”På tio år har cykelflödet ökat med 45 procent i Göteborg”

Datum:
05 maj 2020 16:49

Sedan Göteborgs Stad startade mätningar av hur människor i till, från och inom staden reser år 2011 har cykelresorna ökat mest, men står dock endast för 7 procent förra året. Det visar trafikkontorets senaste rapport om hur trafiken och resandet utvecklas i Göteborg.

Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka (läs mindre bilåkande). För cykel siktar man på att 12 procent ska resa med cykel år 2035. Förra året låg det på 7 procent. När Göteborgs stad mäter flödet av cyklister har detta ökat med 45 procent sedan mätningarna började 2011. En genomsnittlig cykelresa i Göteborg är 4,5 kilometer lång.

Målen i stadens trafikstrategi för övriga färdsätt är att fördelningen är 29 procent som reser med bil, 36 procent med kollektivtrafik, 12 procent med cykel då och 23 procent till fots. Förra året var det 43 procent av resorna som gjordes med bil.

Göteborgs StadCykelflödet mäts på ett antal platser runt om i Göteborg.

Sedan 2011 har det skett en förändring åt det mer hållbara hållet, enligt pressmeddelandet från Göteborgs stad. Den största förändringen skedde i samband med trängselskattens införande 2013, då bla cykelflödet ökade med 22 procent, men under de senaste åren har kollektivtrafiken varit det enda färdsättet som utvecklas i linje med uppsatta mål:
– Resorna med kollektivtrafik har ökat med 33 procent sedan 2011, så det indikerar att vi är på väg att ställa om till ett annat sätt att resa. Cykelresorna har ökat mest, med 45 procent, men där är målen väldigt ambitiösa så det är en bra bit kvar innan vi ligger i linje med de uppsatta målen, säger Annika Nilsson, analytiker på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Trafikkontorets färska rapport ”Trafik- och resandeutveckling 2019” summerar läget kring hållbar mobilitet. Rapporten visar att antalet resor med cykel och kollektivtrafik ökade under förra året, med 8 respektive 5 procent. Bilresorna ökade marginellt, med 0,3 procent:
– Bilresandet ligger på ungefär samma nivå som 2011, trots att befolkningen i Göteborgsregionen har vuxit med 11 procent sedan dess. Det innebär att det ökade behovet av resande tas ut i andra färdsätt än med bil. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det en positiv utveckling, säger Annika Nilsson.

Under år 2019 var det omkring 21 procent av resorna som gjordes till fots, 7 procent med cykel, 30 procent med kollektivtrafik och 43 procent med bil. Nytt för i år är att trafik- och resandeutvecklingsrapporten även tittar närmare på resor och olyckor med elsparkcyklar.
– Vi ser ett stort antal olyckor med elsparkcyklar. De flesta är singelolyckor där elsparkcyklisten själv skadas, säger Annika Nilsson.

Cykelrelaterade fun facts från rapporten:

  • En genomsnittlig cykelresa i Göteborg är 4,5 kilometer.
  • En genomsnittlig vardag genomförs ungefär 100 000 cykelresor i Göteborg.
  • 19 procent av andelen cyklar i morgontrafiken är elcyklar.
  • En genomsnittlig vardag 2019 gjordes cirka 670 000 bilresor till, från och inom Göteborg.

Här kan du läsa rapporten Trafik- och resandeutveckling 2019

Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.

Senaste kommentarer

Inga kommentarer