Inred miljövänligt med säkra cykelställ

Datum:
23 september 2016 12:05

Att integrerar cykelparkeringar i stadsplaneringen är kanske inte alltid det enklaste. Cykelparkeringar tar upp plats och gaturummet kanske även ska fyllas med grönska som i sin tur också tar upp plats. I det flesta städer finns dock ett underskott av bra parkeringsmöjligheter för cyklister, speciellt i stadskärnan.

Kommuner runt om i Sverige jobbar på olika sätt för att få fler att cykla och om fler ska cykla så måste det även finnas cykelparkeringar. Förutom krav på parkeringsmöjligheter så finns även kravet på cykelställ med möjlighet att låsa fast ramen. Idag är det den klassiska ”hjulknäckaren” som dominerar i gaturummen vilket inte allt för sällan genererar att cyklar istället parkeras vid soptunnor eller stolpar. Hjulknäckarna uppfylla helt enkelt inte cyklisternas krav på säker parkering.

Sen har vi det här med platsbristen. Måste cykelställ kunna rymma många cyklar på ett och samma ställe eller skulle man rent av kunna tänka sig utspridda parkeringsplatser? Redan idag parkerar ju många cyklister på spridda ställen för att kunna låsa fast ramen. Tänk om parkeringsmöjligheterna dessutom kunnat kombineras med grönska, skulle det inte innebär att det blir enklare att integrera cykelparkeringar i stadsplaneringen?

Lättplacerade cykelställ

Det engelska företaget Front Yard Company har funderat en hel del över hur kombinationen säker cykelparkering och grönska i gaturummet skulle kunna kombineras. Svaret blev PlantLock, en blomsterbänk och cykelparkering i ett. När blomsterbänken är fylld med jord, blir den så tung att det är omöjligt att flytta på lådan. De flesta cykeltjuvarna skulle förmodligen inte lägga tiden på att försöka gräva ut lådan men för extra säkerhet så kan lådan också bultas fast i marken.

Bågarna är gjorda av Boron stål som är en extremt hård metall och har placerats i en höjd som gör det möjligt att dra låset genom båge, ram och framhjul (lite beroende på typ av lås). Bågen löper dessutom längs med hela lådans sida så möjligheten finns att även låsa fast bakhjulet för den som vill vara extra säker. För att passa in i gaturummet eller trädgården, har lådorna fått färgen ”spring forest green” men finns även att få i ”Dark mulberry red”. För den som vill ha en PlantLock i egen färg, kan beställa detta mot en extra kostnad. Varje PlantLock ger två parkeringsplatser och kan med fördel placeras på mindre ytor.

Även privatpersoner har möjlighet att sätta en PlantLock i sin trädgård. Många saknar cykelställ i det egna hemmet, något som cykeltjuven gärna drar nytta av. Precis som i det allmänna gaturummet, kan blomsterbänken förankras i marken och cykelställ kan kombineras med exempelvis en örtodling.

Några av Västra hamnens gröna innergårdar Jennie FasthNågra av Västra hamnens gröna innergårdar (Malmö)

Grönt boende

Redan nu bor mer än hälften av alla människor på jorden i städer. Den utvecklingen fortsätter i rasande takt och kan påskynda utrotningen av både växter och djur. En grön stadsplanering kan ge ökad biologiska mångfald och dessutom mildra effekterna av en global uppvärmning. Växtlighet i städerna har positiv inverkan på stadsmiljön då växtligheten både filtrerar och kapslar in luftföroreningarna. Därför bygger fler och fler företag miljövänligt och cykeln tas i större utsträckning med i planeringen. Parkeringsnormen för bilar är inte längre en självklarhet även om cykelhuset Ohboy i Malmö än så länge är först ut med en P-norm noll och full fokus på cykeln.

Cykelhuset Ohboy Jennie FasthCykelhuset Ohboy

Miljövänligt och cykelanpassat för större ytor

Green Roofed Shelters som är systerbolag till Front Yard Company har arbetat fram en miljövänlig cykelparkering för flerfamiljshus och arbetsplatser. Företaget använder sig av gröna tak dvs tak med levande växtlighet. Gröna tak tjänar flera syften för en byggnad, såsom att absorbera regnvatten, ge isolering, skapar en livsmiljö för fåglar och insekter samt skapa ett tilltalande miljö som minskar stressen för människor.

Green Roofed Cycle Shelter Green Roofed ShelterGreen Roofed Cycle Shelter

The Green Roofed Cycle Shelter är även försedd med ”wildlife habitat”- paneler som ökar djurlivets potential och den biologiska mångfalden. Insekter välkomnas att bosätta sig i panelens många utrymmen. 

cycle-shelter-with-green-roof Green Roofed ShelterWildlife habitat-paneler

Företaget visar dessutom att det är fullt möjligt att kombinera det miljövänliga med det praktiska och säkra för cyklisten. The Green Roofed Cycle Shelter kompletteras med bågar förankrade i marken så att ramen kan låsas fast i stället. Detta gör att cykeln står säkrare och dessutom låses cykeln in.

I framtidens stadsplanering kommer vi att få se mer grönska i gaturummen. Om städerna dessutom ska fortsätta arbeta för att fler ska välja cykeln, kommer frågan om fler cykelparkeringar att bli oundviklig. För att uppnå både miljömål och få till en trivsam stadsmiljö kan kommunerna bli tvungna att se förbi hjulknäckarställen och prova nya varianter. Vi ser att det finns möjligheter att integrera både mer grönska och säkra cykelparkeringar bara man ser utanför boxen.

 

Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.

Senaste kommentarer

thomaslundstrom 2018-01-18

Japp, de är grymma. Finns även på Malmö Bike & Ride.

jonja 2018-01-18

Föredömliga tvåvåningsställ med tak vid Linköpings sjukhus, norra porten. Såna här skulle jag vilja se på fler ställen. 342335 342336 342337

unsuspected 2016-09-23

Mycket intressant artikel både ur framtids och miljösynpunkt men även så riktar den sig mot mig i den professionella rollen som nyexaminerad facility manager.