När cykeln bygger broar, inspirerar och sår frön

Datum:
05 januari 2017 16:42

I Sverige är cykeln en del av vardagen, men för alla är inte cykling lika självklart. Det amerikanska företaget Atlas Workshops har de senaste åren arbetat med resor för ungdomar som sträcker sig bortom charterkulturen och istället främjar lärande. Deltagarna ges en möjlighet att fördjupa sig i olika ämnen som exempelvis cykelkultur och hållbar mobilitet. Genom att besöka länder som främjar cykeln, får ungdomarna en möjlighet att på plats uppleva ett samhälle och en tillvaro där cykeln har en självklar roll. Under resans ca 10 dagar ska eleverna tillsammans ta fram en projektidé, lösning och/eller en produkt kopplat till temat genom att studera landet de befinner sig i. De senaste åren har elever bland annat besökt Sverige för att lära sig om vår cykelkultur. Kan vårt levnadssätt och vår syn på cykeln, påverka och inspirera andra att se cykelns alla möjligheter?

 

Elever från Atlas Workshops 2015 med Milan Obradovic, ordförande för Malmös tekniska nämnd. Jennie Fasth

Elever från Atlas Workshops 2015 med Milan Obradovic, ordförande för Malmös tekniska nämnd.

Att se världen från ett nytt perspektiv

The Atlas Workshops började som ett konsultföretag med uppdrag som bland annat mobiltelefonlösningar för befolkningen efter jordskalven i Haiti. Idén om att arrangera resor i utbildningssyfte kom efter att en skolklass önskat att få följa med på ett av företagets uppdrag, som vid tillfället gick till Indien. Resan blir en lärorik upplevelse för alla parter och även ett startskott för en helt ny inriktning.

Guidad tur i Stockholm och diskussioner Atlas Workshops

Guidad tur i Stockholm och diskussioner. Elever från Atlas Workshop sommaren 2016

Det fanns ett tydligt behov av resor där ungdomar kunde kombinera nytta med nöje. Resorna som förläggs över hela världen har alla olika teman där. Det kan vara allt från turism, integration, ekonomi, hållbar mobilitet m.m. Den gemensamma nämnaren är dock att fokus ligger på lärande. Resan skulle kunna ses som en sommarskola men där eleverna själv valt inriktning. Även hela skolklasser från internationella skolor utanför USA, har gjort liknande resor.

Test av familjen Fasths hemmabygge Atlas Workshops

Test av familjen Fasths hemmabygge.

Hur kommer cykeln in i bilden?

I Skandinavien arbetar vi en hel del med hållbar mobilitet. Cykeln har en stor roll i det vardagliga livet och utvecklingen går ständigt framåt. Distribution i större skalor kan numera göras med cykel, många familjer väljer bort bilen till förmån för cykeln och det dyker ständigt upp nya typer av cyklar på marknaden. Cykelinfrastrukturen byggs ut även om det kanske inte går så snabbt som vi önskat. Men till skillnad från exempelvis USA så har vi kommit en bra bit på vägen. I Sverige har vi sedan 70-talet, arbetat med att separera gång- och cykelbanor från de allmänna vägarna. I USA är separata cykelbanor relativt nytt och trafiken inbjuder för övrigt sällan till säker cykling.

Cykelsugna elever Atlas Workshops

Cykelsugna elever

Det innebär absolut inte att amerikaner inte cyklar, men det har ändå en inverkan på framförallt barn och unga som i allt mindre utsträckning väljer cykeln som färdmedel. I Sverige är det närmast en självklarhet att alla barn kan cykla, så är det inte i USA. Det är inte alls ovanligt att amerikanska ungdomar innehar körkort men saknar kunskap att cykla. Mycket kan kopplas till infrastrukturen men mycket beror också på attityd. USA är ett bilburet land och cykeln ses oftast mer som ett rekreationsverktyg snarare än ett fordon. Att ta körkort är dessutom gratis, görs ofta under skoltid och kräver inte så stora uppoffringar. Med andra ord så blir bilen ett enkelt val.

Hur kan då denna trend vändas? The Atlas Workshops tror på utbildning och i det här fallet, en möjlighet för unga att på plats få uppleva ett samhälle och en tillvaro där cykeln har en självklar roll.

En stående tradition: Allsång i Pildammsparken. Åres elever från Atlas Workshops Atlas Workshops

En stående tradition: Allsång i Pildammsparken. 2016 års elever från Atlas Workshops och en familjemedlem från familjen Fasth.

Welcome to Sweden

Under de senaste åren har jag haft privilegiet att få välkomna olika grupper och presentera cykel-Sverige. För mig har det varit precis lika kul och lärorikt som för ungdomarna. Vi har tillsammans studerat både cykelkultur, cykelinfrastruktur och även den svenska kulturen. Inför varje resa finns ett tema och temat för sommaren 2016 var ”Getting Americans on the bicycle”. Under 10 dagar pendlade eleverna mellan Malmö, Köpenhamn och Stockholm för att hämta inspiration. För en del kan uppdraget kanske låta enkelt men något som bör hållas i åtanken är att det som fungerar här i Skandinavien, kanske inte fungerar i USA. Eleverna är inte bara tvungna att bekanta sig med det svenska/danska samhället utan även hitta lösningar som passar det amerikanska samhället. Det färdiga projektet ska som tidigare nämnts, vara både innovativt och genomförbart. För de flesta eleverna i gruppen var detta dessutom första gången de gästade Skandinavien.

Så mycket cykel på så lite tid

Att få presentera sitt land och sin hemstad utifrån ett tema som ligger en varmt om hjärtat är något av det roligaste som finns. Samtidigt så måste upplägget vara både överskådligt och intressant. Det blir mycket för eleverna att ta in på väldigt kort tid och därför behövs variation. Eftersom 2016 års grupp hade Malmö som utgångspunkt så fick jag mer tid till mitt förfogande och valde därför att dela upp cykelkultur och cykelinfrastruktur i två delar. Utöver detta så spenderade gruppen en dag med cykelmek och så gjordes avstickare till både Köpenhamn och Stockholm. Sista dagen bjöd på projektpresentation och BBQ tillsammans med alla cykelmänniskor som eleverna fått bekanta sig med under sin vistelse i Malmö.

Hela gruppen plus delar av familjen Fasth Atlas Workshops

Hela gruppen plus delar av familjen Fasth

Eleverna

Jag vet absolut inget om eleverna i förväg annat än hur många de är och vilket tema resan har. Ändå har det klickat varje gång vilket jag måste ge eleverna cred för eftersom de är så sprudlande glada och nyfikna på vad de ska få se och uppleva. Oavsett om de fått minimalt med sömn efter en långa resa, så är de taggade att ta sig an cykel-Sverige.

Årets grupp bestod av sex elever mellan 15-17år samt två lärare. Alla med olika bakgrunder och från olika delar av USA. Trots att vi är totala främlingar så dröjer sällan någon längre stund innan frågorna börjar komma och diskussionerna är igång. Ungdomarna är otroligt vetgiriga och drar många paralleller till det amerikanska samhället i sina frågor och diskussioner, något som gör att även jag lär mig en massa om deras kultur som för övrigt skiljer sig en hel del från vår när det kommer till just cykling.

2015 års grupp stiftar bekantskap med Cykling utan ålder Jennie Fasth

2015 års grupp stiftar bekantskap med Cykling utan ålder

Cykelkultur

Det finns utan tvekan en stor cykelkultur i USA, men att bli en del av den tycks inte vara så enkelt. Att döma av mina samtal med elever och lärare så är den amerikanska cykelkulturen på många sätt närmast en subkultur för de riktigt inbitna cyklisterna. För de som bara cyklar lite då och då, finns inte så stort utbud. Slow Roll fenomenet har förvisso sina rötter i Detroit och har spritts till fler städer, men de fångar sällan upp de enstaka cyklisterna i förorterna. En av eleverna berättade om sitt cykelintresse men även nackdelen med att vara ensam om sitt intresse i en liten stad. En annan av eleverna förklarade att det var omöjligt att ta cykeln till skolan p.g.a de stora avstånden mellan hem och skola.  Endast en av eleverna cyklade regelbundet tillsammans med sin familj. Eftersom cykelkulturen föds där det finns cyklister och ett dedikerat cykelintresse så saknar många städer och förorter, cykelrelaterade mötespunkter, företag eller för den delen även någon att cykla tillsammans med. Många i gruppen blev därför förvånade över vår öppna cykelkultur som bjuder in till gemenskap oavsett hur mycket du cyklar och som även främjar cykeln på så många olika sätt.

Årets elever träffar Cykling utan ålder Atlas Worshops

Elever från 2016 års grupp, träffar Cykling utan ålder

Ett sätt att visa cykelns många användningsområden har varit att presentera eleverna för frivilligorganisationen Cykling utan ålder, som hjälper äldre att komma ut och känna vinden i håret trots att de själv inte kan cykla längre. Här får ung stifta bekantskap med äldre och det som för dem samman är cykeln.

Cykelgarage och logistik med cykel

Vår cykelkultur-dag började dock i Sveriges största cykelgarage: Bike & Ride Malmö C. Här har Malmö Stad satsat +100 miljoner kronor på ett parkeringsgarage för cyklar. Anläggningen innehåller ca 1500 parkeringsplatser, cykelverkstad, biljettautomater för dem som ska med tåg eller buss och t.o.m avsedda platser för lastcyklar. I Bike & Ride huserar även ett av Sveriges största cykelåkeri MoveByBike och eleverna fick en pratstund om möjligheterna att sköta leverans med cykel istället för bil.

Elever från 2015 års grupp besökte också MoveByBike Jennie Fasth

Eleverna från 2015 års grupp på studiebesök hos MoveByBike

I USA har cykelbud funnits i decennier men att frakta stora saker och t.o.m hela bohag med cykel var däremot nytt för gruppen. Eleverna fick en demonstration av cyklarna som MoveByBike använder och detta blev också första mötet med lastcyklar. Här blir skillnaden mycket tydlig när det gäller tillgången till cykelkultur. Cykeln har blivit en sådan självklar del i vårt samhälle och eftersom så många cyklar så skapas även en marknad för olika cykeltyper. Lastcyklar ser vi dagligen utan att reflektera över det. På sätt och vis har vi blivit hemmablinda. För gruppen blev det däremot något nytt och vi hade tur att det stod lite olika lastcyklar i cykelgaraget som eleverna kunde kika på.

Cykelmekarkurs hos Cykelköket Atlas Workshops

Cykelmekarkurs hos Cykelköket sommaren 2016

Mötespunkt med cykelmek

Cykelkultur handlar också mycket om gemenskap och efter att eleverna berättat att de ansåg att det saknas cykelrelaterade mötesplatser för framförallt ungdomar i sina respektive hemstäder, så blev nästa stopp Cykelköket Malmö. Under somrarna flyttas hela verksamheten ut till en stor container och besökare får möjlighet att stå i solskenet och meka med sina cyklar. Eftersom allt sker utomhus så blir känslan väldigt öppen och mer inbjudande, något som eleverna också påtalade. De kände sig välkomna och uppskattade att det fanns personal på plats som informerade och hjälpte till.

Att kommunen arbetar med att aktivera barn och unga under sommarlovet är heller inget som vare sig lärare eller elever var vana vid. I USA är det relativt ovanligt att det arrangeras öppen verksamhet i denna skala och kostnadsfritt dessutom. Det finns givetvis undantag men det mesta i USA kostar, vilket innebär att fritids- och sommaraktiviteter därmed också blir lite av en en klassfråga. Bicycle kitchen härstammar förvisso från USA men åter igen så ligger cykelköken placerade i områden eller städer där det finns många cyklister. Utbudet blir därmed begränsat, speciellt i mindre städer och i ytterområden.

Cykelköket i Malmö Atlas Workshops

Cykelköket i Malmö

Vad som kan vara värt att nämna, är att ytterområdena i USA inte nödvändigtvis handlar om sämre områden utan det kan vara välbärgade områden och så kallade gated communities, men där avståndet in till stadskärnan är stor. Det är således inte så märkligt att bilen blir det främsta transportmedlet, även för ungdomar.

Gruppen fick en presentation av Cykelkökets verksamhet och suget efter att själv få testa och meka med cyklar blev så stort att en dag på Cykelköket bokades in.

Elever från Zurich testar Cykelbibliotekets lastcykel med hjälp av Bertil Björk. The Atlas Workshops skolresor våren 2016 Jennie Fasth

Elever från Zurich testar Cykelbibliotekets lastcykel med hjälp av Bertil Björk. The Atlas Workshops skolresor våren 2016

I samma lokal husar även ett annat cykelrelaterat projekt: Cykelbiblioteket. Som grädde på moset, fanns deras ena lastcykel på plats och eleverna var inte sena att provcykla. Detta brukar vara ett populärt moment och eleverna från Zurich som gästade Malmö under våren 2016 hade samma tur. För samtliga elever hitintills, har det varit premiärturen på en lastcykel.

Elever från en internationell skola i Zurich besökte våren 2016 cykelhuset som en del av Atlas Workshops skolresor. Jennie Fasth

Elever från en internationell skola i Zurich besökte våren 2016 cykelhuset som en del av Atlas Workshops skolresor.

Ett hus dedikerat för cyklister

Ett stenkast från Cykelköket byggs just nu Sveriges och troligtvis även världens första cykelhus. P-norm noll och allt anpassat för cyklister, visar att det är fullt möjligt att tänka utanför boxen. Att inte stirra sig blind på hur saker är utan istället hur de skulle kunna vara om man vågar tänka innovativt, har varit viktigt att förmedla till eleverna.

Tanken att utesluta bilen helt möttes av stor tveksamhet. Många av eleverna är som sagt bosatta långt utanför stadskärnan där liv utan bil inte anses möjligt. Samtidigt så medgav alla att i storstäderna och framförallt i stadskärnan, skulle det vara möjligt att göra liknande. Idén må kanske inte vara så amerikansk, men det innebär inte att det inte skulle fungera. Det är just detta som resorna går ut på, att visa möjligheterna.

Cykeltur i Malmö Atlas Workshops

Cykeltur i Malmö

Cykelinfrastruktur

När det gäller skillnaderna i cykelinfrastrukturen mellan Sverige och USA så är de enorma. Därför kändes en cykeltur närmast nödvändig för att eleverna skulle få en helhetsbild av den svenska cykelinfrastrukturen. Som vi alla vet, kan cykelinfrastrukturen variera mycket från kommun till kommun. Valet föll dock på Malmö eftersom störst tid spenderades här och samtidigt fick eleverna jämföra skillnaden med närliggande Köpenhamn.

Cykeltur i Köpenhamn Atlas Workshops

Cykeltur i Köpenhamn

Gruppen hade några dagar tidigare varit i Köpenhamn och cyklat. Eleverna fick uppleva den danska cykelinfrastrukturen som kommit bra mycket längre än den svenska. Upplevelsen togs dock emot med blandade känslor. Å ena sidan är den danska cykelinfrastrukturen både säker och lättframkomlig, men det rör sig också fler personer på cykelbanorna och tempot är högt. Det kan lätt bli överväldigande om man inte cyklar på daglig basis. Resultatet blev att några elever inte alls var så sugna på fler cykelturer.

En stad utforskas dock bäst från en cykelsadel, inte minst cykelinfrastrukturen. Med utlovat lugnt tempo och lite trafik, beslöt sig alla för att trots allt följa med på en cykeltur runt Malmö. Med oss hade vi även min make och dotter, för att visa att en cykeltur även kan fungera som familjeutflykt.

Det fanns mycket att se på cykelturen Atlas Workshops

Det fanns mycket att se på cykelturen

Under turen kikade vi bland annat på skillnaderna mellan cykel- och gångbanor som anlades i samband med miljonprogrammet och cykelinfrastrukturen i nybyggda områden. Hur cykelstråken har gått från att läggas långt ifrån vägbanorna, till att numera anläggas längs med de allmänna vägarna och varför. I USA har man börjat anlägga seperated bikelanes som oftast märks ut väldigt väl med färgad/målas asfalt. Arbetet går dock väldigt långsamt och sammanhängande cykelnät hör inte till vanligheterna.

Arbete med projektuppgift Atlas Workshops

Arbete med projektuppgift

”Beep is the wheel deal”

Under vistelsens gång har eleverna arbetat flitigt med sitt projekt och innan gruppen lämnade oss för att åka hem till USA, så fick vi möjlighet att ta del av resultatet. Presentationen skedde under en avskeds-BBQ på en av Malmös innergårdar tillsammans med delar av cykelfolket som också haft privilegiet att få lärt känna ungdomarna. Den stora frågan blir då: Hur får man upp amerikanerna på cykel?

Presentation av projektarbete Jennie Fasth

Presentation av projektarbete

Gruppen gjorde bedömningen att för att få upp det amerikanska folket på cykelsadelns så räckte det inte med att det är kul och bra för hälsan att cykla, det behövdes mer än så. Det är egentligen inte så konstigt att det krävs en extra morot med tanke på att infrastrukturens utformning sällan inbjuder till cykling. Långa sträckor och brist på cykelbanor är nog för att bilen ska kännas som ett bättre och tryggare alternativ. Eftersom infrastrukturen inte byggs om i en handvändning så fokuserade gruppen istället på attityd.

Vi fick berättat för oss att amerikaner älskar att göra bra deals. Rabatter är omtyckta och dessutom lätta att anpassa utifrån olika målgrupper. Detta tog gruppen fast vid och projektidén blev således att ju mer du cyklar, desto fler rabatter kan du få. Det kan handla om att cykla till affären, restaurangen eller exempelvis till ett biobesök och få rabatter som belöning.

Projektet döptes till Beep och grundidén är att få så många som möjligt att cykla. Genom att välja cykeln, främjas en hälsosammare livsstil och rabattsystemet ska samtidigt skapa en gemenskap mellan invånare och näringsidkare inom kommunen.

En cykelparkering som genererar rabatter Jennie Fasth

En cykelparkering som genererar rabatter

Beep är inte bara det påhittade företaget bakom tjänsten utan även ljudet som hörs när cykeln parkeras i de speciella cykelställen. Vart ställen är placerade och vilka rabatter som kan inhämtas, finns i den tillhörande gratisapp som cyklisterna måste ladda ner till sina mobiltelefoner. Vad som är kul att se med cykelstället är att eleverna tagit till sig av samtalen vi haft, gällande vikten av att kunna låsa fast ramen i stället.

När cykeln väl är parkerad, dyker en streckkod upp på cykelställets display som scannas av med hjälp av mobilappen. Streckkoden sparas i appen och visas upp när rabatten nyttjas. Företag som kopplas till tjänsten, betalar en installationskostnad för cykelställen och en månadskostnad för tjänsten. I gengäld får företaget annonsplats i appen. Mängden cykelställ bestämmer företaget själv men i materialet som eleverna tagit fram, poängteras att det går in tre Beep-cykelställ på en bilparkering. Detta är också något som eleverna hämtat från sina observationer på stan.

Det är omöjligt att inte låta sig imponeras av gruppens arbete. Det som precis återberättats är projektet i stora drag, i själva verket har eleverna tänkt ut allt i minsta detalj inkluderat hur cykelställen ska förankras för att bli så säkra som möjligt för användarna. Faktum är att projektidén med stor sannolikhet skulle kunna förverkligas såväl i USA som i andra länder.

Sista kvällen med gänget och en härlig svensk/amerikansk BBQ Jennie Fasth

Sista kvällen med gänget och en härlig svensk/amerikansk BBQ

Många bäckar små

Eleverna har utan tvekan fått många nya intryck, tips och idéer under sin vistelse. Detta syns inte minst genom det gedigna projektarbetet som presenterade. Men hur har vistelsen påverkat deras vardag hemma i USA? Som redan nämnts så tampas de flesta med stora avstånd mellan hem och skola/stadskärnan. Tyvärr är ju detta inget som resan i sig kan ändra på så svaret jag fick angående användning av cykel, var att det helt enkelt är omöjligt att byta ut de vardagliga bilresorna mot cykelresor. Flera av eleverna skulle dock mycket väl kunna tänka sig att cykla till skolan om möjligheten fanns. En elev funderade på att införskaffa en elcykel eftersom det skulle lösa problemen med de geografiska förhållandena i hemstaden och tillåta längre sträckor på cykel. Några hade tidigare berättat att deras cyklar stått med punkteringar länge och meddelade att detta nu var fixat så att de kunde ta sig ut och cykla oftare.

De flesta har också fått en ny syn på sina respektive hemstäder:

”The new knowledge I gained on bicycles and bicycle infrastructure has made me realize that Miami is extremely unfit to adapt to a bicycle culture. From the unpredictable weather patterns to stores/houses/parks/schools being far apart from each other to the limited road space and poor city planning has made Miami a city of automobiles. After returning from the trip, I have become more aware of the differences between Miami and Copenhagen and the difficulties that Miami would face in order to become bike-friendly.”

Även den upplevda cykelkulturen har haft inverkan på ungdomarna. De nämner öppenheten och gemenskapen som något de uppskattade väldigt mycket samt en fascination över hur annorlunda vi skandinaver ser på cykeln. Hur städer anpassas efter cykeln, hur mycket som ordnas för cyklister och framförallt  hur lätt det är att ta sig runt i städerna på cykel.

Att identifiera problemen öppnar upp för möjligheten att ta fram lösningar

Även om elevernas levnadssätt i dagsläget kanske inte förändrats så mycket, så har deras syn på cykeln och dess möjligheter gjort det. De har identifierat bristerna i den egna cykelinfrastrukturen och genom sitt projektarbete har de spånat på idéer om hur man kan få fler amerikaner att cykla. De har både sett och upplevt hur ett samhälle kan se ut om man satsar på cykeln. Rom byggdes dock inte på en dag och vi får inte glömma att detta är ungdomar som fortfarande tampas med skola och prov. Men den dagen då de ska ut i arbetslivet på allvar, så är chanserna stora att någon av dem kommer att vilja arbeta med just infrastruktur, stadsplanering eller på annat sätt främja klimatsmarta lösningar såsom cykling.

Atlas Workshops

Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.

Senaste kommentarer

Stewe 2017-01-10

Trevlig artikel, tumme upp :-)