[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten

tobiascyklar

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Att Allemansrätten missbrukas är ytterligheter. Jag är ofta på Erstaviks marker, 2 M besök/år, och ser ytterst sällan några som helst spår eller exempel.

Det är typiska argument från Allemansrättens belackare.

Erstavik råkar vara ett exempel på en markägare som ser stor påverkan från allmänheten, inte minst cykling. Vad som händer i Erstavik kan få betydelse för hela landet.

Jag tänker att det är skillnad på att se en repa i egna bilen eller i hyrbilen. Repan på hyrbilen ser man inte. Eller hyrcykeln, whatever.
 

freddag

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Jag tror att vi är helt eniga om att vi värderar allemansrätten mycket högt båda två och att det unikt svenska förhållandet i nuvarande utformning är värt att bevara.
andra halvan av meningen är precis det jag inte tycker. nuvarande utformning av lagen är uppenbarligen inte i överensstämmelse med den allmänna opinionen. det går även att formulera som du gjorde ovan: "Problemet med allemansrätten idag är att folk inte längre [sic] förstår"

För att nå samsyn behöver man...
det råder redan bred samsyn om att allemansrätten ska vara en grundläggande och stark rätt i sverige, som inte ska vara implementerat i lagen som nån slags vag "sedvänja" (som du vill göra gällande att den är). men ett särintresse av aktivistiska markägare verkar genom bland annat lrf för att hacka demokratin och rättshaveristiskt använda rättsystemet för att gå emot folkviljan.
 

tobiascyklar

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
andra halvan av meningen är precis det jag inte tycker. nuvarande utformning av lagen är uppenbarligen inte i överensstämmelse med den allmänna opinionen. det går även att formulera som du gjorde ovan: "Problemet med allemansrätten idag är att folk inte längre [sic] förstår"


det råder redan bred samsyn om att allemansrätten ska vara en grundläggande och stark rätt i sverige, som inte ska vara implementerat i lagen som nån slags vag "sedvänja" (som du vill göra gällande att den är). men ett särintresse av aktivistiska markägare verkar genom bland annat lrf för att hacka demokratin och rättshaveristiskt använda rättsystemet för att gå emot folkviljan.


I breda drag tror jag ändå vi båda uppskattar allemansrätten i Sverige. Jag kan också tänka mig justeringar så klart.

Som sagt, vill du veta mer om lag, sedvänja och balansering av intressen så är Naturvårdsverkets sammanställning som jag länkade till standardverket och väldigt intressant.

Historiken kring allemansrätten i Sverige har sprungit ur stor respekt för att inte lämna spår hos den markägare man gästar. Idag handlar debatten ofta om rättigheter mer än skyldigheter, något du kanske känner igen?
 

freddag

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
I breda drag tror jag ändå vi båda uppskattar allemansrätten i Sverige. Jag kan också tänka mig justeringar så klart.

Som sagt, vill du veta mer om lag, sedvänja och balansering av intressen så är Naturvårdsverkets sammanställning som jag länkade till standardverket och väldigt intressant.

Historiken kring allemansrätten i Sverige har sprungit ur stor respekt för att inte lämna spår hos den markägare man gästar. Idag handlar debatten ofta om rättigheter mer än skyldigheter, något du kanske känner igen?
du försöker antyda att jag är okunnig, men jag har aldrig anmält mig i någon tävling i att tolka lagtexter. det jag vände mig emot är just exakt det, att du tar det perspektivet.

du försöker ju drämma i huvet på "folk" (din formulering, det ligger nära ett annat ord: folket) att de inte "förstår" allemansrätten, och du vill tydligen gärna röra dig på den spelplanen och käbbla om vem som har mest rätt om hur allemansrätten är utformad.

detta ser jag som en slags (säkert inte i detalj medvetet kalkylerad) strategi för att nitpicka och "deraila" diskussionen. att med häftiga ord försöka få folk att känna att de inte får tycka det som de tycker. men det får de visst.
 

tobiascyklar

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
du försöker antyda att jag är okunnig, men jag har aldrig anmält mig i någon tävling i att tolka lagtexter. det jag vände mig emot är just exakt det, att du tar det perspektivet.

du försöker ju drämma i huvet på "folk" (din formulering, det ligger nära ett annat ord: folket) att de inte "förstår" allemansrätten, och du vill tydligen gärna röra dig på den spelplanen och käbbla om vem som har mest rätt om hur allemansrätten är utformad.

detta ser jag som en slags (säkert inte i detalj medvetet kalkylerad) strategi för att nitpicka och "deraila" diskussionen. att med häftiga ord försöka få folk att känna att de inte får tycka det som de tycker. men det får de visst.

Det var inte meningen att peka ut dig som speciellt okunnig, alla kan förstås lära sig mer om en fråga som man intresserar sig för. Visst går allemansrätten att förstå, både vad som är fast belagt och vad som är öppet för tolkning, liksom vilka principer som är relevanta för en tolkning. Därav följer att alla utsagor om allemansrätten inte är rätt, den betyder något.

För att återkomma till cykling, så är det ett område som är väl uttryckligen reglerat PÅ VÄG. Cykling utanför väg är nästan helt odefinierat, eftersom det inte fanns med som fenomen när det skrevs. Analogt har ridning utmärksammats och kommit att regleras. Det är förstås en möjlighet att cykling kommer att regleras tydligare, och att vad som händer nu får betydelse för den regleringens utformning.
 

ooms

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
du försöker antyda att jag är okunnig, men jag har aldrig anmält mig i någon tävling i att tolka lagtexter. det jag vände mig emot är just exakt det, att du tar det perspektivet.

du försöker ju drämma i huvet på "folk" (din formulering, det ligger nära ett annat ord: folket) att de inte "förstår" allemansrätten, och du vill tydligen gärna röra dig på den spelplanen och käbbla om vem som har mest rätt om hur allemansrätten är utformad.

detta ser jag som en slags (säkert inte i detalj medvetet kalkylerad) strategi för att nitpicka och "deraila" diskussionen. att med häftiga ord försöka få folk att känna att de inte får tycka det som de tycker. men det får de visst.
Du verkar inte vara nöjd med allemansrätten som den är utformad idag. Vad är det du vill göra som du inte får enligt allemansrätten idag?
Var lite specifik istället för dina svepande formuleringar om ”demokrati” och ”allmänna opinionen” (som jag f.ö. är övertygad om är nöjd med hur allemansrätten är utformad idag).
 

IM

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Det finns förstås flera grundläggande principe). Iegreppet demokrati, en sådan är privat äganderätt och den liksom andra kan stå i konflikt och en bra balans behöver hittas. Privat äganderätt är till stor del explicit reglerad i lag, det är däremot inte sedvänjan allemansrätt.

Nej. Privat äganderätt är absolut inte "en grundläggande princip bakom begreppet demokrati". Demokrati handlar om folkets rätt att påverka. (https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/). I det avseendet är privat äganderätt snarast att betrakta som en inskränkning av demokratin.

Ett demokratiskt samhälle skulle, till exempel, kunna avskaffa privat äganderätt. Japp, det skulle även ett totalitärt samhälle kunna göra, men det förändrar inte den förstnämnda.
 

IM

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Du verkar inte vara nöjd med allemansrätten som den är utformad idag. Vad är det du vill göra som du inte får enligt allemansrätten idag?
Var lite specifik istället för dina svepande formuleringar om ”demokrati” och ”allmänna opinionen” (som jag f.ö. är övertygad om är nöjd med hur allemansrätten är utformad idag).
Invändningarna gäller ju inte minst de inskränkningar i allemansrätten som det pläderas för. Bland annat med krav på ökad hänsyn till privat äganderätt, som felaktigt framställs som exempelvis en mänsklig rättighet.

Det är onekligen talande att du vill föra en diskussion utan hänvisningar till demokrati.
 

tobiascyklar

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Nej. Privat äganderätt är absolut inte "en grundläggande princip bakom begreppet demokrati". Demokrati handlar om folkets rätt att påverka. (https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/). I det avseendet är privat äganderätt snarast att betrakta som en inskränkning av demokratin.

Ett demokratiskt samhälle skulle, till exempel, kunna avskaffa privat äganderätt. Japp, det skulle även ett totalitärt samhälle kunna göra, men det förändrar inte den förstnämnda.

Då läser vi på olika ställen på regeringens hemsida.

Rättigheter som förutsätter varandra​

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och Europakonventionen innehåller en rad rättigheter som direkt eller indirekt utgör grunden för en demokratisk samhällsbyggnad.

Vad FN och Europakonventionen säger i frågan är redan avhandlat i tråden. Även möjligheten för en demokrati att avskaffa privat ägande har tagits upp.
Men nu slirar vi litet långt från sörmlandsleden. Vad demokrati innebär kan man diskutera länge, och det finns inte helt färdiga svar, även om vissa grundstenar slagits fast enligt ovan.
 

poqa

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Då läser vi på olika ställen på regeringens hemsida.

Rättigheter som förutsätter varandra​

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och Europakonventionen innehåller en rad rättigheter som direkt eller indirekt utgör grunden för en demokratisk samhällsbyggnad.

Vad FN och Europakonventionen säger i frågan är redan avhandlat i tråden. Även möjligheten för en demokrati att avskaffa privat ägande har tagits upp.
Men nu slirar vi litet långt från sörmlandsleden. Vad demokrati innebär kan man diskutera länge, och det finns inte helt färdiga svar, även om vissa grundstenar slagits fast enligt ovan.
Demokrati och mänskliga rättigheter är ju inte samma sak, även om de ofta hänger ihop.
 

IM

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Då läser vi på olika ställen på regeringens hemsida.

Rättigheter som förutsätter varandra​

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och Europakonventionen innehåller en rad rättigheter som direkt eller indirekt utgör grunden för en demokratisk samhällsbyggnad.

Vad FN och Europakonventionen säger i frågan är redan avhandlat i tråden. Även möjligheten för en demokrati att avskaffa privat ägande har tagits upp.
Men nu slirar vi litet långt från sörmlandsleden. Vad demokrati innebär kan man diskutera länge, och det finns inte helt färdiga svar, även om vissa grundstenar slagits fast enligt ovan.
Det är omöjligt för mig att svara på eftersom du, precis som en del andra skribenter, regelmässigt avstår från att belägga era påstående genom källhänvisning.

Det är inte jag som gjort in diskussionen på spår som exempelvis mänskliga rättigheter och demokrati. Jag har bara påvisat brister i mycket av den argumentation som förts fram; i vissa fall direkta felaktigheter.

Jag drar dock gärna streck för den typen av diskussioner iom detta inlägg. Att stånga sig blodig mot felbyggda och imaginära tegelväggar är väl inte riktigt min grej.
Någon sa till mig att Happy har blivit som Twitter, i mångt och mycket. Iom att jag inte nyttjar den senare tjänsten kan jag inte bedöma sanningshalten i det påståendet. I det fallet det innebär avsaknad av tilltro till fakta, vetenskap och vetenskaplig metod till förmån för allmänt tyckande och cherry picking är jag beredd att hålla med.
 

tobiascyklar

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Det är omöjligt för mig att svara på eftersom du, precis som en del andra skribenter, regelmässigt avstår från att belägga era påstående genom källhänvisning.

Det är inte jag som gjort in diskussionen på spår som exempelvis mänskliga rättigheter och demokrati. Jag har bara påvisat brister i mycket av den argumentation som förts fram; i vissa fall direkta felaktigheter.

Jag drar dock gärna streck för den typen av diskussioner iom detta inlägg. Att stånga sig blodig mot felbyggda och imaginära tegelväggar är väl inte riktigt min grej.
Någon sa till mig att Happy har blivit som Twitter, i mångt och mycket. Iom att jag inte nyttjar den senare tjänsten kan jag inte bedöma sanningshalten i det påståendet. I det fallet det innebär avsaknad av tilltro till fakta, vetenskap och vetenskaplig metod till förmån för allmänt tyckande och cherry picking är jag beredd att hålla med.
Tack för att du anser diskussionen vara avslutad.

Eftersom du uppenbarligen inte kunde hitta min referens på regeringens hemsida, så testa att googla:
"Rättigheter som förutsätter varandra"
Då kommer du till: https://www.regeringen.se/regeringe... som har en,exempel är rätten till utbildning.

Både FNs deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen går på motsvarande sätt att googla fram för den som är intresserad av att belägga, vilket du uttrycker.
 

IM

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Tack för att du anser diskussionen vara avslutad.

Eftersom du uppenbarligen inte kunde hitta min referens på regeringens hemsida, så testa att googla:
"Rättigheter som förutsätter varandra"
Då kommer du till: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattstatens-principer/#:~:text=Rättigheter som förutsätter varandra&text=Några rättigheter som har en,exempel är rätten till utbildning.

Både FNs deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen går på motsvarande sätt att googla fram för den som är intresserad av att belägga, vilket du uttrycker.

Jag talar om bristande källhänvisning. Det är något annat än att förutsätta att någon skall googla, på samma sökfras som du, och därefter gissa sig fram till samma text som du har läst och i någon mån till samma del av den texten.

Det är ett exempel på hur en meningslös diskussion förs. Vilket även visar sig i vissa skribenters förmåga att regelmässigt bortser från de argument och/eller de delar av referenser som åsyftas.

Vi bör givetvis, det är min bestämda uppfattning, införa vetenskaplig metod på schemat tidigt i grundskolan. Jag är övertygad om att ungarna klarar det galant.
 

Bikzz

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Ja här skriver alla en massa egna vilda påståenden, utan att bry sig om att bemöta tidigare logiska argument eller källor eller annat strunt. Inget att bry sig om.

För övrigt tycker jag att Sörmlandsleden bör förstöras !
 

ooms

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Jag talar om bristande källhänvisning. Det är något annat än att förutsätta att någon skall googla, på samma sökfras som du, och därefter gissa sig fram till samma text som du har läst och i någon mån till samma del av den texten.

Det är ett exempel på hur en meningslös diskussion förs. Vilket även visar sig i vissa skribenters förmåga att regelmässigt bortser från de argument och/eller de delar av referenser som åsyftas.

Vi bör givetvis, det är min bestämda uppfattning, införa vetenskaplig metod på schemat tidigt i grundskolan. Jag är övertygad om att ungarna klarar det galant.
Jag kan ju tycka det är lite overkill att kräva vetenskaplig metod för diskussioner på ett forum på Internet, såvida det inte är just ett vetenskapligt forum. Själv nöjer jag mig med det i de vetenskapliga publikationer jag skriver, det är ju inte direkt någon raketforskning vi diskuterar här och de ev källor som hänvisas till är lätt funna. Men alla är vi uppenbarligen olika.
 

IM

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Jag kan ju tycka det är lite overkill att kräva vetenskaplig metod för diskussioner på ett forum på Internet, såvida det inte är just ett vetenskapligt forum. Själv nöjer jag mig med det i de vetenskapliga publikationer jag skriver, det är ju inte direkt någon raketforskning vi diskuterar här och de ev källor som hänvisas till är lätt funna. Men alla är vi uppenbarligen olika.
Nu var det ju, återigen, inte det jag skrev.

För egen del förväntar jag mig att författare till vetenskapliga publikationer förstår att skilja på begreppen referens och källhänvisning, samt är citera korrekt. "Men alla är vi uppenbarligen olika."
 

weldion

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Slänger väl in den här artikeln i den här tråden:
Någon som har fått nog av turister eller är det folk som har blivit dumma som spån och vill ha ledmarkeringar som en inredningsdetalj?
Påminner mig lite om när frun åkte tåg genom Leksand och ett gäng Stockholmare satt med på tåget. När de såg den utstakade skoterleden på en lägda i utkanten av samhället så hojtade en av dem "Titta! De har fjällkors!" (skall uttalas med stereotypiskt huvudstadsmål).
 

weldion

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Skåneleden säger också att markägarna upplåter sin mark för vandring, inte cykling.
Står om det längst ned på denna sida:
 

jonte987

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Skåneleden säger också att markägarna upplåter sin mark för vandring, inte cykling.
Står om det längst ned på denna sida:
Och det står att de inte rekommenderar cykling. Det är väl gott och väl.
Om de kan dokumentera vad markägaren tycker bättre än SL kan vet jag inte men det är inte avgörande för mig.
 

mzi

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
"Vi rekommenderar", det var ju ett vesselord som heter duga.
 

Bornlikethis

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Skåneleden säger också att markägarna upplåter sin mark för vandring, inte cykling.
Står om det längst ned på denna sida:
Det var en del faktafel om allemansrätten i den artikeln, men förbud mot cykling verkar de inte hävda utan de ”rekommenderar… inte cykling”
 

weldion

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Det var en del faktafel om allemansrätten i den artikeln, men förbud mot cykling verkar de inte hävda utan de ”rekommenderar… inte cykling”
Citerar mig själv:
"Skåneleden säger också att markägarna upplåter sin mark för vandring, inte cykling."
Gissar lite på att markägarna tror att de avtalar bort Allemansrätten när det märks upp en "vandringsled". Känns som de som jobbar med att märka upp en led måste informera markägarna bättre att Allemansrätten fortfarande gäller och där ingår bland annat cykling.
Har varit med om samma sak här i byn där det märkts upp en led. Cyklade förbi en person som skrek "Jag har faktiskt bara gått med på att det skall vara en vandringsled!".
 

jonte987

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Jag tycker ändå inte det är speciellt problematisk. Det finns delar av Skåne L som jag också rekommenderar är man inte cyklar på. Andra bara km bort är det trams är problemisera. Ytterligare andra bitar går på bilväg....
 

jonte987

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Delar av vita slingan i Genarp går för övrigt på Skåneleden eller i på samma plats i rymdtiden i alla fall. Oklart för mig om man då både får cykla och gå eller varken eller.
 

jonte987

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Låter som trams. Allemansrätten förbjuder nog inte diverse anläggningar. Tror nog man kan bygga ett kärnkraftverk där utan att åka dit för brott mot allemansrätten?
 

IM

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Kom in på Skåneleden när jag läste om detta:
Det verkar saknas en hel del information. Varför använder han inte samma ingång till området som hundarna och deras ägare? Vem är arrendatorn? Varför arrenderar denna marken; vad används den till? "Hundpark" låter i mina öron som ett utrymne där hundar släpps lösa och alla som vill har tillträde.
 

KungJulian

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Det verkar saknas en hel del information. Varför använder han inte samma ingång till området som hundarna och deras ägare? Vem är arrendatorn? Varför arrenderar denna marken; vad används den till? "Hundpark" låter i mina öron som ett utrymne där hundar släpps lösa och alla som vill har tillträde.
Hm, här ligger nog en hund begraven.
 

Köp & Sälj

Topp
Happyride sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. Läs mer