Race Around Poland 2022 - RR (DNF)

T0TTE

Aktiv medlem
Race Around Poland 2022 - RR (DNF)

🇾đŸ‡Ș (🇬🇧 below)​


Uttrycken liten tuva stjÀlper ofta stort lass samt det gick som det gick och inte som det skulle har surrat och snurrat pÄ hjÀrnkontoret Ànda sedan mitt livs första DNF var ett faktum.

Jobbade pĂ„ fĂ€rjan frĂ„n Trelleborg som angjorde hamnen i ƚwinoujƛcie cirkus en trekvart försenad 17.15. Elbilsladdningsinfrastrukturen i Polen lĂ€mnar mycket att önska (antal stationer, apparna, etc.) sĂ„ uppskattade midnattsankomst blev till 3.14-stĂ€mpling enligt hotellets P-garagebong. En natt i sann ultracyklingsanda bakom ratten mao. Hade givetvis i förvĂ€g fĂ„tt bekrĂ€ftat laddstolpe i garaget men den enda (!) var naturligtvis av fel typ. NĂ„vĂ€l, skulle Ă€ndĂ„ jobba frĂ„n hotellrummet, sĂ„ lyckligtvis dög den lĂ„ngsamma fulladdningen frĂ„n vanligt vĂ€gguttag.

RejsgenomgĂ„ng fredag kvĂ€ll med fjolĂ„rsvinnaren i supported-kategorin Arvis via som i Ă„r blev förste lett att genomföra RAAM och nu skulle ge sig ikast med vĂ€rldsrekordet för hur lĂ„ngt man kan komma medelst velociped pĂ„ sju dygn som bonus via videolĂ€nk. Intrycket frĂ„n otaliga frĂ„gor till Remek över Messenger bekrĂ€ftades; detta Ă€r en superproffsig och genomtrevlig organisation. Bilburen som jag var hade jag till skillnad frĂ„n flygresenĂ€rerna tagit reglerna om CP-lĂ„dornas maxmĂ„tt H × B × L ≀ 100 cm bokstavligt och det skojades om ett extra slĂ€p enbart till mig ;-)

Polen och stora delar av Europa hade kokat Ă€nda sedan nedfĂ€rden och jag dök upp till cykelinspektion, sponsortĂ€lt, presentation av oss tĂ€vlade (som nĂ€rmast pĂ„minde om TdF-upplevelsen i Roskilde tvĂ„ veckor tidigare) lördag morgon. PĂ„ scen rullade svetten lĂ€ngs ryggen och det var skönt med lite flĂ€kt nĂ€r vi tillsammans rullade den cirka halvannan milens “honorary ride” till start vid floden och Warsawacyklisternas favoritvĂ€gar i ObĂłrki. Fick hjĂ€lp att lĂ€ra mig sĂ€ga tack pĂ„ polska (skitsvĂ„rt!) innan start och rullade ivĂ€g 11.06.

Som svensk kan det vara ovant med fuktig luft, temperaturer pĂ„ eller över 40℃ och en asfalt som i hemlandet skulle spĂ€rras av och dömas ut som trafikfara, men efter att ha genomfört först utgĂ„van av L'italia Del Gran Tour och dess tre 160-milare under vĂ€rre förhĂ„llanden kĂ€ndes det hemtamt. Valde p.g.a. vĂ€rmeböljan att ta ned effekten ytterligare nĂ„t hack och drack betydligt mer vĂ€tska Ă€n planerat. SnĂ€lla vindar sĂ„ Ă€ndĂ„ rullsnitt pĂ„ 28,5 km/t.

Efter ~31 mil kommer sÄ grussektionen det varnats för. Tar ned hastigheten kraftigt dÄ jag visserligen kör med 30 mm fram och bak, men har snabba rejsdÀck och vill inte fÄ punka nu, sÀrskilt inte i mörkret och med ÄskvÀder i annalkan och en blixtfylld himmel som menade business. NÀr synchro shift ska byta framklinga i snigelfarten fastnar kedjan bredvid nedre trissan i buren och drar dÀrmed densamma med sig in i bakhjulet. TvÀrnit men hinner klicka ur och vÀlter ej. SÀrar pÄ de ihopkilade delarna men kan inte lÀngre cykla. TÀnker att vÀxelörat böjts och byter det. Tycker mig kunna vÀxla nu, men en liten fin provcykling skickar igen buren in i bakhjulet. Inbillar mig att sjÀlva buren skadats och försöker böja den utan framgÄng. Har kasserat Àn Àldre utgÄva av en Di2-bakvÀxel dÄ hela vÀxeln blev skev och tÀnker att det mÄste vara det.

Har nu stÄtt nÀrmare tvÄ timmar i gruset och ösregnet har Ànnu ej kommit men har insett att det Àr över för min del. DÄ dyker Philippe och hans crew upp (kör supported m.a.o.) och de erbjuder skjuts till CP 1, vilket efter en sekunds betÀnketid accepteras. Ringer vÀrldens bÀsta hustru frÄn vanen, fÄr varma dumplings under ett segel i ösregnet vid en parkport, pratar med ankomna och ankommande tÀvlande och blir efter efter dryga timmen skjutsad av Berta och hennes man till deras hem som denna natt tjÀnar som ultracyklisthÀrbÀrge, duschar, kryper ned i en binge, messar Remek som ansvarar för kvastbilen och sÀger hej till John Blund.

Pratar efter att ha satt uret pÄ vÀckning 7.00 med Remek som nu Àr nÀra. Berta, som kan vara vÀrldens mest hjÀlpsamma kvinna, mÄnne slagen av min svÀrmor, har under natten plÄtat min bakvÀxel, kontaktad nÀrmaste cykelmekaniker tvÄ mil bort, fÄtt honom att tala med Remek som förklarat predikamentet och dÀrmed valt att en söndag öppna verkstaden i den mest religösa delan av landet. FÄr ett erbjudande om att bli skjutsad dit och om operationen lyckas, bli skjutsad till platsen för incidenten och Äteruppta mitt deltagande. Svarar ja innan ögonlocken blinkar. (Osedvanligt snÀlla unsupported-regler för er som kan sÄnt; bl.a. tillÄts utomstÄende hjÀlp en gÄng under loppets gÄng.)

TyvÀrr lyckas icke operationen och bÄde meken och jag fokuserar pÄ vÀxelörats beskaffenhet och bommar att boven i dramat Àr den lilla alumojen som pÄ Shimanos Shodow-bestyckade grupper förbinder vÀxeln med vÀxelörat (reservdels# Y3HR98010) och i Cervélos fall uppenbarligen Àr mer eftergivlig Àn sistnÀmnda. Köpa ny hade ÀndÄ inte gÄtt dÄ denna typ av grupps reservdelar inte Àr lagervara pÄ vischan vare sig i Polen, Sverige, eller andra lÀnder. FÄr aldrig veta det, men sannolikt hade delen inte kunnat böjas tillbaka till sitt funktionsdugliga jag med tanke pÄ brottets storlek och utseende.

Epilog: Har reserverat mitt startnummer (22) till nÀsta Är och Àr mycket revanschlysten!

Loppet: 360 mil och 33.000 höjdmeter. PÄgÄr Ànnu och de tÀvlande kan följas hÀr: https://rap2022.bbtracker.pl/

---------------------------------------------

🇬🇧

The proverb little “strokes fell great oaks” and the Swedish expression “it went the way it went, not the way it was supposed to” have buzzed and spinned at the brain office ever since my life’s first DNF was a fact.

Worked from the ferry from Trelleborg that made port in ƚwinoujƛcie neighbouring 45 minutes delayed at 5:15 PM. The Polish EV charging infrastructure leaves much to be desired (the number of stations, the apps, etc.) so the midnight ETA became 3:14 PM stamped on the hotel's parking garage ticket. A night behind the wheel in true ultra-cycling spirit in other words. Had of course confirmed EV charging in the garage but the single (!) outlet was of the wrong type. Lucky for me, since I was going to work from the hotel room, super slow charging from an ordinary outlet would suffice.

Race briefing Friday night with last year’s supported winner Arvis that this year became the first Lathvian to finish RAAM and now would try to beat the world record for longest cycled distance in a week as a bonus over video link. The impression from numerous questions to Remek over Messenger was confirmed; this is a super professional and equally warm and welcoming organisation. Carborne, I had taken the rules of the CP boxes’ max size H × W × L ≀ 100 cm literally and jokes were made about needing an additional trailer for my boxes alone ;-)

Poland and large parts of Europe had been boiling ever since the trip south and I showed up for bike inspection, sponsor tents, presentation of us racers (that struck a familiar cord from the TdF experience in Roskilde two weeks prior) Saturday morning. The sweat rolled down my spine in the heat on the stage, and the fresh air of the honorary ride together to the river by Obórki and the start and the Warsaw cyclists’ Mecca was more than welcome. Got help learning to say thank you in Polish (crazy hard!) before the start and headed into the race at 11:06 AM.

As a Swede it can be uncommon with moist air, temperatures around 40℃ and tarmac that would be deemed a traffic hazard at home, but after having finished the first edition of L'italia Del Gran Tour and its three 1.600 km randonĂ©es during worse conditions, it felt familiar. Chose due the heatwave to take down the power output a notch or two and drink a lot more than planned. Kind winds still gifted me with a rolling average of 28.5 kph.

After ~310 km the gravel section we’d been warned about comes, and take down the speed considerably. Although on 30 mm rubber, it’s still race rubber and don’t want a puncture now in the dark with an incoming thunderstorm (anda sky lit up by lighting that means business). When the synchro shift shall shift the front rings at the snail pace, the chain gets stuck between the lower pulley wheel and the cage, hence pulling the whole thing into the rear wheel. Full stop, but manage to unclip and avoid falling over. Separate the firmly wedged parts but can no longer ride the bike. Thinking the hanger is the culprit and replace the part. Seems fine now, but a slow test ride once again throws the rear derailleur into the rear wheel. Thinking that the cage itself is bent and tries to bend it without success. Scrapped an older Di2 rear mech due to the mech itself being bent and am thinking that must be it.

Been standing on the gravel for almost two hours now, and the downpours are yet to come, but have come to the realisation that the journey ends here for me. Then Philippe and his crew (supported in other words) show up and offer me a ride to the CP 1, which I accept after one second’s thought. Call the most wonderful wife in the world from the van, get warm dumplings under a sail in the downpour at the CP at a port of a park, talk to the arrivees and arrived and after an hour so is offered lift by Berta and her husband whos home this night serves as an ultra-cyclist hostel, get a shower, and crawl down into the kip, message Remek who’s in charge of the broom car, and say hi to Sandmann.

Talks to Remek, after having set the watch’s alarm for 7 AM, who now is close. Berta, who might be the world’s most helpful woman, possibly beaten by my mother-in-law, has during the night taken pictures of my rear mech, been in contact with the nearest bike mechanic 20 km away, had him talk to Remek who explained the predicament and thereafter chose to open the shop for us on a Sunday when everything is closed in the most religious part of the country. Get an offer from Remek to get a ride there, and in the event that the operation should succeed, be transported back to the place of the abortion. Answer yes without blinking. (Unusually relaxed unsupported rules for those of you who know these things, you’re allowed outside help once during the race for example.)

Unfortunately, the operation failed and both me and the mechanic focussed on the state of the hanger and failed to notice that the real culprit is the “axle unit” that on Shimano’s Shadow equipped gruppos conjoins the derailleur with the hanger (spare part # Y3HR98010) and in the case of CervĂ©lo obviously is more lenient than the latter. Buying a new one wasn't an option anyway since spare parts for these kinds of gruppos aren’t stock items in the sticks of neither Poland, Sweden, nor other countries. Will never know, but it’s highly unlikely that the unit could've been bent back to its operational self given the size and looks of the fracture.

Epilogue: Have reserved my starting number (22) for next year’s race and am revengeful!

The race: 3.600 kilometres and 33.000 height metres. It’s still ongoing and the racers can be followed here: https://rap2022.bbtracker.pl/


📾 @damian_lugowski


#raceap22
 

Bilagor

  • 20220720_192838.jpg
    20220720_192838.jpg
    742.7 KB · Besök: 80
  • 20220722_194419.jpg
    20220722_194419.jpg
    621.9 KB · Besök: 77
  • 20220726_112517-01.jpeg
    20220726_112517-01.jpeg
    523 KB · Besök: 92
  • FB_IMG_1658836224699-01.jpeg
    FB_IMG_1658836224699-01.jpeg
    188.4 KB · Besök: 89
  • FB_IMG_1658906430166-01.jpeg
    FB_IMG_1658906430166-01.jpeg
    118.9 KB · Besök: 86
  • logo.jpg
    logo.jpg
    13.2 KB · Besök: 81
  • on_stage-01.jpeg
    on_stage-01.jpeg
    181.6 KB · Besök: 80

Mange.

Aktiv medlem
Race Around Poland 2022 - RR (DNF)
Synd att det blev sÄ med vÀxeln. Att starta under dom förhÄllanden och uppladdning och bli snuvad pÄ resan pÄ det sÀttet Àr inte rÀttvist.
BÀttre lycka nÀsta gÄng!
Tack för att du skriver sÄ detaljerat.
 
Topp