Nu börjar älgjakten...

42Hz

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Jag har aldrigt påstått mig veta mycket om älgjakt. Jag behöver inte heller kunna alla detaljer för att förstå riskerna, tyvärr behöver inte heller jag ha någon särskilt bra fantasi för resultaten av kulorna som hamnat fel kan alla läsa om. Lika lite som att jag behöver särskilda kunskaper i kemi och medicin för att förstå att det är dumt att skjuta heroin. Sen har vissa vänt ut och in på sig själva och försökt vrida bort ämnet från den mycket enkla grundproblemetiken jag påpekat, tramsat och gjort helt absurda jämförelser. Ett vettigt argument, det om hur man håller nere viltolyckor med älg har kommit upp. Det har inte jag ett svar på, men ingen verkar heller vara intresserad av att fundera på om det kan finnas andra lösningar.
När det kommer till dig: jag har sett dig härja runt i andra trådar och du verkar sakna all typ av vett, så du är from nu ignorerad. Du är bara ett störmoment.
En checklista för säker jakt

För att jakten ska bli trevlig för alla jägare krävs det att den är säker. Det bästa sättet för få den säkrare är att börja prata med varandra i jaktlagen. Här finns en checklista för jakt med kulvapen, som kan hjälpa dig att få just din jakt säker – och därmed ge dig de fantastiska upplevelser som du vill ha i skogen.




2015-09-04



 • Alla deltagare i jakten ska bära signalfärger och ha möjligheter till fullgod kommunikation (lämpligen jaktradio).
 • Alla pass ska göras så säkra som möjligt. Farliga skjutriktningar ska märkas upp – och pass där säkerheten kan ifrågasättas ska inte användas. Passkytt bör gå igenom vilka sektorer man kan avlossa säkra skott med kulfång och memorera dessa.
 • Använd jakttorn i möjligaste mån. Kontrollera så att dessa står stadigt, trä inte har ruttnat eller att det finns andra risker med tornen.
 • Alla jägare bör få tydliga instruktioner om hur jakten ska gå till, hur de ska ta sig till sina pass och var passgrannarna är placerade.
 • Ladda och gör patron ur på passet. Osäkra aldrig vapnet förrän du bestämt dig för att skjuta.
 • Innan skott avlossas ska man alltid kontrollera att det finns godkänt kulfång – och att jakthundar finns i ofarlig position för splitter eller rikoschetter. Finns det någon som helst tveksamhet kring säkerheten eller kulfång ska skott hållas inne.
 • Kulor kan ändra riktning vid träff i träd eller vid genomgångsskott av viltet, samt rikoschettera mot hård mark. Detta kan skapa farliga situationer. Jakthundar ska alltid vara på behörigt avstånd och inte bakom viltet när skott avlossas.
 • Hundförare ska ha kännedom om var passkyttarna är placerade och ha tydlig kommunikation med passkyttarna ifall han närmar sig dessa. En bra kommunikation inom jaktlaget är oerhört viktig för säkerheten.
 • Undvik vägpass i möjligaste mån.
 • Vid eventuella skadskjutningar ska alla passkyttar stå kvar på passen (ingen ska börja leta på egen hand). Extra viktigt med tydlig kommunikation kring hur situationen ska lösas och vem som gör vad, samt att alla i jaktlaget vet vad som händer. TA DET LUGNT – stress kan skapa farliga situationer.
 • Den som gör eftersök ska veta var passkyttarna står placerade, för att kunna avlossa säkra skott inne i såten.
 • Jagar man i absolut närhet till grannjaktlaget är det bra ur säkerhetssynpunkt att underrätta dem om detta.
 • I planeringen av jakten bör man ta med oförutsedda händelser som att bärplockare eller andra människor kan dyka upp i skogen eller längs vägar.
 • Alla ska ha tränat och skjutit kontrollskott med sitt vapen.
 • Ha en regelbunden diskussion om säkerhet i jaktlaget. Prata om farliga situationer och hur dessa kan undvikas. Alla i jaktlaget ska vara med i dessa diskussioner.
 

Yeti

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Ahh ok, men ändå. Skjuter man inte uppåt med hagel om man skjuter fåglar? :P
Det har ännu getts ut ganska lite information om olyckan, men det har skrivits om en kula och inte hagel, trots att det var frågan om fågeljakt. Vidare var jägaren enligt uppgift ganska snabbt på plats, vilket indikerar att den inte var en kula som flygit fem .kilometer. Cyklisterna var på en märkt rutt i nationalparken och jägaren undersöks för grovt vållande till annans död.
 

-****-

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Ni som har koll på jakt o.s.v. Hur går jag tillväga om jag skulle vilja komma i kontakt med någon kontaktperson el. liknande i ett jaktlag, kam jag vända mig till Länsstyrelsen?
"Hemma på gatan där jag bor", dvs i mitt län finns det namn och mobilnummer på länstyrelsens hemsida till kontaktpersoner för jakt. De kan svara på frågor eller om det behövs hänvisa till jaktledare i enskilda jaktlag vid behov. Säkert likadant "på din gata" då länstyrelsen är den myndighet som har hand om jaktfrågor.
 

freddag

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
det går naturligtvis att vara kritisk till en företeelse trots att den är utbredd, normal och uppskattad av många. många vanliga sysselsättningar har förpassats till historiens sophög.

det är däremot förstås svårt att få 280 000 jägare att upphöra med sin hobby, så förändringen kommer inte gå över en natt. men det hoppfulla är att det inte verkar vara spänningsmomentet och nöjet i dödandet som är jägarnas främsta motivation. i SOU 1997:91 gjordes en enkät som visade att det främst var naturupplevelsen och kamratskapet som lockade:
20201019_104223.png


jaktförespråkare brukar framhålla att jakten är strikt reglerad och "säker". men vi som bor på landsbygden vet att reglerna knappast följs i praktiken. och även när inga formella överträdelser sker, betyder det inte att jakten är säker. kulfång låter bra t ex, men kulorna kan rikoschettera i kulfånget. en enkel sökning leder dig till olika jaktforum där jägare är väldigt oense om hur dåligt kulfång som är okej. när en läser diskussionerna blir det tydligt att jaktreglerna inte kan garantera att inte oskyldiga hamnar i skottlinjen, det är en fråga om att minska sannolikheten.

statistik över antalet vådaskjutningar är förvånansvärt svår att få tag i, men mellan 1983 och 2008 dog 48 personer av vådaskott i samband med jakt, enligt en avhandling. dvs c:a 2 personer om året. det käbblas om hur många procent av antalet ickedödliga jaktolyckor som är vådaskott. msb har uppgett både 2 och 5 procent, vilket är mellan 11 och 28 personer.

jägare vådaskjuter även hundar. 7 agriaförsäkrade hundar sköts under 2019, men den totala siffran är förstås högre. försäkringsbolaget bokförde även samma år 240 skadade/dödade hundar i trafiken under jakt. hur många trafikolyckor med skadade/dödade människor som dessa förolyckade jakthundar orsakar vet vi inte. inte heller hur många trafikolyckor som orsakas av att jakthundar jagar upp vilt på vägen. men vi vet att många jägare uppenbarligen skjuter som krattor.

en annan sannolikhet som jägare måste beräkna är risken för skadeskjutning. bäst är att inte nämna en siffra här, för att inte hamna i en diskussion om definitionerna och den exakta procenten. men ett stort antal djur skadeskjuts, varav en hel del aldrig hittas. det är inte nödvändigtvis den enskilda jägarens fel, utan mer en fråga om jaktmetoden. vi måste räkna med en viss procent skadeskjutna djur som antingen dör en långsam plågsam död, eller blir skadade för livet. med detta i åtanke borde det inte vara kontroversiellt att åtminstone debattera själva jaktmetoderna.

så till jaktens "nödvändighet". det framförs att jakten är en oss av nöden påtvingad aktivitet pga 1) ekosystemet, 2) ekonomin, 3) trafiken och 4) djurens egen skull.

först och främst så kommer inte själva ekosystemen kollapsa om jakten upphör och bland annat älgstammen ökar. antalet djur kommer regleras och begränsas av tillgången till mat. ekosystemet i skogen är väldigt onaturligt till att börja med, med monokulturer och hyggesbruk. djuren kommer inte invadera de känsliga naturreservaten, för där finns det inte så mycket mat. tvärtom är det de ur biologisk synpunkt ointressanta planteringarna som djuren gillar, för där finns det mat på tillgänglig höjd.

desto nödvändigare är jakten för att minska "skador" på skogsägarnas plantager, med minskad tillväxt i skogsindustrin som följd. men den frågan är inte så enkel som den låter. faktum är att det pågår en debatt där skogsägarna och skogsstyrelsen vill minska älgstammen, men jägarna vill hålla upp den för att kunna skjuta fler älgar varje år. så för ekonomin är jakten både nödvändig och ett problem. nödvändig för att öka profitkvoten i träproduktionen, men ett ett hot mot samma profitkvot när den bedrivs i den stora skala som jägarna vill. skogsstyrelsen har föreslagit att minska älgstammen till hälften, vilket också skulle innebära en betydande minskning av jakten. för ekonomins skull är troligen jakt "nödvändig", men inte på nuvarande skala.

för oss som vill avskaffa den klimatvidriga gigantiska kolgruva som är det svenska industriella skogsbruket, så är dock inte "skadorna" som djuren orsakar på plantagerna något problem. i de mörkare naturskogarna kommer det inte finnas lika mycket lättillgänglig mat för hjortdjuren, varför stammarna kommer minska av sig själv, utan jakt.

det är också svaret på hur vi ska minska trafikolyckorna utan jakt. dagens stora antal trafikolyckor beror både på avsaknad av viltstängsel och att jägare skrämmer upp vilda djur på vägarna, men även på skogsbruket och den stora andel ungskog som gör att antalet vilda djur ökat till den onaturliga storlek som vi har idag. för oss som är emot den klimatvidriga bilindustrins höghastighetstransporter löser sig problemet när vi minskar farten och mängden fordon på vägarna till en hållbar och låg nivå.

det intressantaste och i mitt tycke bästa argumentet för jaktens nödvändighet är nummer 4 ovan, att den sker för djurens egen skull. utan jakt, hävdar vissa, skulle djuren dö en plågsam död av svält, rovdjursangrepp, bråk och ålder. människan minskar på så vis lidandet i skogen genom att avliva djuren snabbt och smärtfritt. idéhistoriskt kan en gissa att det är kopplat till den urgamla syn på människan som förvaltare av jorden, som bland annat finns i kristendomen. människan fick jorden av gud och ska vara en god diktator i naturen som tar svåra men nödvändiga beslut för naturens egen skull.

jag kan förstå det här tankesättet, men jag har en helt annan syn. jag tänker att det finns högre värden än att bara leva, vara mätt och utan plågor, även för djuren. om en älg fick välja mellan att skjutas ihjäl och att dö en plågsam naturlig död, så tror jag inte att hen skulle välja skottet.
 

grondahl

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Vi har ju kvar älgstammen för att jaga den. Lägg lite på pengar på det så kan vi nog fixa en slutgiltig lösning för den svenska älgstammen så att vi slipper skador på skog och viltolyckor i trafiken.
 

motionisten

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
 • Alla pass ska göras så säkra som möjligt. Farliga skjutriktningar ska märkas upp – och pass där säkerheten kan ifrågasättas ska inte användas. Passkytt bör gå igenom vilka sektorer man kan avlossa säkra skott med kulfång och memorera dessa.
 • Använd jakttorn i möjligaste mån. Kontrollera så att dessa står stadigt, trä inte har ruttnat eller att det finns andra risker med tornen.
 • Alla jägare bör få tydliga instruktioner om hur jakten ska gå till, hur de ska ta sig till sina pass och var passgrannarna är placerade.
Vilken checklista!
En del saker BÖR man bara göra , man SKA inte när det handlar om säkerhet med vapen. Sickna tomtar!
 

Kniven

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
 • Alla pass ska göras så säkra som möjligt. Farliga skjutriktningar ska märkas upp – och pass där säkerheten kan ifrågasättas ska inte användas. Passkytt bör gå igenom vilka sektorer man kan avlossa säkra skott med kulfång och memorera dessa.
 • Använd jakttorn i möjligaste mån. Kontrollera så att dessa står stadigt, trä inte har ruttnat eller att det finns andra risker med tornen.
 • Alla jägare bör få tydliga instruktioner om hur jakten ska gå till, hur de ska ta sig till sina pass och var passgrannarna är placerade.
Vilken checklista!
En del saker BÖR man bara göra , man SKA inte när det handlar om säkerhet med vapen. Sickna tomtar!
Den jaktledare som skrivit den checklistan bör informeras att det är dennes ansvar att skyttar mfl VET vad som gäller.
 

Crocko

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
det går naturligtvis att vara kritisk till en företeelse trots att den är utbredd, normal och uppskattad av många. många vanliga sysselsättningar har förpassats till historiens sophög.

det är däremot förstås svårt att få 280 000 jägare att upphöra med sin hobby, så förändringen kommer inte gå över en natt. men det hoppfulla är att det inte verkar vara spänningsmomentet och nöjet i dödandet som är jägarnas främsta motivation. i SOU 1997:91 gjordes en enkät som visade att det främst var naturupplevelsen och kamratskapet som lockade: Visa bilaga 448698

jaktförespråkare brukar framhålla att jakten är strikt reglerad och "säker". men vi som bor på landsbygden vet att reglerna knappast följs i praktiken. och även när inga formella överträdelser sker, betyder det inte att jakten är säker. kulfång låter bra t ex, men kulorna kan rikoschettera i kulfånget. en enkel sökning leder dig till olika jaktforum där jägare är väldigt oense om hur dåligt kulfång som är okej. när en läser diskussionerna blir det tydligt att jaktreglerna inte kan garantera att inte oskyldiga hamnar i skottlinjen, det är en fråga om att minska sannolikheten.

statistik över antalet vådaskjutningar är förvånansvärt svår att få tag i, men mellan 1983 och 2008 dog 48 personer av vådaskott i samband med jakt, enligt en avhandling. dvs c:a 2 personer om året. det käbblas om hur många procent av antalet ickedödliga jaktolyckor som är vådaskott. msb har uppgett både 2 och 5 procent, vilket är mellan 11 och 28 personer.

jägare vådaskjuter även hundar. 7 agriaförsäkrade hundar sköts under 2019, men den totala siffran är förstås högre. försäkringsbolaget bokförde även samma år 240 skadade/dödade hundar i trafiken under jakt. hur många trafikolyckor med skadade/dödade människor som dessa förolyckade jakthundar orsakar vet vi inte. inte heller hur många trafikolyckor som orsakas av att jakthundar jagar upp vilt på vägen. men vi vet att många jägare uppenbarligen skjuter som krattor.

en annan sannolikhet som jägare måste beräkna är risken för skadeskjutning. bäst är att inte nämna en siffra här, för att inte hamna i en diskussion om definitionerna och den exakta procenten. men ett stort antal djur skadeskjuts, varav en hel del aldrig hittas. det är inte nödvändigtvis den enskilda jägarens fel, utan mer en fråga om jaktmetoden. vi måste räkna med en viss procent skadeskjutna djur som antingen dör en långsam plågsam död, eller blir skadade för livet. med detta i åtanke borde det inte vara kontroversiellt att åtminstone debattera själva jaktmetoderna.

så till jaktens "nödvändighet". det framförs att jakten är en oss av nöden påtvingad aktivitet pga 1) ekosystemet, 2) ekonomin, 3) trafiken och 4) djurens egen skull.

först och främst så kommer inte själva ekosystemen kollapsa om jakten upphör och bland annat älgstammen ökar. antalet djur kommer regleras och begränsas av tillgången till mat. ekosystemet i skogen är väldigt onaturligt till att börja med, med monokulturer och hyggesbruk. djuren kommer inte invadera de känsliga naturreservaten, för där finns det inte så mycket mat. tvärtom är det de ur biologisk synpunkt ointressanta planteringarna som djuren gillar, för där finns det mat på tillgänglig höjd.

desto nödvändigare är jakten för att minska "skador" på skogsägarnas plantager, med minskad tillväxt i skogsindustrin som följd. men den frågan är inte så enkel som den låter. faktum är att det pågår en debatt där skogsägarna och skogsstyrelsen vill minska älgstammen, men jägarna vill hålla upp den för att kunna skjuta fler älgar varje år. så för ekonomin är jakten både nödvändig och ett problem. nödvändig för att öka profitkvoten i träproduktionen, men ett ett hot mot samma profitkvot när den bedrivs i den stora skala som jägarna vill. skogsstyrelsen har föreslagit att minska älgstammen till hälften, vilket också skulle innebära en betydande minskning av jakten. för ekonomins skull är troligen jakt "nödvändig", men inte på nuvarande skala.

för oss som vill avskaffa den klimatvidriga gigantiska kolgruva som är det svenska industriella skogsbruket, så är dock inte "skadorna" som djuren orsakar på plantagerna något problem. i de mörkare naturskogarna kommer det inte finnas lika mycket lättillgänglig mat för hjortdjuren, varför stammarna kommer minska av sig själv, utan jakt.

det är också svaret på hur vi ska minska trafikolyckorna utan jakt. dagens stora antal trafikolyckor beror både på avsaknad av viltstängsel och att jägare skrämmer upp vilda djur på vägarna, men även på skogsbruket och den stora andel ungskog som gör att antalet vilda djur ökat till den onaturliga storlek som vi har idag. för oss som är emot den klimatvidriga bilindustrins höghastighetstransporter löser sig problemet när vi minskar farten och mängden fordon på vägarna till en hållbar och låg nivå.

det intressantaste och i mitt tycke bästa argumentet för jaktens nödvändighet är nummer 4 ovan, att den sker för djurens egen skull. utan jakt, hävdar vissa, skulle djuren dö en plågsam död av svält, rovdjursangrepp, bråk och ålder. människan minskar på så vis lidandet i skogen genom att avliva djuren snabbt och smärtfritt. idéhistoriskt kan en gissa att det är kopplat till den urgamla syn på människan som förvaltare av jorden, som bland annat finns i kristendomen. människan fick jorden av gud och ska vara en god diktator i naturen som tar svåra men nödvändiga beslut för naturens egen skull.

jag kan förstå det här tankesättet, men jag har en helt annan syn. jag tänker att det finns högre värden än att bara leva, vara mätt och utan plågor, även för djuren. om en älg fick välja mellan att skjutas ihjäl och att dö en plågsam naturlig död, så tror jag inte att hen skulle välja skottet.
Undra vad människor höll på med innan miljöaktivismen och MTB cykling blev stort? Var de kanske bönder eller vänta nu var det inte så att urtidsmänniskan höll på med något samlande och jagande?

Personligen så har jag absolut inget intresse i jakt, dessutom har säkert moderna jakt mycket övrigt att önska, men att sätta älgjakten under luppen från ett storstadsperspektiv det ger jag inte många spänn för.
Vad betyder några 100kg kött för ekonomin om man är en barnrik familj på landet?
Vem äger och förvaltar den skog som inte är bolagiserad idag?
Viltolyckorna sker knappast till största del i storstäder utan längs våra riksvägar där folk som tvingas köra mycket bil för sin levnadssituation bor.
Om jag drar mig till minnes så var det bara 1 vecka sen knappt som stockholmarna inte klarade av att se en älg angripen av älgflugor och den nyheten hittade ända till löpet hos kvällspressen.

Jag har full respekt för att naturen borde få sköta sig själv i större omfattning, men istället för att moralisera över människor som lever som vi gjort i 10.000år ser jag ett scenario där vi gör något åt den mest invasiva arten, människan där en minskning av stammen skulle ge väldigt positiva effeketer omedelbart.
 

freddag

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Undra vad människor höll på med innan miljöaktivismen och MTB cykling blev stort? Var de kanske bönder eller vänta nu var det inte så att urtidsmänniskan höll på med något samlande och jagande?

Personligen så har jag absolut inget intresse i jakt, dessutom har säkert moderna jakt mycket övrigt att önska, men att sätta älgjakten under luppen från ett storstadsperspektiv det ger jag inte många spänn för.
Vad betyder några 100kg kött för ekonomin om man är en barnrik familj på landet?
Vem äger och förvaltar den skog som inte är bolagiserad idag?
Viltolyckorna sker knappast till största del i storstäder utan längs våra riksvägar där folk som tvingas köra mycket bil för sin levnadssituation bor.
Om jag drar mig till minnes så var det bara 1 vecka sen knappt som stockholmarna inte klarade av att se en älg angripen av älgflugor och den nyheten hittade ända till löpet hos kvällspressen.

Jag har full respekt för att naturen borde få sköta sig själv i större omfattning, men istället för att moralisera över människor som lever som vi gjort i 10.000år ser jag ett scenario där vi gör något åt den mest invasiva arten, människan där en minskning av stammen skulle ge väldigt positiva effeketer omedelbart.
vad har urtidsmänniskan med saken att göra?

och storstadsperspektiv? jag bor och är uppvuxen på landet och har familjemedlemmar som jagat. du däremot verkar ha en romantisk storstadsidé om en "barnrik familj på landet" som behöver älgkött för att få privatekonomin att gå ihop. det finns betydligt billigare mat än egenproducerat älgkött, dessutom fritt från ammunitionsbly som gör barnen dumma i huvet.

edit: landsbygdskommuner har dessutom färst procent barn.
farst-barn.png
 
Senast ändrad:

Crocko

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
vad har urtidsmänniskan med saken att göra?

och storstadsperspektiv? jag bor och är uppvuxen på landet och har familjemedlemmar som jagat. du däremot verkar ha en romantisk storstadsidé om en "barnrik familj på landet" som behöver älgkött för att få privatekonomin att gå ihop. det finns betydligt billigare mat än egenproducerat älgkött, dessutom fritt från ammunitionsbly som gör barnen dumma i huvet.

edit: landsbygdskommuner har dessutom färst procent barn.
Visa bilaga 448761
Om ens avkomma roar sig med att tugga på kulor så är nog redan anlagen så pass illa däran så att vilken föda de äter knappast spelar någon roll.
Perspektivet urtisdmänniska kommer in då värderingar som är yngre än 50år används för att argumentera för vad som är rätt och fel ur ett livsstilsperspektiv. Intressant graf du valt då den ju faktiskt visar att just landsbyggden är det enda stället med långsiktigt uppåtgående trend på ökning medans alla större städer har en vikande kurva.
 

UprightCitizen

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Om du tycker det ska göras på något annat sätt är det rimligt att du lämnar förslag på hur. Det jag sett att du föreslagit är ngn slags professionalisering av jakten. När jag försökte få dig att ge en analys av hur det i praktiken skulle gå till och bekostas så skrev du först att markägarna skulle betala men skämtade sedan bort det svaret. Så vitt jag ser det har du därmed bara sagt att det borde göras på något annat sätt men inte förklarat hur detta andra sätt ska gå till.

Jag är ingen jägare och tycker att man absolut kan ha synpunkter på kring hur jakten bedrivs. Så som situationen ser ut i Sverige har jag dock svårt att se att man skulle vinna något på att ta bort jakten. Snarare skulle det totalt sett det kosta både liv, i form av ökat antal olyckor minus ngn enstaka vådaskjutning, och pengar.

Att bedriva jakten enbart med professionella jägare tror jag inte är realistiskt. Kvantiteten jägare som behövs och kostnaden för dessa skulle bli väldigt stor och även med professionella jägare skulle det finnas en risk att få till vådaskjutningar. Det skulle också vara svårare för människor att anpassa sin rörelse i skogen om älgjakten bedrivs under större delen av året jämfört med som nu i praktiken intensivt under en relativt begränsad tid. Och att med professionella jägare bedriva jakten på nuvarande sätt vad det gäller utbredning i tid skulle göra rekrytering av dessa professionella jägare till ett ännu långt mkt större problem. Dels skulle det behövas ännu fler och dels har man problemet vad de ska göra resten av året för att upprätthålla sitt kunnande. Det måste rimligen ha något med jakt att göra för annars blir det ingen reell skillnad mot i dag. Och att ha jägare anställda under en stor del av året och ha dem enbart tränandes kommer förvisso att kunna höja deras kompetens men lär bli rejält dyrt. Dessutom är det nog tveksamt hur kul ett jobb är där man tränar större delen av året för att utföra sitt jobb under en kort period varje år. Och man kan fundera kring vilka typer av människor som skulle söka sig till ett sådant yrke.

Sen kan man fundera kring om man i fallet med professionella jägare ska tillåta privata företag med jägare eller om man bara ska ha offentligt anställda.

En annan aspekt är vem som avgör om jakt ska bedrivas på en viss mark - är det markägaren eller myndigheter? Om markägaren har det valet måste man analysera konsekvenserna. Genom att älgar rör på sig kan det för en liten markägare vara betydligt viktigare att det jagas på mark denna inte äger än att det jagas på den egna marken om man ser till exempelvis betskador. Det kan i slutänden bli ngt slags chicken race kring vem som ska ta kostnaden för att faktiskt bedriva jakt.

Om man tänker sig offentligt beslut om jakt ska ske på en viss mark blir det, givet att markägaren inte får ekonomisk ersättning för jaktkostnaderna en rejäl straffskatt på markägande. Jag undrar hur det slår på kalkylen för att bedriva skogsbruk och kopplat till det värdet på marken. Här behövs en kvantitativ analys men jag kan se risker dels i form av att deg blir svårare att få ihop kalkylen för skogsbruk och dels i form av att man effektivt konfiskerar människors investeringar dvs antag att du investerat i skogsmark och helt plötsligt blir denna mark värdelös. Och då skog växer väldigt långsamt är övergångsregler svåra som jag ser det.

Ovanstående svårigheter och andra tycker jag man bör beakta och var något jag hade hoppats att du skulle föra ett resonemang kring då jag ovan försökte ställa några kortfattade (ledande) frågor. Att jag inte fick det får mig att fundera på hur genomtänkt ditt motstånd mot jakt i nuvarande form är och om du gjort någon analys kring alternativen. Att bara se problem med något och utifrån det hävda att nuvarande sätt i grunden är fel känns lite tveksamt. Det finns oftast både för-och nackdelar med saker. Att bara höra saker man inte kan se några nackdelar med leder nog till att inte mycket blir gjort alls.

Om man ska dra en on-topic-parallell så finns skaderisker, och t.o.m. dödsrisker, med cykling. Att därmed säga att bara människor som har som yrke att cykla skulle få göra det känns inte rimligt.
Njae, du slog stor spinn på att man då skulle hyra in jägare. Jag menade att det säkert finns fler sätt att förhindra viltolyckor. Du har rätt i att jag inte har gjort någon djupare analys i varken hur det ska gå till eller vad det kan kosta. Men det tror jag inte du har heller? Men jag är iaf öppen, och tror att det finns alternativ som innebär att ingen i fortsättningen behöver bli skjuten. Tro mig, det är inte mig dom ringer när lösningen på det problemet ska konstrueras, så där kan du vara lugn. Men jag vet att vissa saker kostar, och ibland är det värt det. Ibland äts kostnader upp av positiva ekonomiska effekter det kan ge. Om du ska kräva av mig att jag ska redovisa hur mycket det kostar att ta bort älgjakten, då bör ju du också kunna svara på hur mycket vi sparar på att ha kvar den om det är det du tycker är viktigast.

Angående risker: ja hade det enbart varit jägare som strukit med hade det varit en annan diskussion. Nyligen har vi haft en tragisk dödsolycka i Sverige i Järvsö. Det är såklart hemskt, men när man sätter sig på cykeln har man gjort ett eget val och är förhoppningsvis införstådd med riskerna. Hur lång tid tror ni det skulle tillåtas att cykla mtb i skogarna om någon råkade köra ihjäl någon stackars vandrare? Jag blir beskylld för att lättvindigt vilja föbjuda allt jag själv inte är intresserad av samma Ooms som tidigare har propagerat för mtb förbud pga däckspår i lera på privat mark. Jag skulle vilja hävda att det väger tyngre då att ha rätten att ta en joggingtur eller cykeltur utan att bli ihjälskjuten.
 

ooms

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Ok, nu har vi haft en olycka i Finland där en utomstående förolyckats i samband med jakt. Jag minns faktiskt inte när nåt liknande inträffade i Sverige senast, det är nog åtminstone några år sedan.
Däremot har vi haft minst ett fall i år då en helt oskyldig blivit ihjälskjuten på öppen gata. Bara här i Uppsala har det varit minst två skjutningar i år då det var rena turen att ingen utomstående blev träffad. Frågan är om inte risken idag är större att hamna i vägen för en sådan kula än en jägares kula. Det tycker jag är ett betydligt allvarligare problem värt att rasa över!
 

jingleyschmidt

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Ok, nu har vi haft en olycka i Finland där en utomstående förolyckats i samband med jakt. Jag minns faktiskt inte när nåt liknande inträffade i Sverige senast, det är nog åtminstone några år sedan.
Däremot har vi haft minst ett fall i år då en helt oskyldig blivit ihjälskjuten på öppen gata. Bara här i Uppsala har det varit minst två skjutningar i år då det var rena turen att ingen utomstående blev träffad. Frågan är om inte risken idag är större att hamna i vägen för en sådan kula än en jägares kula. Det tycker jag är ett betydligt allvarligare problem värt att rasa över!
Ingen klockren jämförelse va? :P
 

ooms

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Ingen klockren jämförelse va? :P
Nä, iofs, i skogen på hösten är det fullt rimligt att förvänta sig att jakt pågår och att det kan vara en risk att bege sig ut, medan hemma i sitt bostadsområde ska man inte behöva förvänta sig att det skjuts öht. Så visst, inte en helt klockren jämförelse, men visar ju bara ännu mer hur skevt det är idag.
 

jingleyschmidt

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Nä, iofs, i skogen på hösten är det fullt rimligt att förvänta sig att jakt pågår och att det kan vara en risk att bege sig ut, medan hemma i sitt bostadsområde ska man inte behöva förvänta sig att det skjuts öht. Så visst, inte en helt klockren jämförelse, men visar ju bara ännu mer hur skevt det är idag.
Jadu, ingenstans är man säker! Varken på gatan eller i skogen. Kul liv!
 

UprightCitizen

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Ok, nu har vi haft en olycka i Finland där en utomstående förolyckats i samband med jakt. Jag minns faktiskt inte när nåt liknande inträffade i Sverige senast, det är nog åtminstone några år sedan.
Däremot har vi haft minst ett fall i år då en helt oskyldig blivit ihjälskjuten på öppen gata. Bara här i Uppsala har det varit minst två skjutningar i år då det var rena turen att ingen utomstående blev träffad. Frågan är om inte risken idag är större att hamna i vägen för en sådan kula än en jägares kula. Det tycker jag är ett betydligt allvarligare problem värt att rasa över!
Ge dig.
 

jingleyschmidt

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Det är väl mer att jakten kan man i någon mån kontrollera, men vad gängmedlemmarna gör ute i förorten är knepigare att få bukt med (bevisligen). :D Vi vill väl minimera antalet oskyldiga som kommer till skada.
 

ooms

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Dags för lite fakta:
Det hände en olycka vintern 2010-2011, och enl jaktvårdskonsulenten som uttalar sig då (som nog har bättre koll än alla oss här på happy tillsammans) hade det hänt ytterligare en gång innan dess.
Dvs en extremt liten risk, som man med lite sunt förnuft som besökare i skogen kan minimera ytterligare.
 

skier

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Ok, nu har vi haft en olycka i Finland där en utomstående förolyckats i samband med jakt. Jag minns faktiskt inte när nåt liknande inträffade i Sverige senast, det är nog åtminstone några år sedan.
Däremot har vi haft minst ett fall i år då en helt oskyldig blivit ihjälskjuten på öppen gata. Bara här i Uppsala har det varit minst två skjutningar i år då det var rena turen att ingen utomstående blev träffad. Frågan är om inte risken idag är större att hamna i vägen för en sådan kula än en jägares kula. Det tycker jag är ett betydligt allvarligare problem värt att rasa över!
Lite mindre än två år sen en dåre sköt en joggare utanför Klippan.

Som tur var siktade han inte så bra (trots mörkersikte med inspelning) så joggaren överlevde.
Jag litar ungefär ingenting på jägares säkerhetstänkande generellt. Finns naturligtvis undantag, men så länge det är pengar inblandade i jakten så kommer de att bedriva jakt även i stadsnära skogar och med jakttorn var 50e meter utan ordentliga kulfång.
Att jakt skulle vara ett sätt att få mat på bordet är bara trams, svårt att få tag på dyrare kött än genom att jaga själv om man räknar med utgifterna i samband med en jakt.
 

GoranS

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Njae, du slog stor spinn på att man då skulle hyra in jägare. Jag menade att det säkert finns fler sätt att förhindra viltolyckor. Du har rätt i att jag inte har gjort någon djupare analys i varken hur det ska gå till eller vad det kan kosta. Men det tror jag inte du har heller? Men jag är iaf öppen, och tror att det finns alternativ som innebär att ingen i fortsättningen behöver bli skjuten. Tro mig, det är inte mig dom ringer när lösningen på det problemet ska konstrueras, så där kan du vara lugn. Men jag vet att vissa saker kostar, och ibland är det värt det. Ibland äts kostnader upp av positiva ekonomiska effekter det kan ge. Om du ska kräva av mig att jag ska redovisa hur mycket det kostar att ta bort älgjakten, då bör ju du också kunna svara på hur mycket vi sparar på att ha kvar den om det är det du tycker är viktigast.

Angående risker: ja hade det enbart varit jägare som strukit med hade det varit en annan diskussion. Nyligen har vi haft en tragisk dödsolycka i Sverige i Järvsö. Det är såklart hemskt, men när man sätter sig på cykeln har man gjort ett eget val och är förhoppningsvis införstådd med riskerna. Hur lång tid tror ni det skulle tillåtas att cykla mtb i skogarna om någon råkade köra ihjäl någon stackars vandrare? Jag blir beskylld för att lättvindigt vilja föbjuda allt jag själv inte är intresserad av samma Ooms som tidigare har propagerat för mtb förbud pga däckspår i lera på privat mark. Jag skulle vilja hävda att det väger tyngre då att ha rätten att ta en joggingtur eller cykeltur utan att bli ihjälskjuten.
OK, så det enda svar du gav på min fråga (eller rättare sagt frågor) ska jag alltså inte ta på allvar. Och om jag ska kunna svara på hur mkt det kostar att ha den kvar så får du åtminstone tala om för mig vad jag ska jämföra med. Att räkna ut hur mycket det kostar i relation till något ospecificerat är omöjligt.

Angående risken för att bli skjuten vid jakt är det självfallet oönskat. Och vill man fullständigt eliminera denna risk lär det enda sättet vara att eliminera jakten. Bör man då också i konsekvensens namn förbjuda alla andra aktiviteter där oskyldiga kan dö till följd av utövningen av aktiviteten?
 

UprightCitizen

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
OK, så det enda svar du gav på min fråga (eller rättare sagt frågor) ska jag alltså inte ta på allvar. Och om jag ska kunna svara på hur mkt det kostar att ha den kvar så får du åtminstone tala om för mig vad jag ska jämföra med. Att räkna ut hur mycket det kostar i relation till något ospecificerat är omöjligt.

Angående risken för att bli skjuten vid jakt är det självfallet oönskat. Och vill man fullständigt eliminera denna risk lär det enda sättet vara att eliminera jakten. Bör man då också i konsekvensens namn förbjuda alla andra aktiviteter där oskyldiga kan dö till följd av utövningen av aktiviteten?
Allvar och allvar... jag har liksom aldrig påstått att jag sitter inne på någon lösning. Men jag är så trött på det här standardsvepsvaret "ochvemskabetalafördetdådethadeduintetänktpåva????" I alla frågor från människor som bara vill ha kvar status quo och själva aldrig funderat på vad man skulle kunna vinna på att investera i något. Jag tror du också förstår att det ligger mycket arbete bakom att tex planera och budgetera infrastruktur eller sammhällstjänster om du vill ha ett seriöst svar på dina frågor. Så jag tycker att det är lite orättvist och orealistiskt att förvänta sig att jag ska göra detta arbete bara för att jag inte tycker att det är bra som det är. Men det gör du inte heller, för det är en standard GOTCHA.

Om du tycker att det är ok med lite svinn av förbipasserande till nöjesaktiviteter, så fine. Vi tycker olika. Det är din åsikt. Jag kan inte komma på en enda annan fritidsaktivitet där man skulle tycka detta var acceptabelt. Greta är på väg till tandläkaren och får en skridsko i huvudet och dör. Hockeyförbundet går ut i media och kan nöjt säga att dödsolyckorna är nära nollnivå, någon förbipasserande stryker med max vartannat år eller så.
 

freddag

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Bör man då också i konsekvensens namn förbjuda alla andra aktiviteter där oskyldiga kan dö t
jag tror det är svårt att gå så principiellt till väga, verkligheten är otroligt komplex. jakt fungerar t ex som en slags terror, den gör att folk inte vågar plocka bär och svamp. trots att risken är liten att skjutas och bitas av jakthundar får det stora konsekvenser för demokratin och allemansrätten i praktiken. skogarna stängs i praktiken för många.

jag försöker inte säga att jakt är terrorism, men en besläktad parallell är hur dödsoffer i terrorism med rätta "värderas" högre än t ex offer i trafiken, eller för den delen suicid. jag tänker mig att mer pengar plöjs ner i terrorbekämpning än trafiken och psykisk hälsa, trots att det är lite skevt, kronor per sparat liv. det är inte självklart felprioriterat, för terrorism kan få en hel rad andra konsekvenser än just döden. jag säger inte heller att det är rätt prioriterat, men det är fanimej inte enkla frågor som går att koka ner till "konsekvensens namn" sådär. det är alltså inte ologiskt/hyckleri att vara emot jakt men inte, säg, bilism.

och att göra sådana där komplexa moraliska/politiska bedömningar kanske är det som skiljer oss från maskinerna. en dator skulle kunna tillämpa "konsekvensens namn".
 

freddag

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
i den här tråden briljerar verkligen folk i teknokratism. bara för att @UprightCitizen inte har koll på hur hela den byråkratiska maskinen kring jakt fungerar så gafflar ni på ett sätt som får det att låta som att hen inte får uttala sig eller ha en åsikt. så fungerar inte demokrati. folk får rösta och ha åsikter trots att de inte är experter.

just jakt är ju en väldigt konkret fråga i grunden och vi cyklister/bärplockare/svampplockare/flanörer är många som har konkreta personliga erfarenheter av hur jakten påverkar samhället, utan att för den delen kunna alla fina ord. det är inga konstigheter att vilja nyttja allemansrätten utan att behöva oroa sig för att bli skjuten. ni må göra en annan bedömning, men den är inte rätt bara för att ni vet att det inte heter jaktlicens. bättring.
 

ooms

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
jag tror det är svårt att gå så principiellt till väga, verkligheten är otroligt komplex. jakt fungerar t ex som en slags terror, den gör att folk inte vågar plocka bär och svamp. trots att risken är liten att skjutas och bitas av jakthundar får det stora konsekvenser för demokratin och allemansrätten i praktiken. skogarna stängs i praktiken för många.
Mycket vore vunnet om folk kunde förstå att allemansrätten är en inskränkning av äganderätten, inte tvärtom. Om man inte accepterar det, så accepterar man inte den samhällsordning vi har, och då blir det svårt att föra nån seriös diskussion överhuvdtaget.
 

ooms

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Om du tycker att det är ok med lite svinn av förbipasserande till nöjesaktiviteter, så fine. Vi tycker olika. Det är din åsikt. Jag kan inte komma på en enda annan fritidsaktivitet där man skulle tycka detta var acceptabelt. Greta är på väg till tandläkaren och får en skridsko i huvudet och dör. Hockeyförbundet går ut i media och kan nöjt säga att dödsolyckorna är nära nollnivå, någon förbipasserande stryker med max vartannat år eller så.
Det är här du går fel när du påstår att jakt är en nöjesaktivitet eller fritidsaktivitet. Jakt är en viktig del av Sveriges viltvård, och viktig för samhället genom att hålla nere betesskador på skogen och, som redan varit uppe, viltolyckor i trafiken. Det är t.ex. inte ovanligt att jägarna själva vill ha en lägre avskjutning än vad myndigheterna tilldelar, vilket väl om något signalerar vilken viktig samhällsfunktion jakten har.
 

freddag

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Mycket vore vunnet om folk kunde förstå att allemansrätten är en inskränkning av äganderätten, inte tvärtom. Om man inte accepterar det, så accepterar man inte den samhällsordning vi har, och då blir det svårt att föra nån seriös diskussion överhuvdtaget.
det går också se det som att allemansrätten fanns innan äganderätten, sen började kapitalismen expandera och hängna in allmänningarna, s.k. "enclosure", eller primitiv ackumulation med marx begrepp. när kapitalismen började inskränka folks rätt till att nyttja markerna kunde man dock inte gå för hårt fram och helt utestänga folk från de nypåhittade privata markerna, varför spillror av det gamla samhället levde kvar som en sedvanerätt, allemansrätten. sett så är äganderätten en inskränkning i allemansrätten. men egentligen är det väl en akademisk fråga egentligen. nu har vi allemansrätten och vi har äganderätten, det är en samhällsordning vi är tvingade att acceptera.

att vilja utöka allemansrätten är en helt legitim strävan, och det går utmärkt att diskutera seriöst med oss som har den viljan.
 

Crocko

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
det går också se det som att allemansrätten fanns innan äganderätten, sen började kapitalismen expandera och hängna in allmänningarna, s.k. "enclosure", eller primitiv ackumulation med marx begrepp. när kapitalismen började inskränka folks rätt till att nyttja markerna kunde man dock inte gå för hårt fram och helt utestänga folk från de nypåhittade privata markerna, varför spillror av det gamla samhället levde kvar som en sedvanerätt, allemansrätten. sett så är äganderätten en inskränkning i allemansrätten. men egentligen är det väl en akademisk fråga egentligen. nu har vi allemansrätten och vi har äganderätten, det är en samhällsordning vi är tvingade att acceptera.

att vilja utöka allemansrätten är en helt legitim strävan, och det går utmärkt att diskutera seriöst med oss som har den viljan.
Stinker en hel del politik om denna tråd när Marx och kapitalet börjar reciteras, respektera forumreglerna eller acceptera att tråden stängs.
 

Hozo

Medlem
Nu börjar älgjakten...
Ok, nu har vi haft en olycka i Finland där en utomstående förolyckats i samband med jakt. Jag minns faktiskt inte när nåt liknande inträffade i Sverige senast, det är nog åtminstone några år sedan.
Däremot har vi haft minst ett fall i år då en helt oskyldig blivit ihjälskjuten på öppen gata. Bara här i Uppsala har det varit minst två skjutningar i år då det var rena turen att ingen utomstående blev träffad. Frågan är om inte risken idag är större att hamna i vägen för en sådan kula än en jägares kula. Det tycker jag är ett betydligt allvarligare problem värt att rasa över!

Så jävla sant. Ring runt lite om man är osäker på om någon jagar och länsstyrelsen bör va första samtalet. Plus så har dem laglig jakträtt på mark de äger och som cyklist cyklar man på en ganska tunn laglig grund så att gnälla för ett par veckor på hösten känns sjukt översittaraktigt. Vi kan cykla fritt i princip från mars till september helt obehindrat.

Att inte kunna traska runt på stan utan att riskera bli rånad, misshandlad eller skjuten, det, är ett problem som är allt för vanligt nu för tiden.
 

freddag

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Stinker en hel del politik om denna tråd när Marx och kapitalet börjar reciteras, respektera forumreglerna eller acceptera att tråden stängs.
inhägnandet av allmänningarna är ren historia. marx kallade det ursprunglig/primitiv ackumulation och adam smith skrev istället "tidigare (previous) ackumulation". att nuvarande samhällssystem har en historia är inte politik.
 

Crocko

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
inhägnandet av allmänningarna är ren historia. marx kallade det ursprunglig/primitiv ackumulation och adam smith skrev istället "tidigare (previous) ackumulation". att nuvarande samhällssystem har en historia är inte politik.
Jo det blir politik när man använder det för att driva en fråga i eget intresse med referenser till historiska omständigheter, helst när man lägger in värderingar som ”att det är en samhällsordning vi tvingas acceptera”
Alla happy`iter kanske inte suktar lika mycket efter en Marxistisk samhällsordning, varför såna diskussioner lämpar sig bättre på andra forum.
 

freddag

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Jo det blir politik när man använder det för att driva en fråga i eget intresse med referenser till historiska omständigheter, helst när man lägger in värderingar som ”att det är en samhällsordning vi tvingas acceptera”
Alla happy`iter kanske inte suktar lika mycket efter en Marxistisk samhällsordning, varför såna diskussioner lämpar sig bättre på andra forum.
du fabulerar om vad jag suktar efter. marx utopi var att kunna "jaga på morgonen, fiska på eftermiddagen, sköta kreatur på kvällen och kritisera efter kvällsmaten".

jag vill inte jaga, tvärtom, jag vill kunna cykla mountainbike hela dan utan att bli skjuten till döds av jägare.

snarare är det ju du som försöker politisera tråden genom att klistra politiska etiketter på mig när jag refererar till allmänt accepterade historiska skeenden, som ett svar på ooms förmenta faktauppgift om att en viss rätt inskränker en annan och inte tvärtom.

jaktfrågan är ett högst relevant diskussionsämne på ett cykelforum med många mountainbikecyklister. det borde även gå att ha olika åsikter i frågan om jaktens vara eller icke vara. men du vill få tråden stängd och en hel hög andra tycker att folk som har fel åsikt ska hålla truten bara för att de inte kan redogöra i detalj för jaktens byråkratiska strukturer.
 

GoranS

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
i den här tråden briljerar verkligen folk i teknokratism. bara för att @UprightCitizen inte har koll på hur hela den byråkratiska maskinen kring jakt fungerar så gafflar ni på ett sätt som får det att låta som att hen inte får uttala sig eller ha en åsikt. så fungerar inte demokrati. folk får rösta och ha åsikter trots att de inte är experter.

just jakt är ju en väldigt konkret fråga i grunden och vi cyklister/bärplockare/svampplockare/flanörer är många som har konkreta personliga erfarenheter av hur jakten påverkar samhället, utan att för den delen kunna alla fina ord. det är inga konstigheter att vilja nyttja allemansrätten utan att behöva oroa sig för att bli skjuten. ni må göra en annan bedömning, men den är inte rätt bara för att ni vet att det inte heter jaktlicens. bättring.
Jag upplever att UprightCitizen säger att vi ska ta bort företeelsen att människor skadas vid jakt. Ev ska det ske genom att ta bort jakten helt, ev genom att den utförs av någon sorts professionella jägare med mycket lägre risk för dödskjutningar (hur eller varför är för mig oklart). Jag är dock inte säker på vilket. Det är helt ok att tycka det.

Jag tycker också det på ett diskussionsforum är helt ok att då försöka få reda på hur personen resonerar kring konsekvenserna. Jag förväntar mig absolut inte ngn heltäckande analys men om man ska debattera ämnet behöver man förstå hur andra resonerar. Då UR inte gav några exempel på resonemang och skämtade bort det när jag försökte gripa efter det debatthalmstrå som fanns i antydan till hur konsekvenser av en professionaliserad jakt försökte jag slänga ut ett antal olika konsekvenser som man skulle kunna diskutera. Kan dock inte påstå att jag upplever att det gett något vad det gäller att få UR att närmare beskriva konsekvenserna av de ej tydligt specificerade åtgärderna som ska eliminera skadeskjutningar i samband med jakt. Över huvud taget känns det inte som det finns ngt konkret att debattera kring, det som finns är en idé att jakt i dagens form är fel men inget vad en lösning skulle vara eller konsekvenserna av den lösningen.

Angående teknokratism så uppfattar jag betydelsen av det ordet som ågon slags rörelse för att få till en teknokrati, dvs ett samhälle styrt av experter. Att dra slutsatser kring hur människor vill ordna samhället baserat på att man vill få reda på hur någon resonerar kring konsekvenserna av införandet av denna persons idéer tycker jag är orimligt. Jag orkar inte lusläsa tråden för att kolla men att någon skulle förvägra UR rätten att ha en åsikt i frågan tror jag inte skett. Att däremot människor framför motargument mot det de upplever/tror är URs lösning är inget konstigt i mina ögon. Och om man debatterar med någon och denna person inte vet hur de sakerna fungerar så är det inte så konstigt om man påpekar felaktigheten. Att utifrån det extrapolera till att man vill förvägra någon dennes rätt att uttala sig eller ens ha en åsikt är i mitt tycke inte rimligt.

Med detta sagt lägger jag ner mina försök att få reda på om och hur UR vill förändra jakten då möjligheterna att lyckas verkar små.
 
Senast ändrad:

UprightCitizen

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Stinker en hel del politik om denna tråd när Marx och kapitalet börjar reciteras, respektera forumreglerna eller acceptera att tråden stängs.
Det är bara vänsterpolitik som är politik. Högerpolitik är logik eller objektiv sanning. Libertarianerna gosar med sin objektivism medan de konservativa ser naturliga ordningar rakt nedstigande från guds allvetande. Den här tråden har varit politisk för länge sedan, och det började knappast med Marx eller freddag.

Jag har försökt förklara mig, tyvärr är det obegripligt för vissa att problemformulering kommer före en lösning. Lösningen har jag varit tydlig med att jag inte har. Men rent spontant kan jag komma på ett gäng olika naiva utkast till lösningar som inte har med vapen att göra. Men jag tänker inte lägga mer tid på att svara på orimliga krav på att jag ska "kvantifiera" detaljerna kring detta. Det skulle inte spela någon roll heller, för även om jag var expert på viltvård, hade reddovisat för varenda krona så skulle jag ändå bara få ett (opolitiskt objektivt) "ja det är lätt att spendera andras pengar!".
 

motionisten

Aktiv medlem
Nu börjar älgjakten...
Jag tyckte att det kändes konstigt att skriva Nu har det varit lite politik här och där i tråden under en längre tid.
Det låter liksom inte riktigt lika klatschigt.

För att vara tydlig, håll er borta från politiksnack.
Hur ska det gå till i den här tråden ???
Det är ju livsviktigt för många att ha tolkningsföreträde på allt ! Särskilt om det är något man gillar att göra själv! Diskutera sakfrågor baserat på fakta eller bra empiri är ju så gammaldags.
 
Topp
Happyride sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. Läs mer