Det oskrivna kontraktet mellan cyklister och övriga samhället

AdamLR

Aktiv medlem
Det oskrivna kontraktet mellan cyklister och övriga samhället
Först en brasklapp. Inget här är tänkt som uppmaningar till hur någon bör (eller inte bör) uppföra sig i trafiken. Tanken är i stället en diskussion om hur det fungerar med cyklar i trafiken och varför det ser ut som det gör. Idéer om vad man borde få göra ska inte ses som uppmaningar om vad man ska få göra i rådande situation. T.ex. ska "man borde få köra mot enkelriktat" inte ses som en uppmaning att köra mot enkelriktat, utan som en idé om att det borde möjliggöras på ett säkert sätt.

Okej, så här är min tanke. Det finns ett oskrivet kontrakt mellan cyklister och resten av samhället. Från samhällets sida är villkoret ni får cykla hur ni vill så länge ni sköter er. Från cyklisternas sida är villkoret vi sköter oss så länge ni ger oss rimliga förutsättningar för att göra det. Det här oskrivna kontraktet gör det möjligt att ta sig fram på cykel nästan var som helst trots att varken infrastruktur eller trafikregler är fullständiga när det gäller cykling. Om man håller med om att kontraktet ser ut på ungefär det här sättet så gäller det förstås att tolka (1) vad det innebär att sköta sig och (2) vad som är rimliga förutsättningar.

(1) Att sköta sig menar jag innebär att man följer de trafikregler som finns och visar hänsyn till andra trafikanter. Du håller avstånd och saktar ner när det behövs av hänsyn till fotgängare. Du försöker bete dig förutsägbart (och följer förstås reglerna) när du delar väg med snabbare fordon. Med mera, förstås.

(2) Rimliga förutsättningar menar jag är saker som att det ska finnas ett säkert sätt att cykla mellan de ställen man behöver transportera sig mellan (där "behöver" även kan handla om rekreation). Det kan vara en rimligt säker vägren eller en nivåskild cykelbana, helt beroende på situation. Man kan få acceptera att ibland pussla ihop sin rutt av de partier som "blev över" mellan bilister och fotgängare, men ska däremot inte acceptera situationer där det är osäkert, omöjligt eller omotiverat långt att ta sig fram.

Min tanke är att det finns en vinning i att behålla det här kontraktet oskrivet. Skulle vi reglera cykleltrafiken lika hårt som biltrafiken så skulle vi gissningsvis få ganska låga hastighetsbegränsningar på cykelbanor. Kanske skulle vi bara tillåtas ta en av tre vägar mellan punkt A och B för att övriga reserveras för fotgängare eller bilister. Cykelkörkort? Årlig besiktning? Man kan se positiva sidor med sådant, men det skulle troligen göra det svårare och tråkigare att ge sig ut på en tur. Då förderar jag dagens flexibilitet i systemet, där man t.ex. ofta får använda körbanan trots att cykelbana finns och där många cykelbanor har en rekommenderad körriktning men får trafikeras även i motsatt riktning.

Eller på ett mera intuitivt plan: priset vi betalar är att det inte alltid finns en idealisk cykelväg mellan A och B, men förtjänsten är att det finns förståelse från övriga samhället för att cyklister vill ta sig fram smidigt och att vi därmed tillåts ta diverse genvägar och slingra oss förbi övrig trafik på olika kreativa sätt.

Från samhällets sida bör förstås också mycket göras. Beslutsfattare borde t.ex. fokusera mera på att lyssna på cyklister och få till dessa rimliga förutsättningar, snarare än att bygga X antal mil cykelbana där den var lätt att bygga och ser fin ut på foto. Bättre då att asfaltera de där sista hundra meterna grusstig eller sätta upp några trafikhinder där bilister kör för fort.

Håller ni med? Är det för förenklat? Har jag missat någonting viktigt?
 

Murdock

Aktiv medlem
Det oskrivna kontraktet mellan cyklister och övriga samhället
Så när resten av världen förundras över städer där cyklingen tar över världen, där olycksrisken är låg och hälsovinsterna många - så vill du införa Thailands modell? När skulle man våga släppa ut sina barn i trafiken med cykel menar du?
 

AdamLR

Aktiv medlem
Det oskrivna kontraktet mellan cyklister och övriga samhället
Så när resten av världen förundras över städer där cyklingen tar över världen, där olycksrisken är låg och hälsovinsterna många - så vill du införa Thailands modell? När skulle man våga släppa ut sina barn i trafiken med cykel menar du?
Där barn ska kunna cykla tolkas "rimliga förutsättningar" annorlunda än på andra ställen. Att övriga trafikanter är extra försiktiga i närheten av barn ingår också i kontraktet. Men just säkra skolvägar känns det som det jobbas ganska hårt med? Åtminstone i de områden jag har rört mig.
 
Det oskrivna kontraktet mellan cyklister och övriga samhället
Så när resten av världen förundras över städer där cyklingen tar över världen, där olycksrisken är låg och hälsovinsterna många - så vill du införa Thailands modell? När skulle man våga släppa ut sina barn i trafiken med cykel menar du?
Det där var ju en helt sjuk och obefogad tolkning av inledande inlägg. Ibland kan man undra hur...


@AdamLR:
Oavsett hur hårt man skulle reglera så skulle det inte hjälpa om man inte har lite vett i huvudet. Med vett så kommer man jävligt långt. Det är dock svårare att lära ut till folk som tycker att mobil i bilen eller näsan i mobilen när de kör ut barnvagnen över övergångsstället är bra.
 

AdamLR

Aktiv medlem
Det oskrivna kontraktet mellan cyklister och övriga samhället
Det där var ju en helt sjuk och obefogad tolkning av inledande inlägg. Ibland kan man undra hur...


@AdamLR:
Oavsett hur hårt man skulle reglera så skulle det inte hjälpa om man inte har lite vett i huvudet. Med vett så kommer man jävligt långt. Det är dock svårare att lära ut till folk som tycker att mobil i bilen eller näsan i mobilen när de kör ut barnvagnen över övergångsstället är bra.
Ja, det är ungeför min poäng. D.v.s. problemet med den typen av folk du beskriver är i första hand att de inte följer det oskrivna kontraktet.
 

Köp & Sälj

Topp