Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg

IM

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Om kravet är att det ska gagna "de flesta" tror jag inte att speciellt mycket mark kommer att tas i anspråk för byggande av cykelbanor.

I övrigt håller jag med om att ämnet är svårdebatterat utan att hamna i politikfållan.
Ok då. Ett kort förtydligande kan jag givetvis klara av . =) "De flesta", i en vid mening. Det kan i det här fallet till exempel innefatta miljöaspekter, ökad flexibilitet kring transportvägar och transportmedel och minskad belastning på bilvägar.
 

GoranS

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Ok då. Ett kort förtydligande kan jag givetvis klara av . =) "De flesta", i en vid mening. Det kan i det här fallet till exempel innefatta miljöaspekter, ökad flexibilitet kring transportvägar och transportmedel och minskad belastning på bilvägar.
Och där blir det i min värld ganska luddigt. Du tar nu upp aspekter som skulle göra att fler personer skulle hamna i fållan av de som gynnas av en sådan byggnation. I rimlighetens namn bör man kan jag tycka också ta upp saker som talar emot såsom t.ex. ökade kostnader för stat/kommun vilket leder till att antingen annan verksamhet får stryka på foten eller skatter höjs. Och då är det avvägningar mellan sådana saker som kommer in och då kommer människor att tycka olika. Och sen landar det i politik om man ska ta beslut kring prioriteringar i dessa frågor..
 

mzi

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Dert brukar vara en kombination av ekonomi och politik och lite annat. Jag vet tidigare så hade trafikverket en prislapp (de har de säkert fortfarande) på någon miljon eller så per liv. Så om det kostade säg 30 miljoner över 20 år att rädda ett människoliv per år så var det inte värt det. Ganska krasst, men ändå ett sätt att mäta. Då la man pengarna på något där man fick bättre utväxling. Ganska utilitaristiskt.
 

NAnders

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Hur skulle du vilja definiera allmännytta och vem är det som ska fatta beslut om vad som är allmännytta?
Väglagen 4 § och plan- och bygglagen 2 kap. (och säkert ett par andra lagar som handlar om fastighetsbildning) tar redan upp att hänsyn ska tas till allmänna och enskilda intressen, men vad som är vad tror jag handlar mycket om juridisk praxis. Expropriationslagen 2 kap. är lite mer detaljerad, men i någon mån handlar det om att motivera väl varför det allmänna intresset av X (en ny väg, ett nytt bostadsområde m.m.) väger tyngre än det enskilda intresset av att förfoga över sin egendom. Ersättning utgår sedan med marknadsvärdet.

Expropriering är i själva verket en central del i att kunna bedriva en effektiv samhällsplanering - man slipper förlita sig på allas goda vilja. Oftast kan man förhandla fram en lösning som alla är nöjda med (vilket är det administrativt enklaste) men tvångsreglering finns alltid som sista åtgärd.

I stadsbyggnadshistorien finns det några klassiska exempel på fall då äganderätten varit för stark i förhållande till stadsplaneringen, till exempel efter stadsbranden i London 1666. (Gatubreddning var länge den viktigaste åtgärden för att minska risken för förödande stadsbränder, ett bra exempel på ett allmänt intresse som kan väga tyngre än det enskilda intresset.) Inte förrän 1907 fick kommunerna i Sverige rätt att lösa in mark som skulle användas till gator - innan dess hände det att enskilda fastighetsägare vägrade avtala varför deras hus ibland kom att ligga kvar halvvägs ut i gatan (och ibland fortfarande gör det, så här en 150 år senare).
 

fiskarn

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Det finns väl cykelbanor på gamla banvallar som är rätt fristående? Har cyklat mellan Ulricheman och Falköping där man för det mesta inte ser någon bilväg. Sen kan man ju åka bil samma sträcka naturligtvis men ändå en bit ifrån.
 

IM

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Och där blir det i min värld ganska luddigt. Du tar nu upp aspekter som skulle göra att fler personer skulle hamna i fållan av de som gynnas av en sådan byggnation. I rimlighetens namn bör man kan jag tycka också ta upp saker som talar emot såsom t.ex. ökade kostnader för stat/kommun vilket leder till att antingen annan verksamhet får stryka på foten eller skatter höjs. Och då är det avvägningar mellan sådana saker som kommer in och då kommer människor att tycka olika. Och sen landar det i politik om man ska ta beslut kring prioriteringar i dessa frågor..
Absolut. Det är nog svårt att komma från en politisk dimension. Äganderätt är politik. Infrastruktur är politik. Gemensam finansiering är politik.
Det är givetvis rimligt att ta upp de aspekter du nämner, om frågan hade gällt byggandet av en specifik cykelväg. Nu gäller frågan möjligheten till att fatta beslut om byggandet av cykelvägar utan att först behöva bygga en bilväg längs samma sträcka, eller vara låst till att anlägga cykelvägar där det redan finns bilvägar.
 

NAnders

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Det finns väl cykelbanor på gamla banvallar som är rätt fristående? Har cyklat mellan Ulricheman och Falköping där man för det mesta inte ser någon bilväg. Sen kan man ju åka bil samma sträcka naturligtvis men ändå en bit ifrån.
Gamla banvallar har fördelen att de ofta utgör en egen fastighet. Då slipper man ge sig in i ett planförfarande.

Järnvägsfastigheterna mellan Ulricehamn och Falköping ligger kvar i sin helhet, med undantag för i Blidsberg och Kinnarp där några industrier har byggts över den f.d. järnvägssträckningen.
 

IM

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Väglagen 4 § och plan- och bygglagen 2 kap. (och säkert ett par andra lagar som handlar om fastighetsbildning) tar redan upp att hänsyn ska tas till allmänna och enskilda intressen, men vad som är vad tror jag handlar mycket om juridisk praxis. Expropriationslagen 2 kap. är lite mer detaljerad, men i någon mån handlar det om att motivera väl varför det allmänna intresset av X (en ny väg, ett nytt bostadsområde m.m.) väger tyngre än det enskilda intresset av att förfoga över sin egendom. Ersättning utgår sedan med marknadsvärdet.

Expropriering är i själva verket en central del i att kunna bedriva en effektiv samhällsplanering - man slipper förlita sig på allas goda vilja. Oftast kan man förhandla fram en lösning som alla är nöjda med (vilket är det administrativt enklaste) men tvångsreglering finns alltid som sista åtgärd.

I stadsbyggnadshistorien finns det några klassiska exempel på fall då äganderätten varit för stark i förhållande till stadsplaneringen, till exempel efter stadsbranden i London 1666. (Gatubreddning var länge den viktigaste åtgärden för att minska risken för förödande stadsbränder, ett bra exempel på ett allmänt intresse som kan väga tyngre än det enskilda intresset.) Inte förrän 1907 fick kommunerna i Sverige rätt att lösa in mark som skulle användas till gator - innan dess hände det att enskilda fastighetsägare vägrade avtala varför deras hus ibland kom att ligga kvar halvvägs ut i gatan (och ibland fortfarande gör det, så här en 150 år senare).
Du förefaller vara bra mycket skickligare än mig på att föra den här typen av resonemang utan att bli alltför politisk. 😁

Jag läste senast idag om att Skogsutredningen föreslår en ersättning om 125% av värdet på den mark som, enligt dess förslag, skall exproprieras för att skapa ett stort sammanhängande skyddad skogsområde i västra delarna av Sverige. Det är ju inte stöld vi pratar om. Markägaren ersätts ju.
 

fiskarn

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Gamla banvallar har fördelen att de ofta utgör en egen fastighet. Då slipper man ge sig in i ett planförfarande.

Järnvägsfastigheterna mellan Ulricehamn och Falköping ligger kvar i sin helhet, med undantag för i Blidsberg och Kinnarp där några industrier har byggts över den f.d. järnvägssträckningen.
Jaha ok. Det känns lite exklusivt så att cykla på en väg helt utan bilar i närheten.
 

ooms

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Du förefaller vara bra mycket skickligare än mig på att föra den här typen av resonemang utan att bli alltför politisk. 😁

Jag läste senast idag om att Skogsutredningen föreslår en ersättning om 125% av värdet på den mark som, enligt dess förslag, skall exproprieras för att skapa ett stort sammanhängande skyddad skogsområde i västra delarna av Sverige. Det är ju inte stöld vi pratar om. Markägaren ersätts ju.
Ja, det är ju uppenbart att vi har olika åsikter här. Själv tycker jag att trösklarna skall vara extremt höga för att staten ska få klampa in och inskränka enskilda individers mänskliga rättigheter som det i grund och botten är frågan om. Sverige utmärker sig ju tyvärr negativt i denna fråga, och har ju också blivit fällt i Europadomstolen för detta. Tyvärr fortsätter staten i denna riktning.
https://www.fplus.se/forskare-sa-vittrar-aganderatten-sonder-sverige-illa-ute-som-rattsstat/a/y3n4gr
 

ooms

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Jaha ok. Det känns lite exklusivt så att cykla på en väg helt utan bilar i närheten.
Finns massor av sådana vägar runt uppsala där jag bor. Flera av sommarens rundor spenderades på fina asfalterade vägar där jag stötte på kanske 3-4 bilar på en 4-5-milsrunda. Och så unik kan väl ändå inte landsbygden runt uppsala vara?
 

GoranS

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Det är nog få som argumenterar för en oinskränkbar äganderätt. Personligen tycker jag det är konstigt om man går till andra änden av linjen och säger att den privata äganderätten alltid trumfas av ett allmänintresse. Att köra över enskilda människor tror jag är ett bra sätt att skapa medborgare som är missnöjda med staten, något som knappast är önskvärt. I vissa lägen finns det garanterat så starka skäl för att åsidosätta äganderätten att det är värt det. Exakt var den gränsen går hänger dock i mina ögon mycket på politiska/moraliska/filosofiska ståndpunkter.
 

IM

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Ja, det är ju uppenbart att vi har olika åsikter här. Själv tycker jag att trösklarna skall vara extremt höga för att staten ska få klampa in och inskränka enskilda individers mänskliga rättigheter som det i grund och botten är frågan om. Sverige utmärker sig ju tyvärr negativt i denna fråga, och har ju också blivit fällt i Europadomstolen för detta. Tyvärr fortsätter staten i denna riktning.
https://www.fplus.se/forskare-sa-vittrar-aganderatten-sonder-sverige-illa-ute-som-rattsstat/a/y3n4gr
Onekligen. Jag hävdar fortsatt att det finns värden, mänskliga rättigheter, att försvara som är av större vikt än den privata äganderätten. Det är dock en diskussion som ligger långt från ämnet för denna tråd.

Att Svenskt Näringsliv lyfter fram och sätter privata intressen framför gemensamma är ju högst rimligt, vad har de annars för existensberättigande.
 

IM

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
(...) I vissa lägen finns det garanterat så starka skäl för att åsidosätta äganderätten att det är värt det. (...)
Helt min åsikt. Och förslaget som förekommer i trådstarten är i min värld ett givet exempel på ett tillfälle där en rådande inskränkning i den privata äganderätten bör utvidgas en aning, det är trots allt vad det handlar om, för att öka möjligheten till transporter med cykel.
 

GoranS

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Helt min åsikt. Och förslaget som förekommer i trådstarten är i min värld ett givet exempel på ett tillfälle där en rådande inskränkning i den privata äganderätten bör utvidgas en aning, det är trots allt vad det handlar om, för att öka möjligheten till transporter med cykel.
Min ingång i debatten var ditt påstående att "Jag har svårt att se att jag någonsin kommer att finna argument för att åsidosätta allmännyttan till förmån för egenintressen och privat äganderätt.". Jag tyckte det lät väldigt hårt men insåg att hårdheten beror på vad man definierar som allmännytta. Det du nu skriver låter mer nyanserat och som en rimligare hållning. Jag ligger säkerligen mer åt äganderättshållet men är absolut inte fundamentalistisk (vilket jag f.ö. inte tror att Svenskt näringsliv heller är).

Vad gäller den aktuella frågeställningen i tråden som sådan har jag f.ö. ingen bestämd uppfattning då jag inte funderat så mkt på det. Spontant kan jag dock tycka att ett förbud mot byggande av icke-vägrelaterade cykelbanor (för det är väl det som det väsentligen är idag?) kan låta väl hårt.
 

IM

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Min ingång i debatten var ditt påstående att "Jag har svårt att se att jag någonsin kommer att finna argument för att åsidosätta allmännyttan till förmån för egenintressen och privat äganderätt.". Jag tyckte det lät väldigt hårt men insåg att hårdheten beror på vad man definierar som allmännytta. Det du nu skriver låter mer nyanserat och som en rimligare hållning. Jag ligger säkerligen mer åt äganderättshållet men är absolut inte fundamentalistisk (vilket jag f.ö. inte tror att Svenskt näringsliv heller är).

Vad gäller den aktuella frågeställningen i tråden som sådan har jag f.ö. ingen bestämd uppfattning då jag inte funderat så mkt på det. Spontant kan jag dock tycka att ett förbud mot byggande av icke-vägrelaterade cykelbanor (för det är väl det som det väsentligen är idag?) kan låta väl hårt.
Jag har full förståelse för att det kan låta hårt. Inte minst för den som "ligger närmare äganderättshållet". På samma sätt som jag rimligtvis har lätt för att tolka uttalande i motsatt riktning aningen skarpare eller hårdare än vad de egentligen kanske är menade.
Definitionerna av de begrepp som används i en debatt är onekligen fundamentala och sällan svartvita. Jag är glad över att det verkar som jag har kunnat fördjupa och nyansera mitt initiala påstående. Och detta utan att tråden låsts.

Jag är, återigen, böjd att hålla med dig. 😃
 

fiskarn

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Finns massor av sådana vägar runt uppsala där jag bor. Flera av sommarens rundor spenderades på fina asfalterade vägar där jag stötte på kanske 3-4 bilar på en 4-5-milsrunda. Och så unik kan väl ändå inte landsbygden runt uppsala vara?
Banvallen jag snackade om är det förbjudet med biltrafik, dock tillåtet med traktorer tror jag, behövs väl på slätten :) Det finns ju ett par sträckningar inte så långt härifrån men är väl inte så vanligt vad jag vet?

Annars finns det massor med glest trafikerade vägar som är kanon att cykla på och roligare än banvallar i längden.
 

ooms

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Banvallen jag snackade om är det förbjudet med biltrafik, dock tillåtet med traktorer tror jag, behövs väl på slätten :) Det finns ju ett par sträckningar inte så långt härifrån men är väl inte så vanligt vad jag vet?

Annars finns det massor med glest trafikerade vägar som är kanon att cykla på och roligare än banvallar i längden.
Det finns en gammal banvall här också, mot Enköpingshållet. Vet faktiskt inte vad den klassas som. Klarälvsbanan är ju ytterligare ett exempel, och den är väl definitivt GC-väg idag?
 

fiskarn

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Det finns en gammal banvall här också, mot Enköpingshållet. Vet faktiskt inte vad den klassas som. Klarälvsbanan är ju ytterligare ett exempel, och den är väl definitivt GC-väg idag?
Ah. Men dina 4-5 milsrundor där du stöter på få bilar är väl inte på banvallar utan vanliga småvägar med lite trafik menar jag? Såna är inga problem att hitta här heller.

Ja det tror jag den är, har aldrig varit där.
 

ooms

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Ah. Men dina 4-5 milsrundor där du stöter på få bilar är väl inte på banvallar utan vanliga småvägar med lite trafik menar jag? Såna är inga problem att hitta här heller.

Ja det tror jag den är, har aldrig varit där.
Ja, det stämmer. Banvallen har jag nog inte cyklat på ett par år, men vet många som gör det. Den är inte asfalterad.
 

Sarvi

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Gamla banvallar har ofta övertagits av kommuner och har en gång i tiden exproprierats/förvärvats från stamfastigheterna för järnvägsändamål. På egen fastighet, som banvallarna alltså är, kan fastighetsägaren göra mycket som han vill, t.ex. bygga cykelväg. Det som utskottet pratar om är istället möjligheterna att ta mark i anspråk med vägrätt (en mycket långtgående inskränkning i äganderätten) för cykelväg. Trafikverkets PM från 2014 (orkar inte leta upp ärendenumret nu) som det refereras till i betänkandet innehåller en bra genomgång av gällande rätt, för den som är osunt sugen på att lära sig mer om vägplan, vägrätt och andra former av markåtkomst för infrastrukturbyggande.
 

fiskarn

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Gamla banvallar har ofta övertagits av kommuner och har en gång i tiden exproprierats/förvärvats från stamfastigheterna för järnvägsändamål. På egen fastighet, som banvallarna alltså är, kan fastighetsägaren göra mycket som han vill, t.ex. bygga cykelväg. Det som utskottet pratar om är istället möjligheterna att ta mark i anspråk med vägrätt (en mycket långtgående inskränkning i äganderätten) för cykelväg. Trafikverkets PM från 2014 (orkar inte leta upp ärendenumret nu) som det refereras till i betänkandet innehåller en bra genomgång av gällande rätt, för den som är osunt sugen på att lära sig mer om vägplan, vägrätt och andra former av markåtkomst för infrastrukturbyggande.
Och skillnaden är att nu får detta bara göras för "bilvägar"? För det är väl i princip så det funkar nu: "Vi ska dra en väg här, ni får det här. Punkt slut"
 

rln

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Finns massor av sådana vägar runt uppsala där jag bor. Flera av sommarens rundor spenderades på fina asfalterade vägar där jag stötte på kanske 3-4 bilar på en 4-5-milsrunda. Och så unik kan väl ändå inte landsbygden runt uppsala vara?
En varm söndagsmorgon klockan fem är väldigt fin cykling och nästan bilfri på de flesta vägar.
 

Manurhin2

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Det är säkert vi som betalt asfalten på Klarälvsbanan...:sneaky:
För min del kvittar det om andra varit med och betalat eller inte, ni får nyttja på mitt värmlandsboabbonemang, tråkigaste cyklingen i Värmland.
Det finns fantastiskt fint alternativ från Karlstad till Munkfors, sen är det kört om män inte gillar trafikerad landsväg eller banvall. Banvall=😝
 

Pajas

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Tycker synd om t ex de som ska cykelpendla söderifrån till Västervik. Försök routa turen om E22 ska undvikas. Nu talar vi om alla som ska ta sig tit från kommunens orter efter vägen... Detta som ett belysande exempel om att detta inte handlar om nöjescykling.
Det är med dödsångest man cyklar E22 från Verkebäck till Västervik...... varför man inte gjorde om den ”gamla” vägen till cykelväg är helt idiotiskt.
 

fedde

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Får mig att tänka på min farmors berättelser om hur barnen för att ta sig till skolan där hon undervisade på vintrarna satte på sig skidorna och åkte dit. De som hade längst hade uppemot halvmilen att färdas enkel väg, delvis genom skogen. Och de yngsta var 6 eller 7 år. Bra grundträning med en mil skidor om dagen, fem dagar i veckan under vintern.
Och jag tänker bara på "four yorkshiremen".....

/Fedde
 

kais01

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
frågeställningen kan tyckas en smula udda.

jag cyklar på daglig basis i sex olika kommuner och i samtliga finns ett antal cykelbanor som inte är i närhet eller går samma väg som bilvägar. så det verkar finnas full frihet att anlägga cykelbanor utan bilväg.

vad har jag missat? är det endast anläggning på privat mark som avses?
 

ooms

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
frågeställningen kan tyckas en smula udda.

jag cyklar på daglig basis i sex olika kommuner och i samtliga finns ett antal cykelbanor som inte är i närhet eller går samma väg som bilvägar. så det verkar finnas full frihet att anlägga cykelbanor utan bilväg.

vad har jag missat? är det endast anläggning på privat mark som avses?
Jag tror det gäller när staten, dvs Trafikverket, ska bygga, och då troligtvis utanför planlagt område.
 

Storklas

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Jaha ok. Det känns lite exklusivt så att cykla på en väg helt utan bilar i närheten.
Det är det jag saknar mest från att bo i Tyskland, att komma cykla i flera veckor i Tyskland och Frankrike på nästan enbart enskilda cykelvägar. Inga lösningar på övriga problem som omnämns.
 

NAnders

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
frågeställningen kan tyckas en smula udda.

jag cyklar på daglig basis i sex olika kommuner och i samtliga finns ett antal cykelbanor som inte är i närhet eller går samma väg som bilvägar. så det verkar finnas full frihet att anlägga cykelbanor utan bilväg.

vad har jag missat? är det endast anläggning på privat mark som avses?
Med detaljplan enligt plan- och bygglagen - dvs. i huvudsak i tätort - kan kommunen skaffa sig rätt att lösa in en fastighet mot fastighetsägarens vilja.

Med vägplan enligt väglagen - alltid utanför detaljplanelagt område - kan staten (eller kommunen i vissa fall) skaffa sig rätt (vägrätt) att anlägga väg över en fastighet mot fastighetsägarens vilja. Häri ligger problemet: vägplan anses bara kunna användas för vägar för motortrafik, samtidigt som detaljplan egentligen ska användas för "sammanhållen bebyggelse", inte för enbart en väg.

De friliggande cykelvägar du har sett är antingen anlagda på mark kommunen (eller kanske staten) redan äger (eller har köpt efter frivillig överenskommelse, utan tvång) eller på mark där fastighetsägaren frivilligt gått med på att tillåta en väg.

Frivillighet är alltid bra och alltid smidigast, men ibland behövs tvångsmedel. Givetvis efter moget övervägande, rättssäker prövning och mot skälig ersättning.
 

kais01

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
tack för bra förklaring. de cykelbanor jag tänkte på ligger inom planerat område. så när banvallar ute på landet omvandlas till friliggande cykelvägar, vilket jag sett flera exempel på: är det alltså frivilligt?

en sak jag tidigare inte kände till är att marken som exproprieras för vägbruk enligt en källa jag hört, inte tar över äganderätten av marken, utan det lär skötas via ett långtids hyresavtal, ett sorts arrende.

vet inte om detta gäller alltid, eller bara i vissa fall.
 

NAnders

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
tack för bra förklaring. de cykelbanor jag tänkte på ligger inom planerat område. så när banvallar ute på landet omvandlas till friliggande cykelvägar, vilket jag sett flera exempel på: är det alltså frivilligt?

en sak jag tidigare inte kände till är att marken som exproprieras för vägbruk enligt en källa jag hört, inte tar över äganderätten av marken, utan det lär skötas via ett långtids hyresavtal, ett sorts arrende.

vet inte om detta gäller alltid, eller bara i vissa fall.
Ute på landet är det frivilligt. Gamla banvallar ägs ofta av staten sedan järnvägstiden vilket underlättar. Värre är det om marken sålts till någon skogsägare som absolut inte vill ha nån allmän cykelled genom sin skog.

Vägrätt är evig och det utgår enbart en engångsersättning (i princip vad det skulle ha kostat att köpa marken). Vägrätten är istället för att göra en formell fastighetsreglering (avstyckning och överlåtelse) vilket är byråkratiskt.
 

fhloston

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Ett annat stycke exproprierad mark blev Sveriges längsta fastighet. Farbar med cykel och båt.


Screenshot_20210116-221734.png
 

Fjärdebrunn

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Det är ganska illavarslande hur kommuner lägger sig platta och låter sig korrumperas av markägare. Österåker är ett praktexempel där greven delar ut fina tomträtter till kommunpamparna så de ska hålla klaffen.
 

kais01

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Det är ganska illavarslande hur kommuner lägger sig platta och låter sig korrumperas av markägare. Österåker är ett praktexempel där greven delar ut fina tomträtter till kommunpamparna så de ska hålla klaffen.
överhuvudtaget låter vi röstande kommunerna ha ett tveksamt samarbete med byggherrar och blivande markägare. man tillåter i alltför stor utsträckning överexploatering av marken, men trånga och ljusfattiga miljöer som följd.

allt för att bättra på budgeten en liten aning.

mot en grindslant.
 

kais01

Aktiv medlem
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
intressant inpass!


Ett annat stycke exproprierad mark blev Sveriges längsta fastighet. Farbar med cykel och båt.

Visa bilaga 464949
 

marr

Moderator
Forumvärd
Trafikutskottet vill göra det möjligt att bygga cykelväg utan bilväg
Håll er till ämnet om cykelvägar, inte tomtmark och kommunpolitiker.
// moderator.
 
Topp
Happyride sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. Läs mer