På hjul i Hållnäs - 56 km

Grön Mountainbike | 55 km | Uppsala län - Tierp

En kul tur med varierat underlag. 19 km asfalt/belagd väg fördelat på 8 st sträckor där den längsta är 5 km. I övrigt är det grusväg, skogsbilväg och traktorstig. OBS! Turen börjar inte vid startsymbolen. Sväng inte in på Svartviksvägen utan fortsätt upp för backen. Berggården ligger på vänster sida.

Start vid Berggården i Fagerviken. Turen inleds med en drygt 5 km lång rull på asfalt. Sväng av höger mot Lönnö. Följ grusvägen genom hela byn och håll höger i den första korsningen. Följ grusvägen tills du passerat jaktkojan och i nästa korsning tar du vänster. Efter drygt 1.7 km cykling tar du av höger in i skogen på en mindre skogsväg. Tag vänster när du kommit fram till vägbommen. Väl framme på Skållbovägen (asfalt) tar du vänster och cyklar i en km där du tar höger in på grusvägen. Framme i vid Skattgårdarna svänger du vänster och sedan snabbt höger för att komma ut på asfaltsvägen igen. Efter 500 m svänger du in vänster i Barknåre. Håll vänster så kommer du fram till en skogsbilväg. Nu väntar en 4 km lång och härlig skogsbilväg. Ca 400 m innan vändplanen tar du av vänster på en traktorstig. Den mynnar ut i en betesvall. Cykla rakt över vallen i traktorspåret. I Lundås följer du vägen mot Vedlösa och i Vedlösa cyklar du rakt fram på grusvägen utan att ta av någonstans. När du når asfalten tar du höger mot Klungsten. Efter 2 km asfalt svänger du av vänster mot Enskär. Efter en km på grusvägen tar du av höger mot Örnstenen. Följ grusvägen tills du kommer till en trevägskorsning där det står skyltat Hållen 2 till vänster. Framme i Hållen tar du höger på asfaltsvägen och sedan höger igen vid anslagstavlan. Efter 1,5 km asfalt, strax efter ett skyttevärn på höger sida, tar du av tvärt in till vänster på en traktorstig. Följ den tillbaka tills du kommer ut på asfaltsvägen igen. Ta höger och sedan när du kommer fram till en större väg tar du höger mot Fågelsundet. Efter ca 800 m tar du in på grusvägen till höger mot Romsmaren. När du kommer fram till en större samling brevlådor och en fotbollsplan på höger sida tar du av åt vänster. Vid nästa vägskäl tar du vänster igen. När du ser havet håller du vänster nästan ända fram till den stora röda ladan. Sväng upp vänster på den barkade stigen. När du passerat utförslöpan svänger spåret tvärt vänster. Istället för att följa spåret tar du höger upp på grusvägen. Följ grusvägen åt vänster igenom Fågelsundet tills du kommer fram till korsningen där du nyss svängde av mot Romsmaren. Här svänger du höger mot Rossholm. Följ grusvägen, passera observationstornen och efter drygt 8 km kommer du fram till en asfaltsväg. Ta höger och följ vägen mot Sikhjälma. Efter drygt 3 km tar du av vänster mot MHF/Storsand. Följ skyltningen mot MHF och passera genom campingen och följ vägen västerut. Tag första vägen upp till vänster (Gösvägen?). Vid nästa korsning tar du vänster på Storsandskroken. Följ grusvägen 1.2 km till Såghamn. Här tar du vänster på den belagda vägen. Efter 1,5 km delar sig vägen. Följ den belagda sträckan till höger. Spurta upp för ”Helgas backe” för nu är du nästan framme. Efter ytterligare 1,5 km kommer du fram till Fagerviken. Här tar du vänster och lägger på en sista spurt upp för backen innan du når målet på vänster sida.

Kuriosa
Cyklelklubben Vaftd bildades 1912 och denna tur är en hyllning till klubbens kortlivade historia. Många cyklister använde det lokala märket Vafudr som monterades ihop i Lövstabruk. Cykelframgångarna var många under klubbens korta era. Bland annat vann en deltagare från klubben ett lopp som gick mellan Uppsala och Skutskär 200 km på tiden 6 h och 19 min. Drygt 32 km/h i snitt på en fixedbike på grusväg anno 1912 är helt ok även med dagens mått mätt.

Insänd av: Cobia29", senast uppdaterad 2018-10-23 17:08

Ladda upp foton Ladda upp video


Längd: 55 km

Ladda ner: GPX

Forumkod Bädda in kod (HTML)

Senaste kommentarer

Inga kommentarer