• Notiser

    Nytt EU-projekt ska underlätta för cykelpendlare

    BiTiBi är en serie pilotprojekt som under tre års tid ska studera metoder att förbättra hållbar mobilitet i europeiska städer samt förbättra energieffektiviteten i våra transporter. Finansiär är Europeiska unionen. Genom att kombinera de två [...]