• Artiklar, Puffetta

    Väghållning och trafiklagstiftning vintertid

    Den 15/10 i år genomfördes fem regeländringar som påverkar gång- och cykeltrafik. Happyride skrev om dem här. Kravet på vägmarkering för cykelpassager var en av dem och denna regeländring har nu gett upphov till frågor om vad som gäller när [...]