Debatt: Sörmlandsleden, stigcyklisterna och allemansrätten

Datum:
25 januari 2021 17:07

Är det någon grupp som har ensamrätt på allemansrätten? Föreningen Sörmlandsleden vill nu att stigcyklister inte ska nyttja den 100 mil långa leden. Ett trist tilltag som åsidosätter allemansrätten menar debattören. 

Föreningen Sörmlandsleden går ut brett, bland annat i SVT igår, och undanber sig stigcykling på den 1000 km långa leden. Oavsett hur detta formulerats kommer det att skapa polarisering och bråk ute i skogen.

Det uppseendeväckande är att föreningen inte försöker hitta lösningar på egentliga problem, utan gör svepande inskränkningar av det fria friluftslivet. Medvetet eller ej, detta är att åsidosätta allemansrätten. Och det är en farlig utförsbacke.

Det hela får märkliga konsekvenser. Hur kan en intresseförening anse sig ha rätt att upphäva allemansrätten på kommunal- och statlig mark? Eller på hundraåriga hävdvunna kyrkvägar? Ska man inte få cykla igenom en vilttunnel, betald av skattepengar bara för att Sörmlandsleden råkar gå där?

Står verkligen alla markägare och övriga huvudmän bakom detta?

Aron Gooch

Vindskydd Sörmlandsleden.

Stigcykling omfattas av allemansrätten på precis samma sätt som vandring. De internationella studier som finns påvisar inga eller mycket små skillnader i stigslitage mellan vandrare och cyklister. Hur väl stigen dränerar betyder mycket mer än ”transportsätt”. Jag har cyklat tusentals kilometer över hela landet och sett mer stig än de flesta. De partier som har uppenbara problem med slitage är i sammanhanget försvinnande få.

Jag har varit medlem i Föreningen Sörmlandsleden i över tio år då jag anser att verksamheten är viktig och att man, mestadels, gör ett bra jobb. Under dessa år har jag besökt många delar av leden, även de som höll på att gro igen. Fram till för ett år sedan dominerades friluftslivet ute på leden av hundrastare, stigcyklister och terränglöpare. Barnfamiljer och flanörer höll sig mest kring friluftsgårdar och liknande.

Sen kom pandemin och friluftslivet exploderade. Det har inneburit ett högt tryck på vissa områden och jag förstår att det vållat huvudbry för ledförvaltare och markägare, men samtidigt är det enormt positivt att så många hittat ut i naturen.

Fler människor ute i naturen, i grunden ett ”positivt problem” eller?

Som samhälle vill vi ha ett aktivt friluftsliv. Det är en del av den svenska folksjälen. Då måste vi också respektera att det finns olika sätt att uppleva naturen.

Ja, det finns cyklister som inte visar hänsyn.

Ja, det finns sköra stigpartier som inte håller om passagerna blir för många.

Stigcyklister har såklart samma ansvar som alla andra brukare. I allt från att vara hövlig till att cykla på ett sätt som inte sliter på stigarna. Det ansvaret tar nästan alla stigcyklister på stort allvar.

När ovanstående inte fungerar behövs riktade insatser. Svepande ”förbud” är en dålig lösning som i förlängningen är till skada för alla friluftsmänniskor.

Jag har full förståelse för att Föreningen Sörmlandsleden inte vill engagera sig för annat än vandring. Men lös problemen där de finns. Om en markägare knorrar, sätt upp en skylt om att denne undanber sig cykling. Om ett stigparti är slitet, sätt upp en skylt om att det behöver vila. Först då kan man förvänta sig förståelse och efterlevnad.

En stig är per definition ett slitage av orörd natur, och om en markägare accepterar att en stig löper över ens mark, vad spelar det då för roll hur den används? Cykling och vandring sliter lika mycket enligt forskningen. För det är väl inte tankegångar som ”vi var här först”, eller ”de där andra är ju konstiga” som spökar?

En stig är per definition markslitage.

Tillgänglighet får aldrig handla om tycke och smak. Markägare, vandrare och cyklister behöver acceptera att människor är olika och att den enskildes naturupplevelse måste få vara ett individuellt val. Allt annat är orimligt.

Jag är helt övertygad att om föreningen skulle bjuda in lokala cyklister till stigfixardagar skulle man få mer handräckning än man någonsin sett tidigare. Stigcykling är en folkrörelse med hundratusentals utövare. Det finns en stor kärlek till stigarna och massor av människor som mer än gärna hjälper till att hålla dem i fint skick.

Allemansrätten är för viktig för att svepas åt sidan. Vi som älskar att vara ute i naturen måste arbeta tillsammans för att hitta fungerande lösningar. Annars är vi alla förlorare.

Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.

Senaste kommentarer

Cykelfrämjandet Idag 15:56

Förhoppningen är att vi kan planera en gemensam underhållsdag på en viss sträcka tillsammans med den underhållsansvarig för hela Sörmlandsleden. Jag kommer att informera forumet (kanske i en ny tråd) när det blir aktuellt, med lite tur någon helg nu...

Oskar Igår 19:24

Har du någon idé om hur en tydlig definition skulle kunna se ut?

oxr Igår 18:21

Bärplockningskonflikten har ju funnits ett tag: https://skogshistoria.se/artiklar/konflikten-kring-barplockning-ar-av-gammalt-datum

H. Igår 14:24

Ja, där har ju markägarna något att rasa över på riktigt.

ooms Igår 14:20

Och hela den hanteringen är ju en stor skandal. Var det 38 sönderslagna bilar som lämnades kvar i bärplockarlägren bara i Söderhamns kommun i höstas, om jag minns rätt. Edit: fel, det var 39... 472988

coupas Igår 14:18

De företag som plockar bär är ju exempel på det. Om jag förstått det hela rätt.

ooms Igår 14:04

Det intressanta är ju ”vad som normalt måste tolereras pga allemansrätten”. I forsränningsmålet var det över gränsen, men det är ju där alla konflikter hamnar; gränsen finns inte tydligt definierad. Om man definierade detta, skulle det vara tydligt f...

ething Igår 14:01

Den påvisar också tydligt att allemansrätten är en sedvana och en sammanfattning, inte en lag med tydliga definitioner. För att åtala någon så gör man inte det mot "allemansrätten" utan mot andra tillämpliga lagar (skadegörelse, egenmäktigt förfara...

detvanligavartaget Igår 13:48

Detta är ju superbra! Jag tror verkligen på att vi cyklister organiserar oss, ser till att hjälpa till med underhåll av de stigar vi cyklar på och dessutom ser till att vara trevliga mot alla vi möter ute på stigarna. Jag vill erbjuda mig att hjälpa...

stigfinnare Igår 12:53

Blev nyfiken och googlade fram https://lagen.nu/dom/nja/1996s495 Lite cherry-pickat men intressant