[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget

eeninezz

Ny medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Jolinwood sa:
Larsifer sa:
Fin bild med MTB-cyklist på Änggårdsbergens "official visitor guide"-sida. Känns positivt.

https://www.goteborg.com/en/anggardsbergen/

Fint! ⭐

Taget från https://www.botaniska.se/tradgard--vaxthus/anggardsbergen/

"Det är tillåtet att cykla i Änggårdsbergen enligt allemansrätten som gäller inom naturreservat, men denna rätt innebär också skyldigheter. Man får inte cykla i de trädbestånd som utgör Botaniskas arboretum eller på HÄLLMARKER. Det är också viktigt att veta att gående har företräde på gångstigarna."

Ser ut som hällmark på bilden…

CEfight.png
 

Alfakrull

Medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
eeninezz sa:
Jolinwood sa:
Larsifer sa:
Fin bild med MTB-cyklist på Änggårdsbergens "official visitor guide"-sida. Känns positivt.

https://www.goteborg.com/en/anggardsbergen/

Fint! ⭐

Taget från https://www.botaniska.se/tradgard--vaxthus/anggardsbergen/

"Det är tillåtet att cykla i Änggårdsbergen enligt allemansrätten som gäller inom naturreservat, men denna rätt innebär också skyldigheter. Man får inte cykla i de trädbestånd som utgör Botaniskas arboretum eller på HÄLLMARKER. Det är också viktigt att veta att gående har företräde på gångstigarna."

Ser ut som hällmark på bilden…
Nu citerar du en sida som samtidigt påstår att det finns "en konfliktfylld relation mellan fotgängare och cyklister i reservatet" helt utan vidare förklaring eller grund till sitt påstående. Länsstyrelsen är det som har hand om regleringen av naturreservatet, de nämner inget om hällmarker https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besok-och-upptack/naturreservat/anggardsbergen.html
 

ooms

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Alfakrull sa:
eeninezz sa:
Jolinwood sa:
Larsifer sa:
Fin bild med MTB-cyklist på Änggårdsbergens "official visitor guide"-sida. Känns positivt.

https://www.goteborg.com/en/anggardsbergen/

Fint! ⭐

Taget från https://www.botaniska.se/tradgard--vaxthus/anggardsbergen/

"Det är tillåtet att cykla i Änggårdsbergen enligt allemansrätten som gäller inom naturreservat, men denna rätt innebär också skyldigheter. Man får inte cykla i de trädbestånd som utgör Botaniskas arboretum eller på HÄLLMARKER. Det är också viktigt att veta att gående har företräde på gångstigarna."

Ser ut som hällmark på bilden…
Nu citerar du en sida som samtidigt påstår att det finns "en konfliktfylld relation mellan fotgängare och cyklister i reservatet" helt utan vidare förklaring eller grund till sitt påstående. Länsstyrelsen är det som har hand om regleringen av naturreservatet, de nämner inget om hällmarker https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besok-och-upptack/naturreservat/anggardsbergen.html
På Länsstyrelsens sida står även:
”Naturvårdsförvaltare: Göteborgs botaniska trädgård och Mölndals kommun”
Så att helt avfärda vad Botaniska skriver ska man kanske inte göra...
 

edvin_m

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Hej,
Länsstyrelsen har nu kommit ut med ett nytt förslag på nya reservatsföreskrifter för Änggårdsbergen, det här ett nytt förslag från det tidigare de skickade ut 2018 med några ganska stora ändringar som rör cyklingen.

Förslaget i sin helhet finns att ladda ner från Länsstyrelsens hemsida fram till den 31 oktober, https://filskick.lansstyrelsen.se/message/Gnsx7jMAb3IKfVL6bSoiMK
Lite kort bakgrundsinformation, reservatsföreskrifterna är reglerna som gäller i reservatet, de uppdateras ibland men med en lång tidshorisont. I änggårdsbergens fall så har de inte uppdaterats sedan reservatet bildades på 70-talet med ganska andra förutsättningar än idag. Länsstyrelsen har jobbat med det här i flera år och kom 2018 ut med ett första förslag på nya föreskrifter, det förslaget fick dock mycket kritik från både oss, andra föreningar, kommuner mm.
Under vintern och våren hade vi åter igen mycket diskussioner med Länsstyrelsen och argumenterade för mindre inskränkningar i cyklingen men Länsstyrelsen har också varit öppna med från början att de avser att begränsa stigcyklignen i reservatet. Jämfört med det föregående förslaget har vissa saker blivit sämre medan andra blivit bättre.

Förslaget i korthet:

Positivt
+ Cykling fortsätter vara fritt i största delen av reservatet istället för som i det tidigare förslaget få en uppdelning i cykelstigar och icke-cykelstigar.
+ 3 stycken cykelleder ska märkas upp och anläggas i reservatet av förvaltarna, det kommer troligtvis inte bli nya stigar men på de här lederna kan hopp och andra features byggas.
+ Det skrivs en skötselplan där det t.ex. blir inskrivet att de tidigare nämnda cykellederna ska underhållas, träd rensas mm.
+ Västkuststiftelsen tar över förvaltningen av Göteborgs kommuns del av reservatet från Botaniska trädgården
+ Ridvägen som går nedanför Kotten/Alternativ-Kotten/PineForest-DH flyttas till stigen som går parallelt med Preachers Flow.

Negativt
- En stor del av reservatet runt ljungheden blir en cykling förbjuden zon som dessutom begränsar accessen till hobo-berget och gör det svårare att ta sig runt
- Större delen av ridstigen blir det cykelförbud på
- November-mars blir det cykelförbud i Änggårdsbergen förutom på cykellederna. Tanken är att minska slitaget under den tid när det är som blötast och cykling därmed sliter mest vilket det finns en poäng i men Änggårdsbergen är också det området i Göteborg som bäst klarar väta och det hade därför varit bättre att försöka utnyttja det.
- Skötselplanen ger bara tillstånd att rensa grusvägarna samt cykellederna från fallna träd, det vore bättre om den även inkluderar att rensa fallna träd från övriga stigar samt ger förvaltarna tillstånd att lägga ut underhåll och tillfixning av övriga stigar på ideella organisationer eller privatpersoner
- Cykellederna begränsas till 3 stycken om ca 10 km styck
- El-cyklar förbjuds inom hela reservatet förutom på de större grusvägarna


xz8-78nt8xbC0YJdjIuZayKZGN1RAKDaiIIqtBzYjaHaqB4TzqDR5eD7dSE7poBVhyI0HnhY-bUUe2k9mGHq5ElFayF06rTyCjZNTzi6Gs6N8W2bza0edZ1NrGP432GjcsnxfVEI=s0

Karta över cykel förbudsområde
Vad som händer nu:
Förslaget som Länsstyrelsen har skickat är än så länge ett utkast. Fram till den 10 december har klubbar, organisationer, privatpersoner m fl som berörs av beslutet möjlighet att kommentera och tycka till. Därefter samlar Länsstyrelsen ihop allt material och går igenom det. Troligtvis så kommer små justeringar att göras innan det slutgiltiga förslaget bestämt, förmodligen under nästa år någon gång.
Vi i Göteborgs Stigcyklister kommer att skriva ihop ett svar som i huvudsak tar upp de större punkterna listade ovan men även andra saker vi kommer på medan vi fortsätter jobba med det här. Det är ett jobb som kräver väldigt mycket av oss som är inblandade och är det därför någon som vill hjälpa till så är det mer än välkommet!
Vi ser också gärna att andra klubbar, butiker, privatpersoner mf skriver egna yttranden och kommer med förbättringsförslag till Länsstyrelsen. Desto mer tryck och argument för stigcykling i området desto bättre!
Förslag skickas enklast till vastragotaland@lansstyrelsen.se Uppge ärendets diarienummer 511-5433-2017. För mer info om att yttra sig se följebrevet i Länsstyrelsens utskick via nedladdningslänken.


//Edvin Mellergård
--
Göteborgs Stigcyklister
www.goteborgsstigcyklister.com
 

SIE

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Där dog Holken igen alltså.
 

edvin_m

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Holken, stigarna från Ljungheden, accessen till hela Hoboberget samt att det kommer bli en riktig flaskhals nedanför Ljungheden på grusvägen som kommer bli tvungen att användas för i princip alls transport genom området.
 

SIE

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Holken, stigarna från Ljungheden, accessen till hela Hoboberget samt att det kommer bli en riktig flaskhals nedanför Ljungheden på grusvägen som kommer bli tvungen att användas för i princip alls transport genom området.
Är det helt kört att flytta gränsen lite österut tro, i stil med det mörklila strecket här? Lite cleanare med liksom 🙂
 

edvin_m

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Är det helt kört att flytta gränsen lite österut tro, i stil med det mörklila strecket här? Lite cleanare med liksom 🙂
1634490503653.pngNär vi pratade med Länsstyrelsen i våras ville vi ha gränsen som mitt blåa sträck för att kunna använda transporten på grusvägen bort till stigen upp till Hobo-berget. Då lät som att det skulle vara ok, jag hoppas att det var en detalj de missade nu bara när de satte ihop slutunderlaget men det är väldigt tydligt att Botaniska fått väldigt mycket att säga till om :(
 

Maakus

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
"- Cykellederna begränsas till 3 stycken om ca 10 km styck"

Vad menas med det?
Får inte ihop det, är det grusvägarna?
Eller ska det bli någon sorts VGR-byggda stigar?
 

SIE

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
"- Cykellederna begränsas till 3 stycken om ca 10 km styck"

Vad menas med det?
Får inte ihop det, är det grusvägarna?
Eller ska det bli någon sorts VGR-byggda stigar?
Jag tolkar det som tre sanktionerade leder à 10 km/st som är ok att byggas på och får köras året runt? Resten av stigarna inom markerat okej-område får köras April-Oktober?
 

edvin_m

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
"- Cykellederna begränsas till 3 stycken om ca 10 km styck"

Vad menas med det?
Får inte ihop det, är det grusvägarna?
Eller ska det bli någon sorts VGR-byggda stigar?
1634497049453.png

3 stycken utmärkta cykelleder, typ som motionsslingor men för cykling. Det blir nog inga helt nya stigar annat än kanske korta omdragningar mm. På dem kan hopp, hinder etc byggas av förvaltarna(och tillsammans med lokala cykelklubbar och andra organisationer). Men de får abra vara på max ca 10 km styck, dvs inte speciellt långa. Med transpoorter mm så blir det inte supermånga km stig.
 

Eric W

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Spännande. Blir intressant att se hur cykelförbud mellan nov till mars kommer fungera.

Stort plus i att det numera är definierade zoner där det är tillåtet/ej tillåtet att cykla. Blir ju tämligen mer lättförståeligt än att definiera upp enskillda stigar som innan.

Och stort tack till er som lagt ner tid och arbete på detta! Vi vet alla hur det hade sett ut om cyklisterna ej hade blivit representerade och Botaniska fått sin vilja igenom.
 
Senast ändrad:

MagerValp

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Noterar förresten:
[...] samt cykelaffärerna Specialized Concept Store, Sportson, Bikefixx, MTB-Store och Bikeplace har fått förslaget för kännedom och eventuellt yttrande

Någon som vet hur cykelaffärerna ser på förslaget och om de kommer att skicka in synpunkter? Våra kära vänner på Bikeplace (aka Trek Store) har kanske lite annat att tänka på för stunden, men de flesta av dem har väl regelbundna aktiviteter i Änggården.
 

edvin_m

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Noterar förresten:


Någon som vet hur cykelaffärerna ser på förslaget och om de kommer att skicka in synpunkter? Våra kära vänner på Bikeplace (aka Trek Store) har kanske lite annat att tänka på för stunden, men de flesta av dem har väl regelbundna aktiviteter i Änggården.
Vi har lämnat en lista till LS med kontakter till mtb-relaterade affärer inom närområdet(hoppas vi fick med alla) så dem fick remissen när den skickades ut ursprungligen. Jag CCade dem också i medlemsutskicket med samma info som ovan så de bör iaf veta om det.

Men jag har inte haft någon kontakt och se om dem också kommer skicka in något yttrande, men jag hoppas det! Jag hoppas också att fler privatpersoner och andra föreningar skickar in egna yttranden, Änggårdsbergen är itne det enda stadsnära reservatet vi har i stan som är viktigt för cyklingen!
 

felt

Medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Är det nån som har koll på vilken politisk instans som tar själva beslutet?
 

SIE

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Antar att det då gäller att knåpa ihop 30 km stig på max 3 sammanhängande vinterslingor som kan nås från den redan utstakade åretruntcertifierade gulsvarta cykelstigen? Trixigt.
 

edvin_m

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Är det nån som har koll på vilken politisk instans som tar själva beslutet?
Det är Länsstyrelsen själva som tar själva beslutet, sen lyssnar de så klart en del på kommunerna också, speciellt när de som i Mölndals fall också ska vara förvaltare för området.

I materialet från Länsstyrelsen så finns det bland annat med en sammanfattning på svaren de fick med i förra remissrundan, där kan man se lite vad Göteborgs och Mölndalskommun svarade. Iaf Göteborgskommun var det uppe och debatterades. Oppositionen var mer inne på vårat spår då att inte dela upp upp cyklingen på dedikerade cykelstigar och fotgängarstigar medan sittande styrelse i stort följde LS dåvarande förslag.

Hur det togs upp i Mölndal vet jag inte.
 

edvin_m

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Antar att det då gäller att knåpa ihop 30 km stig på max 3 sammanhängande vinterslingor som kan nås från den redan utstakade åretruntcertifierade gulsvarta cykelstigen? Trixigt.
Jepp, klistrar in mitt svar på en liknande fråga från GSC's sub-forum här på happy.

1634501938731.png
 

Eric W

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Hur skall zonerna märkas upp i verkligheten? Antar att botaniskas stängselmetod inte kommer fungera lika bra ute i reservatet? Rätt mycket stigar som klipps rätt av ser det ut som, och inte alla som finns på trailforks heller..
 

edvin_m

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Hur skall zonerna märkas upp i verkligheten? Antar att botaniskas stängselmetod inte kommer fungera lika bra ute i reservatet? Rätt mycket stigar som klipps rätt av ser det ut som, och inte alla som finns på trailforks heller..
Vet ej, finns bara det här i skötselplanen
1634502442392.png


Samt längre ner:
1634502401842.png
 

Bilagor

  • 1634502386150.png
    1634502386150.png
    10.7 KB · Besök: 16

SIE

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Kanske jag som är trött men jag ser inte var i remissen som det anges något datum för när de nya reglerna träder i kraft?
 

edvin_m

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Kanske jag som är trött men jag ser inte var i remissen som det anges något datum för när de nya reglerna träder i kraft?
Hej,
Finns inget satt datum ännu, efter att alla svaren kommit in kommer LS att gå igenom dem, göra eventuella förändringar och antagligen ha det klart under (första halvan?) nästa år. Men det kan ju också gå som förra gången det var ute på remiss 2018...
 

Larsifer

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Lite bökigt att inse effekterna från PDF-kartorna i förslaget. Men misstänker att min gamla jobbpendling över Telegrafen, Kudos p1/p2 samt Hobo trail verkar totalt dödad. Inte ens lite mysig klättring till toppen av ljungheden följt av enkelt rull utför är tillåten längre.
Effekterna på Antiflow är också svåröverblickbara. Halva stigen ligger i området som förbjuds vintertid. Den stigen är ju bäst på vintern, i mörkret.. Hur en slinga ska innefatta den utan att tappa en massa distansmeter ute i fritt område..
Och pappaledighetens långsamma mysiga rundor på grusvägarna kring Ljungheden med lillkillen sovande i cykelvagnen. VERBOTEN!
Sen har vi den där gråa armén av hobbypoliser som nu laddar upp med ståltråd och spikbrädor. De kommer inte att lusläsa några kartor innan de placerar ut sina fällor.
Ser mörkt ut..
 

Eric W

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Jag köpa argumenten för att cyklingen begränsas i naturen runt Ljungheden, men känns ju onekligen lite konstigt att man inte får cykla på ens grusvägarna runt näckrosdammen och ljungheden? Speciellt när asfaltsbacken upp till näckrosdammen inte är i reservatet. Folk behöver ju komma igenom på ett smidigt sätt.
 

zinkpasta

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Jag köpa argumenten för att cyklingen begränsas i naturen runt Ljungheden, men känns ju onekligen lite konstigt att man inte får cykla på ens grusvägarna runt näckrosdammen och ljungheden? Speciellt när asfaltsbacken upp till näckrosdammen inte är i reservatet. Folk behöver ju komma igenom på ett smidigt sätt.
Jag håller med, men jag tror dessvärre det också är en relativt stor konfliktyta, dvs att folk cyklar snabbt/ovarsamt* på grusvägarna (märkligt beteende som jag gärna vill skylla på gravel/el/nybörjare/alla andra än mig sjäv, men...).

* i betraktarens öga.
 

Eric W

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Jag håller med, men jag tror dessvärre det också är en relativt stor konfliktyta, dvs att folk cyklar snabbt/ovarsamt* på grusvägarna (märkligt beteende som jag gärna vill skylla på gravel/el/nybörjare/alla andra än mig sjäv, men...).

* i betraktarens öga.
Jo, helt klart. Det är också ett område där det rör sig extra mycket fotgängare i förhållande till resten av Ängb.
Även många fotgängare inte förväntar sig att det kommer cyklister för att man har tagit sig ut från stadsområdena. Man går ut i naturen och kopplar av och då är man inte lika uppmärksam som när man går på trottoaren.

Samtidigt känns det ändå inte helt orimligt att de större vägarna genom reservatet kan delas mellan fotgängare och cyklister. Speciellt om skyltning uppförs att man som fotgängare bör vara uppmärksam på att det kommer cyklister och att man som cyklist bör hålla nere hastigheten och lämna företräde till andra.

Hade man fått grusvägsaccess förbi Ljungheden, samt access till Hobo-berget så känns det som en stor vinst och även en källa mindre till konflikter, p.g.a cyklister som trotsar förbudet.
 

zinkpasta

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Helt enig om ovanstående, ska skriva och trycka på den punkten, vore bra om fler gör det.

Man behöver ju inte uppge att man är stigcyklist utan använder grusvägen som pendlingssträcka/rasta barn i vagn osv. Dvs en Helt Vanlig Medborgare.

(Enligt Edvins info:
Vi ser också gärna att andra klubbar, butiker, privatpersoner mf skriver egna yttranden och kommer med förbättringsförslag till Länsstyrelsen. Desto mer tryck och argument för stigcykling i området desto bättre!
Förslag skickas enklast till vastragotaland@lansstyrelsen.se Uppge ärendets diarienummer 511-5433-2017. För mer info om att yttra sig se följebrevet i Länsstyrelsens utskick via nedladdningslänken.")
 

SIE

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Jo, helt klart. Det är också ett område där det rör sig extra mycket fotgängare i förhållande till resten av Ängb.
Även många fotgängare inte förväntar sig att det kommer cyklister för att man har tagit sig ut från stadsområdena. Man går ut i naturen och kopplar av och då är man inte lika uppmärksam som när man går på trottoaren.

Samtidigt känns det ändå inte helt orimligt att de större vägarna genom reservatet kan delas mellan fotgängare och cyklister. Speciellt om skyltning uppförs att man som fotgängare bör vara uppmärksam på att det kommer cyklister och att man som cyklist bör hålla nere hastigheten och lämna företräde till andra.

Hade man fått grusvägsaccess förbi Ljungheden, samt access till Hobo-berget så känns det som en stor vinst och även en källa mindre till konflikter, p.g.a cyklister som trotsar förbudet.
Håller med, jag vågar i min enfald tro att det snarare är på småstigarna ”mitt i skogen” som folk blir skrämda av cyklister i full fart*, snarare än på toppen av Ljungheden och andra högtrafikerade platser.
 

Larsifer

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Det är lite märkligt att de ska förbjuda cykling på grusvägarna. Fula vägar med exponerad makadam. Halvt sönderkörda eftersom Botaniska kör sina VW-minilastbilar i området för att övervaka lövsprickningen eller beskära något litet träd. Ett arbete de lika gärna kunnat göra med hjälp av eMTB och cykelvagn.
 

Jolinwood

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Anledningen att de förbjuder cykling på cykelvägarna är att vissa cyklister cyklat snabbt nära gående som tagit illa upp och klagat. Har själv sett det flera gånger. Hade alla cyklat sansat och saktat ner till gånghastighet vid omkörning/möte på grusvägarna så hade detta aldrig skett. Lägg ingen skuld på de gående som tycker det är jobbigt när cyklister cyklar i 20km/h 1,5m från deras toddlers, lägg skulden på, ja, rent ut sagt idioterna som bestämt skulle fram lite snabbare. Man blir trött men det är vad det är.

@Larsifer du kan nog lugnt fortsätta cykla på antiflow året om, inte mycket folk där:)
 

havet

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Jag vill inte röra upp något så att det blir en urspårad debatt, men varför anses det dåligt att elcyklar ska förbjudas förutom på grusvägar?
 

Maakus

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Jag vill inte röra upp något så att det blir en urspårad debatt, men varför anses det dåligt att elcyklar ska förbjudas förutom på grusvägar?

Jag tycker det är surt för de som jag ibland cyklar med, som pga olika skäl har svårt i klättringarna eller har svårt att cykla längre sträckor: De kör därför med elmtb.
Med möjligt förbud så kan dom inte hänga på de turer som körs i ÄGB.
 

MagerValp

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Det är väl i sedvanlig ordning å ena sidan ett par rötägg som inte kan behärska sig (se t ex den episka tråden Vem var det som bomba i GBG?) och ett par högljudda gnällspikar å den andra, de flesta verkar ju inte ha några större problem att komma överens. Jag tycker inte det är ofta man snubblar över folk inne på de populära cykelslingorna, utan det är just på gångvägarna runt ljungheden det är mycket folk. Som mtb-cyklist känner jag inte att det viktigaste är att man kan cykla på just grusvägarna, bara vi kan binda ihop stigarna på ett vettigt sätt — transportslingorna får gärna gå mitt ute i skogen där ingen går.
 

Jolinwood

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Grusvägarna skiter jag också i, bara knöligt med allt folk. Men att inte kunna cykla upp och mötas på höjden i ljungheden eller svänga förbi allena i morgondimma eller solnedgång är himla synd. Den är en av de finaste platserna i Göteborg.
 

MagerValp

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Helt klart. Bra uppvärmning att stånka sig upp till toppen också.
 

slashtmp

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Det är ju kul att se lite engagemang i frågan ;)

Vi kommer nog främst att trycka på två huvudpunkter, dels utformningen av zoneringen (dvs den cykelfria delen) och dels att antalet cykelleder har en övre begränsning (3). Det finns nog några delar till, men vi behöver prioritera vad vi (GSC) ska lägga kraft och tid på. Det är redan ett oerhört stort jobb som lagts på detta och jag är övertygad att det hade sett mycket sämre ut för oss cyklister utan det, men det betyder inte att vi är helt nöjda.

Att förlora området runt ljungheden är skit, det är grymt fint på toppen. Men vi kommer ju att använda den här uppdelningen som argument i andra sammanhang, och det positiva är att vi börjar se möjligheter att få fram det vi kallar cykelleder, som är uppmärkta, där cykling är den primära trafiken och där slitaget inte ses som ett problem.
 

yonsson

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
antalet cykelleder har en övre begränsning (3).
Jag får väl läsa hela förslaget, men vad menas med detta? Det står ju att det fortsatt blir fritt att cykla i större delen av området förutom under vintern.

3st leder a 10km blir öppna under hela året och får underhållas. Vill ni ha fler leder fast kortare?

EDIT:
”Cykellederna får inte anläggas på de mest populära gångstråken eller på ridstigar. Korsning med ridstigar ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Om det ändå krävs att cykelleder korsar ridstigar på något/några ställen ska dessa korsningar utrustas med tydliga varningsskyltar och sä- kerhetshöjande och fartdämpande anordningar. Cykellederna ska markeras upp med tydliga skyltar, som ska ha samma utseende inom hela reservatet, oavsett kommun/förvaltare. Cykellederna ska vara av varierande svårig- hetsgrad för att passa både nybörjare och mer erfarna cyklister. Max tre cy- kelleder får anläggas och längden på respektive cykelled bör inte vara mer än cirka 10 km. Förvaltarna får bygga hopp, gupp, doserade kurvor och lik- nande anordningar på cykellederna. Länsstyrelsen ser positivt på om för- valtarna låter företrädare för cykelklubbar vara delaktiga i anläggande och underhåll.”

-Då undrar man ju vad en ”led” är. Är det ett spår, exempelvis Preachers Flow så är det ju omöjligt att göra sådana spår riktigt långa. Är det en slinga de menar så kan den ju omfatta massa kortare spår, exempelvis Kotten till S-kurvan till Grisryggen till Delikata.
 
Senast ändrad:

yonsson

Aktiv medlem
[GBG/GSC] Remiss, nya regler för naturreservatet Änggårdsbergen - uppdaterad med yttrande på förslaget
Jag tycker förslaget är lite märkligt. Det blir fritt att gå och springa överallt året om men cykling förbjuds permanent på vissa delar och under vintern på de flesta andra. Detta resonemang bygger ju helt på att cykling skadar under vintern medan gång/löpning inte gör det. Mig veterligen är det väldigt få som cyklar på vintern eller vid dåligt väder. Det är desto fler som går och springer oavsett väderlek.
 
Topp