Sökresultat

  1. A

    (OT) Stackars Freya

    Jägare... fick mycket däng på 60-talet. Försvarade sig med att de hade en viktig funktion att fylla i avsaknaden av rovdjur. Sen förflöt några decennier, och en någorlunda vargpopulation växte fram (hårt tjuvjagad) och därmed fanns en rovdjursstam på plats som kunde reglera klövviltet. Men det...
Topp