• Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  GoranS
  Ärligt talat: elsparkcyklar används mig veterligen inte i terrängen så kan ni inte flytta över diskussionen om elcyklar och framförande av dessa i terräng till någon lämpligare tråd?
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  AlfaAlfa
  VättleBökaren skrev:
  Allroad skrev:
  https://www.svt.se

  Man vill ju nästan åka runt med en skåpbil och samla in skiten för att sen bara dumpa på något lämpligt ställe. Typ Rosenbad. Eller vart har dessa företag sina kontor?
  Kontor? Dessa företag har sina kontor i samma skåpbilar dom använder för att frakta runt skräpen med.
  Hela affärsiden går ut på att dom investerar en summa pengar och får tillbaka en stor summa pengar utan att ta ansvar för något.
  Pengarna går rakt ner i fickan på investerarna och ingen tar ansvar för sparkcyklarna för dom är förbrukningsvaror. När pengarna slutar komma in så lägger verksamheten ner och en ny ploppar upp med samma affärsmodell betalad av samma investerare.

  Det är lite som paketrån. "proffsen" ger all information till en dumnöt som kan utföra rånet. Dumnöten genomför stöten och "proffsen" tar 70% av pengarna.

  Underbart helt påhittad och falsk information!=)
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  Örjan Lax
  GoranS skrev:
  Ärligt talat: elsparkcyklar används mig veterligen inte i terrängen så kan ni inte flytta över diskussionen om elcyklar och framförande av dessa i terräng till någon lämpligare tråd?
  https://www.ridetwowheels.com
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  GoranS
  Örjan Lax skrev:
  GoranS skrev:
  Ärligt talat: elsparkcyklar används mig veterligen inte i terrängen så kan ni inte flytta över diskussionen om elcyklar och framförande av dessa i terräng till någon lämpligare tråd?
  https://www.ridetwowheels.com
  Ok, har dock inte sett några när jag varit ute i skogen. Känns som elsparkcyklar, åtminstone i Stockholm, huvudsakligen är något som förekommer i innerstaden.
  Redigerad 2 gång(er). Senaste ändring 2019-08-27 19:35 av GoranS.

 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  GoranS
  Olyckorna med dessa tingestar ökar enligt SVT: https://www.svt.se
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  ooms
  GoranS skrev:
  Örjan Lax skrev:
  GoranS skrev:
  Ärligt talat: elsparkcyklar används mig veterligen inte i terrängen så kan ni inte flytta över diskussionen om elcyklar och framförande av dessa i terräng till någon lämpligare tråd?
  https://www.ridetwowheels.com
  Ok, har dock inte sett några när jag varit ute i skogen. Känns som elsparkcyklar, åtminstone i Stockholm, huvudsakligen är något som förekommer i innerstaden.
  I Uppsala körs dem en bra bit utanför stan, har sett ett par Lime parkerade längs gamla E4:an norrut och även på andra ställen. Folk (nåja, användarna) kör väl så långt batteriet räcker, lämnar dem och går vidare.
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  ooms
  Mackan85 skrev:
  Kan vara en fördel att sänka hastighetsbegränsningen på dessa el-sparkcyklar så vi enklare kan få fatt i kriminella:
  https://www.aftonbladet.se
  Tydligen finns det teknik så att hyrföretagen kan strypa maxhastigheten utifrån geografisk position:
  https://www.di.se
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  GoranS
  ooms skrev:
  GoranS skrev:
  Örjan Lax skrev:
  GoranS skrev:
  Ärligt talat: elsparkcyklar används mig veterligen inte i terrängen så kan ni inte flytta över diskussionen om elcyklar och framförande av dessa i terräng till någon lämpligare tråd?
  https://www.ridetwowheels.com
  Ok, har dock inte sett några när jag varit ute i skogen. Känns som elsparkcyklar, åtminstone i Stockholm, huvudsakligen är något som förekommer i innerstaden.
  I Uppsala körs dem en bra bit utanför stan, har sett ett par Lime parkerade längs gamla E4:an norrut och även på andra ställen. Folk (nåja, användarna) kör väl så långt batteriet räcker, lämnar dem och går vidare.
  Oavsett: huvudpoängen var att det känns onödigt att köra elcykel-i-terräng-diskussionen ett varv till och ffa att göra det i denna tråd. Tycker det vore bättre att ta någon annan/egen tråd för det.
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  Elhojtok
  ooms skrev:
  Elhojtok skrev:
  ooms skrev:
  VättleBökaren skrev:
  Skogsgubben skrev:
  VättleBökaren skrev:
  Jag måste erkänna fel här tror jag, hittar inget i lagen som förbjudet kommersiellt utnyttjande av allemansrätten?
  Kan någon hjälpa till?
  Inget som styrker dit uttalande tyvärr(?): https://www.naturvardsverket.se (ingen lagtext förstås, utan "bara" NVVs tolkning av lagen)
  Ja men i detta fallet hittar jag ingen lagtext som säger att det är otillåtet och jag trodde verkligen det var otillåtet.

  NVV hänvisar ju också till en dom från HD (utan att länka eller ge målnummer) som säger att det är tillåtet under förutsättning att dem som bedriver verksamheten inte skadar marken eller orsakar ekonomisk skada för markägaren.

  ooms skrev:
  Domen: https://lagen.nu
  Där har det bevisats att skada och olägenheter har skett. Det är inte samma som att det är förbjudet att utföra kommersiell verksamhet.
  Jag har inte läst hela domen.
  Det är den domen de hänvisar till. Och nej, du kommer inte hitta mycket om allemansrätten i lagtext. Den kringskärs av en massa andra lagar som terrängkörningslagen, brottsbalken (ex.vis paragrafen om olovlig väg), och andra lagar. Det som blir kvar brukar sägas utgöra allemansrätten. Det är därför det ofta behöver tolkas vad som ingår i allemansrätten och inte, och det är ofta NVV som gör detta.

  Men det fungerar väl även åt andra hållet: Allemansrätten utgör en grund för kommande lagstiftning. Därför kan man förmodligen inte helt plötsligt ändra paragrafen om olovlig väg till att omfatta all mark, eftersom det skulle inkräkta på allemansrätten. Däremot går det utmärkt att uttryckligen förbjuda till exempel elcyklar i terräng då de inte omfattas av allemansrätten.

  Förstår inte riktigt vad du menar. Klart det går att stifta nya lagar som inskränker / snävar in allemansrätten ytterligare. Allt beror ju på om det blir mycket problem eller skador av nån aktivitet. Äganderätten (som är en mänsklig rättighet) står över allemansrätten, och om det blir sådana problem att markägarna tillfogas allvarlig ekonomisk skada eller t.ex. inte kan bedriva jord- eller skogsbruk måste ju lagstiftning till. Det är därför många oroas över att allt fler inte respekterar NVV:s tolkning av allemansrätten utan t.ex. kör runt med emtb i terräng. Blir det för mycket problem kommer lagstiftning bli nödvändig, och då är risken stor att cykling förbjuds helt annat än på ex.vis anlagda banor.

  Det trodde jag också, men ur regeringsformen:

  "2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

  Egendomsskydd och allemansrätt
  15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.

  Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag.

  Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i fråga om rätt till ersättning.

  Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan. Lag (2010:1408)."

  Det låter ju som en ganska stark skrivelse som faktiskt står över äganderätten. Hur lätt det är att så att säga ändra vad som ska ingå i allemansrätten vet jag inte, men NVV verkar ju vara dess främste uttolkare.
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  GoranS
  Upprepar: vore det inte bättre att ta denna diskussion om allemansrätt, elcyklar, ... i en annan/egen tråd? Känns som relevansen för elsparkcyklar och ffa den eventuella nedskräpning dessa utgör är mer eller mindre obefintlig.
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  ooms
  Bara för att kort svara Elhojtok, sedan ska GoranS få ha tråden i fred :-)
  Ja, alla ska ha tillgång till naturen, däremot är det inte specat hur eller hur mycket.
  Ovanpå detta finns även EU-rätten, bl.a. Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, där Sverige ett par ggr blivit fällt i EU-domstolen just för att staten kränkt privat äganderätt. Lite kort kan det sammanfattas som att Sveriges syn på äganderätt ibland står i strid med EU-rätten (som vi förbundit oss att följa).
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  thomaslundstrom
  GoranS skrev:
  Upprepar: vore det inte bättre att ta denna diskussion om allemansrätt, elcyklar, ... i en annan/egen tråd? Känns som relevansen för elsparkcyklar och ffa den eventuella nedskräpning dessa utgör är mer eller mindre obefintlig.

  +1000. Ta den där jäkla elhojsdiskussionen i någon annan tråd, tack!

  --

  GotoVelo!

 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  Elhojtok
  Sorry.. Jag hade ett halvskrivet inlägg i mobilen som jag postade lite sent... On topic,
  I DN åsikt så förskräcks en skribent av att elsparkcyklar framförs på trottoarer. I kommentarsfältet menar folk att en elsparkcykel är att anse som cykel och inte får användas på trottoar. Dessa personer har fel, då eldrivna fordon utan trampanordning som är att anse som cyklar får föras på trottoar i gångfart. Kommentar här?
  (själv tycker jag förstås att de inte har på trottoaren att göra.)
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  ooms
  Elhojtok skrev:
  Sorry.. Jag hade ett halvskrivet inlägg i mobilen som jag postade lite sent... On topic,
  I DN åsikt så förskräcks en skribent av att elsparkcyklar framförs på trottoarer. I kommentarsfältet menar folk att en elsparkcykel är att anse som cykel och inte får användas på trottoar. Dessa personer har fel, då eldrivna fordon utan trampanordning som är att anse som cyklar får föras på trottoar i gångfart. Kommentar här?
  (själv tycker jag förstås att de inte har på trottoaren att göra.)
  Enl Transportstyrelsens tolkning får de köras i "gångfart", precis som du skriver
  https://www.transportstyrelsen.se
  Jag tycker nog varken bu eller bä om det, vill ju inte ha dem på vägen när jag kör bil heller...
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  Elhojtok
  ooms skrev:
  Elhojtok skrev:
  Sorry.. Jag hade ett halvskrivet inlägg i mobilen som jag postade lite sent... On topic,
  I DN åsikt så förskräcks en skribent av att elsparkcyklar framförs på trottoarer. I kommentarsfältet menar folk att en elsparkcykel är att anse som cykel och inte får användas på trottoar. Dessa personer har fel, då eldrivna fordon utan trampanordning som är att anse som cyklar får föras på trottoar i gångfart. Kommentar här?
  (själv tycker jag förstås att de inte har på trottoaren att göra.)
  Enl Transportstyrelsens tolkning får de köras i "gångfart", precis som du skriver
  https://www.transportstyrelsen.se
  Jag tycker nog varken bu eller bä om det, vill ju inte ha dem på vägen när jag kör bil heller...

  Det kanske inte vore något större problem om de faktiskt höll sig till gångfart.
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  GoranS
  För hyrvarianterna finns möjlighet till fartbegränsning: https://www.svt.se
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  qma
  Eveningstar skrev:
  Nästan så man blir tårögd av sån här yrkesstolthet? :)

  De där blev snygga direkt.
  IMG_20190815_164144.jpg
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  ForesterGuy
  F1DE9AB6-2705-4404-88C0-BFC706EA3274.png
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  johnel
  Såg en stor skåpbil lastad till taket med dessa imorse. Lycka till o bli av med dessa.
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  ooms
  johnel skrev:
  Såg en stor skåpbil lastad till taket med dessa imorse. Lycka till o bli av med dessa.
  Troligtvis har de laddats över natten och du såg företagets skåpbil som placerar ut dem på stan igen.
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  Allroad
  Malmö verkar ha fattat grejen! Hoppas typ Stockholm och resten av de städer som drabbats av denna åkomma tar efter.

  https://www.sydsvenskan.se
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  BC
  Men det här är ju bra,
  "Elsparkcyklarna minskar cykelstölderna TT FRE 30 AUG 2019"
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  GustafH
  Allroad skrev:
  Malmö verkar ha fattat grejen! Hoppas typ Stockholm och resten av de städer som drabbats av denna åkomma tar efter.

  https://www.sydsvenskan.se

  Det hade ju varit jättelätt för företagen att bara fakturera senaste användare för felparkeringen. Det är ju inte så att de inte har fakturerings- eller kortuppgifter. Malmö Stad forslar bort, skickar räkning, företagen kollar om GPS:en har flyttat sig från senaste låsning till när den blir upphämtad (så ingen annan har kastat iväg den) och fakturerar sen med lite ränta rövhålen som inte kan parkera som folk.

  Alternativt sätt nån med uppdrag att göra alla olämpliga parkeringsplatser (cykelbanor, korsningar, trottoarer, etc.) otillåtna så att användare inte kan avsluta sina turer där.

  If there's a will, there's a way.
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  Kalle med K
  Ja, det är ju ett perfekt fordon att ta sej hem från krogen blöt kväll. Ofta står dom ju oxå strategiskt placerade i närheten av vattenhålet.
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  Örjan Lax
  Opinion live på SVT tar upp det laddade ämnet elsparkcyklar i kväll.
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  ooms
  Örjan Lax skrev:
  Opinion live på SVT tar upp det laddade ämnet elsparkcyklar i kväll.
  Har de bjudit in nån av skribenterna här i tråden?
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  Örjan Lax
  ooms skrev:
  Örjan Lax skrev:
  Opinion live på SVT tar upp det laddade ämnet elsparkcyklar i kväll.
  Har de bjudit in nån av skribenterna här i tråden?
  Vet ej, men det hade ju varit kul. :-)
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  Eveningstar
  Såg ett nytt märke idag! Räckte det inte med 6-7 aktörer eller hur många det nu redan var i Stockholm?
  Gul-snorgröna till färgen. "Vosh" stog det på.
  https://vosh.app


  f.d. Cyklist.

 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  me.I.am
  Skrev en fråga för ett tag sen i tråden men fick inget svar.
  Iom att de likställs med cyklar i vägtrafiklagen, eller vad det nu heter, och cyklar numera får cykla i vanliga vägbanan även om det finns cykelbana så är det fritt fram för elsparkcyklar bland biltrafiken? (hemska tanke)


  just a stranger on the bike trying to make my way home

 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  Allroad
  me.I.am skrev:
  Skrev en fråga för ett tag sen i tråden men fick inget svar.
  Iom att de likställs med cyklar i vägtrafiklagen, eller vad det nu heter, och cyklar numera får cykla i vanliga vägbanan även om det finns cykelbana så är det fritt fram för elsparkcyklar bland biltrafiken? (hemska tanke)

  Dom är redan där. Dom trimmade alltså. Plus de vilsna turisterna.
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  me.I.am
  Allroad skrev:
  me.I.am skrev:
  Skrev en fråga för ett tag sen i tråden men fick inget svar.
  Iom att de likställs med cyklar i vägtrafiklagen, eller vad det nu heter, och cyklar numera får cykla i vanliga vägbanan även om det finns cykelbana så är det fritt fram för elsparkcyklar bland biltrafiken? (hemska tanke)

  Dom är redan där. Dom trimmade alltså. Plus de vilsna turisterna.

  Jo, men frågan är fortfarande om det är lagligt (om andra regler är uppfyllda)?


  just a stranger on the bike trying to make my way home

 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  Guldragge
  Låg en elsparkcykel tvärs över cykelbanan högst upp där Nybrogatan tar slut och man kommer ut på Valhallavägen. Kastade över den på andra sidan så att säga så den inte skulle ligga ivägen. Då började elsparkcykeln prata.....tyckte det var rätt obehagligt. Jag hojade iväg en aning skärrad.
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  GoranS
  Guldragge skrev:
  Låg en elsparkcykel tvärs över cykelbanan högst upp där Nybrogatan tar slut och man kommer ut på Valhallavägen. Kastade över den på andra sidan så att säga så den inte skulle ligga ivägen. Då började elsparkcykeln prata.....tyckte det var rätt obehagligt. Jag hojade iväg en aning skärrad.
  Va!? Vek du ner dig i argumentationen? Du skulle förstås ha ställt dig och börja råskälla på elsparkcykeln tills den höll käften. Uppstudsiga elsparkcyklar ska veta hut!
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  Allroad
  Såg på väg till jobbet idag att även den här car-2-go biluthyrningsfirman AIMO som har 300st vita små Renault Zoe elbilar runt om i stan har börjat ställa ut elsparkcyklar så nu är vi uppe i vad, 10 aktörer? Och Herr Helldén tycker fortfarande allt är frid och fröjd?
  Redigerad 1 gång(er). Senaste ändring 2019-09-13 11:15 av Allroad.

 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  Tarkaz
  Var i stockholm för någon helg sedan, tycker dom var svinbra när man vill se stan och inte fattar hur varken buss eller tunnelbana fungerar!

  “When I first started riding, it was all about having fun, playing with my mates, with a bit of racing thrown in. Nothing has changed!” – Steve Peat

 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  etnica
  Tarkaz skrev:
  Var i stockholm för någon helg sedan, tycker dom var svinbra när man vill se stan och inte fattar hur varken buss eller tunnelbana fungerar!
  Nej det är svårt med tunnelbana, behöver nog vara ingenjör för o förstå dem.
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  rln
  För mig så kan cykeluthyrning vara lämplig medan eventuella sparkbrädor vore bättre om de ägdes av brukaren.
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  Tarkaz
  etnica skrev:
  Tarkaz skrev:
  Var i stockholm för någon helg sedan, tycker dom var svinbra när man vill se stan och inte fattar hur varken buss eller tunnelbana fungerar!
  Nej det är svårt med tunnelbana, behöver nog vara ingenjör för o förstå dem.


  Klart jag fattar tunnelbana, sparkcykeln var både roligare och man såg mer av stan, även om nu inte synen var så vacker.

  “When I first started riding, it was all about having fun, playing with my mates, with a bit of racing thrown in. Nothing has changed!” – Steve Peat

 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  GoranS
  Jag väntar tills det finns ellimousiner (med tillhörande chaufför) parkerade kors och tvärs i stan s.a. man kan få lite ståndsmässigt åkande. Att färdas stående på en bräda utan tak är ovärdigt.
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  Bengt-re
  Tarkaz skrev:
  etnica skrev:
  Tarkaz skrev:
  Var i stockholm för någon helg sedan, tycker dom var svinbra när man vill se stan och inte fattar hur varken buss eller tunnelbana fungerar!
  Nej det är svårt med tunnelbana, behöver nog vara ingenjör för o förstå dem.


  Klart jag fattar tunnelbana, sparkcykeln var både roligare och man såg mer av stan, även om nu inte synen var så vacker.

  För att det låg drivvis med utbrända elspakcyklar i vägen som störde utsikten?

  "För en generation sedan behövde människan vila efter avslutad arbetsdag. Idag behöver de motion."


 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  storfiskarn
  Läste precis att skiten ska komma hit till Norrköping snart oxå.

  Fyfan!
 • Re: [OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

  Av:
  Bengt-re
  storfiskarn skrev:
  Läste precis att skiten ska komma hit till Norrköping snart oxå.

  Fyfan!

  Beklagar. Det var ju en fin och trevlig stad.

  "För en generation sedan behövde människan vila efter avslutad arbetsdag. Idag behöver de motion."


Tyvärr, bara registrerade användare får skriva inlägg i detta forum.

Klicka här för att logga in

KÖP & SÄLJ