Fråga en expert – Cykelfrämjandet

Datum:
17 oktober 2016 14:37

Denna veckas expertgäst är Cykelfrämjandet. Har du något du vill fråga Cykelfrämjandet om? Är du nyfiken på vad de gör för cyklingen i Sverige? Ställ dina frågor om allt som rör Cykelfrämjandet så kommer representanter från Cykelfrämjandet att besvara dessa nu på onsdag den 19 oktober.

Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och är en intresseorganisation som representerar alla sorters cyklister. Organisationen arbetar för en bättre cykelmiljö i Sverige genom att driva olika projekt, erbjuda cykelutbildningar samt påverka politiker och trafikplanerare.

Cykelfrämjandet har bland annat utarbetat ett program för ökad trafiksäkerhet där de främsta målen är ökad säkerhet, högre efterlevnad av trafikregler och cykelns integration i stadsbilden samt en ökad användning av cykeln som fordon. De arbetar även med så kallad cykelvägsanalys för att förbättra standarden på cykelbanor.

Cykelfrämjandet har 28 lokala avdelningar, så kallade kretsar, runt om i landet som jobbar bland annat med trafik- och infrastrukturfrågor, kampanjer och aktiviteter, cykelturism och utflykter i sina närområden.

Länk till Cykelfrämjandet

Allmänt om hur Expertgästen fungerar

Våra Expertgäster besvarar så många frågor som möjligt, men de har kanske inte möjlighet att sitta klistrade vid skärmen hela tiden. Så ha lite tålamod om du inte får svar på en gång. Om du inte får svar på din fråga så kanske den redan besvarats, fast i en annan formulering?

Notera att detta är människor som avsätter sin tid för att besvara era frågor och vi förutsätter att alla håller en hövlig samtalston, även om man är oense i sakfrågor.

Expertgästen kommer att bevaka tråden under utsatt tid. Därefter kan naturligtvis forummedlemmarna fortsätta att diskutera, men räkna inte med ”expertsvar”.

Ställ dina frågor till Cykelfrämjandet i forumet

Senaste kommentarer

Aliide 2016-10-19 17:42

Någon prognos på huruvida och i så fall NÄR Nationella Cykelstratigin behagar släppas, det har snart gått två år sedan riksdagen gav regeringen i uppdrag "att ta fram nationell cykelstrategi. Tillkännagivande om att se över möjligheten för cyklister ...

Miss Lycka 2016-10-19 18:54

Kräver ni att Trafikverket ska följa sina egna rekommendationer när det gäller cykelinfrastruktur?
Var står ni kravet på cykelbaneobligatoriet för cyklister som gäller "alla" oavsett hastighet, underhåll eller farliga lösningar?

GoranS 2016-10-19 19:58

Svaret på fråga två tror jag finns ovan:

• Cyklisters lika rätt att använda körbanan som andra trafikslag. Oavsett om det finns en parallell cykelbana eller inte.

AJ 2016-10-20 08:39

Frågestunden är över för denna gång. Stort tack till Cykelfrämjandet som tog sig tid att svara på frågor.

Hasse#7 2016-10-21 06:24

Tack för svar. Det är ju komplext så allt tar ju tid. Intressant att se att det finns en omfattande verksamhet som inte så ofta exponeras i media. 2+1 vägsproblemet känns ganska akut och likaså separation av trafikslag i tätort tex GC-bana som tar ne...