Lagligt stöd förbjuda el-mtb?

Meistro

Medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
På vissa ställen, tex järavallens naturreservat har man nu satt upp skyltar som förbjuder el-cykel specifikt.

Känns lite illavarslande, finns det verkligaen lagstöd för att göra det? Tänkte om nån juridiknisse kunde förklara detta specifika förbud och om man verkligen får göra denna skillnad?
 

Jay Jay

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Den är motorassisterad och är därmed förbjuden vid all trängkörning per automatik... om man inte har ett för ändamålet avgränsat område. Typ en crossbana. Så har i a f jag förstått det juridiska utan att egentligen läst på särskilt i frågan. Andra kan det säkert bättre.
 

Rovan

Medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Det finns två olika sätt att se på det..
Lokalt kan man förbjuda cykel, speciellt i naturreservat, och det är olika från reservat till reservat..

Saxat från: https://www.alltomelcyklar.nu/artikel/Stopp-för-elcyklar-i-naturen

Rätten att elcykla i naturen bestäms av allemansrätten och terrängkörningslagen. Klassningen av elcykeln har också stor betydelse. Olika regler gäller för elcyklar som klassas som cyklar respektive mopeder.

Terrängkörningslagen är en lag för att skydda naturen som säger att det är förbjudet att köra moped i naturen, även på egen mark. Elcyklar som klassas som mopeder får alltså bara köras på vägar. Terräng är allt som inte är vägar eller bebyggt, dvs skogar, hagar, hedar, stenhällar, stränder etcetera.

Alla elcyklar med starkare motorer än 250 watt eller elstöd upp till 45 km/h är i lagens mening mopeder. Trampar du en sådan i naturen kan polisen gripa dig för brott mot terrängkörningslagen.

Om en elcykel däremot har högst 250 watt märkeffekt samt elstöd upp till maximalt 25 km/h när man trampar, klassas den som cykel. Den ingår då inte i gruppen motoriserade fordon i terrängkörningslagen. Därmed får den användas i terräng på samma sätt som en vanlig cykel. Men om man elcyklar på annans mark måste också allemansrätten gälla, såvida man inte fått tillstånd från markägaren.

Vi har även rätt att cykla i naturen, så länge vi iakttar aktsamhet. Det kan dock finnas lokala inskränkningar av rätten i exempelvis nationalparker och strandskyddsområden.

Naturvårdsverkets (NVV:s) tolkning är att alla elcyklar ska ses som ett motoriserat fordon. Därmed omfattas de inte av av allemansrätten enlig NVV. Detta får dramatiska konsekvenser för elcykling på annans mark, som då kan ses som olaga intrång.

Enligt NVV:s tolkning har markägaren rätt att stoppa elcyklar både i naturen och på enskild väg, den vanligaste vägtypen i Sverige. Sammanlagt har vi hela 43 000 mil enskild väg, vilket är tre gånger mer än det allmänna vägnätet. Om man lägger ihop alla våra enskilda vägar kommer man nästan elva varv runt jorden!
------
Som grund för sin tolkning av allemansrätten utgår Naturvårdsverket från en lång rad utredningar och propositioner. Men hur jag än letar i de källor som NVV anger, hittar jag ingenting om just elcyklar.
 

Spacekitty

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Det finns två olika sätt att se på det..
Lokalt kan man förbjuda cykel, speciellt i naturreservat, och det är olika från reservat till reservat..

[…]
Många ord blev det där. Men vilket är ditt svar på frågan om det går att förbjuda elcykel i t.ex. Järavallens naturreservat?

Vi vet att det är tillåtet att cykla där, pga finns en för MTB-cyklar uppmärkt slinga.

4BE9F883-CC4B-4FDF-9A4B-AF28145B2716.jpeg
 
Senast ändrad:
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Många ord blev det där. Men vilket är ditt svar på frågan om det går att förbjuda elcykel i t.ex. Järavallens naturreservat?

Vi vet att det är tillåtet att cykla där, pga finns en för MTB-cyklar uppmärkt slinga.
Kortfattat kan man säga att det inte idag går att med lagstöd utestänga elcyklar från något område där en vanlig cykel är välkomnad.

Trafikverket hävdar att en cykel med assistans av elmotor är att klassificera som en cykel, under förutsättning att vissa krav efterföljs (motoreffekt, toppfart, krav om trampning, dvs ej "gashantag").
Naturvårdsverket i sin tur hävdar att en cykel med el-assistans inte räknas som cykel, och därmed inte faller under allemansrättens skydd.

Ingen av dessa verk är de som egentligen bestämmer. De har gjort varsin tolkning av nuvarande lagar. Det enda sättet att VERKLIGEN få svar på denna fråga, är att någon tar saken till domstol. Innan det är allting enbart gissningar.
Edit: Elmopeder däremot, är en helt annan fråga. De behöver inte ens förbjudas, då de redan är förbjudna ute i naturen enligt terrängkörningslagen.
 

hm

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Är väl inte otänkbart att trafikverket beslutar vilken klassning fordon får i trafik , liksom sjöfartetsverket kan besluta vilken sorts fordon det är på sjön och luftfartsverket funderar på vad som är i luften mm.
Och naturvårdsverket håller koll på fordonsklassningar i naturen och därmed har andra lagtolkningar än trafikverket , sjöfarten o luftfarten har..
 

Meistro

Medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Spacekitty, är det järavallens sk förbudsskylt? Den förbjuder ju inte elcykel utan skriver "tänk på var du tar din elcykel". Jag trodde det stod "elcykel förbjuden". Nevermind, somnar om.
 

Rovan

Medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Svaret på frågan är att det som det tidigare konstaterats är att det inte finns något svar utan bara tolkning, tills det är beslutat i domstol vad som gäller angående el-mtb.

Angående Järavallens naturreservat, se nedan.

Här kan man läsa om vad som gäller specifikt i Järavallens naturreservat, det som gäller här gäller inte på samma sätt på andra ställen
Många ord blev det där. Men vilket är ditt svar på frågan om det går att förbjuda elcykel i t.ex. Järavallens naturreservat?

Vi vet att det är tillåtet att cykla där, pga finns en för MTB-cyklar uppmärkt slinga.

Visa bilaga 433416
 

skier

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
I ett naturreservat som Järavallen kan de ju förbjuda vad de vill, t ex promenad med käpp i vänster hand (endast höger hand tillåten), allemansrätten gäller ju inte där.
Så vill de förbjuda el-cyklar är det nog inget problem att göra det, bara att de måste ha nåt slags motivering, men det brukar inte behöva vara nån speciellt hållbar motivering. T ex skrämmer barnfamiljer på vanlig cykel skulle jag killgissa räcker som argument.
 

ooms

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Det är intressant att jämföra snöskoter och el-mtb. Snöskoter är ok att köra i naturen enligt terrängkörningslagen. El-mtb pekar på att transportstyrelsen klassat dem som cykel och anser sig därför vara ok att framföras i naturen enl terrängkörningslagen. NVV anser att ingen av dem omfattas av allemansrätten, eftersom det inte finns någon motoriserad allemansrätt, och således att det krävs tillstånd av markägaren för att de ska få framföras.
Snöskoterbranschen har anammat detta, och lär ut att allemansrätten inte gäller och att man ska hålla sig till leder där markägaren gett sitt tillstånd. Men el-mtb communityn verkar totalt strunta i det hela. Man undrar varför två branscher kommer till så olika slutsatser; den ena tar ansvar, den andra inte.
 

ething

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Jag har svarat så många gånger men spekulationer inte ut så lätt. Bakgrunden till mitt svar är att jag jobbat i snart 10 år med lagkrav kopplat till
Fordonsgodkännande.

- Trafikverket ansvarar för vägar och spår, inte fordon
- Transportstyrelsen hanterar fordon, de definierar en elcykel (assisterad) som cykel. INGEN annan myndighet har rätt att ändra detta.
- Allemansrätten är inte en lag. Det är en allmän beskrivning av vad en mängd lagar reglerar gällande vistelse i skog och mark. I detta fall är terrängkörningslagen relevant och den undantar cyklar. Vad en cykel är bedöms enligt ovan.
- Naturvårdsverket är mer än pinsamma när de som statlig myndighet hänvisar tillallemansrätten och inte de lagar som faktiskt gäller.

Slutsats:
- Det finns ingel oklarhet i tolkningen gällande elassisterade cyklar
- Det finns inget lagligt stöd att ha speciella regler för elassisterade cyklar.
- I ett naturreservat kan begränsningar upprättas som inte har sin bas i gällande lagar, där skulle unika regler kunna upprättas, Vilka kan förbjuda elassisterade cyklar eller förbjuda all cykling.

Happyride får snart göra detta till en ”sticky” då det är minst 10e gången på 6 månader som frågan är uppe. Jag hänvisar gärna till rätt personer på transportstyrelsen för fortsatt dialog.
 

ething

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Det är intressant att jämföra snöskoter och el-mtb. Snöskoter är ok att köra i naturen enligt terrängkörningslagen. El-mtb pekar på att transportstyrelsen klassat dem som cykel och anser sig därför vara ok att framföras i naturen enl terrängkörningslagen. NVV anser att ingen av dem omfattas av allemansrätten, eftersom det inte finns någon motoriserad allemansrätt, och således att det krävs tillstånd av markägaren för att de ska få framföras.
Snöskoterbranschen har anammat detta, och lär ut att allemansrätten inte gäller och att man ska hålla sig till leder där markägaren gett sitt tillstånd. Men el-mtb communityn verkar totalt strunta i det hela. Man undrar varför två branscher kommer till så olika slutsatser; den ena tar ansvar, den andra inte.
Därför att en snöskoter i lagens mening är ett motoriserat fordon medan en elassisterad cykel i lagens mening inte är det. Det spelar ingen roll vad du och jag tycker, tills annat beslutas så gäller befintlig lagstiftning.
 

DaK

Medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Därför att en snöskoter i lagens mening är ett motoriserat fordon medan en elassisterad cykel i lagens mening inte är det. Det spelar ingen roll vad du och jag tycker, tills annat beslutas så gäller befintlig lagstiftning.
Jag antar att du menar motordrivet fordon, för när jag sökte på motoriserat är det första som kommer upp motoriserat infanteri!
 

Elhojtok

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Slutsats:
- Det finns ingen oklarhet i tolkningen gällande elassisterade cyklar
- Det finns inget lagligt stöd att ha speciella regler för elassisterade cyklar.
- I ett naturreservat kan begränsningar upprättas som inte har sin bas i gällande lagar, där skulle unika regler kunna upprättas, Vilka kan förbjuda elassisterade cyklar eller förbjuda all cykling.
Det viktiga är väl att en enskild markägare inte på eget bevåg kan införa dylika inskränkningar för olika typer av cyklar. Lokala förordningar är upp till stat och kommun. Jag antar att markägaren själv inte får cykla i ett naturreservat där cykling inte är tillåten?

Stat och kommun gör förstås som de vill, även när det gäller väg.
Det går alldeles utmärkt att åsidosätta generella trafikregler med vägmärken. (Det är i själva verket just detta många skyltar används till)
Det borde räcka med att sätta upp en tilläggstavla "Ej eldriven cykel" på en GC-bana för att man inte ska få elcykla där. Eller omvänt, en cykelförbudsskylt på valfri allmän väg med tillägget "Gäller eldriven cykel".
Säkert måste kommunen kunna motivera detta tillägg på något sätt, men det verkar ju inte vara något problem i andra sammanhang. Det räcker nog med att den stolte cyklande kommundirektören en gång blev omcyklad av en elcyklist.

Med risk att upprepa mig, med detta sagt så återstår en i mina ögon intressant fråga: Vad händer i så fall om man cyklar med elassistansen avslagen? Batteriet i ryggsäcken? Motorn bortskruvad? När slutar cykeln att vara elassisterad cykel?
 

ething

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Det viktiga är väl att en enskild markägare inte på eget bevåg kan införa dylika inskränkningar för olika typer av cyklar. Lokala förordningar är upp till stat och kommun. Jag antar att markägaren själv inte får cykla i ett naturreservat där cykling inte är tillåten?

Stat och kommun gör förstås som de vill, även när det gäller väg.
Det går alldeles utmärkt att åsidosätta generella trafikregler med vägmärken. (Det är i själva verket just detta många skyltar används till)
Det borde räcka med att sätta upp en tilläggstavla "Ej eldriven cykel" på en GC-bana för att man inte ska få elcykla där. Eller omvänt, en cykelförbudsskylt på valfri allmän väg med tillägget "Gäller eldriven cykel".
Säkert måste kommunen kunna motivera detta tillägg på något sätt, men det verkar ju inte vara något problem i andra sammanhang. Det räcker nog med att den stolte cyklande kommundirektören en gång blev omcyklad av en elcyklist.

Med risk att upprepa mig, med detta sagt så återstår en i mina ögon intressant fråga: Vad händer i så fall om man cyklar med elassistansen avslagen? Batteriet i ryggsäcken? Motorn bortskruvad? När slutar cykeln att vara elassisterad cykel?
Jag överdriver för att få fram min poäng. Kan stat och kommun förbjuda blåa cyklar? Hur är det i så fall med flerfärgade cyklar som är delvis blåa?

eftersom det enligt utfärdande myndighet inte finns något annat än cyklar eller mopeder/motorcyklar så kan ingen förbjuda en elassisterad cykel där vanliga cyklar är tillåtna då det är s a m m a sak.

personligen hoppas jag att lagarna uppdateras då jag inte vill ha elcyklar i skogen men lagen är kristallklar.
 

Elhojtok

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Jag överdriver för att få fram min poäng. Kan stat och kommun förbjuda blåa cyklar? Hur är det i så fall med flerfärgade cyklar som är delvis blåa?

eftersom det enligt utfärdande myndighet inte finns något annat än cyklar eller mopeder/motorcyklar så kan ingen förbjuda en elassisterad cykel där vanliga cyklar är tillåtna då det är s a m m a sak.

personligen hoppas jag att lagarna uppdateras då jag inte vill ha elcyklar i skogen men lagen är kristallklar.
Du har fel. I förordningar och lagar kan det finnas undantag från vägtrafikdefinitionen, eller har du missat att elsparkcyklar i gångfart får framföras på trottoar?

Ur Trafikförordning (1998:1276)
1 kap. Allmänna bestämmelser

"Bestämmelserna om gående gäller även den som i gångfart själv för
1. en rullstol, eller
2. ett annat eldrivet fordon, utan tramp- eller vevanordning, som är att anse som en cykel. Förordning (2010:1100)."
 

ething

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Du har fel. I förordningar och lagar kan det finnas undantag från vägtrafikdefinitionen, eller har du missat att elsparkcyklar i gångfart får framföras på trottoar?

Ur Trafikförordning (1998:1276)
1 kap. Allmänna bestämmelser

"Bestämmelserna om gående gäller även den som i gångfart själv för
1. en rullstol, eller
2. ett annat eldrivet fordon, utan tramp- eller vevanordning, som är att anse som en cykel. Förordning (2010:1100)."
Ja, jag har missat det. Här handlar det dock om att ge tillstånd för fordon med begränsad hastighet, vilket vore idioti att tvinga ut i vägbanan. Att använda samma argument åt andra hållet skulle knappast passera lagrådet annat än om det görs en uppdatering av terrängkörningslagen, vilket jag mycket väl kan tänka mig sker om ca 5-10 år.
 

ooms

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Ja, jag har missat det. Här handlar det dock om att ge tillstånd för fordon med begränsad hastighet, vilket vore idioti att tvinga ut i vägbanan. Att använda samma argument åt andra hållet skulle knappast passera lagrådet annat än om det görs en uppdatering av terrängkörningslagen, vilket jag mycket väl kan tänka mig sker om ca 5-10 år.
Lagrådet har väl inget att säga till om? Vad de tycker verkar ju regering/riksdag bara kunna strunta i (lex gymnasielagen).
 

Elhojtok

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Ja, jag har missat det. Här handlar det dock om att ge tillstånd för fordon med begränsad hastighet, vilket vore idioti att tvinga ut i vägbanan. Att använda samma argument åt andra hållet skulle knappast passera lagrådet annat än om det görs en uppdatering av terrängkörningslagen, vilket jag mycket väl kan tänka mig sker om ca 5-10 år.
Det är regeringen som beslutar om förordningar, till skillnad från lagar som beslutas av riksdagen. Det är alltså regeringen som bestämt att man får framföra elsparkcykel på trottoar. (och att man ska gå på vänster sida av GC-bana) I samma förordning finns även specificerat vilka lokala trafikföreskrifter som får utfärdas och av vem. (Kommun eller länsstyrelse)
Det är inte glasklart om kombinationen "viss trafikantgrupp" och "visst fordonsslag" i trafikförordningen kan användas för att lokalt förbjuda just elcyklar. (Där försvinner i vart fall möjligheten att förbjuda fel färg)
Jag har sett exempel på märkliga tilläggstavlor, som cykelförbud eller påbjuden gångbana med tillägg att cykel får/inte får ledas. Leder man cykeln räknas man ju normalt som gående.

Dessutom vore det knappast konstigt om t.ex. eldrivna klass 2-mopeder kunde undantas från mopedförbud med hjälp av tilläggstavla. Ofta är ju klass 2-mopeder lokalt förbjudna mest för att förbränningsmotorer låter förjävligt.
 
Senast ändrad:

Stervelo

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Den här 250 watt begränsningen fungerar ok på väg, men blir skum i skog.
250 watt är snitteffekten, men shimanos senaste motor som sitter i elmtb som är
cyklar, kan ge 800 watt i 10 sekunder i stöten, så länge du cyklar under 25, vilket gäller alla
tekniska backar.
Hur det är tillåtet är jag lite fundersam över, i en sån backe kommer ekipaget att producera över 1000 watt även
med en normalmotionär.

Jag har cyklat en el enduro hoj i spanien, i 5 minuter typ, men det var helt sjukt vad den knuffade på extra.

El mtbn är klockren i situationer när du cyklar uppför, på väg, sen nerför i skog, vilket är vanligt utomlands.
Ovanligt här i sverige. Här får vi plus 1000 watt i spenaten. Weird.
 

ething

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Den här 250 watt begränsningen fungerar ok på väg, men blir skum i skog.
250 watt är snitteffekten, men shimanos senaste motor som sitter i elmtb som är
cyklar, kan ge 800 watt i 10 sekunder i stöten, så länge du cyklar under 25, vilket gäller alla
tekniska backar.
Hur det är tillåtet är jag lite fundersam över, i en sån backe kommer ekipaget att producera över 1000 watt även
med en normalmotionär.

Jag har cyklat en el enduro hoj i spanien, i 5 minuter typ, men det var helt sjukt vad den knuffade på extra.

El mtbn är klockren i situationer när du cyklar uppför, på väg, sen nerför i skog, vilket är vanligt utomlands.
Ovanligt här i sverige. Här får vi plus 1000 watt i spenaten. Weird.
Jag kan hålla med men det är som att testa förbrukning på bilar. ”Någon” kommer på en enkel testmetod och tillverkare hittar ”kundfördelar” genom att nyttja kryphålen i testmetoden. Ingen bryr sig egentligen så metoden lär leva kvar länge.
 

ooms

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Den här 250 watt begränsningen fungerar ok på väg, men blir skum i skog.
250 watt är snitteffekten, men shimanos senaste motor som sitter i elmtb som är
cyklar, kan ge 800 watt i 10 sekunder i stöten, så länge du cyklar under 25, vilket gäller alla
tekniska backar.
Hur det är tillåtet är jag lite fundersam över, i en sån backe kommer ekipaget att producera över 1000 watt även
med en normalmotionär.

Jag har cyklat en el enduro hoj i spanien, i 5 minuter typ, men det var helt sjukt vad den knuffade på extra.

El mtbn är klockren i situationer när du cyklar uppför, på väg, sen nerför i skog, vilket är vanligt utomlands.
Ovanligt här i sverige. Här får vi plus 1000 watt i spenaten. Weird.
Ja, Transportstyrelsen/politikerna har råkat motorisera allemansrätten. Tror knappast det var meningen. Bra att NVV står upp för den och fortsätter hävda sin ståndpunkt "för att åskådliggöra den problembild elcyklarna ger", som de uttrycker det. Annars har man öppnat pandoras ask.
 

Octagon

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Den här 250 watt begränsningen fungerar ok på väg, men blir skum i skog.
250 watt är snitteffekten, men shimanos senaste motor som sitter i elmtb som är
cyklar, kan ge 800 watt i 10 sekunder i stöten, så länge du cyklar under 25, vilket gäller alla
tekniska backar.
Hur det är tillåtet är jag lite fundersam över, i en sån backe kommer ekipaget att producera över 1000 watt även
med en normalmotionär.

Jag har cyklat en el enduro hoj i spanien, i 5 minuter typ, men det var helt sjukt vad den knuffade på extra.

El mtbn är klockren i situationer när du cyklar uppför, på väg, sen nerför i skog, vilket är vanligt utomlands.
Ovanligt här i sverige. Här får vi plus 1000 watt i spenaten. Weird.
Snitteffekt, så märkligt, det hade jag noll koll på. I exempelvis definitionen av lätt MC och de gamla 1-hästars mopparna anges bara maxeffekt. Precis som i registreringsbevis för bilar och MC. Vilka fler fordon har begränsning av snitteffekt eller speciella tidsbegränsningar? Elbilar?
 

skier

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
verkar som regelverket är att snitteffekten över 30 min inte får överstiga 250w, så i skogen kan man ha rätt många 600-700w snuttar så länge det rullar utför lite emellanåt. Hade det varit 250w max hade inte elcyklarna kommit flygande förbi i uppförsbackarna när man själv ligger på 500+w.
 

Elhojtok

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Att det inte är fråga om nettoeffekt beror med största säkerhet på att elcykeln klassas som en cykel men även som en maskin som därför omfattas av EU:s maskindirektiv.
Det kan vara intressant att veta att elcykel i sin nuvarande form (250W, max 25 km/h, endast förstärka trampkraften) funnits med i lagen om vägtrafikdefinitioner sedan 2002. Alltså nästan 20 år. Elsparken har funnits med sedan 2010.

Edit: Jag hade fel. Jag ser nu att det ursprungligen stod 250W NETTOeffekt i lagen från 2002. Hmm.. Måste utredas när det ändrades till märkeffekt..
Återkommer.
 
Senast ändrad:

Elhojtok

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Nu har jag kollat... Ändringen från 250W nettoeffekt till 250W kontinuerlig märkeffekt gjordes i SFS 2015:793 och började gälla 1/1 2016. Det ligger alltså nära till hands att ge ooms m.fl rätt i sin kritik, även om jag aldrig sett någon nämna denna lagändring som argument. Jag tror att det kan röra sig om EU-direktiv och tvingande lagändring. Helt klart värt att kolla upp. Det verkar i alla fall finnas fog för oron att det smygs in kraftigare fordon.
 

Elhojtok

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Ännu mer koll.. Skam den som ger sig. Svaret finns i Prop. 2015/16:31. När elsparken infördes 2010 så glömde man att ge den en effektbegränsning och när det justerades så ändrade man från nettoeffekt till kontinuerlig märkeffekt. Propositionen anger inga skäl till denna ändring eller ens noterar att något blev ändrat. För mig är det i nuläget uppenbart att man blev antingen lurad eller mutad.
 

Erik O

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Ännu mer koll.. Skam den som ger sig. Svaret finns i Prop. 2015/16:31. När elsparken infördes 2010 så glömde man att ge den en effektbegränsning och när det justerades så ändrade man från nettoeffekt till kontinuerlig märkeffekt. Propositionen anger inga skäl till denna ändring eller ens noterar att något blev ändrat. För mig är det i nuläget uppenbart att man blev antingen lurad eller mutad.
Kan man tänka sig att det är en anpassning till EU/övriga världen? Iaf för elcyklar är väl kontinuerlig märkeffekt standardsättet att ange effekt.
 

Elhojtok

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Kan man tänka sig att det är en anpassning till EU/övriga världen? Iaf för elcyklar är väl kontinuerlig märkeffekt standardsättet att ange effekt.
Det var min första tanke. Proppen heter också "Godkännande och marknadskontroll av fordon". I texten anges också att vissa ändringar är just EU-anpassningar, bland annat införandet av elcykel i form av moped klass 2.

Proppen är ganska lång, 275 sidor inklusive bilagor och behandlar bland annat skogs- och jordbruksmaskiner. På de flesta ställen som handlar om cyklar står bara "max 250 W" och det ser verkligen inte ut att finnas skäl till ändringen från nettoeffekt till kontinuerlig effekt. I synnerhet som max effekt för elmopeder ändras från att anges som kontinuerlig märkeffekt till nettoeffekt(!!!)

I punkt 10.2 i proppen står det "De förslag som läggs avseende definitionen av cykel får ses som en mer indirekt följd av ramförordningen nr 168. Cykeldefinitionen ändras för att få en bättre gränsdragning mellan cykel och moped. ", men skillnaden nettoeffekt vs. märkeffekt diskuteras inte.
Man får väl se det som en form av EU-anpassning som dock inte verkar ha varit tvingande.
Helt klart är att proppen inte noterar att ändringen i praktiken innebär en markant ökad maximal nettoeffekt hos elcyklar.
Kanske kan det kvitta, men det märkliga är att om man lyckas kräma ut mer än 1 kW netto och ändå hålla sig till 250 W märkeffekt, så har man en elcykel som momentant är starkare än en klass 2-moped. (Det kanske inte är fysiskt möjligt. I proppen finns referens till föreskrifter hur märkeffekten ska mätas, dvs. högsta effekt under 30 minuter)
 

123456789

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Det är fortfarande helt lagligt att cykla el cykel. Under normen av svensk lag.
Och jag bor inte i skogen, jag bor i Enskede gård i Sthlm .😊
Fattar ändå inte skillnaden på en vanlig mtb eller en el mtb.
Finna rätt många här som har mer kräm i benen än en el cykel ger.
Vad är problemet?
Obs att jag inte cyklar el själv men det är inget som stör mig. ..
 
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
På vissa ställen, tex järavallens naturreservat har man nu satt upp skyltar som förbjuder el-cykel specifikt.

Känns lite illavarslande, finns det verkligaen lagstöd för att göra det? Tänkte om nån juridiknisse kunde förklara detta specifika förbud och om man verkligen får göra denna skillnad?
Finns det några belägg för att elMTB sliter mer än ”normal” mtb?
 

Elhojtok

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Väg 1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon,
2. en led som är anordnad för cykeltrafik, och
3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt
1 eller 2

Terräng Ett område som inte är väg

Det framgår av lagtexten att en uppmärkt MTB-led är att anse som väg och att det därmed är tillåtet att elcykla där.

Stat och kommun gör som vanligt som de vill, och kan förstås förbjuda cykeltrafik efter eget godtycke, även i terräng. Då de specifikt kan tillåta elsparkcyklar i gångfart på trottoarer, kan de säkert även förbjuda elcyklar varhelst de önskar.
 

123456789

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Men visst det är luddiga regler för vad som är vad och var du får franföra vissa
Fordon och inte. Det är ju förbjudet att cykla vanlig mtb på vissa ställen med.
Oftast pga att vissa missköter sig och inte visar respekt för andra etc.
Precis som det finns röt ägg bland el cyklister med olagliga "cyklar"....
Men det är inte mer förbjudet att cykla med el.
 
Topp
Happyride sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. Läs mer