Uppsala är bästa cykelfrämjarkommunen i Sverige

Datum:
27 maj 2021 16:09

Uppsala är för fjärde året i rad bäst i Sverige när Cykelfrämjandet jämför kommunernas insatser för ökad cykling. Bland mellanstora kommuner vinner Luleå, medan Danderyd är bäst bland små kommuner. De 57 deltagande kommunerna lägger i snitt 277 kronor per invånare i cykelinfrastruktur.

– En tydlig slutsats av undersökningen är att många kommuner behöver investera mer i cykelinfrastruktur, där finns mycket kvar att göra. Samtidigt är det positivt att allt fler kommuner väljer att få svart på vitt hur bra deras insatser för ökad cykling står sig mot andra kommuner, säger Isabella Thöger, verksamhetschef på Cykelfrämjandet.

CykelfrämjandetIsabella Thöger på Cykelfrämjandet.

För fjärde året i rad är Uppsala Sveriges bästa cykelfrämjarkommun. På andra plats kommer Lund och tredjeplatsen går till Helsingborg. Bäst i storleksklassen mellanstora kommuner är Luleå och bland de små vinner Danderyd. De deltagande 57 kommunerna investerade sammanlagt knappt 1 miljard kronor under 2020 i ny cykelinfrastruktur och ytterligare 340 miljoner kronor i drift och underhåll, vilket sammanlagt motsvarar i snitt 277 kronor per invånare.

Kommunvelometer 2021Total ranking 2021.

Det var tolfte året som Kommunvelometern genomfördes. I undersökningen mäter och poängsätter Cykelfrämjandet hur kommunerna arbetar med bland annat cykelinfrastruktur och cykelpolitik för att öka cyklingen:
– Pandemiåret 2020 visade på ett kraftigt ökat cyklande runtom i landet. För att säkra att den ökade cyklingen håller i sig är det viktigt att kommunerna nu satsar på att underlätta för fler att välja cykeln genom att bygga ut och förbättra cykelinfrastrukturen. De största vinnarna av det är invånarna, vår miljö och folkhälsan, säger Isabella Thöger.

UPPSALA HAR SATSAT I 10 ÅR

Uppsala vinner för fjärde året i rad, men att satsa på cykel har man gjort ännu längre berättar Daniel Fritz som är trafikplanerare på vinnarkommunen:
– Det är så roligt att vi fortsätter få höga poäng! Värt att poängtera är att resultatet kommer ur en långsiktig satsning sedan tio år, med politisk enighet och hårt jobb. Så det är inget självspelande piano, säger Daniel Fritz, trafikplanerare på Uppsala kommun.

Uppsala kommunRickard Malmström (MP) och Daniel Fritz med årets diplom från Cykelfrämjandet framför Uppsalas cykelparkeringshus.

Några av de åtgärder som gjorts under detta året i Uppsala är: 4,8 miljoner kronor satsades på marknadsföring och beteendepåverkan för att få fler att välja cykel som transportmedel, 4,1 kilometer ny cykelväg färdigställdes och 9,7 kilometer befintlig cykelväg rustades upp, 34 korsningar byggdes om för att minska problem med dåligt anpassade kantstenar, bättre belysning installerades längsmed 17 kilometer cykelväg, bygget av kommunens femte snabbcykelled Gränbyleden startade, införandet av cykelöverfarter fortsatte och i dagsläget har totalt 36 platser byggts om, en stor del av cykelöverfarterna och cykelboxarna vid trafikljus har rödmarkerats för bättre synlighet.

Även från ansvarigt politiskt håll är man glad i Uppsala, och peppad på att jobba vidare:
– I Uppsala har cykeln alltid varit ett självklart färdmedel, men att vi idag planerar vår infrastruktur utifrån att ännu fler ska välja cykeln är ganska nytt och det känns mycket bra att vi nu för fjärde året i rad får ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Rickard Malmström (MP), ordförande gatu- och samhällsmiljönämnden.

Christopher LanawayGlada cyklister i Jönköping.

Runt om i Europa har flera städer genomfört både tillfälliga och permanenta insatser för att få fler att cykla som en respons på pandemin. De extra satsningarna motsvarar sammanlagt 1,7 miljarder euro, motsvarande 17 miljarder kronor, som går till åtgärder för att uppmuntra invånare att välja cykeln, enligt European Cyclists’ Federation. Lite mer än en fjärdedel av kommunerna i Kommunvelometern har angett att de genomfört särskilda åtgärder med koppling till cykling på grund av pandemin.

Christopher LanawayJönköping hamnade på plats 12 i Cykelfrämjandet Kommunvelometer 2021.

Om Kommunvelometern

Kommunvelometern är en undersökning som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling. Syftet med studien är att kunna jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt att belysa områden där det finns potential för förbättringar. Undersökningen bygger på självrapportering från kommuner av kontrollerbara uppgifter med totalt 90 möjliga poäng. Kommunvelometern genomförs årligen sedan 2010. Hela rapporten 2021 beskådar du här.

Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.

Senaste kommentarer

Mårten 2021-06-02

Nåväl, cykeltvätten i stadsparken är bra. Faktiskt ett grymt bra initiativ. När den inte är översvämmad. Och förutom den lilla detaljen att den är lite konstigt designad med 3-4 tvättplatser men bara en slang längst in i, det översvämmade, hörnet va...

NAnders 2021-06-02

Det är alla andra som gjort mindre än Uppsala. Vi i Karlskrona gör i år ett rejält skutt uppåt i tabellen, men tittar man på våra svar och poäng på delkategorierna så ser man att det inte är för att vi har fått högre poäng utan för att övriga har ...

Loftberg 2021-06-02

Jag läste, och är medveten om att artikeln inte nämner antal. Men att stan år efter år alltid utmärker sig som något alldeles särskilt bra vad gäller infrastrukturen för cyklister, anser jag bara märkligt. Nog för att det gjorts saker. Men det lilla...

ooms 2021-06-02

Tar man bort centrala Uppsala så är ju ändå Uppsala kommun ganska bra att cykla i. Massor av små fina asfalterade lågtrafikerade vägar som snirklar sig fram i vacker jordbruksbygd, perfekt för lvg-cykling. Det kanske är det de tittat på? :giggle:...

NAnders 2021-06-02

Istället för att gissa lite kan man ju läsa rapporten. TL;DR: undersökningen har aldrig tagit upp antalet cyklister.

ooms 2021-06-02

Tog de inte t.o.m. bort en tunnel i Salabacke/Årsta för nåt år sedan, och gjorde en cykelöverfart istället? Det kan ju iofs varit en del i den uttalade strategin ”det ska vara krångligt och jobbigt att köra bil” också.

detvanligavartaget 2021-06-02

När jag cyklar i Norrköping drömmer jag om städer som Uppsala. Eller grannstaden Linköping, som åtminstone vill ha cyklister. Norrköping har nog en outtalad strategi att om man gör det tillräckligt farligt/jobbigt att cykla så ger nog folk upp till s...

WSB 2021-06-02

Mest sannolikt.. det är alltid min tanke när jag hör att "Uppsala är så bra stad för cykling" fast i själva verket en riktigt dålig cykelstad. Farlig.

Loftberg 2021-06-02

Att de hade kostat på sig åtminstone _en_ ny planskild korsning för cyklisters skull, för första gången på typ 20 (?) år, vore ju en start. Sen är det intressant att det är flera studenttunga städer i toppen. Handlar undersökningen då mer om 'flest' ...

WSB 2021-06-01

Det är grus. Åkte förbi idag...