[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

GoranS

Aktiv medlem
Ärligt talat: elsparkcyklar används mig veterligen inte i terrängen så kan ni inte flytta över diskussionen om elcyklar och framförande av dessa i terräng till någon lämpligare tråd?
 

AlfaAlfa

Medlem
VättleBökaren sa:
Allroad sa:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/felparkerad-elsparkcykel-risk-for-synskadade

Man vill ju nästan åka runt med en skåpbil och samla in skiten för att sen bara dumpa på något lämpligt ställe. Typ Rosenbad. Eller vart har dessa företag sina kontor?
Kontor? Dessa företag har sina kontor i samma skåpbilar dom använder för att frakta runt skräpen med.
Hela affärsiden går ut på att dom investerar en summa pengar och får tillbaka en stor summa pengar utan att ta ansvar för något.
Pengarna går rakt ner i fickan på investerarna och ingen tar ansvar för sparkcyklarna för dom är förbrukningsvaror. När pengarna slutar komma in så lägger verksamheten ner och en ny ploppar upp med samma affärsmodell betalad av samma investerare.

Det är lite som paketrån. "proffsen" ger all information till en dumnöt som kan utföra rånet. Dumnöten genomför stöten och "proffsen" tar 70% av pengarna.
Underbart helt påhittad och falsk information!=)
 

GoranS

Aktiv medlem
Örjan Lax sa:
GoranS sa:
Ärligt talat: elsparkcyklar används mig veterligen inte i terrängen så kan ni inte flytta över diskussionen om elcyklar och framförande av dessa i terräng till någon lämpligare tråd?
https://www.ridetwowheels.com/off-road-electric-scooters/
Ok, har dock inte sett några när jag varit ute i skogen. Känns som elsparkcyklar, åtminstone i Stockholm, huvudsakligen är något som förekommer i innerstaden.
 
Senast ändrad:

ooms

Aktiv medlem
GoranS sa:
Örjan Lax sa:
GoranS sa:
Ärligt talat: elsparkcyklar används mig veterligen inte i terrängen så kan ni inte flytta över diskussionen om elcyklar och framförande av dessa i terräng till någon lämpligare tråd?
https://www.ridetwowheels.com/off-road-electric-scooters/
Ok, har dock inte sett några när jag varit ute i skogen. Känns som elsparkcyklar, åtminstone i Stockholm, huvudsakligen är något som förekommer i innerstaden.
I Uppsala körs dem en bra bit utanför stan, har sett ett par Lime parkerade längs gamla E4:an norrut och även på andra ställen. Folk (nåja, användarna) kör väl så långt batteriet räcker, lämnar dem och går vidare.
 

GoranS

Aktiv medlem
ooms sa:
GoranS sa:
Örjan Lax sa:
GoranS sa:
Ärligt talat: elsparkcyklar används mig veterligen inte i terrängen så kan ni inte flytta över diskussionen om elcyklar och framförande av dessa i terräng till någon lämpligare tråd?
https://www.ridetwowheels.com/off-road-electric-scooters/
Ok, har dock inte sett några när jag varit ute i skogen. Känns som elsparkcyklar, åtminstone i Stockholm, huvudsakligen är något som förekommer i innerstaden.
I Uppsala körs dem en bra bit utanför stan, har sett ett par Lime parkerade längs gamla E4:an norrut och även på andra ställen. Folk (nåja, användarna) kör väl så långt batteriet räcker, lämnar dem och går vidare.
Oavsett: huvudpoängen var att det känns onödigt att köra elcykel-i-terräng-diskussionen ett varv till och ffa att göra det i denna tråd. Tycker det vore bättre att ta någon annan/egen tråd för det.
 

Elhojtok

Medlem
ooms sa:
Elhojtok sa:
ooms sa:
VättleBökaren sa:
Skogsgubben sa:
VättleBökaren sa:
Jag måste erkänna fel här tror jag, hittar inget i lagen som förbjudet kommersiellt utnyttjande av allemansrätten?
Kan någon hjälpa till?
Inget som styrker dit uttalande tyvärr(?): https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Organiserat-friluftsliv/ (ingen lagtext förstås, utan "bara" NVVs tolkning av lagen)
Ja men i detta fallet hittar jag ingen lagtext som säger att det är otillåtet och jag trodde verkligen det var otillåtet.

NVV hänvisar ju också till en dom från HD (utan att länka eller ge målnummer) som säger att det är tillåtet under förutsättning att dem som bedriver verksamheten inte skadar marken eller orsakar ekonomisk skada för markägaren.

ooms sa:
Där har det bevisats att skada och olägenheter har skett. Det är inte samma som att det är förbjudet att utföra kommersiell verksamhet.
Jag har inte läst hela domen.
Det är den domen de hänvisar till. Och nej, du kommer inte hitta mycket om allemansrätten i lagtext. Den kringskärs av en massa andra lagar som terrängkörningslagen, brottsbalken (ex.vis paragrafen om olovlig väg), och andra lagar. Det som blir kvar brukar sägas utgöra allemansrätten. Det är därför det ofta behöver tolkas vad som ingår i allemansrätten och inte, och det är ofta NVV som gör detta.
Men det fungerar väl även åt andra hållet: Allemansrätten utgör en grund för kommande lagstiftning. Därför kan man förmodligen inte helt plötsligt ändra paragrafen om olovlig väg till att omfatta all mark, eftersom det skulle inkräkta på allemansrätten. Däremot går det utmärkt att uttryckligen förbjuda till exempel elcyklar i terräng då de inte omfattas av allemansrätten.
Förstår inte riktigt vad du menar. Klart det går att stifta nya lagar som inskränker / snävar in allemansrätten ytterligare. Allt beror ju på om det blir mycket problem eller skador av nån aktivitet. Äganderätten (som är en mänsklig rättighet) står över allemansrätten, och om det blir sådana problem att markägarna tillfogas allvarlig ekonomisk skada eller t.ex. inte kan bedriva jord- eller skogsbruk måste ju lagstiftning till. Det är därför många oroas över att allt fler inte respekterar NVV:s tolkning av allemansrätten utan t.ex. kör runt med emtb i terräng. Blir det för mycket problem kommer lagstiftning bli nödvändig, och då är risken stor att cykling förbjuds helt annat än på ex.vis anlagda banor.
Det trodde jag också, men ur regeringsformen:

"2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Egendomsskydd och allemansrätt
15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.

Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag.

Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i fråga om rätt till ersättning.

Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan. Lag (2010:1408)."

Det låter ju som en ganska stark skrivelse som faktiskt står över äganderätten. Hur lätt det är att så att säga ändra vad som ska ingå i allemansrätten vet jag inte, men NVV verkar ju vara dess främste uttolkare.
 

GoranS

Aktiv medlem
Upprepar: vore det inte bättre att ta denna diskussion om allemansrätt, elcyklar, ... i en annan/egen tråd? Känns som relevansen för elsparkcyklar och ffa den eventuella nedskräpning dessa utgör är mer eller mindre obefintlig.
 

ooms

Aktiv medlem
Bara för att kort svara Elhojtok, sedan ska GoranS få ha tråden i fred :)
Ja, alla ska ha tillgång till naturen, däremot är det inte specat hur eller hur mycket.
Ovanpå detta finns även EU-rätten, bl.a. Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, där Sverige ett par ggr blivit fällt i EU-domstolen just för att staten kränkt privat äganderätt. Lite kort kan det sammanfattas som att Sveriges syn på äganderätt ibland står i strid med EU-rätten (som vi förbundit oss att följa).
 

thomaslundstrom

Aktiv medlem
GoranS sa:
Upprepar: vore det inte bättre att ta denna diskussion om allemansrätt, elcyklar, ... i en annan/egen tråd? Känns som relevansen för elsparkcyklar och ffa den eventuella nedskräpning dessa utgör är mer eller mindre obefintlig.
+1000. Ta den där jäkla elhojsdiskussionen i någon annan tråd, tack!
 

Elhojtok

Medlem
Sorry.. Jag hade ett halvskrivet inlägg i mobilen som jag postade lite sent... On topic,
I DN åsikt så förskräcks en skribent av att elsparkcyklar framförs på trottoarer. I kommentarsfältet menar folk att en elsparkcykel är att anse som cykel och inte får användas på trottoar. Dessa personer har fel, då eldrivna fordon utan trampanordning som är att anse som cyklar får föras på trottoar i gångfart. Kommentar här?
(själv tycker jag förstås att de inte har på trottoaren att göra.)
 

ooms

Aktiv medlem
Elhojtok sa:
Sorry.. Jag hade ett halvskrivet inlägg i mobilen som jag postade lite sent... On topic,
I DN åsikt så förskräcks en skribent av att elsparkcyklar framförs på trottoarer. I kommentarsfältet menar folk att en elsparkcykel är att anse som cykel och inte får användas på trottoar. Dessa personer har fel, då eldrivna fordon utan trampanordning som är att anse som cyklar får föras på trottoar i gångfart. Kommentar här?
(själv tycker jag förstås att de inte har på trottoaren att göra.)
Enl Transportstyrelsens tolkning får de köras i "gångfart", precis som du skriver
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Debattartiklar1/eldrivna-sparkcyklar--vad-galler/
Jag tycker nog varken bu eller bä om det, vill ju inte ha dem på vägen när jag kör bil heller...
 

Elhojtok

Medlem
ooms sa:
Elhojtok sa:
Sorry.. Jag hade ett halvskrivet inlägg i mobilen som jag postade lite sent... On topic,
I DN åsikt så förskräcks en skribent av att elsparkcyklar framförs på trottoarer. I kommentarsfältet menar folk att en elsparkcykel är att anse som cykel och inte får användas på trottoar. Dessa personer har fel, då eldrivna fordon utan trampanordning som är att anse som cyklar får föras på trottoar i gångfart. Kommentar här?
(själv tycker jag förstås att de inte har på trottoaren att göra.)
Enl Transportstyrelsens tolkning får de köras i "gångfart", precis som du skriver
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Debattartiklar1/eldrivna-sparkcyklar--vad-galler/
Jag tycker nog varken bu eller bä om det, vill ju inte ha dem på vägen när jag kör bil heller...
Det kanske inte vore något större problem om de faktiskt höll sig till gångfart.
 

GustafH

Ny medlem
Allroad sa:
Malmö verkar ha fattat grejen! Hoppas typ Stockholm och resten av de städer som drabbats av denna åkomma tar efter.

https://www.sydsvenskan.se/2019-09-04/nu-ska-malmo-stad-prioritera-felparkerade-elsparkcyklar-vi
Det hade ju varit jättelätt för företagen att bara fakturera senaste användare för felparkeringen. Det är ju inte så att de inte har fakturerings- eller kortuppgifter. Malmö Stad forslar bort, skickar räkning, företagen kollar om GPS:en har flyttat sig från senaste låsning till när den blir upphämtad (så ingen annan har kastat iväg den) och fakturerar sen med lite ränta rövhålen som inte kan parkera som folk.

Alternativt sätt nån med uppdrag att göra alla olämpliga parkeringsplatser (cykelbanor, korsningar, trottoarer, etc.) otillåtna så att användare inte kan avsluta sina turer där.

If there's a will, there's a way.
 

me.I.am

Aktiv medlem
Skrev en fråga för ett tag sen i tråden men fick inget svar.
Iom att de likställs med cyklar i vägtrafiklagen, eller vad det nu heter, och cyklar numera får cykla i vanliga vägbanan även om det finns cykelbana så är det fritt fram för elsparkcyklar bland biltrafiken? (hemska tanke)
 

Allroad

Medlem
me.I.am sa:
Skrev en fråga för ett tag sen i tråden men fick inget svar.
Iom att de likställs med cyklar i vägtrafiklagen, eller vad det nu heter, och cyklar numera får cykla i vanliga vägbanan även om det finns cykelbana så är det fritt fram för elsparkcyklar bland biltrafiken? (hemska tanke)
Dom är redan där. Dom trimmade alltså. Plus de vilsna turisterna.
 

me.I.am

Aktiv medlem
Allroad sa:
me.I.am sa:
Skrev en fråga för ett tag sen i tråden men fick inget svar.
Iom att de likställs med cyklar i vägtrafiklagen, eller vad det nu heter, och cyklar numera får cykla i vanliga vägbanan även om det finns cykelbana så är det fritt fram för elsparkcyklar bland biltrafiken? (hemska tanke)
Dom är redan där. Dom trimmade alltså. Plus de vilsna turisterna.
Jo, men frågan är fortfarande om det är lagligt (om andra regler är uppfyllda)?
 

Guldragge

Medlem
Låg en elsparkcykel tvärs över cykelbanan högst upp där Nybrogatan tar slut och man kommer ut på Valhallavägen. Kastade över den på andra sidan så att säga så den inte skulle ligga ivägen. Då började elsparkcykeln prata.....tyckte det var rätt obehagligt. Jag hojade iväg en aning skärrad.
 

GoranS

Aktiv medlem
Guldragge sa:
Låg en elsparkcykel tvärs över cykelbanan högst upp där Nybrogatan tar slut och man kommer ut på Valhallavägen. Kastade över den på andra sidan så att säga så den inte skulle ligga ivägen. Då började elsparkcykeln prata.....tyckte det var rätt obehagligt. Jag hojade iväg en aning skärrad.
Va!? Vek du ner dig i argumentationen? Du skulle förstås ha ställt dig och börja råskälla på elsparkcykeln tills den höll käften. Uppstudsiga elsparkcyklar ska veta hut!
 

Allroad

Medlem
Såg på väg till jobbet idag att även den här car-2-go biluthyrningsfirman AIMO som har 300st vita små Renault Zoe elbilar runt om i stan har börjat ställa ut elsparkcyklar så nu är vi uppe i vad, 10 aktörer? Och Herr Helldén tycker fortfarande allt är frid och fröjd?
 
Senast ändrad:

Tarkaz

Medlem
Var i stockholm för någon helg sedan, tycker dom var svinbra när man vill se stan och inte fattar hur varken buss eller tunnelbana fungerar!
 

GoranS

Aktiv medlem
Jag väntar tills det finns ellimousiner (med tillhörande chaufför) parkerade kors och tvärs i stan s.a. man kan få lite ståndsmässigt åkande. Att färdas stående på en bräda utan tak är ovärdigt.
 

Bengt-re

Aktiv medlem
Tarkaz sa:
etnica sa:
Tarkaz sa:
Var i stockholm för någon helg sedan, tycker dom var svinbra när man vill se stan och inte fattar hur varken buss eller tunnelbana fungerar!
Nej det är svårt med tunnelbana, behöver nog vara ingenjör för o förstå dem.

Klart jag fattar tunnelbana, sparkcykeln var både roligare och man såg mer av stan, även om nu inte synen var så vacker.
För att det låg drivvis med utbrända elspakcyklar i vägen som störde utsikten?
 

perzzon

Aktiv medlem
Vill minnas att det sitter skyltar om videoövervakning där. Misstänker att det är svårt att binda någon till det ändå. Om de inte hyrt dem i eget namn och kört dit :)
 
Topp
Happyride sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. Läs mer