• Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  Vet inte om det bara är jag som är dålig på att leta eller om det faktiskt saknas en RAAM-2019-tråd. Om det är det sistnämnda känns det som att det kan vara läge att starta en då det bara är strax över en vecka tills det drar igång i Oceanside, CA.

  Loppets sajt verkar f.n. delvis vara ur funktion men förhoppningsvis ska den komma igång bättre till nästa vecka. https://www.raceacrossamerica.org

  Christoph Strasser verkar dock klart inställd på att försöka ro hem sin sjätte titel och därmed bli ensam ledare vad det gäller flest segrar. https://www.christophstrasser.at

  Täten bland herrarna hittills (TS inom parentes i slutet av raden innebär DNF vid den TS):
  Namn      TS46   TS45   TS44
  Strasser   7.06.33 7.02.13 6.20.43
  Namn      TS44   TS43  TS42   TS41   TS40   TS39
  Strasser   6.20.43 6.16.48 6.11.14 6.07.17 6.03.57 5.22.51
  Baloh     -----  -----  -----  +23.05  +22.25  +22.11
  Olsen     -----  -----  -----  -----  +27.10  +27.26
  Namn      TS39   TS38   TS37   TS36   TS35   TS34
  Strasser   5.22.51 5.18.16 5.13.07 5.10.32 5.06.03 5.02.43 
  Baloh     +22.11  +21.46  +19.19  +17.49  +18.08  +17.49
  Olsen     +27.26  +26.41  +26.40  +23.05  +22.45  +23.30
  Harper     -----  -----  +40.18  +39.59  +40.28  +39.43 
  Oyler     -----  -----  +40.01  +39.31  +39.57  +38.47
  Odom      -----  -----  -----  +44.21  +44.30  +42.36
  Polman     -----  -----  -----  +44.42  +44.51  +44.06
  Amhof     -----  -----  -----  -----  +51.05  +51.08
  Brandl     -----  -----  -----  -----  +51.41  +51.26
  Bradley    -----  -----  -----  -----  -----  +51.08
  Namn      TS34   TS33   TS32   TS31   TS30   TS29
  Strasser   5.02.43 4.21.15 4.18.15 4.15.10 4.08.42 4.04.35 
  Baloh     +17.49  +15.51  +13.52  +13.10  +14.57  +14.44
  Olsen     +23.30  +22.43  +19.43  +19.42  +20.30  +21.02  
  Oyler     +38.48  +34.58  +33.15  +32.07  +34.30  +31.02
  Harper     +39.43  +32.25  +30.25  +27.45  +25.12  +24.45
  Odom      +42.36  +42.09  +36.40  +35.50  +36.59  +36.41
  Polman     +44.06  +40.59  +39.09  +37.54  +39.42  +38.18
  Amhof     +48.15  +48.43  +44.51  +44.11  +46.44  +43.49
  Bradley    +51.08  +51.01  +46.46  +44.44  +43.13  +42.14
  Brandl     +51.26  +35.20  +34.10  +31.55  +31.22  +30.29
  Haase     -----  +17.51  +14.38  +14.19  +16.52  +17.33 (TS33)
  Namn      TS29   TS28   TS27   TS26   TS25   TS24
  Strasser   4.04.35 4.01.10 3.22.53 3.18.34 3.16.59 3.13.15 
  Baloh     +14.44  +13.55  +13.37  +11.10  +10.28  +10.16
  Haase     +17.33  +17.18  +17.40  +14.52  +14.15  +13.59
  Olsen     +21.02  +19.56  +20.23  +16.13  +16.12  +14.22
  Harper     +24.45  +24.00  +24.02  +23.35  +23.00  +18.41
  Brandl     +30.29  +28.54  +27.22  +26.33  +25.18  +22.31
  Oyler     +31.02  +29.47  +29.54  +29.28  +29.28  +29.42
  Odom      +36.41  +31.26  +31.17  +30.28  +29.48  +29.12
  Polman     +38.18  +38.48  +34.27  +33.56  +31.16  +32.19
  Bradley    +42.14  +40.04  +39.31  +38.48  +37.44  +34.28
  Amhof     +43.49  +43.29  +41.28  +40.27  +40.07  +37.07
  Namn      TS24   TS23   TS22   TS21   TS20   TS19
  Strasser   3.13.15 3.08.25 3.05.00 3.01.13 2.21.27 2.15.59
  Baloh     +10.16  +12.09  +14.22  +10.55  +9.53  +10.34
  Haase     +13.59  +15.31  +15.23  +15.05  +14.48  +13.11
  Olsen     +14.22  +15.37  +14.54  +14.52  +12.59  +13.35
  Harper     +18.41  +20.32  +19.54  +19.14  +18.09  +16.07
  Brandl     +22.31  +24.03  +25.05  +24.02  +21.39  +21.39
  Odom      +29.12  +30.58  +31.02  +26.23  +25.23  +25.37
  Oyler     +29.42  +31.52  +27.27  +26.23  +23.29  +23.27
  Polman     +32.19  +33.49  +31.01  +29.19  +26.39  +27.19
  Bradley    +34.28  +34.36  +34.50  +34.50  +33.57  +27.45
  Amhof     +37.07  +38.42  +35.16  +34.44  +30.37  +30.50
  :
  Barr      +38.49  +39.41  +38.51  +39.01  +38.19  +29.11
  Pattinson   -----  -----  -----  -----  -----  +19.53 (TS19)
  Namn      TS19   TS18   TS17   TS16   TS15   TS14
  Strasser   2.15.59 2.12.12 2.09.51 2.06.27 2.02.17 1.23.45
  Baloh     +10.34  +10.48  +10.38  +10.21  +8.18  +7.00
  Olsen     +13.35  +14.45  +13.04  +12.23  +11.48  +9.43
  Haase     +13.11  +13.52  +13.49  +13.23  +13.24  +10.33
  Harper    +16.07  +15.41  +15.51  +14.26  +13.18  +10.57
  Pattinson   +19.53  +15.50  +15.12  +14.46  +15.05  +14.20
  Brandl    +21.39  +19.02  +18.30  +15.51  +11.05  +10.03
  Oyler     +23.27  +22.51  +19.38  +18.14  +18.16  +16.42
  Odom     +25.37  +24.05  +23.12  +22.38  +19.07  +17.55
  Polman    +27.19  +27.18  +23.04  +22.05  +21.49  +20.44
  Bradley    +27.45  +26.51  +27.35  +20.19  +20.15  +18.53
  Barr     +29.11  +26.54  +23.36  +24.08  +22.15  +18.13
  Amhof     +30.50  +27.53  +27.36  +23.05  +24.00  +20.40
  Jefferson   -----  -----  -----  -----  -----  +19.28 (TS14)
  Namn      TS14   TS13   TS12   TS11   TS10   TS9   TS8
  Strasser   1.23.45 1.21.15 1.18.30 1.15.50 1.11.32 1.08.04 1.01.55
  Baloh     +7.00  +5.52  +5.45  +6.02  +3.42  +2.58  +2.06
  Olsen     +9.43  +8.17  +7.38  +9.14  +9.30  +8.39  +5.13
  Brandl    +10.03  +8.34  +9.41  +8.58  +8.56  +6.28  +5.05
  Haase     +10.33  +9.26  +9.32  +9.49  +10.16  +9.35  +8.16
  Harper    +10.57  +9.21  +9.20  +9.40  +9.50  +7.56  +5.16
  Pattinson   +14.20  +9.52  +9.49  +10.07  +11.01  +9.49  +5.42
  Oyler     +16.42  +15.13  +15.08  +12.03  +12.07  +10.40  +8.38
  Odom     +17.55  +16.11  +16.09  +16.09  +13.11  +12.43  +10.41
  Barr     +18.13  +15.48  +15.43  +15.01  +13.11  +12.22  +7.34
  Bradley    +18.53  +17.10  +15.27  +12.36  +13.59  +12.09  +9.10
  Jefferson   +19.28  +17.16  +16.21  +15.24  +14.53  +12.48  +10.41
  Amhof     +20.40  +19.31  +19.04  +16.04  +16.38  +13.29  +11.55
  Polman    +20.44  +19.46  +14.39  +13.59  +14.09  +12.47  +8.19
  Namn      TS8   TS7  TS6  TS5  TS4  TS3  TS2  TS1 
  Strasser   1.01.55 22.59 19.42 17.12 14.09 11.41 07.14 04.30 
  Baloh     +2.06 +1.50 +1.51 +0.59 +0.33 +0.25 +0.08 +0.04 
  Brandl     +5.05 +4.43 +3.03 +2.12 +1.47 +1.26 +0.56 +0.37
  Olsen     +5.13 +4.54 +3.51 +2.42 +2.23 +1.08 +0.35 +0.32
  Harper     +5.16 +4.57 +3.08 +2.17 +1.54 +1.21 +0.50 +0.29 
  Haase     +8.16 +6.40 +4.19 +3.09 +2.41 +2.00 +0.47 +0.37 
  Pattinson   +5.42 +4.58 +4.02 +3.04 +1.59 +1.19 +0.38 +0.28 
  Barr      +7.34 +6.36 +3.38 +2.35 +1.50 +1.04 +1.07 +0.09
  Bradley    +9.10 +7.39 +4.46 +3.26 +2.39 +1.57 +1.23 +1.03
  Polman     +8.19 +7.03 +5.05 +4.19 +3.00 +1.58 +0.58 +0.34
  Oyler     +8.38 +7.47 +3.51 +3.21 +2.59 +2.24 +1.40 +1.01 
  Jefferson   +10.41 +8.51 +5.16 +4.48 +3.25 +3.05 +2.20 +0.51
  Odom     +10.41 +8.50 +5.04 +3.50 +2.58 +2.05 +1.12 +0.54
  Amhof     +11.55 +8.01 +7.39 +5.57 +5.37 +2.16 +1.04 +1.03
  :
  Mauerhofer  +16.11 +9.00 +5.51 +4.24 +2.22 +1.57 +0.38 +0.24 (TS8)

  Och för damerna:
  Namn     TS35   TS34   TS33   TS32   TS31   TS30   TS29
  Goldstein  -0.34  -0.09  +1.58  +0.36  +0.16  +11.00  +12.06
  Genovesi  7.00.33 6.19.48 6.13.53 6.06.33 6.02.49  +9.07  +11.24
  Meixner   -----  -----  +15.29  +18.13  +17.12  +24.39  +22.35
  Ozawa    -----  -----  +17.30  +19.39  +20.28  +22.24  +22.15
  Pulver   -----  -----  -----   +3.18  +0.54 5.12.52 5.06.30
  Hogan    -----  -----  -----  -----  -----  +44.33  +46.10
  Starup   -----  -----  -----  -----  -----  -----  +49.15
  Namn     TS29   TS28   TS27   TS26   TS25   TS24
  Pulver   5.06.30 5.01.55 4.23.30 4.18.20 4.16.25 4.09.59
  Genovesi  +11.24  +11.59  +12.15  +10.43  +10.48  +13.24
  Goldstein  +12.06  +8.37  +8.32  +8.32  +8.23  +10.49
  Ozawa    +22.15  +20.50  +20.45  +16.49  +16.19  +17.45
  Meixner   +22.35  +21.26  +20.47  +18.47  +16.38  +17.39
  Hogan    +46.10  +42.50  +42.40  +41.55  +42.09  +44.00
  Starup   +49.15  +47.41  +46.33  +45.38  +41.38  +41.20
  Namn     TS24   TS23   TS22   TS21   TS20   TS19
  Pulver   4.09.59 4.06.40 4.02.54 3.21.37 3.15.19 3.08.26
  Goldstein  +10.49  +10.33  +10.49  +8.36  +11.29  +16.06
  Genovesi  +13.24  +13.58  +14.41  +11.38  +13.16  +15.12
  Mexiner   +17.39  +16.28  +15.54  +16.25  +14.19  +14.24
  Ozawa    +17.45  +17.44  +18.05  +14.43  +14.48  +14.48
  Starup   +41.20  +40.16  +39.07  +35.44  +34.35  +33.00
  Hogan    +44.00  +39.29  +39.49  +39.37  +41.19  [A]
  Bird    -----  +46.34  +44.35  +44.08  +40.13  +39.07 (TS23)
  Namn     TS19   TS18   TS17   TS16   TS15   TS14
  Pulver   3.08.26 3.04.07 3.01.32 2.21.31 2.17.23 2.12.27
  Goldstein  +16.06^ +13.39* +13.08  +14.08  +7.31  +9.28
  Meixner   +14.24  +14.12  +14.18  +11.16  +8.39  +9.48
  Ozawa    +14.48  +16.03  +14.35  +9.31  +8.52  +10.54
  Genovesi  +15.12  +14.42  +14.41  +13.54  +10.15  +11.23
  Starup   +33.00  +30.58  +27.04  +26.05  +22.12  +21.20
  Bird    +39.07  +38.15  +33.51  +29.39  +25.39  +25.35
  Hogan    [A]   +20.35  +17.46  +14.50  +13.54  +8.54
  *=Tiden vid TS18 för Goldstein är skattade utifrån trackingen + tiden vid TS17 då den inrapporterade TS18-tiden är uppenbart felaktig (identisk med TS17-tiden).
  ^=Baserat på den inrapporterade tiden som med all sannolikhet för hög
  A=Hogan åkte bil ut från banan och har en orimlig tid registrerad vid TS19.
  Namn     TS14   TS13   TS12   TS11   TS10   TS9   TS8
  Pulver   2.12.27 2.08.46 2.05.32 2.03.21 1.22.48 1.18.34 1.08.49
  Goldstein  +9.28  +8.47  +8.42  +5.54  +6.21  +6.04  +8.04
  Meixner   +9.48  +9.14  +8.51  +8.50  +7.40  +5.30  +6.05
  Ozawa    +10.54  +9.50  +6.20  +5.53  +6.03  +5.20  +4.43
  Genovesi  +11.23  +11.53  +12.01  +7.56  +8.10  +7.58  +10.14
  Hogan    +8.54  +6.35  +6.39  +5.48  +7.52  +3.51  +4.22
  Starup   +21.20  +19.22  +19.16  +16.56  +14.09  +11.55  +10.07
  Bird    +25.35  +23.57  +22.45  +20.56  +20.31  +14.54  +13.59
  Namn    TS8   TS7   TS6   TS5  TS4  TS3  TS2  TS1
  Pulver   1.08.49 1.04.50 1.00.32 20.55 16.50 13.36 08.24 05.26
  Hogan    +4.22  +4.12  +4.39 +1.22 +1.04 +1.13 +0.42 +0.30
  Ozawa    +4.43  +3.28  +2.55 +2.38 +2.42 +1.05 +0.36 +0.27
  Meixner   +6.05  +4.34  +2.55 +1.41 +1.42 +1.52 +0.53 +0.54
  Goldstein  +8.04  +3.12  +2.21 +1.14 +1.42 +1.33 +0.40 +0.19
  Starup   +10.07  +8.21  +5.29 +3.49 +3.48 +2.17 +1.15 +0.41
  Genovesi  +10.14  +8.02  +7.09 +5.24 +4.12 +4.02 +1.17 -0.13
  Bird    +13.59  +12.45  +10.20 +9.23 +6.31 +4.45 +1.18 +0.35
  
  Redigerad 66 gång(er). Senaste ändring 2019-06-19 08:35 av GoranS.

 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  janolle
  Bra det Göran nu får du fullt upp med 2st lopp. Sajten är lite knas just nu. Någon Svensk som kör?
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  janolle
  4a dygn 7 timmar 10 minuter till start.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  bonbon
  janolle skrev:
  Någon Svensk som kör?

  Jag har dålig koll på tok-cykling men Magnus Bäckstedt ställer upp i ett 8-mannalag.
  https://www.justgiving.com

  Lagtävlingen startar 15:e om jag fattar rätt.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  1888
  Om jag fattat allt rätt så kommer GoranS att ha tid till att guida oss tangentbordscyklister genom hela cykelsommaren, hoppas även ork ?
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  Örjan Lax
  1888 skrev:
  Om jag fattat allt rätt så kommer GoranS att ha tid till att guida oss tangentbordscyklister genom hela cykelsommaren, hoppas även ork ?

  +42!

  ?
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  1888 skrev:
  Om jag fattat allt rätt så kommer GoranS att ha tid till att guida oss tangentbordscyklister genom hela cykelsommaren, hoppas även ork ?
  Nja, vi får se hur det blir med hela sommaren. Från söndag räknar jag med att försöka följa TABR lite mer ordentligt igen och inte bara följa det andra skriver i den tråden och RAAM kommer jag nog att försöka följa åtminstone hjälpligt. TABR känns dock på förhand roligare i år då jag haft förmånen att få cykla några mil med en av deltagarna. Och då jag har en kollega som ska köra TCR lär jag nog följa det. Frågan är om det kommer att uppstå en långdistansinternetcyklingsmättnad framåt PBP eller om man börjar komma i form då!?
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  1888
  TABR hade jag missat helt!
  Har nu läst igenom hela och det är ju ett underbart äventyr,
  även från soffan, tack för tipset och fantastiska rapporter från det loppet.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  Antal startande i de olika soloklasserna är (enl. officiella sidan):

  Dam under 50: 5
  Damer 50-59: 2
  Damer 60-69: 1

  Herrar under 50: 13
  Herrar 50-59: 8
  Herrar 60-69: 8
  Herrar 70-74: 1

  Bland gamla bekanta märks bland herrarna t.ex. Strasser, Baloh, Pattinson, Haase och Zamboni. Dessutom ställer den nu 73-årige fransmannen Talabardon upp. Han har sedan 2015 rekordet som äldste fullföljande och är väl ute för att förbättra det. Däremot verkar ryssen Zimin ha kastat in handduken för hans namn finns i startlistan.

  Bland damerna noterar man tidigare vinnarna Hogan och Goldstein samt 2017 års tvåa Meixner. Glädjande nog är det också fler damer anmälda än det brukar vara, 7 stycken.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  gabbeon
  GoranS skrev:

  Dam under 50: 5
  Damer 50-59: 2
  Damer 60-69: 1

  [...]

  Glädjande nog är det också fler damer anmälda än det brukar vara, 7 stycken.

  Does not compute. #peerreview #ellerfyllernåndamjämtunderraam?
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  gabbeon skrev:
  GoranS skrev:

  Dam under 50: 5
  Damer 50-59: 2
  Damer 60-69: 1

  [...]

  Glädjande nog är det också fler damer anmälda än det brukar vara, 7 stycken.

  Does not compute. #peerreview #ellerfyllernåndamjämtunderraam?
  Ah, 5+2+1=8 menar du? Jo, så är det nog. Råkade hamna på ngn facebooksida där de konstaterade att antalet anmälda damer då var 7, men det var nog ett tag sen och jag mindes uppenbarligen inte vilka siffror jag precis skrivit. ?
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  Citat från Goldstein angående 2011 års lopp:

  Goldstein’s assertion that she should have finished faster in 2011 isn’t just about not having ridden as fast as she could, it’s also about the time she lost to a bout with Shermer’s Neck. “It started on day three and that completely disabled us. We couldn’t figure it out. We had no idea! I never thought it would happen to me. It was beyond painful. I was rotating Advil and Tylenol and throwing up on the bike probably every five hours from the pain—such excruciating and indescribable torture. In training, not even a smidgen of pain in my neck. Before RAAM I was on a trainer for months—we’d had the worst winter ever in our little city here, so I spent 80% of my training for RAAM on the trainer with no helmet. Her crew had a unique method of dealing with her neck issue, “They shaved me from ear-to-ear, applied K-Tape to my bald spot and then took tensor bandage and braided it into the remainder of my hair, pulled my hair back and tied it into the back of my heart-rate monitor strap and sports bra. That’s how I got across the country.”

  https://www.facebook.com
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  Petert
  bonbon skrev:
  janolle skrev:
  Någon Svensk som kör?

  Jag har dålig koll på tok-cykling men Magnus Bäckstedt ställer upp i ett 8-mannalag.
  https://www.justgiving.com

  Lagtävlingen startar 15:e om jag fattar rätt.

  Vilken häftig grej att Bäckstedt ska cykla i ett lag som vill slå 8-mannarekordet! Ingen annan i tråden har reagerat på det... konstigt. Den ende svensken och vilken svensk! I år blir det första gången jag följer åttamannaklassen med intresset på topp. bonbon, tack för att du uppmärksammade detta! Du har visst bra koll på tokcykling :-)

  ------------------------------------------------------------------
  Arrangerar
  RAAM-kvalificering i Sverige: Swedish Ultrabike juli/augusti 2019
  LoSS, Length of Sweden Sverigetempot 210 mil i juli 2020
  Boneshaker Gravel Rally i södra Dalarna 6-8 september 2019

 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  janolle
  13 timmar till solo starten.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  nisseson
  GoranS skrev:
  Citat från Goldstein angående 2011 års lopp:

  Goldstein’s assertion that she should have finished faster in 2011 isn’t just about not having ridden as fast as she could, it’s also about the time she lost to a bout with Shermer’s Neck. “It started on day three and that completely disabled us. We couldn’t figure it out. We had no idea! I never thought it would happen to me. It was beyond painful. I was rotating Advil and Tylenol and throwing up on the bike probably every five hours from the pain—such excruciating and indescribable torture. In training, not even a smidgen of pain in my neck. Before RAAM I was on a trainer for months—we’d had the worst winter ever in our little city here, so I spent 80% of my training for RAAM on the trainer with no helmet. Her crew had a unique method of dealing with her neck issue, “They shaved me from ear-to-ear, applied K-Tape to my bald spot and then took tensor bandage and braided it into the remainder of my hair, pulled my hair back and tied it into the back of my heart-rate monitor strap and sports bra. That’s how I got across the country.”

  https://www.facebook.com

  Det är när sånt här dyker upp man får en liten inblick i hur dedikerad och halvknasig man behöver vara för något som RAAM. I positiv bemärkelse! :-) Det är ganska många dimensioner värre än ens egna upptåg med något enstaka kort-rando om året.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  Hm, inte mkt till prickar på trackleaders just nu. Live stream från starten på https://www.facebook.com
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  Är det inbillning eller är speakern lite mer sansad i år!?
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  WSMC
  GoranS skrev:
  Hm, inte mkt till prickar på trackleaders just nu. Live stream från starten på https://www.facebook.com
  Fullt med härliga prickar på min i all fall. Nog bara en lite glitch i det annars perfekta trackersystemet…:)
  http://trackleaders.com

  ______________________________________

  Uppför. Gärna brant uppför...

 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  Spacekitty
  WSMC skrev:
  GoranS skrev:
  Hm, inte mkt till prickar på trackleaders just nu. Live stream från starten på https://www.facebook.com
  Fullt med härliga prickar på min i all fall. Nog bara en lite glitch i det annars perfekta trackersystemet…:)
  http://trackleaders.com

  Du tittar på fel tracker. http://trackleaders.com  =^.^=

 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  WSMC
  Spacekitty skrev:
  WSMC skrev:
  GoranS skrev:
  Hm, inte mkt till prickar på trackleaders just nu. Live stream från starten på https://www.facebook.com
  Fullt med härliga prickar på min i all fall. Nog bara en lite glitch i det annars perfekta trackersystemet…:)
  http://trackleaders.com

  Du tittar på fel tracker. http://trackleaders.com
  Givetvis. Snurrigt nu med två lopp där de cyklar långt...:)

  ______________________________________

  Uppför. Gärna brant uppför...

 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  nisseson
  Kul, TABR och RAAM delar väg 6 mil i östra Kansas.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  Vänta bara till helgen då det finns:

  RAAM solo
  RAAM teams
  TABR
  Södertäljes 60-milare
  VR

  att bevaka för internetcyklisten med fabläss för långa, jättelånga och toklånga lopp. Och då har jag uteslutit RAW mfl lopp.

  Då gäller det att man är i toppform. Annars kommer det att bli många postningar i fel trådar!
  Redigerad 1 gång(er). Senaste ändring 2019-06-11 21:33 av GoranS.

 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  nisseson
  VR är ju över innan man hinner blinka i jämförelse.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  nisseson skrev:
  VR är ju över innan man hinner blinka i jämförelse.
  Även internetcyklister mår bra av korta högintensiva intervaller för att höja maxkapaciteten. Viktigt när det blir dueller typ Schoch-Strasser i RAAM för ett antal år sen. Har man inte maxkapaciteten så kommer man att krokna.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  Är det bara för mig som live-streamen dör rätt friskt?
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GustafH
  GoranS skrev:
  Är det bara för mig som live-streamen dör rätt friskt?

  Nä, den öppnade inte alls för mig. Bara snurrelisnurr.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  Freddie L
  GoranS skrev:
  Vänta bara till helgen då det finns:

  RAAM solo
  RAAM teams
  TABR
  Södertäljes 60-milare
  VR

  att bevaka för internetcyklisten med fabläss för långa, jättelånga och toklånga lopp. Och då har jag uteslutit RAW mfl lopp.

  Då gäller det att man är i toppform. Annars kommer det att bli många postningar i fel trådar!
  Ja, och på fredag är det grand depart för Tour Divide också. Hektiskt.

  /Fredrik

 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  RAW:arna är ju i alla fall iväg vad jag fattar. RAAM-starten verkar omöjlig att följa. :-(
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  Verkar i vanlig ordning vara varmt i början. Vid TS 2 (Brawley) ska det bli 44 grader under eftermiddagen.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  Nej, detta håller inte. Får bli en titt imorgon bitti och se om det dyker upp resultat på resultattavlan nu när trackingen är ur funktion.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  bonbon
  Petert skrev:
  Vilken häftig grej att Bäckstedt ska cykla i ett lag som vill slå 8-mannarekordet! Ingen annan i tråden har reagerat på det... konstigt. Den ende svensken och vilken svensk! I år blir det första gången jag följer åttamannaklassen med intresset på topp. bonbon, tack för att du uppmärksammade detta! Du har visst bra koll på tokcykling :-)
  ingen orsak - jag försöker hänga med där det går :)
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  Marcusorca
  Detta blir ju olidligt spännande

  finns det några alternativa lösningar att följa deltagarna?

  NO LIVE TRACKING...FOR NOW
  Unfortunately, the tracking devices have been lost in shipping. They were sent in plenty of time but apparently were misdirected in transit. When they arrive we plan to get them to the riders out on course. We'll announce our plan once they've arrived.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  Ok, får bli F5-motion på http://www.raceacrossamerica.org tillsvidare alltså.

  Strasser har 2 min ledning före Baloh och 8 min före Barr vid TS1.

  Bland damerna är Genovesi 13 min snabbare än Pulver och 32 min före Goldstein.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  Då TS1 flyttats sedan Strassers rekordlopp 2014 går det inte att göra någon jämförelse med det loppet baserat på TS1-tiderna. TS2 i Brawley är dock densamma som då och avståndet dit är väsentligen densamma. I rekordloppet passerade Strasser TS2 på 6.13. Men då var det bra medvind och han snittade nästan 45 km/h över de 14 milen mellan TS1 och TS2. Ska han matcha det loppet, vilket inte känns realistiskt, ska han dyka upp senast 4.52 svensk tid om jag tolkar resultattavlan rätt (4.30 till TS1 inrapporterat 21.09 racetime=3.09 svensk tid => start 22.39 svensk tid).
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  Nej, 7.14 blev det till TS14 för Strasser, nu 8 min före Baloh.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  janolle
  GoranS skrev:
  Nej, 7.14 blev det till TS14 för Strasser, nu 8 min före Baloh.
  Denna Strasser hur orkar han år efter år!
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  I år lockar nog chansen att bli ensam herre på flest-RAAM-segrar-täppan.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  Petert
  janolle skrev:
  GoranS skrev:
  Nej, 7.14 blev det till TS14 för Strasser, nu 8 min före Baloh.
  Denna Strasser hur orkar han år efter år!

  Bra fråga i och för sig men hur orkar Baloh sitt tempo? Han är 15 år äldre än Strasser. 51 mot 36.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  Kan ha fel, men jag har för mig att Baloh vid något tillfälle varit rätt aggressiv initialt och senare fått betala för det. Å andra sidan brukar ju inte Strasser heller vara den som softar i början.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  Täten bland herrarna hittills:
  Namn     TS2  TS1 
  Strasser   07.14 04.30 
  Baloh    +0.08 +0.04 
  Olsen    +0.35 +0.32 
  Mauerhofer  +0.38 +0.24 
  Pattinson  +0.38 +0.28 
  Haase    +0.47 +0.37 
  Harper    +0.50 +0.29 
  Brandl    +0.56 +0.37
  Polman    +0.58 +0.34 
  Amhof    +1.04 +1.03

  Noterbart är att Strasser visserligen är snabbast mellan TS1 och TS2 men att, förutom Baloh, så har både Olsen och Amhof tappat mindre än fem minuter.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  Bland damerna ser det ut enligt
  Namn   TS2  TS1
  Pulver   08.24 05.26
  Ozawa   +0.36 +0.27
  Goldstein +0.40 +0.19
  Hogan   +0.42 +0.30
  Meixner  +0.53 +0.54
  Starup   +1.15 +0.41
  Genovesi  +1.17 -0.13
  Bird    +1.18 +0.35

  Känns som att Genovesi antingen hade lite väl mycket "tramp i benen" inledningsvis eller så har hon haft något strul mellan TS1 och TS2.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  Noterbart är att Danmark har lika många startande i soloklasserna som USA (5 st) i år. Känns som det blir färre och färre amerikaner som kör. I år är det två herrar under 50 och tre i klassen herrer 50-59.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  Petert
  Danmark och Österrike är fenomen. Helt olika förutsättningar för cyklister men ett liknande unikt intresse för denna extremform. Och intresset finns inte bara hos cyklisterna utan uppenbarligen även i näringslivet.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  GoranS
  I RAAM känns det som att Danmark har på senare år haft minst lika stor kvantitet som Österrike medan alplandet har haft en väldigt hög kvalitet på sina deltagare.
 • Re: Race Across America 2019

  Av:
  Petert
  Nivån bland de från Österrike är väl högre generellt men två tre ypperliga har hittills vaskats fram bland danskarna.
  Redigerad 1 gång(er). Senaste ändring 2019-06-12 11:12 av Petert.

Tyvärr, bara registrerade användare får skriva inlägg i detta forum.

Klicka här för att logga in

KÖP & SÄLJ