Veckans boktips – frihet på cykel

Datum:
24 mars 2019 20:45

Boktipset på Happyride är ett försök att ungefär samtidigt som SVT sänder Babel kort tipsa om en bok som på något sätt har med cykling att göra. Förhoppningsvis räcker det som redan står i bokhyllan längre än Babels säsong. 

Denna veckas bokval belyser en bit historia som allt som oftast kommer i skymundan, nämligen kvinnors kamp för jämställdhet och cykelns roll i det hela. Oftast nämns denna del av historien endast i små inslag här och var vilket gör att den lätt missas men blir framförallt svår att överblicka. Men i Sue Macy´s bok Wheels of change bjuds vi på 96 sammanhängande sidor med kvinnohistoria sett från cykelsadeln.

Jennie Fasth

Ur: Wheels of change

Före cykelns ankomst var kvinnors liv på många sätt ytterst begränsade. Om kvinnor skulle röra sig ute så var det första hand för att sköta sysslor kopplat till hemmet, några fritidssysselsättningar var det inte tal om. Kvinnor skulle i största möjliga mån ackompanjeras av sina män, att vandra runt på egen hand var förenat med lösaktighet. Den kvinnliga klädseln bidrog också till att begränsa kvinnorna genom tjocka otympliga kjolar i flera lager, för att inte tala om korsetten. Kvinnorna var i stort sett livegna utan möjlighet att råda över sina egna liv. De stod även utanför samhället i och med avsaknad av rösträtt. Men allt detta skulle komma att förändras, mycket tack vare cykeln.

Jennie Fasth

Ur: Wheels of change

Wheels of change är en lättläst och intressant bok som tar upp saker ur historien som många säkerligen aldrig hört talas om. Exempelvis att det fanns gott om patentansökningar från kvinnor för innovativa lösningar kopplat till cykeln såsom cykellås, cykelstöd, cykelsadlar osv. Cykeln var ju trots allt designad för män. Sen finns det delar i boken som kan kännas bekant men som ändå framställs på ett nytt sätt och mer ingående. Hur de cyklande kvinnorna bidrog till en bättre infrastruktur, som cyklister blev de en del av samhället och kunde tycka till om vägar och framkomlighet. Sue Macy tar även upp cykelns roll i media och hur detta påverkade såväl män som kvinnor. Ser vi på dagens bilreklamer så är det inte enbart ett fordon som det görs reklam för utan en hel livsstil och likadant var det för cykeln. För att inte prata om de tidiga forskningarna om riskerna med kvinnlig idrott som involverade annat än dans. Det blir tidvis lite tragikomiskt men det var så det var och Macy gör rätt i att inte försöka försköna historien. Sen är Wheels of change inte på något sätt dyster, tvärtom finns det många positiva skildringar, för cykeln blev ju verkligen ett lyft för kvinnorna.

Macy avhandlar de flesta områdena ur både ett kvinnoperspektiv och ett cykelperspektiv. Läsaren får stifta bekantskap med cykelsånger, cykelsport och cykelkläder blandat med presentationer av olika cyklande kvinnor som haft betydelse för historien. Boken innehåller dessutom gott om fina bilder. Wheels of change är ett utomordentligt komplement till historieböckerna och passar alla som har ett intresse för cykelns historia.

Happyride har även skrivit om de cyklande kvinnorna här.

Senaste kommentarer

Inga kommentarar