[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten

Masjevel

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Här blir det uppenbart att olika brukargrupper bedöms på olika sätt. Efter denna anstormning av folk som skräpat ner, fällt träd mm så hörs det röster för fler parkeringsplatser, fler toaletter, fler eldplatser, så att alla ska få plats.

När ett par cyklister lämnar spår i snön på en stig blir det ett jävla liv och helst ska cykling förbjudas.
Tycker det blir rätt tydligt att debatten kring cyklingens vara eller icke vara är ordentligt sned.

Man kan ju fundera på hur det hade låtit om fornstigen hade invaderats av tusentals ”vandrare” istället för en handfull cyklister.
 

H.

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Här blir det uppenbart att olika brukargrupper bedöms på olika sätt. Efter denna anstormning av folk som skräpat ner, fällt träd mm så hörs det röster för fler parkeringsplatser, fler toaletter, fler eldplatser, så att alla ska få plats.

När ett par cyklister lämnar spår i snön på en stig blir det ett jävla liv och helst ska cykling förbjudas.
Tycker det blir rätt tydligt att debatten kring cyklingens vara eller icke vara är ordentligt sned.

Man kan ju fundera på hur det hade låtit om fornstigen hade invaderats av tusentals ”vandrare” istället för en handfull cyklister.
Tack.
 

Aron

Moderator
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Här blir det uppenbart att olika brukargrupper bedöms på olika sätt. Efter denna anstormning av folk som skräpat ner, fällt träd mm så hörs det röster för fler parkeringsplatser, fler toaletter, fler eldplatser, så att alla ska få plats.

När ett par cyklister lämnar spår i snön på en stig blir det ett jävla liv och helst ska cykling förbjudas.
Tycker det blir rätt tydligt att debatten kring cyklingens vara eller icke vara är ordentligt sned.

Man kan ju fundera på hur det hade låtit om fornstigen hade invaderats av tusentals ”vandrare” istället för en handfull cyklister.
När tummen inte räcker till behövs +1
 

Bikzz

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Hatar det där ordet "brukare". Det låter så nedsättande och förolämpande på något sätt.
 

roffe

Medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
DSC06641_20.05.30_00166.jpeg


Är det någon grupp som har ensamrätt på allemansrätten? Föreningen Sörmlandsleden vill nu att stigcyklister inte ska nyttja den 100 mil långa leden. Ett trist tilltag som åsidosätter allemansrätten menar debattören.
Föreningen Sörmlandsleden går ut

Läs hela artikeln:
Hej. Jag tillhör dem som har cyklat runt omkring skogarna i Södertörn och givetvis mycket på Sörmlands leden. I ca 40 år så har jag använt MTB som en tävling samt motions redskap och gör det fortfarande. Sörmlands leden i början då jag cyklade runt var en fröjd att ta sig an! Med åren så har den blivit riktigt sliten! Men beror detta på cyklisterna? Nej, kanske till en del men fotfolket förstör mer då man gör tester. Men det finns en annan sak att tänka på då vi rör oss ute bland folk i skogarna och det är att ta hänsyn till varandra. Att sänka farten med 1 sekund och säga hej förstör inget. Men om man vara vräker sig förbi vilket jag har talat med folk om så vet jag att många tyvärr inte bryr sig! Mäniskor, hundar och barn i spåret! ta stor hänsyn till dem. Men kan detta var något som framkallar denna dåliga situation? Jag gör mitt bästa för att få folk att gilla oss MTB glidare i skog o mark. Cheers
 

Rompa

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Hej. Jag tillhör dem som har cyklat runt omkring skogarna i Södertörn och givetvis mycket på Sörmlands leden. I ca 40 år så har jag använt MTB som en tävling samt motions redskap och gör det fortfarande. Sörmlands leden i början då jag cyklade runt var en fröjd att ta sig an! Med åren så har den blivit riktigt sliten! Men beror detta på cyklisterna? Nej, kanske till en del men fotfolket förstör mer då man gör tester. Men det finns en annan sak att tänka på då vi rör oss ute bland folk i skogarna och det är att ta hänsyn till varandra. Att sänka farten med 1 sekund och säga hej förstör inget. Men om man vara vräker sig förbi vilket jag har talat med folk om så vet jag att många tyvärr inte bryr sig! Mäniskor, hundar och barn i spåret! ta stor hänsyn till dem. Men kan detta var något som framkallar denna dåliga situation? Jag gör mitt bästa för att få folk att gilla oss MTB glidare i skog o mark. Cheers
Rolf Von Steinhausen 🙏
 

jonte987

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Jag är tveksam till att mäta totalt slitage av en grupp. Mycket av slitaget äger säkert rum där det inte spelar någon roll. Då kan man lika gärna börja titta på hur brett man cyklar, som jag skojade om, eller att man går längre under en livstid.

Om man ska jämföra slitage får man nog mäta per passage och hur volymen påverkar känsliga områden.
 

Tallbo

Medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Det borde inte vara godtyckliga länstyrelsebeslut på att inskränka allemansrätten. Den är en lagstadgad rättighet och skyldighet som är unik och borde behandlas med större respekt. De beslut som fattas förskräcker.
Allemansrätten är inte alls det många tror. Det är en sedvanerätt, där det kan skilja på hur den tolkas i olika platser.
Det länsstyrelsen gör, är att tolka den sedvanerätten. Har man en annan tolkning, är det bara att ta länsstyrelsen inför domstol. Hur domstolen tolkar allemansrätten i det aktuell området, kommer sedan att gälla där.
 
Senast redigerad av en moderator:

Tallbo

Medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Det sista svaret, som innehåller spekulationer kring hur människor möjligtvis kan tänkas tänka kring förekomsten av snabbcyklande cyklister i området, kan väl knappast vara hennes stoltaste stund i sin yrkesutövning, men vi vet inte vilka delar av hennes resonemang som eventuellt har blivit bortklippta.

När det kommer till de andra svaren är de väl klockrena? Eller missar jag något? Alla har samma rätt till och samma skyldigheter gentemot naturen och Allemansrätten.

Välj grusvägar om stigarna är i icke farbart skick, och avstå från att skräpa ner eller förstöra i naturen. Jag tycker gott att resonemanget kring SL:s uttalande, i relation till Allemansrätten, kunde ha fördjupats men det ansvaret ligger i mina ögon snarast hos journalisten i fråga.

Mycket välskriven och relevant artikel. Den förtjänar att publiceras även annorstädes.
Allemansrätten är inte alls det många tror. Det är en sedvanerätt, där det kan skilja på hur den tolkas i olika platser.
Det länsstyrelsen gör, är att tolka den sedvanerätten. Har man en annan tolkning, är det bara att ta länsstyrelsen inför domstol. Hur domstolen tolkar allemansrätten i det aktuell området, kommer sedan att gälla där.
 
Senast redigerad av en moderator:

zinkpasta

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Allemansrätten är inte alls det många tror. Det är en sedvanerätt, där det kan skilja på hur den tolkas i olika platser.
Det länsstyrelsen gör, är att tolka den sedvanerätten. Har man en annan tolkning, är det bara att ta länsstyrelsen inför domstol. Hur domstolen tolkar allemansrätten i det aktuell området, kommer sedan att gälla där.

Kommatecken, dem gör inte, vad man tror dom, gör.
 

Tallbo

Medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Om man vill att markägare, SL och länsstyrelsen ska vilja lyssna och samarbeta med cyklister så är det nog bra att visa tydligt att man förstår deras syn på det hela. Lyssna nyfiket utan att någonsin säga vad som cyklister anser vara rätt eller fel. Vänta tills det skapats en vänlig dialog och tillit innan man börjar förklara vad cyklister önskar.

Eller så kan man starta krig om rätt och fel i media och gå juridiska vägen. Ingen lär bli nöjd med resultatet av det gissar jag. Vid första tecken på svaghet hos en av kombattanterna så blossar kriget upp på nytt.
Allmansrätten förutsätter att du går den juridiska vägen om cu vill ha tydlighet.

 

oxr

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Allemansrätten är inte alls det många tror. Det är en sedvanerätt, där det kan skilja på hur den tolkas i olika platser.
Det länsstyrelsen gör, är att tolka den sedvanerätten. Har man en annan tolkning, är det bara att ta länsstyrelsen inför domstol. Hur domstolen tolkar allemansrätten i det aktuell området, kommer sedan att gälla där.
Spännande, vad exakt är det man ska ta till domstol?
 

Fjärdebrunn

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Såvitt jag har förstått är ”sedvänjan” Allemansrätten glasklar i SFS 2010:1408 och prövad i det där forsränningsmålet.
 

stigfinnare

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Såvitt jag har förstått är ”sedvänjan” Allemansrätten glasklar i SFS 2010:1408 och prövad i det där forsränningsmålet.
Blev nyfiken och googlade fram https://lagen.nu/dom/nja/1996s495


P.N:s påstående att en organisatör av en verksamhet inte under några förhållanden kan bereda sig och sina deltagare tillträde till annans mark utan tillstånd från fastighetsägaren saknar stöd i såväl doktrin och praxis som sedvana (beträffande sedvana se Naturvårdsverket, Allemansrätten och kommersen s 11). Situationen torde inte förändras av att verksamheten är kommersiellt betingad (jfr bl a Bengtsson vid 29:e Nordiska Juristmötet, del 1 s 250). Däremot kan den som anordnar ett kollektivt nyttjande av annans mark bli ersättningsskyldig för skador som genom vållande från arrangörens sida förorsakas av deltagarna, oavsett om deltagarna var för sig uppträder på ett sätt som faller inom ramen för allemansrätten (jfr bl a Bengtsson, SvJT 1985 s 431432). En sådan skadeståndstalan kan emellertid vinna framgång endast om de olägenheter och skador som uppkommit överstiger vad som normalt måste tolereras på grund av allemansrätten.

Lite cherry-pickat men intressant
 

detvanligavartaget

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Detta är ju superbra! Jag tror verkligen på att vi cyklister organiserar oss, ser till att hjälpa till med underhåll av de stigar vi cyklar på och dessutom ser till att vara trevliga mot alla vi möter ute på stigarna.

Jag vill erbjuda mig att hjälpa till med underhåll en del av SL som jag cyklar på relativt ofta. Ska jag som nybliven medlem i Cykelfrämjandet göra det via min lokalavdelning eller ska jag kontakta SLs etappansvariga direkt?

Cykelfrämjandet hade jättekonstruktivt möte med Sörmlandsledens ordförande och ledansvarig idag. Ordföranden vill hälsa att det har aldrig varit hennes avsikt att förbjuda cykling på leden, och underhållsansvarig välkommnar stöd av cyklister i underhållsarbetet. Vi kommer att samarbeta framöver för att minska konflikter mellan användergrupper och underhålla leden där det lider av höga besöksmängd.
 

ething

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Blev nyfiken och googlade fram https://lagen.nu/dom/nja/1996s495
Lite cherry-pickat men intressant

Den påvisar också tydligt att allemansrätten är en sedvana och en sammanfattning, inte en lag med tydliga definitioner. För att åtala någon så gör man inte det mot "allemansrätten" utan mot andra tillämpliga lagar (skadegörelse, egenmäktigt förfarandde etc.). Dock intressant att t.o.m kommersiell verksamhet kan bedrivas utan markägarens tillstånd i förväg.
 

ooms

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Det intressanta är ju ”vad som normalt måste tolereras pga allemansrätten”. I forsränningsmålet var det över gränsen, men det är ju där alla konflikter hamnar; gränsen finns inte tydligt definierad. Om man definierade detta, skulle det vara tydligt för alla vad som gäller.
 

coupas

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Den påvisar också tydligt att allemansrätten är en sedvana och en sammanfattning, inte en lag med tydliga definitioner. För att åtala någon så gör man inte det mot "allemansrätten" utan mot andra tillämpliga lagar (skadegörelse, egenmäktigt förfarandde etc.). Dock intressant att t.o.m kommersiell verksamhet kan bedrivas utan markägarens tillstånd i förväg.

De företag som plockar bär är ju exempel på det. Om jag förstått det hela rätt.
 

ooms

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
De företag som plockar bär är ju exempel på det. Om jag förstått det hela rätt.
Och hela den hanteringen är ju en stor skandal. Var det 38 sönderslagna bilar som lämnades kvar i bärplockarlägren bara i Söderhamns kommun i höstas, om jag minns rätt.

Edit: fel, det var 39...

D7D3F3A8-2565-4A32-BE4A-CAAAC42551C5.png
 
Senast ändrad:

Oskar

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Det intressanta är ju ”vad som normalt måste tolereras pga allemansrätten”. I forsränningsmålet var det över gränsen, men det är ju där alla konflikter hamnar; gränsen finns inte tydligt definierad. Om man definierade detta, skulle det vara tydligt för alla vad som gäller.
Har du någon idé om hur en tydlig definition skulle kunna se ut?
 

Cykelfrämjandet

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Detta är ju superbra! Jag tror verkligen på att vi cyklister organiserar oss, ser till att hjälpa till med underhåll av de stigar vi cyklar på och dessutom ser till att vara trevliga mot alla vi möter ute på stigarna.

Jag vill erbjuda mig att hjälpa till med underhåll en del av SL som jag cyklar på relativt ofta. Ska jag som nybliven medlem i Cykelfrämjandet göra det via min lokalavdelning eller ska jag kontakta SLs etappansvariga direkt?
Förhoppningen är att vi kan planera en gemensam underhållsdag på en viss sträcka tillsammans med den underhållsansvarig för hela Sörmlandsleden. Jag kommer att informera forumet (kanske i en ny tråd) när det blir aktuellt, med lite tur någon helg nu under våren. Finns det några särskilda sträckor som är intressanta hör gärna av er till oss via PM så kan vi tillsammans kontakta etappansvariga för att diskutera en lämplig upplägg.
 

Fjärdebrunn

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Jag minns när man var en rolig knäppskalle som släpade sig genom Tyresta på SL. Stannade och snackade med alla. Speciellt skogsskötarna som jag även har suttit och fikat med på gårdsfiket.

Times changing...
 

Maglia Nera

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Kan vi inte ha en poängsättning liknande Death Race 2000 för att sabba Sörmlandsleden?

1 poäng om man lämnar spår efter sig.
3 poäng om man kör igenom ett blöthål i 15 km/h.
5 poäng om man kör igenom ett blöthål i 20 km/h.
8 poäng om man kör igenom ett blöthål i 25 km/h.
10 poäng om man kör igenom ett blöthål i 25 km/h.

15 poäng per knäckt trädrot.

1,5 x om det sker på en privat fastighet.
0,5 x om det sker på en fastighet som Föreningen Sörmlandsleden inte har avtal med.

Fler idéer?
 

ooms

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Kan vi inte ha en poängsättning liknande Death Race 2000 för att sabba Sörmlandsleden?

1 poäng om man lämnar spår efter sig.
3 poäng om man kör igenom ett blöthål i 15 km/h.
5 poäng om man kör igenom ett blöthål i 20 km/h.
8 poäng om man kör igenom ett blöthål i 25 km/h.
10 poäng om man kör igenom ett blöthål i 25 km/h.

15 poäng per knäckt trädrot.

1,5 x om det sker på en privat fastighet.
0,5 x om det sker på en fastighet som Föreningen Sörmlandsleden inte har avtal med.

Fler idéer?
Moget inlägg. Uppmaning till skadegörelse. Tragiskt.
 
Senast ändrad:

Köp & Sälj

Topp
Happyride sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. Läs mer