öl

  1. 42Hz

    [OT] Vilken (lagom) kall öl dricker du nu?

    Något så motsägelsefullt som Bavaria Holland.
Topp