Nytt EU-projekt ska underlätta för cykelpendlare

Datum:
15 oktober 2015 13:53

tågbeskuren

BiTiBi är en serie pilotprojekt som under tre års tid ska studera metoder att förbättra hållbar mobilitet i europeiska städer samt förbättra energieffektiviteten i våra transporter. Finansiär är Europeiska unionen. Genom att kombinera de två mest energieffektiva transportsätten: cykel och tåg, kan en snabbare, enklare och smidigare transportförbindelse presenteras.

(Av: Jennie Fasth)

BiTiBi använder den holländska cykel-tåg-cykel-modellen som inspiration för att främja en transportförbindelse utan bil. En rad undersökningar har visat att det i många fall är krångligt att kombinera cykel och tåg. Det kan vara avsaknaden av möjligheten att köpa platsbiljett till cykeln på de sträckor cykel får medföras på tåget eller avsaknaden av möjligheten att ens få ta med cykeln på tåg. Det kan även handla om dåligt anpassade tågperronger eller brist på cykelparkering i anknytning till tågstationen. Alternativet blir då att många resenärer väljer bilen som transportmedel hela resan fast de kanske hellre tagit cykeln och kombinerat med tåg.

Projektet siktar därför in sig på att ta upp viktiga frågor såsom bristen på cykelparkering vid stationer, avsaknad av lätthanterligt hyrcykelsystem, möjligheten att ta med cykel på tåg, cykelvänliga tågperronger, effektivare biljettstystem som underlättar för cyklister samt ökad kunskap hos tågbolagen.

Pilotprojekt genomförs i regionerna Barcelona, Milano, Liverpool och Belgien med hjälp av olika partners, för att inspirera fler europeiska städer att överväga ett modernt, hållbart och miljövänligt resande.

Läs mer om de olika projekten här.

Kommentera och diskutera

Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.