[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar

Elhojtok

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Var ser du det i lagarna? Reglerna du hänvisar till gäller hur gående skall förhålla sig till gång vid väg, inte hur elsparkcyklister skall transportera sig på allmänna gångbanor. Dessa finns ju på fler ställen än vid väg.
Din definition av väg verkar skilja sig från den juridiska:
”SFS nr: 2001:651
Väg
1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon,

2. en led som är anordnad för cykeltrafik,
och

3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt
1 eller 2.”

Gångbana som inte ligger invid väg enligt 1 eller 2 räknas därmed som terräng, eftersom terräng är all mark som inte är väg.

Trafikförordningen gäller både för de som färdas på väg och i terräng.

Som gående räknas även elsparkcyklister som färdas i gångfart.
Gissningsvis tillkom detta tillägg i förordningen då hoverboards började bli populära och man inte ville ha dem på annat än gångbanor.
 

NLC

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Kommunen gjorde en teknisk fint. Det vill säga att de blåljög.
Ja uppenbarligen, det hade ju varit för mycket att förvänta sig korrekt och konsekvent skyltning för att alla inblandade trafikanter ska förstå vad man kan förvänta sig av trafikmiljön. Cykelstaden Lund i ett nötskal
 

Peth

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Ja uppenbarligen, det hade ju varit för mycket att förvänta sig korrekt och konsekvent skyltning för att alla inblandade trafikanter ska förstå vad man kan förvänta sig av trafikmiljön. Cykelstaden Lund i ett nötskal
Cyklister är ju bara låtsastrafikanter. Orka bry sig liksom …
 

rois

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Din definition av väg verkar skilja sig från den juridiska:
”SFS nr: 2001:651
Väg
1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon,

2. en led som är anordnad för cykeltrafik,
och

3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt
1 eller 2.”

Gångbana som inte ligger invid väg enligt 1 eller 2 räknas därmed som terräng, eftersom terräng är all mark som inte är väg.

Trafikförordningen gäller både för de som färdas på väg och i terräng.

Som gående räknas även elsparkcyklister som färdas i gångfart.
Gissningsvis tillkom detta tillägg i förordningen då hoverboards började bli populära och man inte ville ha dem på annat än gångbanor.
Lagregeln som det hänvisas till gäller för gående vid väg (väg för motorfordon). Dom skall hålla sig till vägrenen, gångbana eller cykelbana om detta finns. Likställt med gående räknas en del eldrivna fordon om dessa framförs i gångfart. Den säger inte att en del eldrivna fordon generellt får framföras i gångfart på gångbanor. Dessa behöver ju inte finnas i anslutning till en väg.
Lagstiftare är inte alltid så stringenta, ofta blir det motstridiga formuleringar. Jag har svårt att tänka mig att man på en gångbana invid en väg skall gå i vägrenen till gångbanan. Gångbanan är ju en väg, och då skall man gå i vägrenen. Det finns skäl till att det finns jurister som försöker tolka lagar. Men nu verkar problemet vara över. Elsparkar får inte framföras alls på gångbanor och trottoarer. Men kanske gågator och gångfartsområden.
 

Elhojtok

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Lagregeln som det hänvisas till gäller för gående vid väg (väg för motorfordon).
Nej. Det där har du hittat på. Ditt önsketänkande.

Dom skall hålla sig till vägrenen, gångbana eller cykelbana om detta finns.
Ja, och detta gäller elsparkcyklister i gångfart.

Likställt med gående räknas en del eldrivna fordon om dessa framförs i gångfart. Den säger inte att en del eldrivna fordon generellt får framföras i gångfart på gångbanor.
Jo, det är just vad det gör.

Dessa behöver ju inte finnas i anslutning till en väg.
Gångbanor ÄR vägar i de allra flesta fall.

Lagstiftare är inte alltid så stringenta, ofta blir det motstridiga formuleringar. Jag har svårt att tänka mig att man på en gångbana invid en väg skall gå i vägrenen till gångbanan. Gångbanan är ju en väg, och då skall man gå i vägrenen.
”Vägren
En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte körbana eller cykelbana”
Gångbanor har inte vägren.

Det finns skäl till att det finns jurister som försöker tolka lagar. Men nu verkar problemet vara över. Elsparkar får inte framföras alls på gångbanor och trottoarer. Men kanske gågator och gångfartsområden.
Du svamlar… Jösses vad du svamlar.
 

rois

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Angående att jag hittat på att lagregeln gäller för gående vid väg. Förordningen som det refereras till, SFS 201:110, talar om vilka trafikantgrupper som skall likställas med gående vid bestämmelser som gäller för gående. Bestämmelser finns i Trafikförordning (1998:1276). I den finns en bestämmelse för gående, och den gäller för gående vid väg. Lite förenklat säger den att gående och likställda skall välja bästa möjliga alternativ för att inte gå på vägbanan. De skall använda gångbana, cykelbana eller vägren om sådan finns. Bestämmelsen säger inte att trafikantgrupper som är likställda med gående med automatik kan använda alla gångbanor. Det finns ju gångbanor som inte ligger i anslutning till väg. Det är inget jag hittat på eller önsketänkande. Du får läsa på.

Angående att elsparkar kan framföras i vägren, cykelbana eller gångbana vid väg om detta finns. Det är ju precis det som ovan nämnda förordningar säger, så jag förstår inte varför du kommenterar det.

Angående att en del eldrivna fordon med automatik inte får framföras i gångfart på alla gångbanor. Se ovan nämnda förordningar. Dessa nämner inte gångbanor som inte ligger vid väg. Det finns ju trots allt en del sådana. Jag bor i ett område med gångbanor som inte ligger vid väg, och bor nära några områden som inte är byggda för trafik. Där finns endast gångbanor och cykelbanor. Och det finns ingen anledning att framföra en elspark på gångbanor i gångfart om det finns cykelbanor. Men bor kanske inte i tätbebyggt område, så att du ser hur det kan se ut.

Angående att gångbanor inte behöver finnas vid väg. Din kommentar verkar konstig, att de flest gångvägar är vägar, du gör ett antagande utan att visa det.

Angående att jurister försöker tolka lagar, är det svammel? Det är ju precis vad de gör.
Angående att problemet är över, att elsparkar inte alls för framföras på gångvägar eller trottoarer, är det svammel? Det är ju precis det som inläggen handlar om, den nya lag som börjar gälla den 1/9 säger precis det. Men du har förmodligen missat det.
Att elsparkar kanske fortfarande får framföras på gågator. Är det svammel? Lagändringen gäller tydligen bara gångbanor, så om inte den slutgiltiga lagändringen säger något annat så är det fortfarande tillåtet att framföra elsparkar i gångfart på gågator. Inget av detta är svammel, det är bara fakta.

Du får nog läsa på lite bättre, följa med i den nya lagstiftningen. Men jag förstår dig, väljer man att i sitt alias ha "tok" så får man nog förvänta sig det kommer en del tokigheter från dig.
 

Elhojtok

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Angående att jag hittat på att lagregeln gäller för gående vid väg. Förordningen som det refereras till, SFS 201:110,
talar om vilka trafikantgrupper som skall likställas med gående vid bestämmelser som gäller för gående. Bestämmelser finns i Trafikförordning (1998:1276). I den finns en bestämmelse för gående, och den gäller för gående vid väg.
Det närmaste man kommer SFS 201:110 är socialförsäkringsbalk.SFS 2010:110. Såvitt jag vet har ingen refererat till den. Eller menar du SFS 2010:1100? I så fall blandar du ihop SFS 2010:1100 som bland annat rör "Bestämmelser om gående", vilket inte är detsamma som Kap 7. som rör "Bestämmelser för gående på väg" (Notera även plural.).
Det finns fler bestämmelser i trafikförordningen som rör gående än enbart Kap. 7. Mer om det nedan.

Lite förenklat säger den att gående och likställda skall välja bästa möjliga alternativ för att inte gå på vägbanan. De skall använda gångbana, cykelbana eller vägren om sådan finns. Bestämmelsen säger inte att trafikantgrupper som är likställda med gående med automatik kan använda alla gångbanor.
Det finns ju gångbanor som inte ligger i anslutning till väg. Det är inget jag hittat på eller önsketänkande. Du får läsa på.
Jag skrev "de flesta". Mer om det nedan.


Angående att elsparkar kan framföras i vägren, cykelbana eller gångbana vid väg om detta finns. Det är ju precis det som ovan nämnda förordningar säger, så jag förstår inte varför du kommenterar det.

Angående att en del eldrivna fordon med automatik inte får framföras i gångfart på alla gångbanor. Se ovan nämnda förordningar. Dessa nämner inte gångbanor som inte ligger vid väg. Det finns ju trots allt en del sådana. Jag bor i ett område med gångbanor som inte ligger vid väg, och bor nära några områden som inte är byggda för trafik. Där finns endast gångbanor och cykelbanor. Och det finns ingen anledning att framföra en elspark på gångbanor i gångfart om det finns cykelbanor. Men bor kanske inte i tätbebyggt område, så att du ser hur det kan se ut.

Angående att gångbanor inte behöver finnas vid väg. Din kommentar verkar konstig, att de flest gångvägar är vägar, du gör ett antagande utan att visa det.
Jag behöver inte visa någonting. Det är du som behöver visa exempel på gångbanor som inte ligger invid väg och därmed inte utgör väg. Att det finns gångbanor som ligger invid väg och därmed själva är vägar vet vi redan.
Men trafikförordningen innehåller även

"2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter​

Grundbestämmelser​

2 § En trafikant ska följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal, en ljussignal eller ett sådant tecken av en vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90). Om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel, gäller anvisningen framför regeln.

En anvisning genom fast sken i en trafiksignal gäller framför en anvisning om stopplikt eller väjningsplikt som meddelas genom ett vägmärke.

En särskild anvisning för cyklist, förare av moped klass II eller gående gäller för sådan trafikant framför andra anvisningar. Förordning (2017:921)."

Notera att detta inte enbart gäller på väg, då vägmärken även kan sitta i terräng. (Vilket för övrigt är ett måste för de gångbanor som inte utgör väg)
Dvs. alla vägmärken "påbjuden gångbana" omfattar även elsparkcyklister som färdas i gångfart.


Angående att jurister försöker tolka lagar, är det svammel? Det är ju precis vad de gör.
Du är knappast någon jurist. (Och inte jag heller, för den delen)

Angående att problemet är över, att elsparkar inte alls för framföras på gångvägar eller trottoarer, är det svammel?
Det är ju precis det som inläggen handlar om, den nya lag som börjar gälla den 1/9 säger precis det. Men du har förmodligen missat det.
Nej. Dock vet vi fortfarande inte hur förändringen av trafikförordningen kommer att se ut, eftersom den inte ligger uppe på regeringens hemsida än.


Att elsparkar kanske fortfarande får framföras på gågator. Är det svammel? Lagändringen gäller tydligen bara gångbanor, så om inte den slutgiltiga lagändringen säger något annat så är det fortfarande tillåtet att framföra elsparkar i gångfart på gågator. Inget av detta är svammel, det är bara fakta.
Jag har inte heller påstått något annat.

Du får nog läsa på lite bättre, följa med i den nya lagstiftningen. Men jag förstår dig, väljer man att i sitt alias ha "tok" så får man nog förvänta sig det kommer en del tokigheter från dig.
Ahh... Personangrepp! Så trevligt!
 

rois

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Ahh... Personangrepp! Så trevligt!

Det är ungefär vad du håller på med, att kalla inlägg för svammel. Att säga att jurister tolkar lagar är inte svammel, det är deras yrke. Om jag är jurist eller inte vet du ej. Och det är inte relevant för påståendet. Lika lite som att det bara är förbehållet andra yrskesgrupper att tala om vad de arbetar med.
 

AdamLR

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Jurist är inte en skyddad titel. Ej heller cykel verkar det som när man ser vad diverse -verk och -styrelser kallar för cykel.
 

rois

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Nej. Dock vet vi fortfarande inte hur förändringen av trafikförordningen kommer att se ut, eftersom den inte ligger uppe på regeringens hemsida än.
Det är tydligt vad regeringens intention är. Det finns publicerat i massmedia. Att kalla det för svammel är ju att betrakta som personangrepp. För övrigt finns beslutet publicerat på regeringens hemsida. Så du får sluta svamla. Det slutgiltiga lagstiftningen lär väl dröja, men resultatet kommer knappast bli något annat än vad regeringens beslut säger och vad som är publicerat i massmedia.
 

ooms

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Jurist är inte en skyddad titel. Ej heller cykel verkar det som när man ser vad diverse -verk och -styrelser kallar för cykel.
Ja, numer verkar allt möjligt kunna kallas cykel, ex.vis en massa fordon som tekniskt sett är mopeder. Illa är det och leder till oönskade konsekvenser, t.ex. avseende allemansrätten.
 

Elhojtok

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Det är tydligt vad regeringens intention är. Det finns publicerat i massmedia. Att kalla det för svammel är ju att betrakta som personangrepp. För övrigt finns beslutet publicerat på regeringens hemsida. Så du får sluta svamla. Det slutgiltiga lagstiftningen lär väl dröja, men resultatet kommer knappast bli något annat än vad regeringens beslut säger och vad som är publicerat i massmedia.

Att jag skriver att du svamlar är inget personangrepp utan en form av kritik mot det du skriver. Att du hånar mig för mitt nick är däremot ett solklart personangrepp.

Det var för övrigt inte menat som en kommentar till sista stycket, utan mer en reflektion på din felslut att elsparkcyklar inte är tillåtna på gångbanor som inte utgör väg, osv, osv.
 

rois

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Eller menar du SFS 2010:1100? I så fall blandar du ihop SFS 2010:1100 som bland annat rör "Bestämmelser om gående", vilket inte är detsamma som Kap 7. som rör "Bestämmelser för gående på
Jag menade givetvis SFS 2010:1100. Jag blandar inte ihop dem. SFS 2010:1100 är en förändring av en paragraf i trafikförordningen. Förändringen berör vilka som skall anses vara likvärdiga med gående, när det finns bestämmelser för gående, som jag försökte förklara för dig. Men den innehåller inga bestämmelser för gående. De finns i trafikförordningen.
 

ADD

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Ni menar så här va? Rätt vanligt på fredagar.
235144408_10159736944843829_3194923156844598827_n.jpg
 

Elhojtok

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Jag menade givetvis SFS 2010:1100. Jag blandar inte ihop dem. SFS 2010:1100 är en förändring av en paragraf i trafikförordningen. Förändringen berör vilka som skall anses vara likvärdiga med gående, när det finns bestämmelser för gående, som jag försökte förklara för dig. Men den innehåller inga bestämmelser för gående. De finns i trafikförordningen.

Aha. Du har inte förstått att förändringen som SFS 2010:1100 innebär numera är en del av trafikförordningen. (Som alltid vid dylika förordningar om förändringar i förordningar.)
Du kan kika i 1998:1276 under Kap. 1 paragraf 4.
 

rois

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Aha. Du har inte förstått att förändringen som SFS 2010:1100 innebär numera är en del av trafikförordningen. (Som alltid vid dylika förordningar om förändringar i förordningar.)
Du kan kika i 1998:1276 under Kap. 1 paragraf 4.
Jo det är just det jag vet. Det är en förändringsförordning av en del av trafikförordningen, som är omformulerad enligt förändringen. Så sker med många förändringar av regler. Jag har tidigare varit drabbad av tolkningen av en sådan förändringsförordning, så jag känner mycket väl till det. Det regelverket var f.ö nerlusat av förändringar av förändringar, och i slutändan gjorde en myndighet en annan tolkning än vad departementet i fråga avsåg. Men vi har inte ministerstyre, så den som ansvarar/har rättighet att tolka regelverk har företräde framför det departement som handhar regelverket.
 

rois

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Kan vi inte bara enas om detta såhär en fredagkväll? :)
Jag tycker det är naturligt att elsparkar inte får framföras på gångbanor. Öht. Men det finns ju undantag, som bestämmelsen jag refererade till tidigare, som jag tolkar som en möjlighet för vissa trafikgrupper att använda cykelbanor i gångfart för att komma undan trafik. Och det verkar rimligt, om man slipper farlig trafik. Snart blir det inte möjligt heller. Vilket jag fick synpunkter på (svammel), trots att det är vad som står på regeringens hemsida.
 

rois

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
@rois
Låt mig förtydliga!

"Och det finns ingen anledning att framföra en elspark"

Vi kan väl enas om det? :)
Du får enas om det. Att det finns marodörer som förstör för andra är ingen ursäkt förbjuda dylika fortskaffningsmedel. Du får vara lite seriös, det har ju varit dödsfall pga slängda elsparkcyklar, det går inte att skämta bort.
 

pontiuspilatius

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Du får enas om det. Att det finns marodörer som förstör för andra är ingen ursäkt förbjuda dylika fortskaffningsmedel. Du får vara lite seriös, det har ju varit dödsfall pga slängda elsparkcyklar, det går inte att skämta bort.
Både jag och politiker tycker att det är en jättebra ursäkt. Det är ju exakt därför vi inte har fri tillgång till skjutvapen, knark etc. För att vissa inte klarar av att hantera det.
 

pontiuspilatius

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Då får du enas om det. Du klara säkert av det på egen hand. Annars ta dina politikervänner till hjälp.
Nu tycker jag faktiskt du får skärpa dig lite, du biter på och åt allt och alla. Bara för att.

Jag har överhuvudtaget inte kommenterat er diskussion angående lagar för jag har ingen aning och har inget att komma med.
Och ja, man kan definitivt skämta om elsparkar. Dels för att man kan skämta om i stort sett allt. Men också för att det är ett jävla skämt att ingen politiker har tagit tag i problemet. Den här tråden startades för över 3 år sedan. Både användare och oskyldiga har skadats och värre, men ingen gör det jävla skit. Wow, nu ska det bli förbjudet att köra någonstans där de inte kan geo-begränsas utan det är upp till användarna att följa reglerna. Lycka till.
 

AdamLR

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Nu tycker jag faktiskt du får skärpa dig lite, du biter på och åt allt och alla. Bara för att.

Jag har överhuvudtaget inte kommenterat er diskussion angående lagar för jag har ingen aning och har inget att komma med.
Och ja, man kan definitivt skämta om elsparkar. Dels för att man kan skämta om i stort sett allt. Men också för att det är ett jävla skämt att ingen politiker har tagit tag i problemet. Den här tråden startades för över 3 år sedan. Både användare och oskyldiga har skadats och värre, men ingen gör det jävla skit. Wow, nu ska det bli förbjudet att köra någonstans där de inte kan geo-begränsas utan det är upp till användarna att följa reglerna. Lycka till.
Jag håller med dig och tycker att skadeaspekten är viktig. Sedan tycker jag personligen att det är mer grundläggande med den nedskräpning som nämns i trådtiteln. Folk ställer elsparkar på trånga trottoarer, på cykelbanor mm. på ett sätt som aldrig (mycket sällan) förekommer med andra föremål i den storleken. Även utan att ta in skadeaspekten är den typen av nedskräpning ett helt orimligt beteende. Även om noll människor skulle ha skadats skulle det vara oacceptabelt.
 

pontiuspilatius

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Jag håller med dig och tycker att skadeaspekten är viktig. Sedan tycker jag personligen att det är mer grundläggande med den nedskräpning som nämns i trådtiteln. Folk ställer elsparkar på trånga trottoarer, på cykelbanor mm. på ett sätt som aldrig (mycket sällan) förekommer med andra föremål i den storleken. Även utan att ta in skadeaspekten är den typen av nedskräpning ett helt orimligt beteende. Även om noll människor skulle ha skadats skulle det vara oacceptabelt.
Definitivt, att folk kör och trillar är ju mest deras eget fel.
Men alla skador och som du säger, allmän nedskräpning, från idiotparkerade och slängda sparkar är fan absurd.
 

MrSpock

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Det är tydligt vad regeringens intention är. Det finns publicerat i massmedia. Att kalla det för svammel är ju att betrakta som personangrepp. För övrigt finns beslutet publicerat på regeringens hemsida. Så du får sluta svamla. Det slutgiltiga lagstiftningen lär väl dröja, men resultatet kommer knappast bli något annat än vad regeringens beslut säger och vad som är publicerat i massmedia.
Publicerat i media är att regeringen ska ändra lagen för elsparkcyklar. Två problem:
1. Regeringen beslutar inte om lagar, det gör riksdagen.
2. Elsparkcyklar regleras inte i lag utan i förordning.
Så jag tar faktiskt inte mediauppgifterna på speciellt stort allvar.

EDIT: men det positiva är att nyheten fått stort genomslag i media, så nu kan ingen säga att de inte visste om ändringen. Om den nu kommer.
 
Senast ändrad:

Kalle med K

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Göteborg har alltid haft sina egna regler så varför inte ännu ett undantag.
PS När 50km/t-gränsen infördes 1955? tyckte dåvarande lamdshövdingen att det skulle inte gälla i Göteborg för det skulle hindra taxina, självkörde han omkring i en Amerikanare modell större
 

Karin_P

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Även om man ogillar elsparkcyklar lite generellt sådär, så känns det väl ändå lite väl saftigt med en bot på 163 000 NOK, indraget körkort i 8 månader och 15 dagar villkorligt fängelse för att ha fyllekört elspark med 0,6 promille 😳
 

pontiuspilatius

Aktiv medlem
[OT] Nya nedskräpningstrenden - elsparkcyklar
Även om man ogillar elsparkcyklar lite generellt sådär, så känns det väl ändå lite väl saftigt med en bot på 163 000 NOK, indraget körkort i 8 månader och 15 dagar villkorligt fängelse för att ha fyllekört elspark med 0,6 promille 😳
Är inte norska böter baserade på inkomst?
 
Topp