HappyMTB:s Mekskola #8: Bryta och montera kedja

Datum:
30 januari 2014 20:56

Kedjebrytare

HappyMTB och Specialized Concept Store Stockholm har tillsammans tagit fram en serie instruktionsfilmer för att hjälpa framförallt dig som känner dig ganska ny på att skruva cykel. I HappyMTB:s mekskola #8 byter vi kedja.

Följ videon så får du veta hur man byter en kedja. Kunskapen kommer också till användning om du i en nödsituation behöver laga en kedja som gått av.

 

Det enda verktyg du behöver för att bryta en kedja är en kedjebrytare. Förvissa dig om att kedjebrytarens stift är tillräckligt smalt för den kedja du ska bryta. Om du ska montera en Shimano kedjenit behöver du också en tång för att bryta av nitens styrstift.

1. I utgångsläget ska kedjan ligga på den minsta klingan fram och och det minsta drevet bak.

2. Studera noga hur kedjan går genom bakväxeln så att du kan montera den nya kedjan likadant.

3. Lägg kedjan i kedjebrytarens spår, så att kedjebrytarens stift är mitt för en nit. Var noga med att kedjan ligger i botten och har ordentligt stöd.

4. Skruva kedjebrytaren till dess att stiftet drivit ur niten helt.

5. Dra ur den gamla kedjan.

6. Notera om den nya kedjan ska monteras riktningsspecifikt. Shimanos 10-delade kedjor ska monteras med texten utåt.

7. Trä in kedjan genom bakväxeln, och sedan över resten av dreven.

8. Använd en ny kedjenit eller kedjelås.

9. Om du använder kedjenit, tryck i den enligt beskrivningen i steg 3-4. Det ska gå lite trögt. Var försiktig så inte niten drivs för långt.

Klart!

Man kan behöva justera niten så att den sticker ut lika mycket på båda sidor. Det är viktigt att länken rör sig lätt så att kedjan är följsam över dreven. Justera niten med hjälp av kedjebrytaren tills den rör sig lätt.

Om kedjan är en standardkedja eller någon annan kedja som ska monteras ihop med en vanlig standardnit ska du inte driva ur niten helt när du bryter kedjan. Driv ut den tills någon millimeter återstår.

Shimanos kedjenit har ett styrstift som ska brytas av efter montering.

Kedjelängden avgör du enkelt genom att jämföra med den gamla kedjan. En regel är annars att lägga kedjan på de största dreven fram och bak, utan att dra den genom växlarna, och sedan lägga ihop ändarna. Kedjan ska vara så lång att de två ändarna precis ska möta varandra, och sedan lägger du på ytterligare två länkar.

Kommentera och diskutera