”70 procent av invånarna i Stockholms län skulle kunna cykla till jobbet på under 30 minuter”

Datum:
29 april 2019 14:52

Med bättre cykel-infrastruktur finns det en stor potential för att öka cyklandet i Stockholms län, visar en ny studie. Mer än 70 % av länets invånare skulle kunna cykla till jobbet på mindre än 30 minuter om cykling tillåts på alla vägar är slutsatsen.

– Vi vet förstås att det inte går att cykla på alla vägar, men vi vill visa på hur många som skulle kunna cykla till jobbet inom en halvtimme om infrastrukturen för cykling var bättre utbyggd, säger Astrid Michielsen, projektledare på Trivector Traffic.

Konsultbolaget Trivector Traffic, som jobbar med hållbara transporter, har på uppdrag av det regionala cykelkansliet på Region Stockholm genomfört en studie som undersöker möjligheterna för länets invånare att cykla till och från arbetet.

Region Stockholm menar att det saknas uppgifter om cykelns fulla potential för arbetspendling i länet, och att detta innebär att bilen ofta betraktas som det självklara alternativet, trots att det finns goda möjligheter att ersätta bilresan med cykel. I ljuset av detta har studien tagits fram, och det är därför man har räknat på att man får cykla på alla vägar även om det kanske är lite orimligt.

Studien har undersökt potentialen för cykelpendling till arbete, på ett visionärt, snarare än pragmatiskt, vis.

Resvägen från bostaden till arbetet har undersökts för samtliga förvärvsarbetande i länet. Studien analyserar vilken färdväg som är snabbast och hur lång tid det skulle ta att cykla mellan bostaden och jobbet. Analysen bygger på antagandet att det går att cykla på alla vägar (gångvägar, motorvägar, cykelvägar, bilvägar och i alla tunnlar) samt att det går att hålla en cykelhastighet på 20 km/h.

Om man exempelvis kikar på Stockholm stad är det cirka 15 % av de som har mindre än en halvtimme till arbetet som cyklar, medan ”potentialen” på förvärvsarbetande människor som skulle kunna nå sina kneg på under en halvtimme är över 80 %.


Hur lång tid tar det att cykla till arbetet? Andel förvärvsarbetande per område i Stockholms län som kan nå arbetet i olika tidsintervall.

Resultaten presenteras, förutom grafiken i de tre bilderna i denna artikel, även i en interaktiv karta. I kartan kan man detaljstudera specifika områden i länet med avseende på restid till arbetet. Det går också att zooma in i kartan och se vilka stråk i länet som har störst potential för cykelpendling och hur stora cykelflöden som är möjliga på varje enskild länk i vägnätet:
– Den regionala cykelplanen har som mål att andelen cykelresor ska öka till 20 %, vilket är ett ambitiöst mål. Potentialstudien visar dock att i mer än hälften av alla kommuner bor merparten av invånarna inom 30 minuters cykelavstånd från arbetet, om cykling tillåts på alla vägar. Det är ett cykelavstånd som många pendlare skulle kunna tänka sig, därför finns det mycket att vinna med ökade cykelinvesteringar, säger Astrid Michielsen.

Andel cyklister idag jämfört med andel potentiella cyklister med mindre än 30 minuter till arbetet.

För ett par år sedan gjorde GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm en studie där de kom fram till att en tredjedel av Stockholms cirka 350 000 bilpendlare skulle kunna cykla till arbetet på under en halvtimme. I den studien togs hänsyn till faktiskt möjliga cykelvägar, och man uppskattade även den möjliga cykelgruppen med data om ålder och fysik (de allra äldsta och svagaste fick fortsätta åka bil). Många bilister skulle kunna cykla istället:
– Vi har sagt att upp till en halvtimme borde inte vara något problem att cykla. Och då kom vi fram till att 112.000 av de här 352.000 personerna har så pass korta avstånd att de skulle kunna låta bilen stå, berättade Peter Schantz, forskare i rörelse, hälsa och miljö på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm för SVT Nyheter.

Mer info: Den interaktiva kartan finns på cykelkansliet i Stockholms läns webbplats. Ambitionen är att studien ska fungera som underlag för Trafikverket och länets kommuner i deras arbete med cykling.

Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.

Senaste kommentarer

ooms 2019-04-30

Det står till och med i inledningen (tredje stycket) av artikeln att studien är gjord på uppdrag av Region Stockholm...

H. 2019-04-30

378508

emilh 2019-04-30

Var är dina frågetecken? Hur som, källan finns längst ner i artikeln.

sdx 2019-04-30

Var är källhänvisningen det brukar vara godkotym att ha med det i artiklar.

NAnders 2019-04-30

Mycket snillen spekulerar i den här tråden. Undrar hur många av de som kommenterat som över huvud taget har läst rapporten, som för övrigt mest består av en interaktiv karta...

hm 2019-04-30

Haha , du har ju fått en egen blå plupp ibland alla röda . Skulle du cykla på motorvägen in o genom söderledstunneln skulle du kapa 10minuter , jag vet som prövat ?

GoranS 2019-04-30

Jag skulle vilja hävda att om Region Stockholm beställt en undersökning angående resvanor i norra Norrland hade någon begått ett allvarligt fel.

Snuten 2019-04-30

Fast livspusslet, på allvar alltså. Lämna/hämta barn, handla fixa andra ärenden etc. Det är nog lite mera komplicerat än så här.

sdx 2019-04-30

Varför handlar det alltid om Stockholm Sverige är ett långt land Stockholm är inte Sverige varför inte göra en undersökning hur långt olle i Vittangi har till sitt arbete.

Elhojtok 2019-04-30

Det där skulle förstås kräva att alla dessa vägar måste sopsaltas. Tänk så ARGA alla fotgängare skulle bli. ?