• Artiklar

    Cykelns roll i folkhemmet – Cykeln i Sverige del 2

    Under 30-talet genomfördes en rad olika reformer i Sverige som även fick betydelse för cykelns roll i samhället. 1928 lanserade Per Albin Hansson begreppet folkhemmet som syftade till ett samhälle som hem för hela folket och som präglades av [...]