Exzentriker – excentriskt vevlager för standardramar

Datum:
15 januari 2010 20:50

Tyska Trickstuff har en produkt för den som vill konvertera sin växlade cykel till singlespeed eller navväxlar men som gärna vill slippa en extern kedjespännare. Exzentriker ger excentriskt vevlager i en vanlig standardram.
Text och foto: Anders Jansson (aj@happymtb.org)

Med normala utanpåliggande växlar är det bakväxeln som ser till att kedjan hålls spänd. Vid konvertering till singlespeed eller navväxlar monteras oftast bakväxeln bort och måste då ersättas med något annat som kan spänna kedjan.

Den vanligaste metoden är att använda en extern kedjespännare. Kedjespännare finns i många olika utföranden och kan bestå av en fast eller fjädrande arm med ett eller flera hjul som trycker upp eller ner kedjan och på så sätt spänner den. Kedjespännaren kan vara placerad antingen vid baknavet eller framme vid vevpartiet.

Att använda kedjespännare förstör dock enligt många enkelheten och det rena utseendet som singlespeed innebär. För dessa har tyska Trickstuff en lösning.

Trickstuff Exzentriker

Exzentriker är ett excentriskt vevlager anpassat för vanliga standardramar. Hos ett excentriskt vevlager sitter vevaxeln monterad i en vridbar hylsa i vevlagerhuset. Vevaxelns centrum är förskjutet i förhållande till hylsans centrum vilket innebär att vevaxeln gör en excentrisk rörelse när hylsan vrids. Därmed ändras avståndet mellan bakaxeln och vevpartiet och kedjan spänns.

Metoden har tidigare krävt speciella ramar med förstorade vevlagerhus som har plats för denna excenterhylsa. Med Exzentriker finns nu möjligheten att få excentriskt vevlager i en normal standardram.

Exzentriker är avsedd för vevaxlar med 24 millimeters diameter och med utanpåliggande lager av Shimano HT-2-standard. Exzentriker passar i vevlagerhus med engelsk gänga och bredderna 68 respektive 73 millimeter.

Exzentriker består av följande delar: stålhylsa, excenter, lager, plastbussning, klämbult och M4 skruv.

Idén med Exzentriker bygger på att utnyttja att vevhuset inte helt upptas av vevaxeln. Vevlagerhuset för engelsk gänga har en innerdiameter på cirka 35 millimeter. För att kunna utnyttja utrymmet maximalt monteras Exzentriker med en gängad hylsa av stål. Hylsan har gjorts så tunnväggig som möjligt och kvar blir ett hål med diametern 31 millimeter.

Med 24 millimeters vevaxel som går nästan hela vägen ut i kanten blir den maximala rörelsen cirka 6,2 millimeter.

Den del som utgör själva excentern är av aluminium och innehåller även vevlagret. På excentern sitter en klämbult som klämmer mot stålhylsan när fästskruven dras åt och förhindrar på så sätt vridning.

På grund av denna fastspänningsmetod får lagerhållaren en större ytterdiameter än normalt. Exzentrikers ytterdiameter uppgår till cirka 66 millimeter vilket är drygt 20 millimeter större än normala utanpåliggande lagerhållare. Detta medför att Exzentriker endast kan användas ihop med vissa vevpartier. Används tredelade vevpartier tar skruvfästena för innersta klingan i lagerhuset vid montering. Även vevpartier som har starkt invinklad spindel kan ta i.

De vevpartier som passar med Exzentriker är, enligt Trickstuff, följande:

Race Face
-Deus
-Evolve

FSA
-K-Force Light MTB
-Gravity light Crankset
-Carbon pro Team Issue Single Speed

Shimano
-DXR

Dessutom passar de flesta landsvägsvevpartier som har en bultcirkeldiameter på 130 millimeter.

Så den som är intresserad av Exzentriker bör titta över sitt vevparti för att inte bli överraskad när detta ska monteras.

Montering

I kartongen återfinns Exzentriker tillsammans med en halvlänk och engelsk/tysk monteringsanvisning.

Vikten komplett är 217 gram. Exzentriker kostar cirka 1500 kronor (149 EUR). Exzentriker finns att få i sex olika eloxerade färger.

Monteringen skiljer sig i stort inte mycket från ett normalt utanpåliggande vevlager. Först monteras stålhylsorna i ramen. Spacers ska användas i samma omfattning som vid montering av ett normalt HT-2 vevlager. Trickstuff rekommenderar deras egna speciella monteringsverktyg till detta. Verktyget är i stort sett en metallklump med två piggar som passar i hålen på stålhylsan. På metallklumpen passar sedan en 32 millimeters fast nyckel. Monteringsverktyget kostar cirka 150 kr. Den som vill spara dessa kronor kan kanske använda någon form av låsringstång (pin spanner). Men då vevlagerhylsor ska sitta ordentligt kan det vara svårt att dra åt tillräckligt hårt utan korrekt verktyg.

Något åtdragningsmoment för Exzentrikers stålhylsor är inte angivet i instruktionerna. Ett normalt vevlager dras med 35-50 Nm.

Excentern med klämbult och skruv monteras på plats med skruvhuvudet riktat nedåt/bakåt.

Därefter monteras vevpartiet. Om ett inkompatibelt vevparti används uppdagas detta nu. På det Shimano XT-vevparti som var tänkt att användas fick de innersta skruvfästena fräsas ner. Det innebär dock att framtida bruk av innersta klingan ej längre medges.

Kedjan spänns genom att båda sidor av Exzentriker vrids. Om Exzentriker inte klarar av att ta upp hela kedjeslacket får en den medföljande halvlänken användas.

För att inte snedbelasta vevlagret är det viktigt att båda sidorna av Exzentriker vrids exakt lika. Det finns målade markeringar för att kontrollera detta. Skruvarna dras sedan fast med angivna 3 Nm på båda sidor.

Långtidstest

Exzentriker har rullat i drygt en säsong och under samtliga fyra årstider. Testcykeln har gått både som singlespeed och tillsammans med olika typer av navväxlar.

Under testperioden har Exzentriker inte gjort mycket väsen av sig. Vid de första tramptagen knäpper det lite om lagret innan delarna sätter sig. Därefter har Exzentriker varit helt tyst. Kullagren rullar lika lätt som dag ett och uppvisar inga tecken på onormalt slitage eller glapp. Lagren är 6805-2RS från japanska NTN i dimensionen 37x25x7.

Det angivna åtdragningsmomentet på 3 Nm visade sig vara för lågt. Trots att delarna var fettfria och rengjorda vid monteringen så vred sig drivsidan av Exzentriker efter några kraftiga tramptag. En liten ökning av åtdragningsmomentet löste problemet.

Vid justering efter en tids användning hade klämbulten som låser excentern nypt fast. Den satt ordentligt och krävde en viss handpåläggning med hammare och dorn för att lossa.

Ytbehandlingen på stålhylsan är inte helt perfekt utförd vilket resulterar i att förkromningen släpper lite när excentern vrids och vid avmontering kan det regna små kromflagor ner mot verkstadsgolvet. Detta sägs vara åtgärdat på senare upplagor.

Summering

Exzentriker är en av dessa komponenter som monteras på cykeln och som sedan inte kräver någon större uppmärksamhet. Den gör ett utmärkt jobb i det tysta. Användaren bör dock vara lite uppmärksam så att Exzentriker inte vrider sig vilket kan ge snedbelastning på lagren.

Montering och injustering är enkelt men om det tänkta vevpartiet inte passar kan det krävas bearbetning.

Priset är något högt för en så pass enkel komponent. Men för den som vill konvertera sin standardram till singlespeed eller navväxlar och inte vill använda en kedjespännare är en lösning likt Exzentriker enda alternativet.

+Enkel montering och handhavande
+Underhållsfritt
+Tyst
+Ger ett rent utseende

-Vrider sig vid angivet åtdragingsmoment
-Kräver speciella vevpartier eller bearbetning
-Mindre spännvidd än konventionellt excentriskt vevlager och kan kräva halvlänk
-Högt pris

Alternativa fabrikat

Tyskarna är inte ensamma med excentriskt vevlager för standardramar. Amerikanska Forward Components har en liknande produkt med samma funktion fast i ett lite annorlunda utseende. Priset för deras excentriska vevlager är runt 1500 kronor (155 USD + avgifter) vilket är i det närmaste jämförbart med Exzentriker. Forward Components lösning är dock mer förlåtande mot tredelade vevpartier och kräver ingen bearbetning.

Länk till tillverkaren Trickstuff

Kommentera och diskutera

Cykling i inboxen

Missa inte det senaste från Happyride, signa upp dig på vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kommer max en gång i veckan.