Stockholms Stigcyklister, Hjälp, eller så går vi i graven/dvala, Årsmöte
Datum: Måndag, 26 april klockan 19:20
Plats: Stockholm, Stockholm (online)
Kategori: Övrigt

Stockholms Stigcyklister
Inbjudan - Årsmöte 2021
Måndag 26 april 2021 klockan 19:00 - 20:00.

Välkommen till Stockholms Stigcyklisters 7:e årsmöte.

Nästan hela styrelsen behöver bytas ut.
Om ingen tar över facklan så kommer föreningen troligen lösas upp.
SSC behövs, men vi i styrelsen har inte energin eller tiden.

Plats: Online via Google Meet,
1. Klicka på länken meet.google.com/iyh-uuot-vbo
2. Klicka på knappen “ask to join” (Ja, Du kan köra i webbläsaren)

Möteslänken:
meet.google.com/iyh-uuot-vbo

http://www.stockholmsstigcyklister.se
https://www.facebook.com/groups/stockholmsstigcyklister/

Kalenderpost på Happyride:
https://happyride.se/kalender/3687/

Denna inbjudan:
https://docs.google.com/document/d/1_nemy3f1NikDn0zK0DkXK9FFVGk2BFhvra21K_eX-2k/edit?usp=sharing

Dagordning (levande dokument):
https://docs.google.com/document/d/1pYmP4JlyQho_Z7NHFgJ1ADMPRCi39Rw5UoHbteDPgeY/edit?usp=sharing

Stadgar:
https://drive.google.com/file/d/0B7tcI0UX8aaLbUhpZ1gtNkF1alE/view?usp=sharing

Skicka förslag till info@stockholmsstigcyklister.se senast 2 v. före mötet.
Följande kommer göras tillgängliga i Happyrides kalenderposts forumtråd senast 1 v. före mötet.
- verksamhets- och förvaltningsberättelser
- verksamhetsplan med budget
- styrelsens förslag och inkomna förslag med styrelsens yttrande
- revisors berättelse

Väl mött!
Stockholms Stigcyklisters styrelse
Gustav, Hans, Max, Joachim och John
Länk: https://meet.google.com/iyh-uuot-...