Lagligt stöd förbjuda el-mtb?

Elhojtok

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
En väg alltså. Vi får därmed acceptera att det kommer bilar och motorocyklar också på den lilla stigen när vi är ute och trampar. Säger lagtexten verkligen det, du får nog visa.
Det är lagar och förordningar som gäller och som diskuteras i den här tråden, oavsett hur du och andra raljerar. Jag bifogade lagtext i mitt inlägg som inte beskriver det du påstår, vilket du kanske inte förstod.

Du vet mycket väl att bilar och motorcyklar inte får framföras på alla vägar, i synnerhet inte på cykelbanor samt att det finns tydliga regler kring detta.
Det är viktigt att juridiskt separera en MTB-led från en "led som anordnats för cykeltrafik". Annars omfattas den inte av TKL och man får då köra klass 2-moped där om inga förbudsskyltar satts upp.

En rimlig hållning kan vara att hävda att MTB-åkning inte utgör cykeltrafik i vanlig mening och att en MTB-led därför inte ska ses som väg.
Eventuellt måste leden finnas med i någon form av vägregister för att kunna anses ha "anordnats för cykeltrafik". (Detta är kanske det mest troliga, men det kan ju du få visa i så fall)
Att vägmärket för påbjuden cykelbana saknas är nog inte tillräckligt, då det inte är reglerat hur vägmärken måste sättas upp.

Slutligen, i en tråd som heter "Lagligt stöd förbjuda el-mtb?" är det väl rimligt att man ska kunna hänvisa till just lagar och förordningar och inte enbart till egna åsikter och tyckanden?
 

Spacekitty

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Det är lagar och förordningar som gäller och som diskuteras i den här tråden, oavsett hur du och andra raljerar. Jag bifogade lagtext i mitt inlägg som inte beskriver det du påstår, vilket du kanske inte förstod.
En stig i terräng blir inte en väg anordnad för trafik bara för att någon satt upp ett anslag om MTB-slinga, det ska finna trafikmärken uppsatta isåfall. Du får hänvisa bättre i din lagtexter.
 

Bilagor

Senast ändrad:

Elhojtok

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
En stig i terräng blir inte en väg anordnad för trafik bara för att någon satt upp ett anslag om MTB-slinga, det ska finna trafikmärken uppsatta isåfall. Du får hänvisa bättre i din lagtexter.
Inte "väg anordnad för trafik", utan just "led anordnad för cykeltrafik".
I övrigt kan du ha rätt, men du själv hänvisar inte ens till lagtext. Var hittar du lagstöd att det SKA finnas vägmärken?
 

Spacekitty

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Klart att det behöver skyltas för cykel, annars får ju bussar, bilar och motorcyklar också köra där om det automatiskt blivit en väg pga MTB-slinganslag.

Du får nog titta i väglagen vad som är en väg och hur en sådan anläggs i samråd med Trafikverket och länstyrelsen. En allmän väg blir inte bara till sådär huxflux bara för att det är målat prickar på träden eller uppsatt trästolpar med pilar..
 
Senast ändrad:

Elhojtok

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Klart att det behöver skyltas för cykel, annars får ju bussar, bilar och motorcyklar också köra där om det automatiskt blivit en väg pga MTB-slinganslag.

Du får nog titta i väglagen vad som är en väg och hur en sådan anläggs i samråd med Trafikverket och länstyrelsen. En allmän väg blir inte bara till sådär huxflux bara för att det är målat prickar på träden eller uppsatt trästolpar med pilar..
(Väglagen reglerar bara allmän väg. Det finns andra lagar som reglerar t. ex. enskilda vägar)
Vad som är väg rent trafikjuridiskt behöver inte vara samma sak som vad som anses vara "allmän väg" eller "enskild väg" när det kommer till anläggande och väghållaransvar. Det finns rättsfall där rätten filosoferat huruvida marken där fordon framförts eller parkerats ska anses vara väg eller terräng, alldeles oavsett markens status i form av allmän väg, enskild väg eller ingetdera. Då är det förordning om vägtrafikdefinitioner som kommer på tal, närmare bestämt det stycke jag citerade.

Jag vill till och med minnas ett mål gällande crossförare som kört i militära endurospår, men som inte kunde sägas ha brutit mot TKL och därför blev friade, för att militären brukade köra där regelmässigt och då var det en väg, eller liknande.
 

Spacekitty

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Det är du som hävdar att stig med målade punkter på träden automatiskt blir en väg för allmän fordonstrafik, du måste kunna visa nån paragraf i lagen om du nu hävdar det.

Annars är det bara svammel.
 

Elhojtok

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Det är du som hävdar att stig med målade punkter på träden automatiskt blir en väg för allmän fordonstrafik, du måste kunna visa nån paragraf i lagen om du nu hävdar det.

Annars är det bara svammel.
Nej, jag hävdar att det eventuellt kan ses som "led som anordnats för cykeltrafik", dvs väg i form av cykelbana.
 

Spacekitty

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Det kan det bara i din fantasi, vi får hålla oss till verkligheten här.

Nu har du ändrat dig till att det eventuellt kan ses som en väg i form av cykelbana. På förra sidan skriver du att det framgår av lagtext, som du inte kan hänvisa till.

Det framgår av lagtexten att en uppmärkt MTB-led är att anse som väg och att det därmed är tillåtet att elcykla där.
 
Senast ändrad:

rödblå

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Hoppas inte att elcyklar blir en infekterad fråga. Finns ju de med sjukdom/handikapp som behöver el-assistans för att cykla MTB. Vore förjävligt om de ständigt skulle bli ifrågasatta eller mötas med sura blickar.
 

Spacekitty

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Hoppas inte att elcyklar blir en infekterad fråga. Finns ju de med sjukdom/handikapp som behöver el-assistans för att cykla MTB. Vore förjävligt om de ständigt skulle bli ifrågasatta eller mötas med sura blickar.
Funktionsnedsatta kan få dispens från terrängkörningslagen, så det är inget problem för dessa. Elrullstol behöver ingen dispens alls.
 

Andreas T

Medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Det som jag tror skapar förvirringen är att trafikverkets klassning av elcyklar som cyklar gäller i trafik, medan terrängkörningslagen som inte har med trafik att göra, styrs av länsstyrelsen och därför kan ha och har en annan definition. På länsstyrelsens hemsida kan man läsa i avsnittet om terrängkörningslagen:
Vad räknas som motordrivet fordon?
Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:
bil
motorcykel
fyrhjuling/ATV
elcykel
bandvagn
snöskoter.
 
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Men vad är problemet? Om inte fuskMTB sliter mer så är det väl bara trevligt att fler kommer ut i naturen ? Eller är det tanken om att det är en inkörsport till allehanda sattyg så som elmotorcykel, fyrhjulingar och elskoter som man är rädd för?

personligen så tycker jag det är asdrygt att man inte ser vilka som har hjälpmotor på avstånd utan man tvingas till att jaga ikapp som en frustrerad galärslav.
 

oxr

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Det som jag tror skapar förvirringen är att trafikverkets klassning av elcyklar som cyklar gäller i trafik, medan terrängkörningslagen som inte har med trafik att göra, styrs av länsstyrelsen och därför kan ha och har en annan definition. På länsstyrelsens hemsida kan man läsa i avsnittet om terrängkörningslagen:
Vad räknas som motordrivet fordon?
Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:
bil
motorcykel
fyrhjuling/ATV
elcykel
bandvagn
snöskoter.
Nope. Fel.
 

Elhojtok

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Det kan det bara i din fantasi, vi får hålla oss till verkligheten här.

Nu har du ändrat dig till att det eventuellt kan ses som en väg i form av cykelbana. På förra sidan skriver du att det framgår av lagtext, som du inte kan hänvisa till.
Jag vet att du enbart är ute efter att trolla, men jag kan ju låtsas som att du inget förstår.
Du begriper verkligen inte att en väg kan vara annat än en BILväg. Vi tar det igen.
Ur Förordning om vägtrafikdefinitioner: (Dvs. lagtexten du efterfrågar och som jag bifogade redan från början, men som du påstår att jag inte kan hänvisa till)
"Väg
1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon,
2. en led som är anordnad för cykeltrafik, och
3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2

Terräng Ett område som inte är väg."

För tydlighetens skull tar jag även med definitionen av cykelbana:
"Cykelbana En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II"

(Jag förekommer här genom att medge att det kanske inte handlar om "lagtext" eftersom det gäller en förordning, men att det fortfarande ingår i regelverket som man kan bli straffad för om man bryter mot. Eventuellt kanske det ändå kallas lagtext.)

Gränsen mellan "Cykelbana" och vägdefinitionen enligt 2. ovan är inte knivskarp, men det är riktigt att en MTB-slinga nog svårligen kan anses vara avsedd för mopedtrafik.

Jag hävdar att en uppmärkt MTB-led i ett rättsfall skulle kunna ses som "2. en led som är anordnad för cykeltrafik". och därmed omfattas av definitionen av väg och alltså inte utgöra terräng.
Kanske räcker det inte med att spika upp en skylt om MTB-stig. Men börjar man bredda stigen, röjer den från stenar etc, så kan den mycket väl ses som en väg, framförallt om den allmänt används för cykeltrafik. Tidigare rättsfall ger mig rätt i detta, att det alltså är en bedömning enligt vägtrafikdefinitionen, snarare än om det är en väg anlagd enligt Väglagen.

Ett färskt, rätt komiskt exempel på vad du inte anser vara väg, men som tydligen inte faller inom TKL enligt hovrätten.
(Och jag har fler exempel.)
 

ooms

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Osv.

Intressant...
 

Elhojtok

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Osv.

Intressant...
Japp.. sehr interessant.
Länsstyrelsen i ett gäng län som å sin sida anser att elcyklar ingår i begreppet motordrivna fordon och därför omfattas av TKL.
Naturvårdsverket som anser att elcyklar visserligen inte omfattas av TKL, men att de ändå inte ingår i allemansrätten.
Hovrätten, som anser att det går att köra bilar på stranden utan att bryta mot TKL.
Jag undrar just vad hovrätten anser om elcyklar och allemansrätten...
 

SIE

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Kommer att tänka på Mellbystrand i Halland där det är fritt fram att köra bil på stranden. Eller fritt fram vet jag inte om det är, men ”alla” gör det iaf. Ser myndigheterna mellan fingrarna eller är det bara en gammal vana?
 

Elhojtok

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Kommer att tänka på Mellbystrand i Halland där det är fritt fram att köra bil på stranden. Eller fritt fram vet jag inte om det är, men ”alla” gör det iaf. Ser myndigheterna mellan fingrarna eller är det bara en gammal vana?
Min länk till aktuellt rättsfall gällde just Mellbystrand.
Hovrättens bedömning var att körningen inte gällde terrängkörning på barmark, men att det generellt inte gick att slå fast att hela stranden är väg. Enligt svt verkar det som om tingsrätten bedömde marken som väg som "alla kör på" eller nåt. Det vore spännande att läsa domarna, men jag har tyvärr inte hittat dem.
 

Stervelo

Aktiv medlem
Lagligt stöd förbjuda el-mtb?
Men vad är problemet? Om inte fuskMTB sliter mer så är det väl bara trevligt att fler kommer ut i naturen ? Eller är det tanken om att det är en inkörsport till allehanda sattyg så som elmotorcykel, fyrhjulingar och elskoter som man är rädd för?

personligen så tycker jag det är asdrygt att man inte ser vilka som har hjälpmotor på avstånd utan man tvingas till att jaga ikapp som en frustrerad galärslav.
Det bygger ju just på att det inte sliter mer, du verkar påstå att det inte gör det, jag skulle bli grymt förvånad om det INTE gör det. I alla fall i uppförsbackar, på platten och utför blir det nog marginellt.

Ta en el endurohoj, samma effekt som en 250 kubik typ, sliter den mer än en mtb, ja, det kan nog alla hålla med om. Då kommer också en elmtb som är 10 kg tyngre och kan peta ur sig en extra 800 watt ovanpå cyklistens 300 watt typ, göra det. Hur mycket, fan vet, men att den sliter mer just i uppförsbackar det är nog ingen tvekan om.

Sen tycker jag också att det är en jefla skillnad på vad man "kommer undan" med i hellas och norberg. Jag har varit ute på ett lantställe, i närheten av slingerbulten, södra botkyrka i stockholm, och där tränas det enduro i skogen, men de sköter det snyggt, ingen är sur över det.

Nästan så jag är sugen på att skaffa en "lätt el enduro" med typ runt 20 hk i för att busa runt med där.
Jag skulle aldrig i helvete får för mig att köra den i hellas.

Samma sak som fartbegränsingar. Där det är åker som granne, öppen sikt, och ingen annan trafik, då kan man gasa lite mer, 30 zon, då håller man den mycket mer slaviskt.

Jag tror det förklarar mångas olika inställning till det hela, var ens hemmacykling är.
 

Köp & Sälj

Topp
Happyride sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. Läs mer