Idag blir det tillåtet att använda vägbanan även om cykelbana finns

Datum:
01 augusti 2018 11:40

Lagändringen som träder i kraft idag är ett välkommet erkännande av cykeln som transportmedel och en del av den nationella cykelstrategin för att stimulera hållbara transportlösningar.

Jennie Fasth

Inte längre ett måste. Cykelbanan alltså.

Tidigare lagtext krävde att cyklisten kunde motivera varför vägbanan var lämpligare att använda utifrån färdmålets läge, men från och med den 1 augusti 2018 tas denna del delvis bort. Numera får den som fyllt 15 år välja fritt med tillägget att särskild försiktighet ska iakttas och att färden går på vägbana med hastighet på högst 50km/h. På vägbanor med hastighet över 50km/h står kravet kvar om att cyklisten i första hand ska nyttja cykelbana om sådan finns och att vägbanan endast får används med hänsyn till färdmålets läge.

Happyride har tidigare skrivit en lite längre text om lagändringen här.

Senaste kommentarer

Zorg 2018-08-09 07:05

Att vi cyklister har lagen på vår sida betyder inte ett dugg så länge vi inte har polisen på vår och lagens sida. Jag filmade en bilförare som med bilen som vapen attackerade en pendlingscyklist på en vanlig stadsgata utan cykelbana, och jag filmade ...

JojjeM 2019-04-16 11:09

Blev vittne till incident från kontorsfönstret. Snabbpendlare längs Tegeluddsvägen som bedömde körbanan som lämpligare än den delvis avspärrade GC-banan blev upphunnen av hantverkarpickup som tutade. Cyklisten (som höll biltrafikens hastighet) hävdad...

perzzon 2019-04-16 11:17

När folk beter sig så brukar jag stanna framför dem och fråga vad de håller på med...
Brukar tyvärr sällan lyckas hålla mig lugn. Men jag jobbar på det.

Miss Lycka 2.0 2019-04-16 11:23

Det gäller att välja sina strider.