[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten

H.

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Det sista svaret, som innehåller spekulationer kring hur människor möjligtvis kan tänkas tänka kring förekomsten av snabbcyklande cyklister i området, kan väl knappast vara hennes stoltaste stund i sin yrkesutövning, men vi vet inte vilka delar av hennes resonemang som eventuellt har blivit bortklippta.

När det kommer till de andra svaren är de väl klockrena? Eller missar jag något? Alla har samma rätt till och samma skyldigheter gentemot naturen och Allemansrätten.

Välj grusvägar om stigarna är i icke farbart skick, och avstå från att skräpa ner eller förstöra i naturen. Jag tycker gott att resonemanget kring SL:s uttalande, i relation till Allemansrätten, kunde ha fördjupats men det ansvaret ligger i mina ögon snarast hos journalisten i fråga.

Mycket välskriven och relevant artikel. Den förtjänar att publiceras även annorstädes.
Du missar att hon anser att ett däckspår i snö är att likställa med olaglig förstörelse samt att hon gör kopplingen att cyklister är de som generellt förstör och skräpar ner.
Edit:


Lite citat:

"Jag tänker att det är ingen självklar rättighet att få cykla. Allemansrätten är till för att vandra och ta sig fram utan att skada och förstöra, så det finns ett stort ansvar för de som tar sig fram med cykel i naturen att inte orsaka spårbildning "

Här insinuerar hon att cykling inte riktigt är del av allemansrätten utan att den främst är till för att vandra, samt att man skadar och förstör om man cyklar. Vidare indikerar hon att cyklister har ett större ansvar än andra nyttjare att undvika märken i marken, och att tex spår i marken inte är att betrakta som normalt utan en otillåten skada.

"Jag tänker tvärtom, att det är de som skadar ensklida markägares mark när de tar sig fram och skapar spår eller förstör på annat sätt, som att skräpa ner, det är dem som äventyrar allemansrätten"

Utan sitt sammanhang är detta påstående helt okontroversiellt, men eftersom ämnet gäller cykling så säger hon implicit att det är cyklister som äventyrar allemansrätten genom att finnas samt klumpar ihop cyklister med sådana som förstör eller skräpar ner. Just inledningen "Jag tänker tvärtom" är nyckelfrasen.

Sista filmklippet med känsloyttringarna behöver vi nog inte ens ta upp.
 
Senast ändrad:

IM

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Hon har ju rätt i sak, men verkar ganska dåligt insatt i vad stigcykling innebär. Allt det hon säger kan appliceras även på vandrare eller löpare som inte sköter sig. Med de argument hon anför finns det ingen anledning att peka ut enkom cyklister.

Förutom när hon anser att ett(!) par hjulspår är en förstörd stig....... det svaret gör ju att hennes trovärdighet sjunker.
Exakt. Det är, som jag ser det, där problemet ligger. Hon talar i generella termer (bortsett från det där svamlet om spåret och hur det möjligtvis kan upplevas). Problemet ligger i presentationen av materialet. Den ligger lite för nära propaganda från SL.s sida, snarare än objektiv journalistik i mina ögon.
 

Spindelbenen

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Alltså, för att ta exemplet med Nyköpings kommun så blir det inte lätt att förstå hur cyklister ska göra för att göra rätt. SL ber om att leden inte skall cyklas på samtidigt som kommunen som äger marken tycker att det är en toppenbra grej. Förvirringen blir ju total för de som faktiskt försöker göra "rätt" oavsett vad allemansrätten eller andra saker säger. Att det ska vara så svårt?
 

IM

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Du har helt rätt, det är ingen stor skillnad mellan fotspår och hjulspår. Sörmlandsleden har avtal med markägaren som tillåter den ena och inte den andra. Allt andra tyckande och tankande är brus, inskränkning på allemansrätten, eventuellt fart på cyklisterna, osv.
Om en markägare tycker att hjulspår förstör så vips - försvinner den delen av Sörmlandsleden
Och det är det som är problemet. Att SL anser sig ha avtalat bort delar av Allemansrätten genom sina avtal med markägare. Att cykla längs de sträckningarna kommer ju att vara tillåtet även om avtalen mellan SL och markägaren inte finns. Däremot kommer SL som den ser ut idag inte att finnas kvar.

Jag förstår SL:s oro och syn på saken. Jag tycker därtill att det vore väldigt tråkigt om SL skulle försvinna, jag nyttjar den själv till att vandra på. Men om alternativet är att privata avtal tillåts inskränka Allemansrätten på det viset som SL önskar då kommer vi inte ha kvar Allemansrätten i dess nuvarande form. Det är SL inte värd. Inte i mina ögon.
 

NAnders

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Jag tror ju att det är mycket större sannolikhet att cykling förbjuds på Sörmlandsleden.
Saxat från https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Cykling/
"Kommun och polis kan reglera
Kommunen eller polisen kan reglera cykling på motionsspår och vandringsleder. Det sker genom lokala trafikföreskrifter eller lokala ordningsföreskrifter. Vägmärket "Cykelåkning förbjuden" visar var du inte får cykla.
Du måste själv ta reda på vad som gäller. Information får du från kommunen eller polisen."
Det där var ett pikant fel från Naturvårdsverket.

Cykling kan inte regleras med lokala ordningsföreskrifter. (Ordningslagen 3 kap 12 §.)
 

IM

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Du missar att hon anser att ett däckspår i snö är att likställa med olaglig förstörelse samt att hon gör kopplingen att cyklister är de som generellt förstör och skräpar ner.
Edit:


Lite citat:

"Jag tänker att det är ingen självklar rättighet att få cykla. Allemansrätten är till för att vandra och ta sig fram utan att skada och förstöra, så det finns ett stort ansvar för de som tar sig fram med cykel i naturen att inte orsaka spårbildning "

Här insinuerar hon att cykling inte riktigt är del av allemansrätten utan att den främst är till för att vandra, samt att man skadar och förstör om man cyklar. Vidare indikerar hon att cyklister har ett större ansvar än andra nyttjare att undvika märken i marken, och att tex spår i marken inte är att betrakta som normalt utan en otillåten skada.

"Jag tänker tvärtom, att det är de som skadar ensklida markägares mark när de tar sig fram och skapar spår eller förstör på annat sätt, som att skräpa ner, det är dem som äventyrar allemansrätten"

Utan sitt sammanhang är detta påstående helt okontroversiellt, men eftersom ämnet gäller cykling så säger hon implicit att det är cyklister som äventyrar allemansrätten genom att finnas samt klumpar ihop cyklister med sådana som förstör eller skräpar ner. Just inledningen "Jag tänker tvärtom" är nyckelfrasen.

Sista filmklippet med känsloyttringarna behöver vi nog inte ens ta upp.
Nej, jag missar det inte. Men jag väger det mot övriga uttalanden hon gör. Sammantaget är min uppfattning att hon ger sitt stöd till alla som vill vistas i naturen på de villkor som Allemansrätten stipulerar.

Jag håller med dig om att de delar du väljer att citera kan tolkas på det viset som du väljer att tolka dom. Det är kanske till och med troligt att de bör tolkas ungefär så. Citaten i sig tycker jag inte är kontroversiella och jag ser inte kopplingen till cyklister på det viset du gör. Det är min tolkning. Jag kan mycket väl ha fel, och du rätt. Det spelar mig egentligen inte så stor roll, vi står på samma sida.

Jag får istället för mig att det är ett dåligt journalistiskt hantverk som spökar. Om jag får gissa finns det en hel del material som inte presenteras i klippen, dessutom kan det onekligen höjas frågetecken kring objektiviteten.

Här håller jag faktiskt inte med dig alls. 😉 Jag tycker tvärtom att det är viktigt att den typen av spekulativa uttalanden inte blir legio i diskussionen. Journalisten skulle avkrävt henne på ett nytt, och sakligt, svar.
 

Mats65

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Det där var ett pikant fel från Naturvårdsverket.

Cykling kan inte regleras med lokala ordningsföreskrifter. (Ordningslagen 3 kap 12 §.)
Nu är jag ingen expert på det här, men läser man inledningen på ordningslagen så handlar den inte om skogen och är därför knappast relevant:

1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Denna lag innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (2 kap.) samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt dels vid sammankomster och tillställningar, på offentliga platser och vid vissa anläggningar och verksamheter (3 kap.), dels i viss kollektiv persontrafik (4 kap.), dels vid vissa idrottsarrangemang (5 kap.). Lag (2009:101).

2 § Med offentlig plats enligt denna lag avses
1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.
 

joeldevahl

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Håller med Mats65 ovan. Det ska gå att reglera, och vi hade i stan jag bor i fram till alldeles nyss ett generellt cykelförbud som gällde i princip alla av kommunen anlagda motionsspår. Och även vissa områden helt generellt.
 
Senast ändrad:

IM

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Alltså, för att ta exemplet med Nyköpings kommun så blir det inte lätt att förstå hur cyklister ska göra för att göra rätt. SL ber om att leden inte skall cyklas på samtidigt som kommunen som äger marken tycker att det är en toppenbra grej. Förvirringen blir ju total för de som faktiskt försöker göra "rätt" oavsett vad allemansrätten eller andra saker säger. Att det ska vara så svårt?
Är det inte så att det i stor utsträckning är ett (stor)stadsproblem (läs: Sthlm-problem)? Visst finns det griniga gubbar som skriver arga insändare till lokaltidningarna på Öland också. Men det är ju ytterst sällan jag stöter på dem i markerna där. I naturområdena där jag vistas när jag är i Sthlm är det ju inte ovanligt att det på vissa platser de facto är trångt. Kan det vara därför det blir såhär svårt? Jag håller verkligen med dig, i grund och botten är det ju enkelt.
 

__jp

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Är det inte så att det i stor utsträckning är ett (stor)stadsproblem (läs: Sthlm-problem)? Visst finns det griniga gubbar som skriver arga insändare till lokaltidningarna på Öland också. Men det är ju ytterst sällan jag stöter på dem i markerna där. I naturområdena där jag vistas när jag är i Sthlm är det ju inte ovanligt att det på vissa platser de facto är trångt. Kan det vara därför det blir såhär svårt? Jag håller verkligen med dig, i grund och botten är det ju enkelt.
ja, jag tror att det är en helt annan problematik i storstadsområden typ Nackareservatet. Där kan det till och från vara mycket folk även på stigarna. Jag har alltid ringklocka på mtbn även fast jag till 99% cyklar på stig.

Det är framförallt i sånna områden jag förespråkar en viss uppdelning. På andra ställen där det inte finns något problem känns det ju helt onödigt.
 

Spindelbenen

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Är det inte så att det i stor utsträckning är ett (stor)stadsproblem (läs: Sthlm-problem)? Visst finns det griniga gubbar som skriver arga insändare till lokaltidningarna på Öland också. Men det är ju ytterst sällan jag stöter på dem i markerna där. I naturområdena där jag vistas när jag är i Sthlm är det ju inte ovanligt att det på vissa platser de facto är trångt. Kan det vara därför det blir såhär svårt? Jag håller verkligen med dig, i grund och botten är det ju enkelt.
Oklart. Jag har under mina dryga 15 år på stigarna en endaste gång mött en "hotfull" person när jag ha "hej hej" samtidigt som jag väntade in honom och hans tjej samt hund, som av oklar sprang lös där det är kopplingstvång. När jag påpekade det flippade han ur helt. Till slut avslutade jag samtalet genom att säga att jag inte orkar diskutera saker med idioter och cyklade vidare. Men visar man (som jag alltid gör) hänsyn till gående är det ju inga problem, iaf inte för mig. Men det finns ju facebookgrupper här oxå där folk rasar...
 

solgule

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Om man vill att markägare, SL och länsstyrelsen ska vilja lyssna och samarbeta med cyklister så är det nog bra att visa tydligt att man förstår deras syn på det hela. Lyssna nyfiket utan att någonsin säga vad som cyklister anser vara rätt eller fel. Vänta tills det skapats en vänlig dialog och tillit innan man börjar förklara vad cyklister önskar.

Eller så kan man starta krig om rätt och fel i media och gå juridiska vägen. Ingen lär bli nöjd med resultatet av det gissar jag. Vid första tecken på svaghet hos en av kombattanterna så blossar kriget upp på nytt.
 

Cykelfrämjandet

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Hej!

Detta med Sörmlandsleden är en tråkig utveckling som Cykelfrämjandet bevakar. Cykelfrämjandet stödjar gärna initiativ för att utveckla hållbara leder för cykling och vandring i naturen. Vi kan bidra med kunskap och inspiration om planering och anläggning av stigar och leder där alla kan samsas.

Vi har varit i kontakt med SVT och med ledningen för Sörmlandsleden om detta ämnet och hoppas på att kunna hitta en lösning som respekterar alla användare utan att skapa ytterligare konflikter. Med allt flera ut i naturen oftare blir det också ökad slitage i den infrastrukturen som används till friluftsliv, och då måste man skapa bättre förutsättningar för hållbarheten genom att planera och anlägga leder som tål den ökad användning vi ser idag.

Vi vill också sprida kännedom för det pågående kampanjen "folk: hälsa" som gå ut på att uppmuntra bättre sociala hållbarheten i vår natur. Läs mer på https://folkhälsa.com. Är du intresserad av att vara med som volontär eller lokal ambassadör för projektet får du gärna skicka PM!
 

__jp

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Hej!

Detta med Sörmlandsleden är en tråkig utveckling som Cykelfrämjandet bevakar. Cykelfrämjandet stödjar gärna initiativ för att utveckla hållbara leder för cykling och vandring i naturen. Vi kan bidra med kunskap och inspiration om planering och anläggning av stigar och leder där alla kan samsas.

Vi har varit i kontakt med SVT och med ledningen för Sörmlandsleden om detta ämnet och hoppas på att kunna hitta en lösning som respekterar alla användare utan att skapa ytterligare konflikter. Med allt flera ut i naturen oftare blir det också ökad slitage i den infrastrukturen som används till friluftsliv, och då måste man skapa bättre förutsättningar för hållbarheten genom att planera och anlägga leder som tål den ökad användning vi ser idag.

Vi vill också sprida kännedom för det pågående kampanjen "folk: hälsa" som gå ut på att uppmuntra bättre sociala hållbarheten i vår natur. Läs mer på https://folkhälsa.com. Är du intresserad av att vara med som volontär eller lokal ambassadör för projektet får du gärna skicka PM!
Heja heja!

Ni fick precis en ny medlem.
 

NAnders

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Nu är jag ingen expert på det här, men läser man inledningen på ordningslagen så handlar den inte om skogen och är därför knappast relevant:

2 § Med offentlig plats enligt denna lag avses

...

4. andra landområden ... som stadigvarande används för allmän trafik.
Jodå, skog ingår. Annat landområde. Ordningslagen är en slasklag som täcker allt som inte redan täcks av andra författningar. Men det innebär också att man inte får använda ordningslagen om det finns en annan författning, i detta fallet trafikförordningen som täcker både väg och terräng och både cykeltrafik och ridning.
 

Mats65

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Jodå, skog ingår. Annat landområde. Ordningslagen är en slasklag som täcker allt som inte redan täcks av andra författningar. Men det innebär också att man inte får använda ordningslagen om det finns en annan författning, i detta fallet trafikförordningen som täcker både väg och terräng och både cykeltrafik och ridning.
Det där får du allt förklara lite bättre.

1. En stig i skogen kan knappast anses vara ett annat landområde som stadigvarande används för allmän trafik.
2. Du skriver att ordningslagen inte får användas om det finns en annan författning. Du skriver också att i det här fallet gäller trafikförordningen. Då kan du inte använda ordningslagen som motiv till att Naturvårdsverket har fel.

Sen finns det ju uppenbarligen bevis på att man har infört cykelförbud på en del ställen. Hur har det kunnat få ske?
 

mamme1

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Jag har alltid ringklocka på mtbn även fast jag till 99% cyklar på stig.
Lagligt & bra!
Men på riktigt, och rätta mig gärna om jag förstår fel, men du använder väl inte den vid möten med gångare på vandringsleder/stigar?
Har svårt att tänka mig något mer störande än att bli "plingad" på i skogen.

Högst sannolikt är dina intentioner bara goda, och inte för att det är något fel på att göra omgivningen uppmärksam på att man kommer trampande, men ringklockan har ju blivit nån sorts symbol för stravahetsande "UNDAN MED ER, JAG SKA FRAM OCH FÖRBI"-gubbar, istället för (som det förmodligen var tänkt i begynnelsen) "ursäkta, här kommer jag rullande lite försiktigt, det är bra om ni har koll på det och tar barnet i hand medans jag passerar"

För egen del brukar jag, vid upphinnande, rulla bakom en stund, och i de få fall (hatten av till alla trevliga frilufsare jag stött på genom åren) fotgängarna inte uppmärksammar mig brukar jag kliva av och fråga om det är okej att passera?
Vid möte kör jag för det mest åt sidan och stannar tills mötet är avklarat.
Och slutligen, allt enligt Arons devis "trevligast på stigen", så hälsar man ju på alla.
 

__jp

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Lagligt & bra!
Men på riktigt, och rätta mig gärna om jag förstår fel, men du använder väl inte den vid möten med gångare på vandringsleder/stigar?
Har svårt att tänka mig något mer störande än att bli "plingad" på i skogen.

Högst sannolikt är dina intentioner bara goda, och inte för att det är något fel på att göra omgivningen uppmärksam på att man kommer trampande, men ringklockan har ju blivit nån sorts symbol för stravahetsande "UNDAN MED ER, JAG SKA FRAM OCH FÖRBI"-gubbar, istället för (som det förmodligen var tänkt i begynnelsen) "ursäkta, här kommer jag rullande lite försiktigt, det är bra om ni har koll på det och tar barnet i hand medans jag passerar"

För egen del brukar jag, vid upphinnande, rulla bakom en stund, och i de få fall (hatten av till alla trevliga frilufsare jag stött på genom åren) fotgängarna inte uppmärksammar mig brukar jag kliva av och fråga om det är okej att passera?
Vid möte kör jag för det mest åt sidan och stannar tills mötet är avklarat.
Och slutligen, allt enligt Arons devis "trevligast på stigen", så hälsar man ju på alla.
Haha ja, det där är verkligen en fråga om HUR man plingar på sin ringklocka.. men jo jag använder den på stigar och vandringsleder.

Jag har sällan bråttom så om det är någon som jag ser långt fram på stigen så saktar jag ner och plingar i god tid. (Även fast jag har Strava påslaget - det måste för övrigt vara sekundärt för ALLA). Det sista jag vill är att skrämma andra personer i skogen och min erfarenhet är att en tidig pling på långt avstånd är det som är minst skrämmande.

Alla rulla upp sakta bakom funkar säkert också i många fall, särskilt med lite skrikiga bromsar och/eller ett surrande frihjul. Men ibland har jag skrämt några fotgängare och varit tvungen att be om ursäkt med det förfarandet.

Och ja självklart hejar man och tackar för att man blir förbisläppt. Även på dom som har lösa hundar i naturreservatet 😏
 

detvanligavartaget

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Jag gick med som ny medlem i Cykelfrämjandet precis, delvis pga detta. Fint ifall ni kan ta upp detta. Jag tror att en större organisation kan vara rätt väg att gå.

Hej!

Detta med Sörmlandsleden är en tråkig utveckling som Cykelfrämjandet bevakar. Cykelfrämjandet stödjar gärna initiativ för att utveckla hållbara leder för cykling och vandring i naturen. Vi kan bidra med kunskap och inspiration om planering och anläggning av stigar och leder där alla kan samsas.

Vi har varit i kontakt med SVT och med ledningen för Sörmlandsleden om detta ämnet och hoppas på att kunna hitta en lösning som respekterar alla användare utan att skapa ytterligare konflikter. Med allt flera ut i naturen oftare blir det också ökad slitage i den infrastrukturen som används till friluftsliv, och då måste man skapa bättre förutsättningar för hållbarheten genom att planera och anlägga leder som tål den ökad användning vi ser idag.

Vi vill också sprida kännedom för det pågående kampanjen "folk: hälsa" som gå ut på att uppmuntra bättre sociala hållbarheten i vår natur. Läs mer på https://folkhälsa.com. Är du intresserad av att vara med som volontär eller lokal ambassadör för projektet får du gärna skicka PM!
 

skate

Medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Mycket bra artikel Aron. Skriver under på varje punkt.
Känns allt viktigare att kunna hänvisa till relevanta fakta om slitage och att kunna bemöta tilltagande polarisering. Bogesundslandet togs bort från cykelkartan med hänvisning till okvantifierade klagomål från fotvandrare. Diskussioner/planering pågår för att inskränka cykling på Jämtlandstriangeln. Lovön är ett mycket aktuellt och tragiskt exempel med en Hembygdsförening som samlats under ett motto (fritt ur minnet): " En sann hembygdsvän ger aldrig efter inför cyklister som stör och förstör." Nu Sörmlandsleden.
Känns ibland lite som en åldersfråga. Aningen generaliserat exempel: När vi i somras cyklade från Ljungdalen till Helgas mötte vi många old-school blå anoraker men få leenden och hälsningar i retur. När vi någon dag senare trampade runt i Jämtlandstriangeln mötte vi mängder av ungdomar som i stort sett samtliga var snabba till leenden och utbyte av hälsningsfraser.
Har cyklat på ovanstående platser och aldrig upplevt vare sig trängsel eller problem. Övertygad om att vi får plats tillsammans och det förutsätter ömsesidig respekt. Instämmer helt med att vi bör försöka utveckla lederna tillsammans, att som cyklister bidra och hjälpa till som del av en lösning - istället för att ses som ett problem.
 

Berk

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Mycket bra artikel Aron. Skriver under på varje punkt.
Känns allt viktigare att kunna hänvisa till relevanta fakta om slitage och att kunna bemöta tilltagande polarisering. Bogesundslandet togs bort från cykelkartan med hänvisning till okvantifierade klagomål från fotvandrare. Diskussioner/planering pågår för att inskränka cykling på Jämtlandstriangeln. Lovön är ett mycket aktuellt och tragiskt exempel med en Hembygdsförening som samlats under ett motto (fritt ur minnet): " En sann hembygdsvän ger aldrig efter inför cyklister som stör och förstör." Nu Sörmlandsleden.
Känns ibland lite som en åldersfråga. Aningen generaliserat exempel: När vi i somras cyklade från Ljungdalen till Helgas mötte vi många old-school blå anoraker men få leenden och hälsningar i retur. När vi någon dag senare trampade runt i Jämtlandstriangeln mötte vi mängder av ungdomar som i stort sett samtliga var snabba till leenden och utbyte av hälsningsfraser.
Har cyklat på ovanstående platser och aldrig upplevt vare sig trängsel eller problem. Övertygad om att vi får plats tillsammans och det förutsätter ömsesidig respekt. Instämmer helt med att vi bör försöka utveckla lederna tillsammans, att som cyklister bidra och hjälpa till som del av en lösning - istället för att ses som ett problem.
Det kan också vända. Bogesundslandet har flera stigar där cykling är nu tillåten och dom har gjort en jättefin ny cykelstig. Lade upp en bild på söndag som visar nya spången som Waxholms cykelklubb har byggt på en till stig man nu också får cykla.
Kan tillägga att jag nu inte skulle ville cykla där på helgerna för att det finns mycket för många vandrare i Corona-tiden.
 
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Det kan också vända. Bogesundslandet har flera stigar där cykling är nu tillåten och dom har gjort en jättefin ny cykelstig. Lade upp en bild på söndag som visar nya spången som Waxholms cykelklubb har byggt på en till stig man nu också får cykla.
Kan tillägga att jag nu inte skulle ville cykla där på helgerna för att det finns mycket för många vandrare i Corona-tiden.
Orelaterad fråga i den här tråden: Var går den specifika cykelstigen? Bogesund är ju en utflyktsfavorit.
 

Berk

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Orelaterad fråga i den här tråden: Var går den specifika cykelstigen? Bogesund är ju en utflyktsfavorit.
Den heter Stortallsrundan anslutning på Trailforks, en jättefin stig med mycket variation!

Inte helt off topic kanske. Jag föredrar att alla stigar är för alla. Men det visar att man kan få jättefina cykelstigar när man drar helt nya.
 

grondahl

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
I grunden är väl problemet att vi har haft en boom för friluftsliv i Sverige de senaste åren som har accelerats av pandemin? Om antalet brukare av en stig/led ökar med ett antal hundra procent så ökar ju slitaget. Samma problematik i Blanktjärn som på Sörmlandsleden. Så jag säger som våra politiska ledare: Ställ in. Bli hemma. Ge er för fan inte ut i rekreationsområdena. Varje gång en person rapporterar slitage från en stig bör motfrågan vara: "Men varför är du där och sliter på stigen då? Varför tar du inte ditt ansvar och stannar hemma!!"
 

trailbiker

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Mail till reportern på SVT idag:

Föreningen Stockholms Stigcyklister som företräder cirka 700 medlemmar ser med förvåning på föreningen Sörmlandsledens utspel angående cykling och ridning på Sörmlandsleden.

Vårt fokus ligger på stigcykling, det vill säga cykling på stig. Stigen i det här fallet har ju uppstått genom slitage på marken, på samma sätt som vandring och ridning sliter på marken. Slitagemönstren ser dock annorlunda ut för de olika aktiviteterna, men vandring och cykling sliter likvärdigt på marken vid samma antal utövare vilket påvisas i flertalet undersökningar.

I Sverige har vi den unika allemansrätten som vi betraktar som ett kulturarv och kan härledas långt tillbaka i tiden. Organiserat friluftsliv som till exempel bedrivs av Friluftsfrämjandet möjliggörs av densamma. Det måste vara unikt att en förening vars grund kommer från Friluftsfrämjandet vänder sig mot det som trots allt möjliggör verksamheten, både vad gäller Sörmlandsleden och Friluftsfrämjandet.

Allemansrätten gör idag ingen skillnad på någon brukargrupp. Så borde det även se ut framledes, för alla tillåtna brukargrupper. I de fall man bildar naturreservat borde även regelverket ses över så att reglerna ser likadana ut för vandring och cykling, då ingen skillnad kan göras på enskilda brukargrupper som bägge sliter på naturen.

Stockholms Stigcyklister sträcker härmed ut en hjälpande hand till de organisationer och föreningar (Sörmlandsleden i det här fallet) som behöver hjälp att underhålla stigar och anpassa dessa för att klara det ökade slitaget som fler brukare innebär, så att vi som friluftsutövare kan samsas i friluftsområden och fortsätta att uppleva naturen tillsammans.

Vänligen Stockholms Stigcyklister
 

Tom__

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten

Jag tycker ni kan skicka den här till SVT för lite "nyans" i debatten 😏.

(det här är ett skämt för er som inte förstår det 🙂)
 

Halvdan

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Alla argument om att stridsfrågan skulle gälla hänsyn till skog, mark och natur är svårsålda. Ta valfritt populärt friluftsområde och släpp ner en kartnål. Sannolikheten att du hamnar på en stig är försvinnande liten. Du kan troligen inte ens se mänskliga spår i marken från där du står. Den kanske största påverkan på naturen som stigarna innebär torde vara hur de påverkar djurens beteende när de undviker leder som trafikeras av människor. Skogen eller vad det nu är för naturområde tål att mindre än en promille av ytan bevandras, becyklas, besprings osv. (Spekulerar jag iaf, någon med bättre ekologikunskaper får gärna rätta).

Min poäng är att alla positioner i debatten ytterst handlar om vad mänskliga individer vill få ut av att använda en stig. Det handlar enbart om mänskliga upplevelser och vad man tycker är fint respektive fult ute i naturen, från ett mycket snävt stigperspektiv. Dra inte in skogen i det hela för skogen bryr sig nog inte så värst mycket om skicket på dess stigar. (Jag säger "skog" för det är typ den enda mark jag cyklar i, apropå snäva perspektiv 🤗)
 

__jp

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Alla argument om att stridsfrågan skulle gälla hänsyn till skog, mark och natur är svårsålda. Ta valfritt populärt friluftsområde och släpp ner en kartnål. Sannolikheten att du hamnar på en stig är försvinnande liten. Du kan troligen inte ens se mänskliga spår i marken från där du står. Den kanske största påverkan på naturen som stigarna innebär torde vara hur de påverkar djurens beteende när de undviker leder som trafikeras av människor. Skogen eller vad det nu är för naturområde tål att mindre än en promille av ytan bevandras, becyklas, besprings osv. (Spekulerar jag iaf, någon med bättre ekologikunskaper får gärna rätta).

Min poäng är att alla positioner i debatten ytterst handlar om vad mänskliga individer vill få ut av att använda en stig. Det handlar enbart om mänskliga upplevelser och vad man tycker är fint respektive fult ute i naturen, från ett mycket snävt stigperspektiv. Dra inte in skogen i det hela för skogen bryr sig nog inte så värst mycket om skicket på dess stigar. (Jag säger "skog" för det är typ den enda mark jag cyklar i, apropå snäva perspektiv 🤗)
Så tror jag också att det är.

Men vi måste ändå lyssna, respektera och föra en konstruktiv dialog med de som är oroliga för slitaget. (Som ett allmänt inlägg - jag säger inte att du inte gör det 😄)
 

Bikzz

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
I det här fallet handlar det om några få sura typer i SL föreningen, som har fastnat i ett gammalt spår, och som förmodligen håller på att explodera av ilska pga att nya grupper av friluftsmänniskor börjar använda "deras" led.
 

Waylost

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Nu kanske jag är helt ute och cyklar...

Men är det inte så att sörmlandsleden har nyttjandesrättsavtal med markägarna, dvs att dom har tillåtelse att tex sätta upp vindskydd, förlägga spångar, fälla/gallra skog som behövs för att upprätthålla leden? Detta är avtal är väl skapat för att få mer möjligheter utöver allemansrätten.

Om en markägare skulle avsluta sitt avtal med sörmlandsleden skulle ju detta inte på något sätt hindra folk från av varken vandra, cykla eller springa på det befintliga stigarna.
 

NAnders

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
Det där får du allt förklara lite bättre.

1. En stig i skogen kan knappast anses vara ett annat landområde som stadigvarande används för allmän trafik.
2. Du skriver att ordningslagen inte får användas om det finns en annan författning. Du skriver också att i det här fallet gäller trafikförordningen. Då kan du inte använda ordningslagen som motiv till att Naturvårdsverket har fel.

Sen finns det ju uppenbarligen bevis på att man har infört cykelförbud på en del ställen. Hur har det kunnat få ske?
1. Jo. När folk använder stigen så blir den allmänt trafikerad. Just stigar (eller "färdled i terräng" som är den juridiska termen) är nog inte prövade rättsligt men det finns en HD-dom på att en tomtinfart till en villa ska anses vara allmänt trafikerad.
2. Nej, ordningslagen får inte användas till att reglera trafik eftersom trafikförordningen redan existerar. Därför har Naturvårdsverket - som skriver att man kan förbjuda cykling genom lokala ordningsföreskrifter (dvs med ordningslagen) - fel. Att det förvisso finns en massa lokala ordningsföreskrifter som reglerar trafik gör dem inte mindre ogiltiga.
 

Valhalla_

Aktiv medlem
[Artikel] Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten
I det här fallet handlar det om några få sura typer i SL föreningen, som har fastnat i ett gammalt spår, och som förmodligen håller på att explodera av ilska pga att nya grupper av friluftsmänniskor börjar använda "deras" led.
År 1985 hade de ogillat snowboards också, skulle jag tro.
 
Topp
Happyride sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. Läs mer