Kallelse till möte (SCF nya regler)

Kallelse till möte (SCF nya regler)
Kallelse:
Till SCF styrelse och GS
CC Styrelsen Dalarnas CF
CC Åke Hansson, Johnny Pettersson och Stig (Urval från Distrikt)
CC följande: Eva-Lena & Jessica (Vätternrundan), Lars-Erik & Börje. (Vänern Runt) Leif Resar & Bertil Pellas (Siljan Runt). Pär Edgren. Anders G Eslövs CK. Cykel City Lund & Göteborg. Thomas Malin - Lygnens (Gran Fondo loppen) Hisingen CK Ringsjön Runt. Gary Fleming. Fredrik Jansson. Lasse Strand (Cykelvasan / Långloppscupen). Peo Johansson, Mats-Erik Larsson, Anderz Persson & Håkan Persson

Kallelse till möte
Hur kommer de nya regler för motionscykling att påverka våra sanktionerade motionsloppen?
19 november kl 19.00-21.00
Scandic Hotel, Elmia under Svenska Cykeldagarna. .
Vill du vara med?
Skriv in dig via http://www.garryjones.se/mote/ - där du också hittar mer information om detta

Tre huvudargument mot besluten

1) Motionärer är inte beredd att gå med i en förening och löser licens för att cyklar ett motionslopp med tidtagning. (Tröskeln till loppen blir för hög.)
2) Arrangörer är inte intresserade av de premisser som finns i besluten.
3) De flesta arrangörer känner att de kan sitt lopp och de vet vad som är bäst för sig själva, även om det betyder att man lämnar SCF.

Om man nu tycker att för många "tävlar" på motionsloppen så varför ska man endast "gå på" de med tidtagning då många andra lopp ordnar snabbgrupper som "tävlar" i alla fall trots avsaknad på tidtagning. Det förslag som lades 1997 ligger kvar: Satsa mer på Sportklass som redan finns. Det är fritt fram för alla motionslopp att ordnar vanligt motionslopp och Sportklass idag. Vad är skillnaden mellan Sportklass och "Motionslopp typ A"? (iofs licensen är dyrare men varför inte sänker sportlicens då till 250kr?) Det är också fritt fram för fler vanliga tävlingar att införa "sportklass". Varför inte ett Riksmästerskap i sportklass för cyklister utan elit eller veteran licens?

Under åren 2005-2009 skapades förutsättningar för fler arrangörer att sanktionera sina lopp och antalet sanktionerade lopp ökade dramatisk under perioden. Flera lopp med 30-40 år på nacken kom tillbaka till eller in i förbundet. Med motionskalendern & SCFmotion.se stod sanktionen för något av värde. Motionskommittén stod för kostnader då arrangörer bjöds in till mässor där man kunde marknadsföra sina lopp. Under motionskonferensen och diverse möten hölls föreläsningar om säkerheten, krisplaner, försäkringar, marknadsföring och utveckling, mm. Alla fick vara med och påverkar motionskommitténs arbete.

Nu är den tiden förbi och många är besviken på den nya ordningen. Många är upprörda att de nya besluten har tagits utan att ha beretts inom verksamheten. Styrelsen låt bli att svara på flera uppmaningar att träffa "motionscykel Sverige" under "utredningen" som skulle äga rum.

Sedan besluten bliv kända för knappt en vecka sedan har det antytts att flera arrangemang kommer att lämnar förbundet inför 2011 om inte besluten återkallas. Det är en situation som vi borde kunna undvika, dvs återkallelse av, eller acceptans för besluten.

Inbjudna är redan alla på sändlistan
Andra aktörer är välkomna
Arrangörer, distriktsförbunden, föreningar och så även de motionärerna som vill komma. Skrev in dig här!

Dagordningen har en punkt: De nya besluten för motionslopp 2011.

I första hand är mötet för Svenska Cykelförbundet att kommer och presentera de besluten. Här får de en chans att förklara mer i detalj hur de har tänkt och varför. Och motionscykel Sverige bjuds in för att lyssnar och lämnar sina synpunkter på det hela. Förutsättningar är att alla kommer utan förutfattade meningar.

Motionsloppsarrangörer
Kan det ligga något av värde i förbundets beslut?
Typ A liknar de Cyclesportive loppen som finns på kontinenten där man oftast krävs på licens. SCF kan förklara vilken roll kommissarierna ska ha och vilka regler ska gälla (klubbdräktstvång? målkamera? sjukvårdare? maxdistanser?)
Typ B kan mycket väl vara befintliga lopp som göra om sin tidtagning till tidsregistrering.
Gå man med på sedan att släpper iväg högst 70 stycken är det mesta uppnått.
Förbundet kan förklara lite mer och t ex varför man har förbjudit service på banan. Det kanske gå att riva upp just detta beslut.

SCF
Om ni inser under detta möte att ni saknar stöd för besluten så är det väl i sig grund för att riva upp besluten? Ni vill knappast tvinga på motionscykel Sverige något man inte vill ha.

I händelse att SCF väljer att uteblir från detta möte ska mötet ändå genomföras. Det är viktigt att besluten ventileras innan nästa steget. Är "vi" tillräckligt många för att "vi" kan kalla till ett extra årsmöte där vi kan motionera om upprivning av de nya reglerna? Eller går det att starta upp ett alternativ motionscykelförbund som i Danmark där föreningar kan välja vilka man vill tillhöra. Inget som ska eller borde ske men vi tillsammans kan diskutera möjligheterna. Vi kanske tycker att förbundets beslut är väldigt bra då vi har hunnit fundera mer på detta.

Förhoppningsvis kommer dock SCF styrelse/personal till möten och vi får möjligheten att reda ut detta tillsammans och behålla våra motionsloppen inom förbundet med a) acceptans för de nya besluten, b) upprivning av de nya besluten, c) reviderade beslut efter överenskommelse eller d) besluten reviderade till förslag (som mötet är överens om) som hänskjuts till årsmöte för nya beslut i ärenden och då inför 2012.

Two Wheels, Together
Två Hjul, Ett Mål
 
Senast redigerad av en moderator:
Kallelse till möte (SCF nya regler)
Nej, detta är det sista, detta var lite nytt nu det blir en kallelse och det är tänkt att denna tråd ska handla om själva mötet.
 
Senast redigerad av en moderator:

Köp & Sälj

Topp