Cykelpendlare bör välja den kortaste sträckan

Datum:
02 december 2015 21:26

Cyclists ride their bicycles during "No Car Day" in Bogota, February 5, 2015. The event was organized by the mayoral office of Bogota to encourage residents to use other modes of public transportation to help reduce the amount of pollution. REUTERS/Jose Miguel Gomez (COLOMBIA - Tags: ENVIRONMENT TRANSPORT SOCIETY) - RTR4ODR1

Trots att cykling är hälsosamt så finns det en baksida och det är att cyklister i större utsträckning utsätts för luftföroreningar. Studier har visat att cyklister inhalerar avsevärt mycket mer svart kol än exempelvis gående. Trafikrelaterade luftföroreningar är ofta associerade med ökad dödlighet och sjukdomar, men få studier har undersökt strategier för att minska den enskilda exponeringen under resor.

(Av: Jennie Fasth) (Foto: Jose Gomez /Reuters)

Den 28 oktober i år släpptes The Fort Collins commuter study: Impact of route type and transport mode on personal exposure to multiple air pollutants. Den aktuella studien syftade till att kvantifiera hur valet av transportsätt och rutt påverkar den personliga exponeringen för luftföroreningar under pendling.

Individuella analyser gjordes av skillnader i exponering hos deltagarna. De luftföroreningar som mättes var svart kol (BC), kolmonoxid (CO), ultrafina partikelkoncentrationer (PNC) och fina partiklar (PM2,5). Mätningar gjordes hos 45 icke-rökande, vana pendlingscyklister. Deltagarna genomförde 8 dagars pendling med både bil och cykel. De vanliga pendlingsstråken användes samt även alternativa rutter med reducerad trafik.

Forskarna ställde två frågor: Om du cyklar eller kör bil till jobbet, hur förändras din exponering av luftföroreningar? Om du hade valmöjligheter för din pendlingsrutt och kunde välja mellan en gen och snabb väg med mycket trafik eller en längre väg med reducerad trafik, kan detta påverka din exponering av föroreningar?

Vid cykling var exponeringen av BC, PM2,5, och PNC högre än vid bilkörning. Däremot var exponering för CO lägre för cyklisterna. Exponeringar av CO och BC minskade när pendlingen med cykel skedde längs alternativa vägar med reducerad trafik. Forskarna fann att både cyklister och bilförare kunde minska sin totala exponering med 20-30 procent genom att välja en färdväg med mindre trafik.

Detta har även varit ett argument vid tidigare undersökningar, att cyklister skulle kunna minska sin exponering genom att ta alternativa färdvägar med mindre trafik. Men när forskarna under The Fort Collins commuter study fortsatte sin undersökning så upptäcktes det att argumentet inte höll. Genom att välja en alternativ rutt med mindre trafik så blev även pendlingsavståndet längre och detta förvärrade exponeringen av främst svart kol (BC). Längre avstånd kan med andra ord resultera i en mer skadlig dos trots mindre trafik, än om cyklisten använt pendlingsstråket. Något som bör tas i bektning när nya cykelstråk planeras. Enligt The Fort Collins commuter study så är snabba och gena cykelvägar det mest hälsosamma för pendlingscyklister.

Studien framhåller dock att den positiva hälsoeffekten av cykling totalt sett fortfarande väger upp för riskerna.

Hela undersökningen kan läsas här.

Kommentera och diskutera på forumet

Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.