framkomligheten för cyklisterna samtidigt som det ska hjälpa till att få ett bättre flöde i trafiken.

I december 2015 gjordes en utvärdering utifrån observationer, registrerade konflikter och olyckor kopplade till de utvalda korsningarna. Resultatet visade att försöket varken orsakat mer konflikter eller fler olyckor. Därför har nu antalet utvalda korsningar ökat till 33 stycken runt om i landet och fler sägs vara på gång.

För att undvika konflikter, har Vejdirektoratet infört en del regler för de utvalda korsningarna. En speciellt skylt har tagits fram som visar vilka korsningar som tillåter högersväng vid rött ljus. Korsningar som inte är speciellt skyltade, kräver att cyklister stannar för rött i alla lägen (Rödljuskörning bötfälls normalt med 1000 DKK). Vid de utvalda korsningarna får cyklisten endast svänga höger om det är fritt, cyklisten har således väjningsplikt för gående och korsande cyklister. Vejedirektoratet uppmanar även cyklister att visa barn, äldre och rörelsehindrade extra hänsyn.

Kravet på korsningarna som ska omfattas av undantaget har hitintills varit att det ska vara en separat cykelbana fram till korsningspunkten och att det även ska finnas en separat cykelbana att svänga in på efter trafikljuset.

Efter tre års försök och en utvärdering som visar att högersväng vid rött för cyklister inte orsakar vare sig fler konflikter eller olyckor så hoppas nu bland annat Cyklistförbundet att försöken nu ska bli permanenta lösningar istället. ”Nästa steg blir att göra rödljuskörningar vid högersväng permanent vid de utvalda korsningarna”, säger Cyklistförbundets ordförande Klaus Bondam.

Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.

Senaste kommentarer

NAnders 2016-08-01

Jag tror att regeringens avsikt var att fordonssignalerna i så fall ska gälla även cyklister (Vägmärkesförordningen 3 kap. 2 §). Den gamla vägtrafikkungörelsen var helt på det klara med att cykeltrafik var en del av trafiken och cykelbanor en del a...

eketjall 2016-08-01

Trafikverket verkar ha något liknande experiment på gång i Eskilstuna; Med skillnaden att cyklister får cykla i vilken riktning som helst vid rött. Det är iaf hur jag tolkar det när man i en ljusreglerad 4-vägskorsning med parallella gång och cykelba...