Integritetspolicy

Cookies

För att visa så relevanta annonser som möjligt placeras cookies i din webbläsare. Vi använder Google Ad Manager för att hantera annonserna. Lista över leverantörer till Google. Läs Googles integritetspolicy och användarvillkor.

Vill du ta bort cookies som vi, Google eller våra annonsörer placerat i din webbläsare kan du radera dem i din webbläsare.

Vill du inaktivera anpassad reklam kan du göra detta på dessa sidor:
adssettings.google.com
www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Introduktion

Vi på Freeride AB värnar om dig som besökare och medlem, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

All behandling som utförs av Freeride AB sker i enlighet med tillämpning dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018, Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till:

Info@happyride.se
Vår webbplatsadress är: https://happyride.se.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Exempel på sådan information är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, tävlingsbidrag, användning av våra webbplatser eller IP-adress.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Vi använder även informationen för att skapa en bättre upplevelse vid besök av hemsidan samt för att informera dig om ditt konto och produkter. Dessutom använder vi personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter och för att visa mer relevanta annonser.

Freeride AB behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla relevant innehåll på hemsidan happyride.se, t.ex. för att säkerställa att innehåll på hemsidan presenteras effektivt på din enhet enligt dina önskemål. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att tillhandahålla information och tjänster på hemsidan.

Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du skapar ett medlemskonto, prenumererar på ett nyhetsbrev, anmäler dig till ett evenemang eller deltar i en tävling. Vi samlar in en del av personuppgifterna genom att registrera hur du interagerar med vår hemsida, exempelvis genom användning av teknik som cookies.

Ibland samlar vi även in personuppgifter från tredje part. Exempel på tredjepartskällor, som kan variera över tid, är leverantörer av betalningstransaktioner, tjänsteleverantörer som erbjuder data för att vi ska kunna anpassa vår marknadsföring på internet, samt partners vi samarbetar med för att arrangera event.

Mottagare av personuppgifter och anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till andra företag. Vi överför till, eller delar dina personuppgifter med, utvalda mottagare om det är nödvändigt för ändamålet för vilket informationen har samlats in, till exempel för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt.

Personuppgiftsbiträden är företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner. Dessa företag måste följa våra krav för säkerhet i form av tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen och är inte tillåtna att använda personuppgifterna för andra ändamål. Vi överför även dina personuppgifter med företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga, det vill säga själva bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av personuppgifterna. När dina personuppgifter delas med ett företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

  • All information som samlas in via användandet av cookies är anonym.
  • IP-adresser lagras i säkerhetssyfte.
  • E-postadresser behandlas med strikt sekretess och används endast för nyhetsbrev (frivilligt) och administrativ kommunikation.
  • Icke-publika användaruppgifter betraktas som hemliga. Polisen och andra svenska myndigheter kan dock begära ut loggar och annan data vid brottsutredningar.
  • Medlemmar behöver inte uppge sitt riktiga namn utan kan välja att vara helt anonyma.

Analys

Vi använder oss av Google Analytic för trafikanalys för analys av återkommande kända besökare.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Freeride AB delar dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig och för andra syften som framgår av denna integritetspolicy. Vi delar dina personuppgifter med företag som hjälper oss med marknadsföring och IT-tjänster. Vi anlitar även företag för att tillhandahålla leverans av produkter som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster, exempelvis när ett pris skickas ut efter en medlemstävling. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig. Vi sparar även dina personuppgifter för andra ändamål, som exempelvis bokföring, åtgärder mot bedrägerier eller penningtvätt. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst. Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data?

Du kan själv ta bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter?

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost. Vid misstanke om brott kan personuppgifter skickas till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Freeride AB har vidtagit alla rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förlust, förändring och förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga tekniksystem är helt skyddade mot intrång.

Vi använder helt SSL / HTTPS på alla våra webbplatser. Detta krypterar vår användarkommunikation med servrarna så att personligt identifierbar information aldrig fångas av tredje part utan tillstånd.
Vid en dataöverträdelse går systemadministratörer omedelbart igenom berörda användare och försöker återställa lösenord om det behövs efter att ha informerat användaren.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Vi arbetar hela tiden för att säkerställa våra system och eliminera risken för läckor. Skulle dock någonting hända kommer detta omedelbart att anmälas till Datainspektionen enligt GDPR.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vi tar inte emot data om användare från tredje part.

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Vi använder ingen tjänst för automatiskt beslutsfattande.

Branschkrav om delgivning av information

Vi verkar inte inom en reglerad bransch där vi lyder under ytterligare integritetslagar.

Fotografering vid event och cykellopp

Vi fotograferar vid olika event och cykellopp och den typ av fotografering faller inte under GDPR-lagen. I Sverige innebär det att all behandling som omfattas av Tryckfrihetsförordningen (TL) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) faller utanför GDPR. Men även behandling av personuppgifter som sker utan koppling till TF och YGL undantas om syftet är journalistiskt eller konstnärligt. Skulle du mot förmodan ändå inte vilja synas på en bild som publicerats så vänligen kontakta oss.

Kontakta oss

Freeride AB med organisationsnummer 556663-4753 och adressen Bastugatan 41, 118 25 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning. Kommentarer eller frågor angående denna Integritetspolicy eller frågor angående Freeride ABs behandling av dina personuppgifter kan skickas till:

Freeride AB
Bastugatan 41
118 25 Stockholm

info@happyride.se

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2021-09-07

KÖP & SÄLJ