[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre

Redaktionen

Medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
p6pb15994045.jpg


Länsstyrelsen i Jämtland föreslår skärpta regler för naturreservatet i Vålådalen och vill införa cykelförbud i området redan från våren 2023.
Vålådalen – naturreservat med ökat besökstryck
Naturreservatet i Vålådalen i Åre i Jämtland har sett ett e

Läs hela artikeln:
 

H.

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
p6pb15994045.jpg


Länsstyrelsen i Jämtland föreslår skärpta regler för naturreservatet i Vålådalen och vill införa cykelförbud i området redan från våren 2023.
Vålådalen – naturreservat med ökat besökstryck
Naturreservatet i Vålådalen i Åre i Jämtland har sett ett e

Läs hela artikeln:
Gilla artikeln. Ogilla förslaget.
 

Velocipeden

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Mer ur förslaget, med även annat perspektiv:

Cykling

Förbud att med vissa undantag cykla i reservatet begränsar besöksgruppens möjligheter till ett aktivt friluftsliv i området. Möjligheterna att cykla inskränks och de värden som idag är en reseanledning för gruppen minskas. För företagare i det direkta närområdet kan detta leda till både färre dagsbesök och övernattande gäster, vilket i sin tur kan medföra förlorade intäkter och minskad lönsamhet från till exempel cykeluthyrning, mat och boende.

Ytterligare en konsekvens av begränsad cykling i reservatet kan bli att cyklingen flyttar till privata marker, vilket i sin tur kan skapa negativa effekter för markägarna i form av skador och störning på deras marker. Att Länsstyrelsen inskränker på cykling inom reservatet skulle vidare kunna medföra att också markägare blir mer återhållsamma, vilket kan göra att initiativ där föreningar i samråd med markägare vill skapa leder på privata marker försvåras.

Utöver en möjlig ökning av cykling på privata marker kan en begränsning i reservatet också medföra att cykling i fjällområdet väster om Vålådalens naturreservat, i exempelvis Storulvån med omnejd, ökar eftersom detta område är allemansrättsligt tillgängligt. Detta fjällområde är också viktigt renbetesland för Handölsdalens sameby. En ökad cykling här riskerar att störa rennäringen, vilket är direkt olämpligt.

För en del av lokalbefolkningen kan cykling vara en inflyttnings- och boendeanledning, där en inskränkning av cyklingsmöjligheterna minskar attraktiviteten att bo i området.

3 (6)

En konsekvens av begränsad cykling i reservatet är minskad störning på renen och rennäringen. Cykling bedöms av samebyarna störa renen betydligt mer än både vandring och löpning, främst på grund av den potentiellt högre hastigheten samt de därigenom längre sträckorna på kortare tid en cyklist kan tillryggalägga.
Länsstyrelsens ambition är att skapa kortare och länge leder där cykling ska vara tillåtet, såväl inom som i anslutning till reservatet, men möjligheterna kommer att styras av tilldelade förvaltningsmedel. Vålådalens fjällstation rekommenderar redan nu cykelgäster att cykla i befintliga skidspår och på för cykling särskilt utpekade stigar.
 

Bilagor

  • 1668976864301.png
    1668976864301.png
    694 bytes · Besök: 30

Glisseur

Redaktör
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Fick inte plats med allt i artikeln, det är så mycket i det här beslutet som är grundat på antaganden och utan stöd i någon som helst studie.
Ytterligare en konsekvens av begränsad cykling i reservatet kan bli att cyklingen flyttar till privata marker, vilket i sin tur kan skapa negativa effekter för markägarna i form av skador och störning på deras marker. Att Länsstyrelsen inskränker på cykling inom reservatet skulle vidare kunna medföra att också markägare blir mer återhållsamma, vilket kan göra att initiativ där föreningar i samråd med markägare vill skapa leder på privata marker försvåras.
Här pekar man alltså ut cykling som en sorts farsot som nu privata markägare kommer drabbas av. Vad är nästa steg från LS, öppna upp för att privata markägare ska kunna ansöka om cykelförbud på sina marker?

Utöver en möjlig ökning av cykling på privata marker kan en begränsning i reservatet också medföra att cykling i fjällområdet väster om Vålådalens naturreservat, i exempelvis Storulvån med omnejd, ökar eftersom detta område är allemansrättsligt tillgängligt. Detta fjällområde är också viktigt renbetesland för Handölsdalens sameby. En ökad cykling här riskerar att störa rennäringen, vilket är direkt olämpligt.
Med andra ord, nästa steg är ett cykelförbud vid Storulvån. Där är cyklingen redan nere på extremt låga nivåer efter att bron över Handölan försvann och man måste vada över bäcken för att komma till stigarna.

En konsekvens av begränsad cykling i reservatet är minskad störning på renen och rennäringen. Cykling bedöms av samebyarna störa renen betydligt mer än både vandring och löpning, främst på grund av den potentiellt högre hastigheten samt de därigenom längre sträckorna på kortare tid en cyklist kan tillryggalägga.
Återigen, "cykling bedöms". Inget stöd i forskning eller studier utan rena antaganden och gissningar.

ÅBC har haft dialog med Länsstyrelsen i över 5 år i dom här frågorna och hela tiden anat att det funnits en underliggande agenda att komma till ett totalt cykelförbud.

Vid ett tillfälle pekade dom på Strava heatmaps som enligt dom visade att cyklister rör sig utanför stigen på Gröndalsdeltat. När vi kollade närmare på spåren såg man att ett litet fåtal spår gick ut från huvudspåret för att sedan snabbt komma tillbaka igen. Med andra handlade det om folk som inte såg var stigen var någonstans eftersom den inte är så tydlig uppe på platån som mestadels består av sten. Vårt förslag var att göra ledmarkeringarna som är målade på stenar, blå istället för orange för att synas bättre. Det åtgärdades aldrig trots att vi erbjöd oss att hjälpa till.

Nästa grej var branten ovanför Kungastugan längst inne i Issjödalen där vatten ständigt rinner längs stigen och eroderar ur den och är extra känslig för låsta bakhjul. Därför vill dom att man leder cykeln utför, vilket är 100% logiskt och helt i sin ordning. Skylten som berättar om att man ska leda cykeln är däremot extremt otydlig och med en massa annan information på. Vårt förslag var en enkel och tydlig skylt med texten "Led cykeln utför – Länsstyrelsen". Det ville man inte göra.

Nästa förslag för att komma tillrätta med slitaget i branten var att försöka hitta en dräneringslösning eller helt enkelt leda om stigen för att skapa en mer hållbar ledsträckning. Det var man inte heller villig att göra.

Ett ytterligare förslag var att enkelrikta cyklister från Grönvallen så att man cyklar uppför i Issjödalen och på så sätt tvingas att leda cykeln uppför branten istället, eftersom den mer eller mindre är omöjlig att cykla uppför. Vårt förslag var att sätta en skylt med en cykelsymbol på vid Grönvallen och peka den åt vänster så man kör varvet motsols. Det avfärdades med motiveringen att det skulle kunna tolkas som att det var godkänt att cykla där.

Vidare har vi lagt fram åtskilliga förslag på lösningar runt Blanktjärn utan framgång. Det mest konstruktiva som hänt där var när Vålådalens fjällstation drog om en del av leden ut mot Blanktjärn för att undvika några rejäla blöthål. Istället för att dra den över en plattmyr drog man den på en liten ås inne i björkskogen vilket blev bättre för alla, torrare och slet mindre på naturen. Men inte ens det funkade som bevis på att det finns enkla och bra lösningar på dom problem som det pratas om.

Vi har också föreslagit förbättringar av spänger och erbjudit vår hjälp att bygga dom. Hjälp som inte heller tagits emot. Dessutom har vi sakligt bemött påståenden som att cyklar tar sig längre ut i fjällen eller att cyklar når upp i hastigheter som är närmast farliga för vandrare som "tvingas hoppa ut i myren för att hinna undan". Att cyklingen har minskat rejält i området dom senaste åren eller att andelen faktiska konflikter ute på stigarna mellan cyklister och vandrare är nära på noll vill man heller inte lyssna på.

Vi har även sagt att vi mer än gärna sätter oss ner och pratar med samebyn för att hitta en gemensam lösning. Som till exempel att gå ut i olika kanaler och berätta när det är mycket ren i området för att på så sätt få folk att hålla sig undan under den tiden. Vad jag vet har vi aldrig fått till ett sådant möte.

Med andra ord har vi gång på gång bemött den kritik som funnit och de problem som man från LS håll upplevt, utan att vilja skapa konstruktiva lösningar på dom. Det är extremt uppenbart att ett förbud varit på agendan från första början och att det finns en risk för att det här öppnar upp för fler förbud i Åretrakten.
 
Senast ändrad:

SocialGimp

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Marken verkar vara hysteriskt känslig norr om Karlstad. Det är väl bara att lägga ner Norra Sverige helt o hållet då ingen borde få vara där?

Känner igen "småstadsmentaliteten" från andra orter. Några få med egenintressen driver sin agenda till absurdum. Logik o fakta biter inte på dom.
 

aben

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Jag hade velat se ett mycket starkare skydd för fjällvärlden generellt, inte bara i naturreservat och nationalparker. Området är helt unikt i Europa men också mycket känsligt för störningar om dess värden skall bevaras och det är många som vill få tillgång till den enbart för egen vinning och ofta en ekonomisk sådan utan att ta någon hänsyn till hur det påverkar området som helhet. Men jag tror tyvärr inte på det, det kommer kanske ske lite symbolåtgärder likt denna mot politiskt svagare grupper men exploateringen i stort kommer inte stoppas. Enda lilla ljusglimten i den här frågan är nog HD:s beslut om att jakt- och fiskerätten tillhör samebyarna men jag tror inte det kommer gå längre än så.
 

SocialGimp

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Jag hade velat se ett mycket starkare skydd för fjällvärlden generellt, inte bara i naturreservat och nationalparker. Området är helt unikt i Europa men också mycket känsligt för störningar om dess värden skall bevaras och det är många som vill få tillgång till den enbart för egen vinning och ofta en ekonomisk sådan utan att ta någon hänsyn till hur det påverkar området som helhet. Men jag tror tyvärr inte på det, det kommer kanske ske lite symbolåtgärder likt denna mot politiskt svagare grupper men exploateringen i stort kommer inte stoppas. Enda lilla ljusglimten i den här frågan är nog HD:s beslut om att jakt- och fiskerätten tillhör samebyarna men jag tror inte det kommer gå längre än så.
Kan du förklara för någon som inte förstår hur just fjällvärlden är känslig för störningar. Är det för att allt växer långsammare där o inte återhämtar sig så snabbt, eller?

Jag ser framför mig att norra Sverige är enormt stort och det mesta är förmodligen helt folktomt. Och hur kan några cykelstigar få samma konsekvenser som ett jordskred (som det verkar)?
 

Glisseur

Redaktör
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Jag hade velat se ett mycket starkare skydd för fjällvärlden generellt, inte bara i naturreservat och nationalparker. Området är helt unikt i Europa men också mycket känsligt för störningar om dess värden skall bevaras och det är många som vill få tillgång till den enbart för egen vinning och ofta en ekonomisk sådan utan att ta någon hänsyn till hur det påverkar området som helhet. Men jag tror tyvärr inte på det, det kommer kanske ske lite symbolåtgärder likt denna mot politiskt svagare grupper men exploateringen i stort kommer inte stoppas. Enda lilla ljusglimten i den här frågan är nog HD:s beslut om att jakt- och fiskerätten tillhör samebyarna men jag tror inte det kommer gå längre än så.
Saken här är ju att cykling inte skapar mer slitage eller störningar än vandring, men att LS valt att peka ut cykling som ett oproportionellt större problem på ett sätt som riskerar att spilla över på andra områden i trakten. Man skapar helt enkelt ett farligt prejudikat utan att ens ha någon större grund än antaganden att gå på.
 

Velocipeden

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Fick inte plats med allt i artikeln...
Det är så himla bra att du/ni/ÅBC som samlad kraft och som seriös aktör för denna diskusdion, ge inte upp! Ibland hjälper det tyvärr att träffa/tjata på annan person på myndighet som lyssnar och förstår bättre. Ska ÅBC lämna in yttrande?
 

Velocipeden

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Kan du förklara för någon som inte förstår hur just fjällvärlden är känslig för störningar. Är det för att allt växer långsammare där o inte återhämtar sig så snabbt, eller?

Jag ser framför mig att norra Sverige är enormt stort och det mesta är förmodligen helt folktomt. Och hur kan några cykelstigar få samma konsekvenser som ett jordskred (som det verkar)?
Jag försöker förklara, vet inte om jag lyckas.
1. Fjäll och norra Sverige är olika saker även om de sammanfaller ibland.
2. Fjällmiljö är unik både i flora, fauna och geologi.
Det är ett högt besökstryck på vissa bitar av fjällområdet, speciellt de sydligare (och även t.ex. Abisko området...). Som du skriver växer de känsliga växterna saktare och marken är mycket känsligare och blir lättare utsatt för erosion. Kort sommar, hög höjd, vindutsatt och tung snö är några andra faktorer. Lägg där til rennäringen där skygga djur kalvar mittemellan helikoptrarna (bl.a på väg till fjällstationen med våffelsmet...) och turistgrupperna.
Som upplagt för konflikt typ.
 

SocialGimp

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Jag försöker förklara, vet inte om jag lyckas.
1. Fjäll och norra Sverige är olika saker även om de sammanfaller ibland.
2. Fjällmiljö är unik både i flora, fauna och geologi.
Det är ett högt besökstryck på vissa bitar av fjällområdet, speciellt de sydligare (och även t.ex. Abisko området...). Som du skriver växer de känsliga växterna saktare och marken är mycket känsligare och blir lättare utsatt för erosion. Kort sommar, hög höjd, vindutsatt och tung snö är några andra faktorer. Lägg där til rennäringen där skygga djur kalvar mittemellan helikoptrarna (bl.a på väg till fjällstationen med våffelsmet...) och turistgrupperna.
Som upplagt för konflikt typ.
Det är våfflorna alltså... :ROFLMAO:

Tack för förklaringen, förstår att naturen är känsligare i fjällområden men tycker samtidigt att några cykelleder inte borde förstöra så oproportionerligt mkt som en del påstår.
 

Glisseur

Redaktör
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Det är så himla bra att du/ni/ÅBC som samlad kraft och som seriös aktör för denna diskusdion, ge inte upp! Ibland hjälper det tyvärr att träffa/tjata på annan person på myndighet som lyssnar och förstår bättre. Ska ÅBC lämna in yttrande?
Jag tror inte ÅBC som förening får överklaga eftersom vi enligt LS anses som part i målet. Jag kan ha fel men har för mig att det var det svaret en av oss fick när han frågade om det.
 

Velocipeden

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Det är våfflorna alltså... :ROFLMAO:

Tack för förklaringen, förstår att naturen är känsligare i fjällområden men tycker samtidigt att några cykelleder inte borde förstöra så oproportionerligt mkt som en del påstår.
Det är deras fel!🤣
Nej som Glisseur med flera är inne på gör de nog inte det, men väldigt många människor (för fjällmiljö...) oavsett färdsätt sliter.
 

Glisseur

Redaktör
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Jag försöker förklara, vet inte om jag lyckas.
1. Fjäll och norra Sverige är olika saker även om de sammanfaller ibland.
2. Fjällmiljö är unik både i flora, fauna och geologi.
Det är ett högt besökstryck på vissa bitar av fjällområdet, speciellt de sydligare (och även t.ex. Abisko området...). Som du skriver växer de känsliga växterna saktare och marken är mycket känsligare och blir lättare utsatt för erosion. Kort sommar, hög höjd, vindutsatt och tung snö är några andra faktorer. Lägg där til rennäringen där skygga djur kalvar mittemellan helikoptrarna (bl.a på väg till fjällstationen med våffelsmet...) och turistgrupperna.
Som upplagt för konflikt typ.
Sedan är ju å andra sidan fjällen ett gigantiskt område med enormt stora ytor, det borde gå att samsas. Och i fallet med Issjödalen och Blanktjärn så är det i det stora hela en liten ytan och få besökare som det i slutändan handlar om, det ligger mer symbolik än faktisk problematik.

Nu är det här också ett antagande utan faktiska siffror men samerna står för en betydande del av flygtrafiken i fjällen eftersom dom vallar ren med hjälp av helikopter.
 

Velocipeden

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Sedan är ju å andra sidan fjällen ett gigantiskt område med enormt stora ytor, det borde gå att samsas. Och i fallet med Issjödalen och Blanktjärn så är det i det stora hela en liten ytan och få besökare som det i slutändan handlar om, det ligger mer symbolik än faktisk problematik.

Nu är det här också ett antagande utan faktiska siffror men samerna står för en betydande del av flygtrafiken i fjällen eftersom dom vallar ren med hjälp av helikopter.
Säkert en del samisk helikopter trafik men bara vissa tider på året om det ska vallas? Har varit vid Helags när de kör skytteltrafik med helikopter med mat och skräp, och ja det stör kan inte säga annat.
 

aben

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Kan du förklara för någon som inte förstår hur just fjällvärlden är känslig för störningar. Är det för att allt växer långsammare där o inte återhämtar sig så snabbt, eller?

Jag ser framför mig att norra Sverige är enormt stort och det mesta är förmodligen helt folktomt. Och hur kan några cykelstigar få samma konsekvenser som ett jordskred (som det verkar)?
Det kan jag göra. Fjällområdet handlar inte bara om att det är berg och dalar med känsliga växter och vilda djur utan om att det är ett stort sammanhängande fjällområde som är i stort sett obebott och oexploaterat, historiskt har den enda användningen varit som renbete. I Europa är den skandinaviska fjällvärlden fortfarande helt unik även om exploateringen går rasande fort, det är mycket stor skillnad nu mot hur det var för bara några decennier sedan och det hade redan då fått gå alldeles för långt. Cykling i fjällen är bara en liten del, skoterkörning, den fria jakten och fisket, helikopterflygning, skärmflygning och annat och sen de stora kommersiella som vindkraftparker och mineralbrytning och stora skidanläggningar och nu även en flygplats. Det ökande antalet vandrare och skidåkare påverkar också men per person är det den användning som ger i särklass minst störning och ger flest människor möjlighet att uppleva fjällen men även här är nödvändigt med vissa begränsningar i extra känsliga områden och där det rör sig flest människor.

Den stora frågan det handlar om är om vi vill bevara det här området eller bara se det som ett område staten äger och som det gäller för olika grupper att nu försöka kapa åt sig så mycket de kan av innan andra hinner före. Låter vi den här utvecklingen som varit under senare år fortsätta har vi för alltid mist något av det mest värdefulla vi har i Sverige och som vi gemensamt har att förvalta för kommande generationer.
 

SocialGimp

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Det kan jag göra. Fjällområdet handlar inte bara om att det är berg och dalar med känsliga växter och vilda djur utan om att det är ett stort sammanhängande fjällområde som är i stort sett obebott och oexploaterat, historiskt har den enda användningen varit som renbete. I Europa är den skandinaviska fjällvärlden fortfarande helt unik även om exploateringen går rasande fort, det är mycket stor skillnad nu mot hur det var för bara några decennier sedan och det hade redan då fått gå alldeles för långt. Cykling i fjällen är bara en liten del, skoterkörning, den fria jakten och fisket, helikopterflygning, skärmflygning och annat och sen de stora kommersiella som vindkraftparker och mineralbrytning och stora skidanläggningar och nu även en flygplats. Det ökande antalet vandrare och skidåkare påverkar också men per person är det den användning som ger i särklass minst störning och ger flest människor möjlighet att uppleva fjällen men även här är nödvändigt med vissa begränsningar i extra känsliga områden och där det rör sig flest människor.

Den stora frågan det handlar om är om vi vill bevara det här området eller bara se det som ett område staten äger och som det gäller för olika grupper att nu försöka kapa åt sig så mycket de kan av innan andra hinner före. Låter vi den här utvecklingen som varit under senare år fortsätta har vi för alltid mist något av det mest värdefulla vi har i Sverige och som vi gemensamt har att förvalta för kommande generationer.
Tack för svar!

Jag tolkar det som att du är emot exploatering överlag. Men samtidigt pågår det ju exploatering överallt, t ex i kustområden som ju oxå har en unik natur. Så varför ska just fjällen undantas i sådana fall kan man ju undra?

Är inte på ngt sätt emot att skydda naturen men just cykling, som du ju även nämner, är väl ändå det lilla.
 

Skruff

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Det kan jag göra. Fjällområdet handlar inte bara om att det är berg och dalar med känsliga växter och vilda djur utan om att det är ett stort sammanhängande fjällområde som är i stort sett obebott och oexploaterat, historiskt har den enda användningen varit som renbete. I Europa är den skandinaviska fjällvärlden fortfarande helt unik även om exploateringen går rasande fort, det är mycket stor skillnad nu mot hur det var för bara några decennier sedan och det hade redan då fått gå alldeles för långt. Cykling i fjällen är bara en liten del, skoterkörning, den fria jakten och fisket, helikopterflygning, skärmflygning och annat och sen de stora kommersiella som vindkraftparker och mineralbrytning och stora skidanläggningar och nu även en flygplats. Det ökande antalet vandrare och skidåkare påverkar också men per person är det den användning som ger i särklass minst störning och ger flest människor möjlighet att uppleva fjällen men även här är nödvändigt med vissa begränsningar i extra känsliga områden och där det rör sig flest människor.

Den stora frågan det handlar om är om vi vill bevara det här området eller bara se det som ett område staten äger och som det gäller för olika grupper att nu försöka kapa åt sig så mycket de kan av innan andra hinner före. Låter vi den här utvecklingen som varit under senare år fortsätta har vi för alltid mist något av det mest värdefulla vi har i Sverige och som vi gemensamt har att förvalta för kommande generationer.
Instämmer till fullo. Kanske kan man hitta någon medelväg där både naturvärden bejakas och friluftsliv främjas.

Men tyvärr går ofta idealistiska perspektiv som det här långt över huvudet på dem som drivs av egenintresse.
 

aben

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Tack för svar!

Jag tolkar det som att du är emot exploatering överlag. Men samtidigt pågår det ju exploatering överallt, t ex i kustområden som ju oxå har en unik natur. Så varför ska just fjällen undantas i sådana fall kan man ju undra?

Är inte på ngt sätt emot att skydda naturen men just cykling, som du ju även nämner, är väl ändå det lilla.
Jag är emot den exploateringen också, utan tvekan, men man kan inte använda det som argument för att då kan vi även ge upp fjällområdet.

Jag håller med om att cykling i fjällen, i synnerhet om man som ni verkar göra anstränger sig för att minska dess påverkan är en ganska liten del och att det med lite god vilja borde gå att få till något hållbart.

Edit. Tog fel på vem jag svarade, med "som ni verkar göra " menade jag det inlägg @Glisseur gjorde ovan.
 
Senast ändrad:

Skruff

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Men tyvärr går ofta idealistiska perspektiv som det här långt över huvudet på dem som drivs av egenintresse.
Men med det sagt, så tycker jag verkligen inte man ska ge upp diskussionen.

Tyvärr (och tack och lov) är opinionsbildning det enda verktyget som finns just nu för att försöka försvara dessa unika naturområden och förklara det irrevesibla i exploatering av dem.
 

Bikzz

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
En stor orsak till detta är väl att det finns ytterst få ställen att MTBa i fjällmiljö, utanför lift & vägar. Blanktjärnsrundan och Jämtlandsrundan tex. Dom blir då välkända, och alla vill prova. Svårt att veta hur man kan komma ifrån detta, alla lite unika och kända turistmål lider ju av för många besökare.
 

H.

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Vi har alltså ett begränsat område med väldigt högt besökstryck av alla olika sorters besökare. Detta leder till markslitage på en utpekad led som nästan alla besökare nyttjar. Lösningen blir alltså inte att förstärka upp leden för att tåla besökstrycket utan att förbjuda vissa marginella brukargrupper?

Slänten bakom kungsstugan har varit extremt eroderad långt innan cykling i området blev populärt. Det är möjligt att det blivit värre på senare år, men det är ju en katastrofal dragning av vandringsleden alldeles oavsett. Rakt upp för en brant grusslänt. Och att dra leder genom surhål är givetvis ohållbart när besökstrycket ökar, oavsett om besökarna rör sig till fots eller på cykel.

Det är väldigt märkligt att LS så kategoriskt verkar avstyra alla försök att dra om leden till mer hållbara platser och förtydliga märkning mm. Sådana lösningar är ju positiva för alla inblandade.
 

Lingon

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Sjuka männsikor som jobbar på lst jämtland. Tur att det finns massa annan fin fjällcykling utanför vålådalen. :) Men tråkigt för dom som har stugor där.
 

Glisseur

Redaktör
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
En stor orsak till detta är väl att det finns ytterst få ställen att MTBa i fjällmiljö, utanför lift & vägar. Blanktjärnsrundan och Jämtlandsrundan tex. Dom blir då välkända, och alla vill prova. Svårt att veta hur man kan komma ifrån detta, alla lite unika och kända turistmål lider ju av för många besökare.
Det vi märkt här i Åre är att när ledcentret i Björnen byggdes så minskade cyklingen rejält till både Blanktjärn och Issjödalen. Den stora massan cyklister vill helt enkelt ha lättillgänglig cykling med hårda leder och bra skyltning, inte bröta runt på fjället. Nu är det mest ett fåtal entusiaster som kör där och dom flesta av dom har koll på den problematik som finns och förhåller sig till den. Alltså har "problemet" som LS vill komma åt minskat samtidigt som dom öser på med hårdare åtgärder.
 

WFD

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Finns länder som har betydligt hårdare regelverk för sin natur. Jag tror att mycket av problemen med cykling i visa områden grundar sig i att en del har en märklig inställning till deras rätt att få cykla vart dom vill. Det är kontraproduktivt för de som är seriösa. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan. Tänk särskilt på att: undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna.

Antar att det finns fler undersökningar än den här
 

H.

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Tänk särskilt på att: undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna.
Om det samtidigt är förbjudet att åka utanför den markerade leden och leden är dragen genom ett surhål då? Löser man problemet genom att kliva av och gå den blöta sträckan?
 

WFD

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Om det samtidigt är förbjudet att åka utanför den markerade leden och leden är dragen genom ett surhål då? Löser man problemet genom att kliva av och gå den blöta sträckan?
Det är just sånt här som skapar konflikter för cyklister. Inte störa, inte förstöra – det är essensen i allemansrätten. Personligen ser jag väl inte det som en orimlig lösning att man får leda sin cykel genom vissa områden, eller? Sen i förlängningen kan man kanske tycka att man lägger ut spänger om man nu vill skydda vissa områden. Det framgår i undersökningen jag länkade till.
 

H.

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Det är just sånt här som skapar konflikter för cyklister. Inte störa, inte förstöra – det är essensen i allemansrätten. Personligen ser jag väl inte det som en orimlig lösning att man får leda sin cykel genom vissa områden, eller? Sen i förlängningen kan man kanske tycka att man lägger ut spänger om man nu vill skydda vissa områden. Det framgår i undersökningen jag länkade till.
Men blir slitaget mindre för att du går samma sträcka? Eller är det bara att det inte bildar ett lika tydligt hjulspår i geggamojan?
 

Glisseur

Redaktör
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Det är just sånt här som skapar konflikter för cyklister. Inte störa, inte förstöra – det är essensen i allemansrätten. Personligen ser jag väl inte det som en orimlig lösning att man får leda sin cykel genom vissa områden, eller? Sen i förlängningen kan man kanske tycka att man lägger ut spänger om man nu vill skydda vissa områden. Det framgår i undersökningen jag länkade till.
Men grejen här är att det i grunden inte finns någon direkt konflikt, varken mellan vandrare och cyklister och inte heller något större slitage som kunnat härledas specifikt till cykling. Det enda som finns är antaganden från LS om att cykling stör och förstör mer än andra aktiviteter i området.

Det finns inga cyklister i Åre som har problem med att cykla på leden över Gröndalsdeltat eller leda cykeln nedför slänten vid Kungastugen. Eller att sakta in när man möter vandrare eller att ta hänsyn till rennäringen för den delen.
 

WFD

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Men blir slitaget mindre för att du går samma sträcka? Eller är det bara att det inte bildar ett lika tydligt hjulspår i geggamojan?
Läs vad jag skrev igen och även det jag länkat till. Fundera sedan på alternativen. Dessa områden har klarat sig väldigt bra redan innan cyklisterna kom dit. De som arbetar med naturvård etc har kommenterat att det har uppstått en del problem senaste åren för att antalet besökare har ökat dramatiskt. Men jag kan förtydliga. Det är inte bara cyklingen som är ett problem. Sen bör man lära sig att skilja på naturreservat och vad som normalt gäller för allemansrätten.
 

WFD

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Men grejen här är att det i grunden inte finns någon direkt konflikt, varken mellan vandrare och cyklister och inte heller något större slitage som kunnat härledas specifikt till cykling. Det enda som finns är antaganden från LS om att cykling stör och förstör mer än andra aktiviteter i området.

Det finns inga cyklister i Åre som har problem med att cykla på leden över Gröndalsdeltat eller leda cykeln nedför slänten vid Kungastugen. Eller att sakta in när man möter vandrare eller att ta hänsyn till rennäringen för den delen.
Vilket jag troligen bekräftat tillräckligt genom den länk jag delat. Det enda problemet jag ser med din logik är att du skriver, "inga". Det är ett alldeles för inkluderande begrepp och om du läser flera trådar i ämnet så ser du att det finns de som anser sig ha rätten att cykla hur och var dom vill. Det som jag tycker är märkligt är att dom inte vill acceptera de alternativa lösningar du nämner ovan.
Det som känns lite irriterande är att, skriver man inte bara positivt om cykling så blir det enorma konflikter och många, inte alla, blir upprörda över eventuell kritik eller uppmaning till eftertanke.
 

Bikzz

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Trist om LS redan bestämt sig, dom kunde ju prova med alla andra föreslagna åtgärder först, speciellt om dom får hjälp med att bygga. Och vänta 1 år el 2, besöksantalet kanske minskar igen.

Samebyarna vill väl förbjuda allt utom dom själva i området. Och dom som jobbar på LS är väl gamla vandringsrävar, ej MTB-cyklister.
 

Knasse

Medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Vad jag förstår så är 80% av besöksökningen vid exempelvis Blanktjärn varit vandrare, hur kan då cyklingen stå för 100% av slitaget undrar men?
 

SocialGimp

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Var går gränsen för tjänstefel kan man undra, då man uppenbarligen utnyttjar sin maktposition endast för att ta tillvara på sina personliga intressen.
 

aben

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Var går gränsen för tjänstefel kan man undra, då man uppenbarligen utnyttjar sin maktposition endast för att ta tillvara på sina personliga intressen.
Länsstyrelsen gör väl i princip som de vill i sådana här frågor och det är nog snarare regel än undantag att beslutet tas först och sen bestämmer man sig för motiveringen. Beslut kan förstås överklagas men det är i princip utsiktslöst. De möjligheter som finns att påverka är nog bara opinionsbildning och lobbying.
 

ooms

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Finns länder som har betydligt hårdare regelverk för sin natur. Jag tror att mycket av problemen med cykling i visa områden grundar sig i att en del har en märklig inställning till deras rätt att få cykla vart dom vill.
Precis. Det är ju bara att titta på hur det är här på happy, det går inte ens att diskutera ev problem. Det finns noll förståelse för andras perspektiv, eller ens försök att förstå. Sakkunniga som jobbar lokalt på fältet med naturvård, skogsskötsel eller renskötsel misstänkliggörs, och deras expertis förkastas som antaganden eller åsikter av folk som på sin höjd turistar i områdena ett par veckor per år. Rätt absurt faktiskt.
 

SocialGimp

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Länsstyrelsen gör väl i princip som de vill i sådana här frågor och det är nog snarare regel än undantag att beslutet tas först och sen bestämmer man sig för motiveringen. Beslut kan förstås överklagas men det är i princip utsiktslöst. De möjligheter som finns att påverka är nog bara opinionsbildning och lobbying.
Om Länsstyrelsen skiter i fakta och beivrar privata egenintressen, då har jag inga moraliska betänkligheter om jag råkar skita i Länsstyrelsens beslut.
 

Glisseur

Redaktör
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Det enda problemet jag ser med din logik är att du skriver, "inga". Det är ett alldeles för inkluderande begrepp och om du läser flera trådar i ämnet så ser du att det finns de som anser sig ha rätten att cykla hur och var dom vill. Det som jag tycker är märkligt är att dom inte vill acceptera de alternativa lösningar du nämner ovan.
Det som känns lite irriterande är att, skriver man inte bara positivt om cykling så blir det enorma konflikter och många, inte alla, blir upprörda över eventuell kritik eller uppmaning till eftertanke.
ÅBC och andra cykelintressenter i Åre har pushat väldigt hårt på det här med eftertanke och att vara noga med när och var man cyklar, just för att visa hänsyn och för att vi vet om att vår närvaro ute på fjället är omdebatterad. Sedan finns det självklart folk som inte följer dom råden men i det stora hela är det ett extremt litet fåtal. Så visst, "inga" kanske är fel ordval. Men faktum kvarstår att cyklingen inte är den stora boven i sammanhanget och att tro att slitage och störningar minskar för att den brukargruppen försvinner från fjället är ganska absurd.
 

Aron

Moderator
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Jag har besökt hundratals naturskyddsområden över hela landet genom åren, både till cykel, fots, skidor och skridskor. Samt ett gäng utomlands. Varje gång jag kommer till ett nytt ställe går jag till informationstavlan för att läsa informationsskyltar och kartor. Det överlägset minst välkomnande informationsmaterialet jag någonsin sett är det från Jämtlands Länsstyrelse. Det är visserligen snygga bilder och prydligt layoutat, men innehållet skriker av pekpinnar och negationer jag inte sett maken till någon annanstans. Här känner man sig inte helt enkelt inte särskillt välkommen, inte ens till fots eller skidor. Nämner detta för att ge lite perspektiv till den uppförsbacke Åre stigcyklister har när det kommer till att skapa dialog kring dessa frågor.
 

Glisseur

Redaktör
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Precis. Det är ju bara att titta på hur det är här på happy, det går inte ens att diskutera ev problem. Det finns noll förståelse för andras perspektiv, eller ens försök att förstå. Sakkunniga som jobbar lokalt på fältet med naturvård, skogsskötsel eller renskötsel misstänkliggörs, och deras expertis förkastas som antaganden eller åsikter av folk som på sin höjd turistar i områdena ett par veckor per år. Rätt absurt faktiskt.
Men då har dessa experter också ett ansvar att presentera studier och fakta som underbygger deras teorier, vilket inte gjorts i det här fallet. Vi har presenterat mängder av lösningar på dom problem som lyfts fram, av vilka inga genomförts utan man har hela tiden flyttat fram problemställningen ytterligare.
 

WFD

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Men då har dessa experter också ett ansvar att presentera studier och fakta som underbygger deras teorier, vilket inte gjorts i det här fallet.
Skulle vara kul att läsa fler oberoende studier i ämnet. Jag antar att du har några du kan dela med dig?
 

ooms

Aktiv medlem
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Men då har dessa experter också ett ansvar att presentera studier och fakta som underbygger deras teorier, vilket inte gjorts i det här fallet. Vi har presenterat mängder av lösningar på dom problem som lyfts fram, av vilka inga genomförts utan man har hela tiden flyttat fram problemställningen ytterligare.
Det finns inte forskning eller studier på allt, eller medel att finansiera det, men man måste ändå göra nåt. Då är det brukligt att tillfråga sakkunniga, och utifrån det sätta upp rimliga antaganden. Så funkar det inom de flesta andra områden, varför skulle man inte göra så här?
 

Glisseur

Redaktör
[Artikel] Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre
Här är några:


Det finns garanterat fler i ämnet så den som vill får gärna fylla på listan.
 
Topp