HappyMTB testar Magellan Crossover GPS.

Datum:
18 juli 2007 09:03

Crossover är en fordonsnavigator som utrustats med extrafinesser för att kunna användas i bilen, båten och i terrängen. Vi har testat om denna kombiapparat kan vara något för cyklisten som vill kunna följa sin framfart i skogen.

Text och foto: Anders Jansson (aj@happymtb.org

 

GPS har blivit riktigt populärt de senaste åren och i var och vartannat fordon ser man idag dessa sugkoppsförsedda navigatorer fastsatta på framrutan. Men behovet av att få guidning eller kunna se var man är, är inte något som bara är förbehållet bilförare. När man parkerat bilen och ger sig in i skogen vill man kanske också ha koll på läget. Magellan har tänkt på detta och istället för att ha flera olika apparater har de bakat in allt i en Crossover-modell.

Apparaten och innehållet i kartongen

Crossover levereras med bilhållare med sugkopp för vindruta, 12V cig.tändar kabel, 220V laddkabel, USB kabel, instruktionsbok, CD-rom med manual och programvara. Cykelhållare ingår inte utan är ett extra tillbehör som köps separat.


Det är en ganska slät apparat då Crossovern inte har några synliga knappar. All manövrering och inställningar görs på den 3,5” stora pekskärmen. Det finns dock två dolda knappar bakom gummiskyddet; on/off och tända/släcka display.

In- och ut-gångar för USB, hörlurar och strömförsörjning samt en SD-kortplats sitter på sidorna bakom gummiluckor. Undertill sitter en 20 pinnars anslutning för TMC (extra tillbehör).

 

Yttermåtten är 12,5 x 8,5 x 2,6 cm och angiven vikt 245g. Vi vägde den till 265g och cykelfästet till 85g. Batteriet uppges hålla upp till 8 timmar.

Med Crossover ingår ett SD-kort med detaljerade vägkartor från Navteq för Sverige, Norge, Danmark och Finland. Med kartan följer över en miljon POI dvs bensinstationer, hotell, sevärdheter etc. Även positioner för fartkameror finns inlagda på SD-kortet. Medföljer gör även en enklare baskarta för terrängläget.

Crossover är kompatibel med Magellans mer detaljerade kartor; terrängkartan Topo Sweden Plus+ och sjökorten BlueNav. Dessa kartor köps separat.

Igångsättning

Vid uppstart möts man av en varningstext som uppmanar till att inte knappa på apparaten medan man kör. Ett tryck på OK leder till huvudmenyn om apparaten sätts på för första gången annars så startar den i det läge där användaren befann sig när apparaten stängdes av.

I huvudmenyn går det att välja mellan fordon, båt, terräng, systeminställningar, musikspelare eller bildvisare. När det gäller musikspelaren så fungerar den som en vanlig mp3-spelare och bildvisaren som ett elektroniskt fotoalbum. Musiken och bilderna lagras på SD-kortet och laddas i/ur via USB med den medföljande programvaran. Det går dock inte att lyssna på musik eller titta på bilder samtidigt som navigeringen är igång utan apparaten hanterar bara en funktion i taget.

Ett tryck på någon av fordon, båt eller terräng tar användaren till respektive navigeringsläge.

Terrängläget

Det som skiljer Crossover från de flesta andra fordonsnavigatorer på marknaden är möjligheten att byta mellan olika användningsområden som fordon, båt och terräng. Crossovern kan återge terrängkartor och sjökort, lagra färdväg och visa inladdade spår.

Eftersom vi har testat Crossovern för cykling så har vi enbart koncentrerat oss på terrängläget och inte undersökt båtfunktionerna.

Montering på cykel

Som extra tillbehör finns ett cykelfäste och med detta sitter Crossovern bra monterad om än något högt. Fästet har dock ingen form av stöddämpande konstruktion och att se hur apparaten får ta mot tidvis kraftiga stötar vid cykling i stökig terräng känns inte helt bra. Men då cykelfästet är ett originaltillbehör så förmodar vi att den håller för denna typ av användning. Cykelfästet kostar ca 595 kr.

 

Vi hade dock inte tillgång till cykelfästet vid inledningen av testet utan fick tillverka ett eget fäste. Det gjordes gummiupphängt för att minimera de värsta stötarna. Med vårt eget fäste blev monteringen lite mer slimmad och Crossovern kändes då som en lite större cykeldator. 

Kartmaterial

Crossovern är kompatibel med Magellans Topo Sweden Plus+ som är en detaljerad topografisk karta i skala 1:50000. Kartorna levereras på SD-kort och är indelade i 9 olika regioner för Sverige. Varje region kostar ca 1995 kr.

Detaljeringsgraden är också hög, till skillnad från den medföljande baskartan, men på lite fel sätt för den som tänkt använda Crossovern för skogscykling. Byggnader, höjdkurvor, sjöar, motionsspår är väl återgivna på kartan men stigar är det sämre med. Ett fåtal stora breda stigar finns med men det går inte går att ge sig ut i okänd terräng där man tänk sig följa mindre stigar på skärmen.

Jämförelse mellan baskarta och Topo Sweden Plus+

Exemplen visar samma del av Sicklaskiftet vid Hellas i Stockholm. Topo Sweden Plus+ återger vatten, bebyggelse och höjdkurvor betydligt bättre än baskartan. Men som synes så går det inte att ge sig ut på någon avancerad stigletartur med Crossover då återgivningen av stigar är väldig sparsam och då är ändå stigarna i det området stora och breda. De blåa och gröna strecken på bilden är loggade kända MTB-spår och dessa går på breda stigar.

Med de produktbilder som visats på Crossovern samt de utsnitt av Topo Sweden Plus+ vi sett innan så blev vi lite besvikna på kartåtergivningen i Crossovern.

PC-programmet MapSend Lite

Även om Crossovern inte återger kartmaterialet så detaljerat som man önskar så kan det ändå vara kul att se de detaljerade kartorna i datorn och utifrån det planera rutter och skapa spår. Magellans program för att återge Topo Sweden Plus+ på PC heter Map Send Lite och laddas ner kostnadsfritt från Magellan.

Problemet är att Map Send Lite inte är kompatibelt med Crossovern vilket gör att de detaljerade kartorna på SD-kortet inte går att ladda över till dator. SD-kortets kopieringskydd kräver att SD-kortet sitter monterad i en Magellan-apparat för att kunna överföras och att stoppa in kortet i en lös kortläsare fungerar inte. En uppdaterad version är enligt Magellan på gång men de vet inte när den dyker upp

Map Send Lite har förvisso en baskarta inlagd men den är så grov att inte ens Vänern och Vättern är med över Sverige. Inga vägar eller mindre detaljer syns. Att skapa detaljerade spår och rutter utifrån denna karta är i princip helt omöjligt.

Upp och nerladdning av spår är dock en funktion som fungerar. Den används om man vill ladda upp spår till Crossovern som man ex hittat på Internet eller om man vill ladda ner sina egna loggade spår och titta på dem i ex Google Earth.

Men pga kompabilitetsproblem så fungerar det inte att överföra spårdata via den medföljande USB-kabeln utan SD-kortet får plockas ur Crosssovern och läsas med en extern SD-läsare

Något krångligt tycker vi och hoppas att den uppdaterade MapSendversionen kan hantera dessa överföringar via USB.

Kartläge

Ett tryck på kartikonen i terränglägesmenyn tar användaren till kartläget. Aktuell position visas med en markör på kartan. Med + resp – knapparna kan kartan zoomas in resp ut. Uppritningen av den detaljerade TopoPluskartan vid zoomning resp scrollning av kartbilden går dock något långsamt.

Spårlagring

Lagring av spår kan ske antingen i tids- eller sträckintervall. Tidsintervallen är mellan 1 till 60 sek. Sträckintervallen är mellan 10 till 2000 meter.

Minnet har plats för 10 spår på vardera 1999 spårpunkter, vilket innebär att om lagring görs varje sekund tar det ca 33 min innan spåret är fullt. När spårminnet är fullt går det att välja att skriva över spåret från början eller att spara ner spåret och påbörja ett nytt spår.

 

Det går att välja om man vill se sitt aktuella spår på kartan eller inte och det går ha olika färg på spåren så att de kan skiljas åt.

En sak som irriterar är att vid övergång från terrängläget till fordonsläget avbryts spårlagringen tillfälligt dvs så länge man är inne i fordonsläget lagras varken spår, sträcka eller tid. Den återupptas förvisso direkt vid återgång men detta resulterar att på kartan är spåret ett rakt streck från där man gick ur terrängläget tills det man gick in igen. Jämför det röda och gröna strecket nedan. Samma sträcka cyklad två gånger men vid det röda har spårlagringen avbrutits temporärt.

 

Dessutom så nollställs resedatorn varje gång inträde i terrängläget sker. Så vill man ha ett sammanhängande spår över sin resa får man undvika att växla mellan de olika lägena.

Export av spår görs genom att spårfilen lagras på SD-kortet som sedan måste tas ur Crossovern för att kunna läsas in till dator. I Map Send går det sedan att konvertera spåren till olika filformat för att kunna återge spåren i exempelvis Google Earth.

Följa spår

Spår som skapats i PC-programmet Map Send eller laddats ner från Internet laddas till SD-kortet och importeras sedan i spårminnet. Formaten på dessa spår ska vara .log och de får inte innehålla mer än 1999 spårpunkter. Det spår som valt att följas markeras med en kraftigare linje för att urskiljas från andra spår.

 

Det går även att få en 3-D vy där spåret bildar en ”korridor” som ska följas för att komma rätt.

 

Att följa ett spår är inget problem. Den stora skärmen gör det lätt att se hur spåret slingrar sig. Även med baskartan som bakgrund är det lätt att hitta rätt trots att ingen övrig kartinformation syns. Vi testade att följa spår i Hellas som vi tidigare aldrig cyklat och trots att vår väg korsades av andra stigar var det inga problem att följa spåret. Vi föredrog att se spåret från ovan istället för i 3-D vyn.

Vid spårföljning finns tre olika rutor i nederkanten där olika information kan visas. Det går att konfigurera dessa rutor beroende på vilken information man vill se som exempelvis fart, distans, höjd, klocka, bäring, avstånd, medel/max-värden etc.

 

Fordonsnavigering

I fordonsläget möts man av en ny 2-sidors meny där önskade val kan göras. Kartikonen tar användaren direkt till kartläget och visar positionen med en markör på kartan. Övriga ikoner rör navigering och väljs beroende om rutten är tänkt att gå till en adress, en POI, hem eller till flera olika destinationer.

Rutt till en gatuadress

Inmatning av önskad adress görs först efter ort eller postnummer. Genom att orten ska anges innan gatuadressen gäller det att man har koll på sin geografi.

Inmatning av adress går annars ganska snabbt. Bokstäverna i alfabetet på displayen släcks alltefter som ortnamnet knappas in. Efter tre till fem bokstäver kommer automatiskt en lista upp på de orter som har dessa begynnelsebokstäver. Likadant är det med gatunamnet. Efter visst antal bokstäver kommer förslag på gata upp. Dock så finns inte å, ä och ö med i det ordinarie alfabetet utan återfinns under avdelningen för specialtecken. Lite svagt på en apparat som ska användas i Sverige och gör att inmatningen av önskad adress inte går så snabbt som man önskat.

När adressen väl är inmatad ska ruttmetod anges. När det gäller färdsätt så går det att välja mellan bil/motorcykel eller fotgängare. Bil/mc håller sig till vägarna medan fotgängaralternativet innebär fågelvägen mellan punkt A och B. Lite anmärkningsvärt är dock att fotgängaren ombedes att gena över exempelvis järnvägspår.


I bil/mc-läget anges sedan ruttpreferens. Det går att välja mellan kortast tid, kortast avstånd, minst användning av motorväg samt mest användning av motorväg. Då cykel saknas som färdsätt så blir läget minst användning av motorväg det minst dåliga alternativet för semestercyklisten som vill hitta rätt. Dock är det ingen garanti att motorväg inte används.

Rutten beräknas på mellan tre till tio sekunder, lite beroende på avståndet till målet. Färdvägen markeras på kartan och en detaljerad manöverlista där varje sväng redovisas skapas.  

Guidning

Kvinnorösten som sedan sköter guidningen är klar och tydlig om än lite syntetisk. Beroende på hastighetsklassning av vägen ges de första förberedande uppmaningarna till sväng på lite olika avstånd från korsningen. Framme vid korsningen hörs ett pling-plong och man ska då svänga.

På motorväg och på landsväg är det lätt att avgöra när sväng ska ske. I stad däremot kan det ibland råda lite osäkerhet vilken korsning som egentligen menas. Men en snabb titt på displayen löser oftast det problemet.

Kör man fel, exempelvis svänger där inte Crossover angett en sväng så beräknas rutten om. Detta tar ungefär fem sek. Kan den inte hitta någon lämplig fortsättning så ombedes man göra en laglig u-sväng så snart som möjligt. Just att den betonar laglig är lite lustigt för även om de förslagna platserna för u-sväng är lagliga kanske de inte är så lämpliga alla gånger.

Röstguidningen fungerar mycket bra och det går i de flesta fall att hitta fram enbart genom att lyssna på rösten. Det enda som kan anmärkas på är att ordet rondell används istället för det mer korrekta cirkulationsplats.  

Vill man följa resan på kartan så går det att göra i 2-D eller 3-D. 

 

Displayen innehåller en mängd information. Namnet på vägen man åker på syns högst upp. I högra hörnet visas status för GPS mottagningen. Därunder finns zoomknapparna  + resp -.för att ändra kartskalan. I underkanten visas namnet på målet. Längst ner visas avstånd till nästa sväng, typ av sväng och återstående tid eller distans till målet.

Displayen är dock ganska liten och med Crossovern monterad på framrutan blir det lite väl svårt att se svängarna trots att det går att ställa in så att stora pilar syns i halva displayen vid sväng.

När vi har kört med Crossovern så har den föreslagna rutten överensstämt med de vägar vi valt i normala fall. Kartan är däremot inte helt uppdaterad med de senaste nya vägarna och en och annan cirkulationsplats saknas.

En mycket märklig sak är att vid färd på en viss väg i Stockholmsområdet så låser sig Crossovern och måste stängas av och slås på igen för att fortsätta fungera. Det händer varje gång vi har åkt det vägavsnittet och vad det beror på har vi ingen aning om. Kanske är det någon bugg i kartmaterialet som gör att Crossovern får fnatt.

Det går inte att skapa en rutt mellan två valfria platser utan den ena platsen är alltid där Crossovern för tillfället befinner sig. Däremot så går det att skapa en resa där man i förväg kan lägga in flera olika destinationsadresser. Det finns även en adressbok som lagrar alla tidigare platser man ruttat till.

Fartkameror

Crossovern har fartkameravarnare och kommer förinstallerad med fartkamerapositioner. En del fartkameror saknas dock, har vi upptäckt vid testandet, vilket gör att funktionen inte är någon 100% garanti att alla kameraskåp upptäcks.

Varningen sker genom ljudsignal och det går att ställa in avstånd till första och sista varningen samt detektionsvinkel till kameraskåpet. 

Varningen har fungerat bra på de kameraskåp vi kört förbi, förutsatt då att de återfinns i databasen. Dock tappar Crossovern satellitkontakten i tunnlar och då den saknar död räkning så ger den inga varningar för kamerorna i ex Södra länken.

Utvärdering

Manövrering

Att trycka på ikoner eller att knappa in bokstäver på pekskärmen fungerar bra även med långfingrade cykelhandskar. Att scrolla i kartläget däremot fungerar riktigt dåligt. Oftast ”slirar” bara fingret på displayen och ingenting händer. Sätter man dessutom ner fingret lite ”oförsiktigt” vid scrollning och hamnar på ett objekt exempelvis en väg eller en POI så dyker ett meddelandefönster upp med frågan om man vill gå till denna plats. Det kan vara ganska enerverande att konstant få upp dessa rutor när man vill scrolla till en plats. Vi har jämfört med flera andra touchscreen GPSer och inga andra uppvisar dessa symptom. För enkel scrollning hade en styrpinne som på Magellans Explorist varit ett mycket bättre val.

Betraktningsvinkel

Färgerna som kartan återges i med terrängläget gör displayen mycket svårläst. Höjdkurvorna smälter in i de bakgrundsfärger som markerar olika vegetationer och är mycket svåra att urskilja. Vinklas Crossovern framträder höjdkurvorna bättre men då går det å andra sidan inte att urskilja den övriga informationen. Vi har inte hittat någon inställning som påverkar färgerna på kartinformationen.

Mottagning och noggrannhet

Satellitkontakt upprättas efter bara några sekunder om apparaten startas efter att nyligen stängts av. Om den däremot varit avslagen under en längre tid tar det ett par minuter innan erforderligt antal satelliter hittas för att bestämma en position.

 

Mottagningen är mycket bra. Vi har oftast haft full signalstyrka även då vi cyklat i tät mörk skog, vilket även visat sig på efterföljande spårlogg. Det är sällan hack eller raka streck på spåret som tyder på dålig eller ingen mottagning. Att torrnavigera hemma vid köksbordet är inte heller några problem då mottagningen sträcker sig ett par meter in från fönstren.

Noggrannheten är vad man kan förvänta sig av GPS-systemet. Crossovern innehåller en 20-kanalers SiRFStarIII mottagare. Vid fordonsnavigering är felvisningen inget problem då positionen mappas till vägen. I terrängläget kan positionen ligga någon eller några meter vid sidan av där man faktiskt befinner sig. Men då detaljnoggrannheten i kartmaterialet är relativt låg så är det inga problem att ha koll på vilken väg man befinner sig på. Nedan har vi följt den grå vägen men det loggade gröna spåret ligger lite på sidan om.

 

Vid fordonsnavigering kunde vi ha önskat oss en lite snabbare uppdatering av positionen. Speciellt vid exempelvis avfart från motorväg med flera på varandra efterföljande vägval så hinner man en rätt lång sträcka innan positionen och röstuppmaningen uppdateras. Vid lägre hastigheter är detta dock inget problem.  

Den uppgivna batteritiden på 8 timmar klaras med marginal. Vi navigerade och knappade på Crossovern under en hel dag och först efter nästan 9 timmar kom varningen för låg batterinivå. Ljusstyrkan på skärmen var inställd lite under medelnivå.

Vattenskydd

Crossover uppges vara vattenskyddad enligt IPX4 standard och detta innebär att apparaten ska tåla en viss mängd strilande vatten under en viss tidsperiod. Den är således inte vattentät men den ska tåla vattenstänk. Något den dock inte gör.  

Den första Crossovern vi testade slutade att fungera efter det att vätska på något sätt letat sig in under frontglaset och därmed satt pekskärmen ur funktion. Eftersom det alltid har varit torrt och uppehåll när vi testat har vi kommit fram till att det måste ha varit svett som droppat ner på displayen under tiden vi cyklat omkring och som sedan sugits upp innanför frontglaset. I och med att pekskärmen styr samtliga funktioner blev Crossovern därmed helt obrukbar.

 

Den andra Crossovern testade vi medvetet att utsätta för lite lättare vattenstänk. Vi ville se om den faktiskt tål väta enligt IPX4 och om det i sådana fall var något fel på den första apparaten. Vi lade Crossovern plant och tog lite vatten i handen och droppade med fingrarna ner på apparaten. Vattendropparna bildade små pärlor på ovansidan av displayen men funktionen var fortfarande 100%.

 

Vi reste upp Crossovern i den vinkel som den kommer att monteras på cykeln. Efter någon minuts tryckande på ikonerna på skärmen blev funktionen märkbart sämre och apparaten reagerade till slut inte på våra tryckningar. Vi upptäckte då ett litet fält nere i högra hörnet, vilket var vatten som smugit sig in i apparaten och därmed ”kortslutit” pekskärmen. Inträngningen hade skett på precis samma sätt som på den första apparaten.

Med samma fenomen på två Crossover kan vi bara konstatera att apparaten inte tål det minsta vattenstänk.  

Minneskort

SD-korten med kartmaterial är kopieringsskyddade vilket innebär att det inte går att kopiera över och samla alla kartor på ett enda SD-kort. Detta medför att man måste ta ut och byta SD-kort om man vill ha detaljerade kartor vid ex övergång från bil- till terrängläget. Det är synd att Magellans rädsla för piratkopiering har gått ut över användarvänligheten.

Crossover eller?

Intrycket vi får vid användning av Crossovern är att den är uppbyggd av flera separata enheter som lever sina egna liv istället för att samverka med varandra. Det märks främst genom att spårlagringen tillfälligt avbryts samt att färddatorn nollställs vid växling mellan bil och terrängläget. Även att det inte går att spela musik eller titta på bilder samtidigt som navigering pågår. Att behöva byta SD-kort fram och tillbaka känns inte heller helt samverkande.

Med det så faller rätt mycket av Crossover-innebörden tycker vi. Crossover ska inte bara vara att stoppa in flera funktioner under ett skal utan även se till så att dessa funktioner kan fungera över gränserna. Kommer man från bilen ska det direkt gå att montera apparaten på cykeln och ge sig iväg. Det bör exempelvis fungera att lagra rutten även i fordonsläget och se i efterhand var man kört. Att kunna få talande svänginstruktioner vid cykling på stig kanske är för mycket begärt men vore en väldigt rolig funktion.

 

Sammanfattning

Efter några veckor av intensivt testande har vi fått en rätt bra uppfattning av Magellan Crossover. Vi gillar verkligen idén med en apparat som går att använda över gränserna. Tyvärr så är Magellans försök en besvikelse.

Som fordonsnavigator på plats i bilen är den helt OK. Det är lätt och enkelt att knappa in adresser och destinationer. Beräkning av rutt går snabbt och vägvalet är i de allra flesta fall korrekt. Röstguidningen är bra med tydliga instruktioner.

Men dessa egenskaper är det flera andra billigare fordonsnavigatorer på marknaden som har, vitsen med Crossover är att den även ska kunna användas i terrängen. Något den tyvärr inte klarar av.

Crossovern största och allvarligaste problem är att den inte tål det minsta vattenstänk. Att en produkt som är avsedd att användas utomhus lamslås helt av en enda droppe är riktigt uselt.

För den som vill följa sin framfart i skogen rekommenderar vi därför en annan GPS än Magellan Crossover.

 

Priser

Magellan Crossover ca 3995kr

Cykelhållare ca 595kr

Sweden TopoPlus+  ca 1995kr

 

Kommentera och diskutera

 

Länk till tillverkaren

 

Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.