Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar

floapatrik

Ny medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
Hej!

Jag har blivit involverad i ett projekt gällande MTB-leder och då specifikt skyltning och utformning inför/vid korsningar med mellan cyklist och andra trafikantslag. I detta fall kommer de planerade MTB-lederna att korsa/korsas av följande:

- Mindre bilväg med blandtrafik (lågtrafikerad, men ändå största risken för allvarligare olyckor)
- Gång- och cykelväg (GC-väg)
- Vandringsled (kan uppstå men tanken är att undvika att bygga korsningspunkter med vandringslederna)
- Skidspår (kommer troligen byggas en bro/flera broar för att hantera denna/dessa korsningspunkt/-er vintertid, sommartid är det mer som elljusspår för löpare/gående)

Förutsättningarna för respektive trafikantslag vid korsningspunkten är tänkt enligt följande:
  • MTB-led - Mindre bilväg: Cyklist på MTB-led har förtur mot trafikant på bilväg (kan vara bil, gående eller cyklist då det är blandtrafik som gäller)
  • MTB-led - GC-väg: Cyklist på MTB-led har väjningsplikt mot gående/cyklist på GC-väg
  • MTB-led - Vandringsled: Cyklist på MTB-led har väjningsplikt mot vandrare
  • MTB-led - skidspår/elljusspår: Cyklist på MTB-led har väjningsplikt mot löpare/gående på skidspår/elljusspår, om utformningen/dragningen av leden blir så att korsning sker i plan, Blir det bro/broar finns inga korsningspunkter som behöver hanteras.

Tanken är att skapa ett skyltnings- och åtgärdssystem som kan tillämpas på ett generellt plan gällande korsningspunkter mellan MTB-led och respektive trafikantslag. Fokus ligger dock främst på att hitta goda exempel som kan tillämpas avseende korsande bilväg och GC-väg. Givetvis kommer lokala förutsättningar råda vilket gör att samma lösning för exempelvis korsande av GC-väg inte kan användas för samtliga sådana korsningspunkter. Men att hitta riktlinjer och goda exempel som kan vara utgångspunkt är målet med projektet.

Det som efterfrågas är alltså goda exempel på skyltning för MTB-leden men även hur det har/kan skyltas längs vägen/leden som har en korsningspunkt med MTB-leden för att uppmärksamma och visa vad som gäller sett till företräde/väjningsplikt vid korsningspunkten.

Några exempel på vad jag är ute efter:


1635329331867.png


1635329357717.png1635328898562.png
 

kais01

Aktiv medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
blir ursäkta närmast lite beklämd av att se detta.

reglernissar hittar ständigt nya jaktmarker. hoppas det är tänkt för platser där trängseln och problemen är stora. förstås vid korsande möten kan det vara bra med en varningsskylt angående vad som är på g, men allra helst utan pekpinnar.

t ex en varning för korsning eller lågfartsområde.

överdrivet revirpinkande i övrigt när det gäller stigar som egentligen är till för alla och där vi borde samarbeta, kan inte annat än leda till konflikter och ännu mer reglering och revirpinkande.

vill vi verkligen ha det så??

sedan skylten på nedre bilden kan mycket lätt missförstås. vem skall egentligen lämna företräde för vem? vore bättre om det stod visa hänsyn. om man nu överhuvudtaget i amerikansk tradition skall ha text på skylten...
 

floapatrik

Ny medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
blir ursäkta närmast lite beklämd av att se detta.

reglernissar hittar ständigt nya jaktmarker. hoppas det är tänkt för platser där trängseln och problemen är stora. förstås vid korsande möten kan det vara bra med en varningsskylt angående vad som är på g, men allra helst utan pekpinnar.

t ex en varning för korsning eller lågfartsområde.

överdrivet revirpinkande i övrigt när det gäller stigar som egentligen är till för alla och där vi borde samarbeta, kan inte annat än leda till konflikter och ännu mer reglering och revirpinkande.

vill vi verkligen ha det så??

sedan skylten på nedre bilden kan mycket lätt missförstås. vem skall egentligen lämna företräde för vem? vore bättre om det stod visa hänsyn. om man nu överhuvudtaget i amerikansk tradition skall ha text på skylten...

Hej!

Läste din kommentar igår kväll och blev lite fundersam om jag skrivit otydligt på något sätt, kanske formulerade jag min fråga och vad projektet handlar om inte tydligt nog. När jag läser mitt inlägg ser jag också att jag kunde varit tydligare med bilderna. Jag gör ett nytt försök och hoppas att budskapet med hela projektet går fram lite bättre.


Tanken med projektet är som sagt att hitta goda exempel på skyltning som kan sättas upp där det bedöms som nödvändigt för att skapa en säkrare situation för samtliga inblandade. Det du skriver om att visa hänsyn ska givetvis vara utgångspunkten för majoriteten av de korsningspunkter som kommer finnas. Dock kommer det finnas ett antal korsningspunkter som är mer kritiska där det p.g.a. MTB-ledens utformning, som ska följa den naturliga terrängen i så stor utsträckning som möjligt, kan kräva en tydligare skyltning och eventuella åtgärder för att verkligen säkra att man kan passera på ett säkert sätt. Bl.a. finns det två korsningspunkter med GC-väg där det är många barn som cyklar till och från skolan. Här blir det viktigt att vara extra tydlig med att sakta ner och visa hänsyn från de som färdas på MTB-leden. Exempel på åtgärder som kan tänkas införas kan vara förbättrad sikt från både MTB-leden och från vägen, belysning m.m.

Det finns även tankar om att MTB-leden ska ha företräde gentemot bilvägen vid några av dessa korsningspunkter (två i nuläget), just för att prioritera cyklisterna. Vid en sådan korsningspunkt kommer det tråkigt nog krävas en mer regelrätt skyltning längs bilvägen för att de som färdas längs bilvägen ska förstå att de måste väja för cyklister som kommer längs MTB-leden. I sådant fall pratar vi om att skylta korsningspunkten som cykelöverfart, om detta blir realitet är inte klart ännu. I ett första skede blir det troligen att jobba med hänsyn, uppmärksammande om korsning av väg/korsande MTB-led med goda sikt- och ljusförhållanden.

Till sist, den sistnämnda bilden du kommenterar är inte den bästa av exempel, men statuerar hur det skulle kunna se ut/ser ut i skogen på vissa platser idag. Den bilden kommer från en lokal stig där jag håller till, i Uppsala, och jag är helt med dig om att den inte är speciellt tydlig. Efter lite googlande hittade jag de två översta från Mountainbike Skåne som infört dessa skyltar som bygger på system upprättat av IMBA (International mountain bicycling association). De två exemplen är goda exempel i min mening. Implementerandet av de skyltarna statueras på ett bra sätt enligt bild nedan som är tagen från Mountainbike Skånes publikation och styrande dokument för hur de jobbar med att bygga leder, se C, D och F på bilden för det jag syftar till med hela detta upplägg. Om bilden är lite suddig finns länk till publikationen nedan, se sidan 28.

Jag hoppas att jag bringat lite tydlighet med vad jag är ute efter och vad målet med projektet är. Vår tanke är inte att reglera för reglerandets skull utan har för avsikt att grundprincipen ska kunna vara "visa hänsyn". Där det verkligen behövs, där får insatserna riktas mot.1635405542027.png 

Rholm

Aktiv medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
Jag har inga goda exempel att bjuda på, men däremot en kort reflektion.

Personligen gillar jag ju ett enhetligt formspråk i trafiken, det tror jag ökar tydligheten. Jag tycker att exemplen från Skåne är bra - de delar ju i stora drag färg och form med vanliga trafikmärken. Att förhålla sig till trafikens formspråk för påbudsmärken och varnings-/förbudsmärken gör det ju lättare för nya "trafikanter" i skogen att förstå och förhålla sig till skyltning.

Om en mtb-led till exempel korsar ett vandringsstråk och mtb-cyklister ska lämna företräde, skulle det ju kunna sitta en skylt motsvarande väjningsplikt (alltså skylt B1). Man kan ju med fördel också sätta samma skylt en bit från korsningen med tilläggstavla "100 meter" eller dylikt, så att cyklisten kan anpassa hastigheten i tid och inte sladdar ut med låsta hjul i barnklungan på gc-vägen.

Jag vet inte om det finns några juridiska aspekter i att efterlikna riktiga vägmärken, om det gör det så går det ju att göra egna varianter som fortfarande följer vägmärkenas generella formspråk.

Slutligen tror jag också på att det på en centralt placerad informationstavla (spårcentralen) ska finnas en förklaring över de skyltar/märken som används på lederna.
 

Aron

Moderator
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
Jag tycker att det blir rörigt när det finns en massa olika "trafikregler". Det blir lätt lite sten-sax-påse av det hela.

Det bästa greppet jag sett är i Falun (Lugnet). Där har de något som heter kompisled. När man kommer in på ett parti som är skyltad led för flera olika brukargrupper sitter det skyltat att det är en kompisled. På spårtavlorna framgår att man behöver vara inställd på möten och att man behöver visa hänsyn till varandra.

Sen behöver man ju tänka till som ledläggare så att korsningar inte är skymda och att det finns features som drar ned farten lite strax innan.
 

floapatrik

Ny medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
Jag har inga goda exempel att bjuda på, men däremot en kort reflektion.

Personligen gillar jag ju ett enhetligt formspråk i trafiken, det tror jag ökar tydligheten. Jag tycker att exemplen från Skåne är bra - de delar ju i stora drag färg och form med vanliga trafikmärken. Att förhålla sig till trafikens formspråk för påbudsmärken och varnings-/förbudsmärken gör det ju lättare för nya "trafikanter" i skogen att förstå och förhålla sig till skyltning.

Om en mtb-led till exempel korsar ett vandringsstråk och mtb-cyklister ska lämna företräde, skulle det ju kunna sitta en skylt motsvarande väjningsplikt (alltså skylt B1). Man kan ju med fördel också sätta samma skylt en bit från korsningen med tilläggstavla "100 meter" eller dylikt, så att cyklisten kan anpassa hastigheten i tid och inte sladdar ut med låsta hjul i barnklungan på gc-vägen.

Jag vet inte om det finns några juridiska aspekter i att efterlikna riktiga vägmärken, om det gör det så går det ju att göra egna varianter som fortfarande följer vägmärkenas generella formspråk.

Slutligen tror jag också på att det på en centralt placerad informationstavla (spårcentralen) ska finnas en förklaring över de skyltar/märken som används på lederna.

Ja, enhetligt formspråk är bra, därav som även jag håller med om att exemplen från Skåne är goda exempel. Jag håller också med om att en infotavla med förklaringar för de olika märkena är väldigt viktigt och bra att ha.

Att skapa bra förutsättningar för god sikt och låg fart vid GC-vägen (chikan eller liknande hastighetdämpande åtgärd) tänker jag blir viktigt för att som du säger undvika låsta bromsar, bromsskrik och sladd ut på GC-vägen för den som kanske inte varit tillräckligt uppmärksam innan, alternativt är en Stravahetsare som inte kan ge vika för nån sekund...
 

floapatrik

Ny medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
Jag tycker att det blir rörigt när det finns en massa olika "trafikregler". Det blir lätt lite sten-sax-påse av det hela.

Det bästa greppet jag sett är i Falun (Lugnet). Där har de något som heter kompisled. När man kommer in på ett parti som är skyltad led för flera olika brukargrupper sitter det skyltat att det är en kompisled. På spårtavlorna framgår att man behöver vara inställd på möten och att man behöver visa hänsyn till varandra.

Sen behöver man ju tänka till som ledläggare så att korsningar inte är skymda och att det finns features som drar ned farten lite strax innan.

Kompisleden i Falun är ett bra exempel på delad led. Dock kommer det inte bli så mycket delade sträckor utan mer korsande punkter mellan olika leder och vägar, därav faller det lite som möjlig åtgärd. Det du skriver om tydlig info om att vara inställd på möten och att visa hänsyn är bra, det ger en tydlighet som förhoppningsvis ligger kvar i minnet även under turen. Ditt förslag om features och bra siktförhållanden vid korsningar är definitivt något som kommer vara viktigt för att skapa goda förutsättningar för säkra passager!
 

floapatrik

Ny medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
Det som fungerat bäst på Nick-spåret är att göra fysiska lågfart-zoner innan korsningar. Spårbyggarna där har i mitt tycke lyckats få det att kännas naturligt.

Ett bra exempel på åtgärder som kan implementeras för att skapa säkrare korsningspunkter. Vart är det där Nick-spåret du pratar om? Har du några bilder på hur de utformat lågfartszonerna?
 

NAnders

Aktiv medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
Hej!

Jag har blivit involverad i ett projekt gällande MTB-leder och då specifikt skyltning och utformning inför/vid korsningar med mellan cyklist och andra trafikantslag. I detta fall kommer de planerade MTB-lederna att korsa/korsas av följande:

- Mindre bilväg med blandtrafik (lågtrafikerad, men ändå största risken för allvarligare olyckor)
- Gång- och cykelväg (GC-väg)
- Vandringsled (kan uppstå men tanken är att undvika att bygga korsningspunkter med vandringslederna)
- Skidspår (kommer troligen byggas en bro/flera broar för att hantera denna/dessa korsningspunkt/-er vintertid, sommartid är det mer som elljusspår för löpare/gående)

Förutsättningarna för respektive trafikantslag vid korsningspunkten är tänkt enligt följande:
  • MTB-led - Mindre bilväg: Cyklist på MTB-led har förtur mot trafikant på bilväg (kan vara bil, gående eller cyklist då det är blandtrafik som gäller)
  • MTB-led - GC-väg: Cyklist på MTB-led har väjningsplikt mot gående/cyklist på GC-väg
  • MTB-led - Vandringsled: Cyklist på MTB-led har väjningsplikt mot vandrare
  • MTB-led - skidspår/elljusspår: Cyklist på MTB-led har väjningsplikt mot löpare/gående på skidspår/elljusspår, om utformningen/dragningen av leden blir så att korsning sker i plan, Blir det bro/broar finns inga korsningspunkter som behöver hanteras.
Först och främst: använd vanliga vägmärken. De behöver inte vara såna fullstora som sitter längs landsvägar utan kan vara i mindre storlek.

I korsning mellan MTB-led (s.k. "färdled i terräng" enligt Förordning om vägtrafikdefinitioner) och mindre väg så gäller att fordon som kommer in på en väg från terräng har väjningsplikt mot fordon på vägen (Trafikförordningen 3 kap. 21 § andra stycket 3). Ska väjningsplikten vändas så krävs lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 12 vilken meddelas av kommunen enligt 10 kap. 3 §. Väjningsplikt skyltas med vägmärke B1 på den underordnade vägen och vägmärke A29 på den överordnade vägen.

I korsning med GC-väg gäller samma som ovan vad gäller väjningsplikt mot fordon på GC-vägen och 3 kap. 58 § vad gäller väjningsplikt mot gående. Det sistnämnda kan inte skyltas med vägmärke, men jag tror inte att det är några problem under förutsättning att vägmärke B1 används. Om det är många gående på GC-vägen kan vägmärke A14 användas i tillägg till B1.

I korsning med vandringsled och skidspår/elljusspår gäller samma som i föregående stycke vad gäller väjningsplikt mot gående.

För övrigt så gäller väjningsplikt mot gående på hela MTB-leden enligt 3 kap. 58 §. Det enda sättet att komma undan detta är antingen att förklara hela leden för cykelbana (obs! cykelbana, inte GC-bana) och skylta detta med vägmärke D4 eller att förbjuda gångtrafik på leden med lokal trafikföreskrift. Inget av alternativen verkar vettigt. Här funkar bara god vilja från de inblandade - för de gående att acceptera att MTB-leden är mindre lämplig att använda som promenadstig och för cyklisterna att acceptera att de trots allt har väjningsplikt mot eventuella gångtrafikanter.

Vad gäller utplacering, drift och underhåll av vägmärken så är det kommunens ansvar i terräng, men jag utgår ifrån att de gärna delegerar detta informellt till er under förutsättning att ni bekostar och genomför detta enligt gällande förordningar och riktlinjer.

Skulle någon hänvisa till ordningsföreskrifter enligt ordningslagen så säg att ordningsföreskrifter bara får användas för sådant som inte redan regleras i annan lag eller författning, och trafik i terräng regleras i trafikförordningen.
 

floapatrik

Ny medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
Först och främst: använd vanliga vägmärken. De behöver inte vara såna fullstora som sitter längs landsvägar utan kan vara i mindre storlek.

I korsning mellan MTB-led (s.k. "färdled i terräng" enligt Förordning om vägtrafikdefinitioner) och mindre väg så gäller att fordon som kommer in på en väg från terräng har väjningsplikt mot fordon på vägen (Trafikförordningen 3 kap. 21 § andra stycket 3). Ska väjningsplikten vändas så krävs lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 12 vilken meddelas av kommunen enligt 10 kap. 3 §. Väjningsplikt skyltas med vägmärke B1 på den underordnade vägen och vägmärke A29 på den överordnade vägen.

I korsning med GC-väg gäller samma som ovan vad gäller väjningsplikt mot fordon på GC-vägen och 3 kap. 58 § vad gäller väjningsplikt mot gående. Det sistnämnda kan inte skyltas med vägmärke, men jag tror inte att det är några problem under förutsättning att vägmärke B1 används. Om det är många gående på GC-vägen kan vägmärke A14 användas i tillägg till B1.

I korsning med vandringsled och skidspår/elljusspår gäller samma som i föregående stycke vad gäller väjningsplikt mot gående.

För övrigt så gäller väjningsplikt mot gående på hela MTB-leden enligt 3 kap. 58 §. Det enda sättet att komma undan detta är antingen att förklara hela leden för cykelbana (obs! cykelbana, inte GC-bana) och skylta detta med vägmärke D4 eller att förbjuda gångtrafik på leden med lokal trafikföreskrift. Inget av alternativen verkar vettigt. Här funkar bara god vilja från de inblandade - för de gående att acceptera att MTB-leden är mindre lämplig att använda som promenadstig och för cyklisterna att acceptera att de trots allt har väjningsplikt mot eventuella gångtrafikanter.

Vad gäller utplacering, drift och underhåll av vägmärken så är det kommunens ansvar i terräng, men jag utgår ifrån att de gärna delegerar detta informellt till er under förutsättning att ni bekostar och genomför detta enligt gällande förordningar och riktlinjer.

Skulle någon hänvisa till ordningsföreskrifter enligt ordningslagen så säg att ordningsföreskrifter bara får användas för sådant som inte redan regleras i annan lag eller författning, och trafik i terräng regleras i trafikförordningen.

Tack för utförligt svar gällande regleringen!
 

thefnatte

Medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
Ett bra exempel på åtgärder som kan implementeras för att skapa säkrare korsningspunkter. Vart är det där Nick-spåret du pratar om? Har du några bilder på hur de utformat lågfartszonerna?
De jag tänkte på är en mindre flytt av spåret för att löp-spår och mtb-spår möts på toppen av en kulle i stället för platser där mtb har mycket fart.

Byggnation av serpentinväg som går för långt ned, vilket gör att man måste upp 2-3 meter i backen för att komma ut och korsa vandringsleden.

Serpentinvägen vad istället för ett högfartssegment, så där blev det stoor skillnad.

Finns även exempel där ett trailspår gjort omdragningar på sitt spår, för att undvika mtb. Så har alla sidor lite öppet sinne så finns många lösningar.
 

trailbiker

Aktiv medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
I övrigt på NICK-spåret har vi dialog med ryttare och löpare för att säkerställa att dåliga korsningar försvinner och om det inte går så bygger vi chikaner med sten eller stock så man måste bromsa. Skyltar i skogen är det ingen som kollar på. Vi har skyltat så Stevie Wonder skulle hitta runt men cyklister cyklar ändå fel...
 

MTBemil

Aktiv medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
jag tror sån här skyltning vore väldigt bra om det fick spridning, både för att förtydliga vilka som har företräde på en stig och där stigar korsas och uppsikt behöver hållas för cyklister fotgängare eller bilar. Är ett flertal gånger jag stött på fotgängare på utmärkta cykelstigar, och om dem varit medvetna om att det är en cykelstig vet jag inte. Men jag vet ju att jag håller högre hastigheter på specifika cykelstigar än delade leder, och det är ju definitivt mer skrämmande för en fotgängare när varken dem eller cyklisten förväntar att få möte.
 

floapatrik

Ny medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
I övrigt på NICK-spåret har vi dialog med ryttare och löpare för att säkerställa att dåliga korsningar försvinner och om det inte går så bygger vi chikaner med sten eller stock så man måste bromsa. Skyltar i skogen är det ingen som kollar på. Vi har skyltat så Stevie Wonder skulle hitta runt men cyklister cyklar ändå fel...
Ok, bra input! Jo, fysiska åtgärder är nog en del i lösningen, eller troligen det som skapar en säkrare situation för alla inblandade om hastigheten blir påtvingat låg. Vill dock ändå tro att skyltning kan vara bra och effektivt som uppmärksamhetsåtgärd men att det i kombination med god sikt, ljusförhållanden och fysiska åtgärder skapar de bästa förutsättningarna.
 

kais01

Aktiv medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
tänkte samma; smart ordna iofs intressanta hinder där man behöver få ned farten.

mycket bra ide!
 
Senast ändrad:

frippegubben

Aktiv medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
Inga leder (MTB-, rid-, vandrings-) borde ha företräde när de korsar en bilväg. Känns som upplagt för olyckor och då spelar det ju ingen roll vems fel det är, det är alltid de på leden som råkar illa ut.
Gör lederna så det är naturligt att hålla låg fart och stanna till innan vägen passeras. Dessutom (tycker jag) ska inte ungdomar lockas in i en tro att de kan kliva rakt ut på en bilväg och att alla kommer (eller ens har en chans) att stanna. Oavsett vad man tycker så är bilar hårda och barn/ungdomar/vandrare/cyklister mjuka och man bör agera därefter.
 

NAnders

Aktiv medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
Inga leder (MTB-, rid-, vandrings-) borde ha företräde när de korsar en bilväg. Känns som upplagt för olyckor och då spelar det ju ingen roll vems fel det är, det är alltid de på leden som råkar illa ut.
Gör lederna så det är naturligt att hålla låg fart och stanna till innan vägen passeras. Dessutom (tycker jag) ska inte ungdomar lockas in i en tro att de kan kliva rakt ut på en bilväg och att alla kommer (eller ens har en chans) att stanna. Oavsett vad man tycker så är bilar hårda och barn/ungdomar/vandrare/cyklister mjuka och man bör agera därefter.

"Inga vägar borde ha företräde när de korsar en annan väg. Känns som upplagt för olyckor och då spelar det ju ingen roll vems fel det är, det är alltid den som skadas som råkar illa ut.
Gör vägarna så att det är naturligt att hålla låg fart och stanna till innan korsningen passeras. Dessutom (tycker jag) ska inte ungdomar lockas in i en tro att de kan köra rakt fram i en korsning och att alla kommer (eller ens har en chans) att stanna."

Det här är ju samma gamla trötta "oskyddade trafikanter måste alltid behandlas sämst FÖR DERAS EGET BÄSTA"-argument som vanligt.
 

fiskarn

Aktiv medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
"Inga vägar borde ha företräde när de korsar en annan väg. Känns som upplagt för olyckor och då spelar det ju ingen roll vems fel det är, det är alltid den som skadas som råkar illa ut.
Gör vägarna så att det är naturligt att hålla låg fart och stanna till innan korsningen passeras. Dessutom (tycker jag) ska inte ungdomar lockas in i en tro att de kan köra rakt fram i en korsning och att alla kommer (eller ens har en chans) att stanna."

Det här är ju samma gamla trötta "oskyddade trafikanter måste alltid behandlas sämst FÖR DERAS EGET BÄSTA"-argument som vanligt.

De gånger jag använder någon typ av leder skulle de i de fallen kännas helt vansinnigt om trafiken på korsande väg skulle lämna företräde.
 

jonte987

Aktiv medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
Jaja, gör som några på gatan och lär barnen att bilarna ska akta dem. Snacka om shit show (ingen olycka tack och lov. Än).
 

frippegubben

Aktiv medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
Det här är ju samma gamla trötta "oskyddade trafikanter måste alltid behandlas sämst FÖR DERAS EGET BÄSTA"-argument som vanligt.
Man behöver ju inte hävda sin princip in absurdum om liv och lem riskeras. Ibland "kan" det kanske vara värt att anpassa sig efter verkligheten, eller?

"Det är förbjudet att stjäla, därför låser jag av princip aldrig min +50 000:- racer/MTB"
 

NAnders

Aktiv medlem
Skyltning MTB-led: Goda exempel vid korsningar
I vissa korsningar är det lämpligt att trafik från det ena hållet ska väja. I andra korsningar är det lämpligt att trafik från det andra hållet ska väja. I vissa är det lämpligt med högerregeln. I somliga är flervägsväjning bäst. Eller flervägsstopp. Eller cirkulationsplats. Det beror på, man måste bedöma från plats till plats. Jag tycker att det låter superbra att i möjligaste mån förlägga korsningar till höjdpunkter, där hastigheterna av naturliga skäl är som lägst, och undvika korsningar i backar och lågpunkter där hastigheterna är höga. I tillräckligt låga hastigheter är väjningsregler överflödiga.

Men det finns inget sådant som "det är olämpligt att göra X på en specifik plats för då tror trafikanterna att det ALLTID är så". Framför allt finns det inget sådant som "det är olämpligt att på ett enda ställe inte behandla cyklande som skit för då tror cyklisterna att de ÄGER VÄRLDEN och då kommer de att DÖ". Det är bara trötta kommentarsfältsargument från folk som tycker att cyklister ska veta hut.
 
Topp
Happyride sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. Läs mer