Fluorplast (PTFE) i cykelkedjeoljor – nödvändig användning eller framtida förbud?

Datum:
16 november 2020 10:45

Är innehållet av fluorplasten PTFE i cykelkedjeoljor som används idag ett måste för att få en produkt som ger lägre friktion och bättre smutsavvisning? Eller är det, likt fluorvalla inom längdskidåkning, ett innehåll som på sikt kommer, och kanske borde, åka på ett förbud? Vi pratade med forskaren Lisa Skedung för att förstå lite mer.Många varumärken innehåller och gör reklam för innehåll av PTFE (polytetrafluoreten) i sina kedjeoljor för cyklar. PTFE ingår i ämnesgruppen PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser), en kemisk ämnesgrupp där användningen ifrågasätts alltmer från ett miljö- och hälsoperspektiv.

För längdskidåkare är fluorvalla snart ett minne blott och bakgrunden är att internationella skidförbundet FIS redan 2019 fattade beslut om att förbjuda fluor i vallor. Förbudet införs dock först nästa vintersäsong 2021/2022, eftersom det har varit en del utmaningar med att finna bra testverktyg. Fluor är ju prestationshöjande, varför skidåkarnas prylar i målgång ska genomgå någon slags fluor-dopningstest. Men tillbaka till våra kära kedjor, kassetter och framklingor.

ShimanoEn av väldigt många kedjeoljor som kör med PTFE för att minska friktionen och öka smutsavvisning.

Lisa Skedung arbetar med bioekonomi och hälsa på svenska forskningsinstitutet RISE lyfter den öppna frågeställningen ”PTFE i cykelkedjeoljor – nödvändig användning eller framtida förbud?” i ett webinarium som går nu i början av december. Vi tog tillfället i akt och ställde några frågor om detta. Om inte annat för att få ett litet grepp om alla dessa fyrbokstavsförkortningar.

RISELisa Skedung på RISE.

Hej Lisa Skedung: Hur är läget och vem är du?
– Jag jobbar som forskare och projektledare på RISE och leder just nu projektet POPFREE som syftar till att främja användningen av produkter utan PFAS genom att utveckla PFAS-fria alternativ och skapa en ökad efterfrågan både hos producenter och konsumenter.

Anders Wingqvist/HappyrideVad smörjer vi våra kedjor med och hur påverkar det vår hälsa och miljön?

Berätta varför ni fokuserar på PTFE i cykelkedjeoljor?
– I projektet POPFREE har vi jobbat med kommunikation och utveckling och prestandatestning av alternativ till PFAS i produkter som skidvalla, smink, fettavstötande papper, brandskum och textilimpregnering och det pågår mycket arbete inom olika branscher att fasa ut PFAS. Eftersom jag cyklar en del har jag också insett att PFAS finns i cykeloljor, men att i den branschen har den dialogen inte startat så vitt jag vet. Nu anordnar vi ett första webbinarium kring PFAS i cykeloljor för att förmedla det vi vet om PFAS, om varför många företag håller på att fasa ut dessa kemikalier och om den lagstiftning som diskuteras just nu på EU-nivå kring ett totalförbud på PFAS inom all icke essentiell användning.

Lisa Skedung forskar på RISE och cyklar.

Vad är egentligen PTFE?
PTFE är en förkortning på Polytetrafluoreten och är en fluorplast som används i många olika typer av produkter för att få låg friktion, klara höga temperaturer, samt smutsavvisning.

Vad är skillnaden mellan PTFE och Teflon och PFAS?
– PFAS är en förkortning för per- och polyfluorerade alkylsubstanser. Tillsammans kallas per- och polyfluorerade ämnen även för högfluorerade ämnen och det finns idag över 4700 olika kemiskt framställda PFAS substanser. PTFE är högfluorerade polymerer där Teflon är ett varumärke av PTFE.

WeldtiteTeflon är ett varumärke av PTFE.

Vilka belägg finns för att PTFE är skadlig för hälsan?
PTFE bedöms inte vara extremt hälsofarligt men misstänks kunna brytas ner till mer toxiska substanser och dessa kan ha större effekt när de hamnar i miljön. Däremot har man sett stora utsläpp av PFAS-ämnen som används vid tillverkningen av PTFE och produkter som innehåller PTFE och dessa PFAS är ofta mobila och transporteras lätt via luft och vatten och kan bidra till kontaminering även långt bort från fabriken. PFOA som tidigare användes för tillverkning av PTFE har bland annat visats sig vara reproduktionsstörande och är misstänkt cancerframkallande samt verkar kunna försämra immunförsvarets förmåga att bilda antikroppar. I stället för att använda PFOA som nu är reglerad så används andra PFAS-ämnen som ännu inte är reglerade. Dessa är inte studerade i detalj då det är svårt att göra sådana studier och det finns så många olika PFAS-ämnen, men mycket tyder på att även dessa skulle kunna ha en negativ effekt på hälsa.

Mellan tummen och pekfingret: Hur många av dagens oljor avsedda för cykelkedjor innehåller PTFE?
– 
Det är svårt att veta detta då det inte finns något krav att innehållet ska förtecknas på flaskan eller förpackningen. Vissa märken skriver PTFE eller Teflon på förpackningen, men jag antar att andra produkter kan innehålla det även fast det inte står. I mina öron klingar det lite fel när det står både bionedbrytbar/biodegradable och PTFE på en produkt när jag vet att PTFE aldrig kommer att brytas ner helt. Även om företagen inte gör något fel eftersom produkterna förmodligen klarat tester för nedbrytbarhet, som säger att när 60% av innehållet kan brytas ner inom 28 dagar så kan man kalla sin produkt bionedbrytbar.

Muc-OffInte lätt att veta vad en kedjeolja innehåller, då det inte finns krav på innehållsförteckning.

Hur stora mängder PTFE finns det i cykelkedjeoljor?
Jag vet inte vad koncentrationen av PTFE är i cykeloljor men skulle gärna vilja veta.

Vilka alternativ finns det idag på marknaden om man som konsument vill undvika PTFE i sin cykelkedjeolja?
Det finns flera märken som har tagit bort all PFAS i sina produkter och man kan leta efter en produkt eller fråga om produkten PFAS-fri. Om det skulle stå PFOA-fri betyder det bara att den inte innehåller det specifika PFAS-ämnet PFOA som är reglerat och inte får användas, men detta ser man mer när man tittar på stekpannor. Att det står ”biodegradable” betyder inte att produkten nödvändigtvis är bra för miljön. Alla produkter kommer i framtiden förmodligen vara utan PFAS, antingen om det sker via frivillig utfasning för en hållbar företagsprofil eller pga. en reglering av all PFAS i all icke nödvändig användning. Vi bjuder därför in branschen för att informera om detta och att det är bra att börja arbetet nu i att hitta alternativ eftersom processen kan ta tid. Att man som konsument efterfrågar PFAS-fria alternativ ökar ju också drivkraften för branschen att ställa om.

PixabayDammig och torrt, dry lube är kedjeoljan vi väljer. Har den PTFE i sig eller ej har vi nog mindre koll på.

Man brukar dra paralleller från diskussionen om PTFE i cykeloljor och fluor i skidvalla: Varför?
– Användningen av cykeloljor kan liknas lite med användningen av fluorvalla där användningen och spridningen till miljön är hyfsat liten i det stora hela om man jämför med produkter som t.ex. brandskum. När man vallar skidor så finns en direktexponering genom inandning och även om PTFE i en cykelolja eventuellt inte medför motsvarande exponering, är det inte undersökt. Det pågår aktivt arbete inom många branscher att fasa ut PFAS och det finns en tydlig strategi från EU att PFAS ska bort från all icke nödvändig användning, där man nog får säga att både skidvalla och cykelolja hamnar. Internationella skidförbundet har redan tagit beslut om ett totalt förbud på PFAS som kommer att träda i kraft nästa säsong när det finns en robust och validerad testmetod på plats.

PrivatLisa Skedung åker gärna skidor och har undersökt fluorvallor i arbetet som forskare på RISE.

Här på forumet har cykeloljor diskuterats fler gånger. En kommentar jag nyligen läste kring PTFE i cykelkedjor var ”Problemet är att jättemånga tror att det är farligt för att det inte är nedbrytbart och därför blir kvar lite här och där i naturen. Vad de kanske inte tänker på är att det är ofarligt just för att det inte är nedbrytbart och inte reagerar med något.” Ligger det något i den tanken eller är PTFE farligt för människor och natur?
– PTFE är som den som skrivit inlägget extremt inert och tål höga temperaturer och bedöms inte vara extremt hälsofarligt. Det är mer ämnena som man använder för att tillverka PTFE som är det största problemet, eventuella orenheter kvar från produktion och om PTFE delvis bryts ner till mer toxiska ämnen i naturen. Dessa PFAS-ämnen kan tas upp av växter och djur och hamna i våra vattendrag och sedan kan vi få i oss dem via det vi äter och dricker.

PixabayCykla med smord kedja vill vi, samtidigt som vi vill ha en frisk och vacker natur runtomkring oss.

En annan kommentar i samma diskussionstråd var: ”Givetvis bra om farliga ämnen förbjuds men man måste nog ställa lite kedjeolja i relation till produktionen av en cykel. Vi pratar aluminium och kolfiber, långväga transporter och kort livsspann. Jag vet inte men det känns som att många silar mygg och sväljer kameler.”
– Jag kan hålla med om att PTFE i cykeloljor inte är det som bidrar mest till den kontaminering av PFAS i vatten och mark som man ser globalt. Man vet inte hur PTFE bryts ned på lång sikt eller vilka långtidseffekterna är men man vet med säkerhet att PTFE inte är naturligt förekommande och att koncentrationen i naturen ökar ju mer vi använder PTFE. Det pågår som sagt aktivt utfasningsarbete i många olika branscher och EU visar tydligt att de vill få bort all PFAS från icke nödvändig användning och detta vill jag tillsammans med mina kollegor informera branschen om. Det är en öppen fråga ”PTFE i cykelkedjeoljor – nödvändig användning eller framtida förbud?”. Anmäl er gärna till det webbinarium vi anordnar som riktar sig till cykelbranschen om ni vill ta del av detta och diskutera vidare! 

FAKTA OM WEBBINARIET

Rubrik: PTFE i cykelkedjeoljor – nödvändig användning eller framtida förbud?

När: 3 december 2020

Tid: kl 14-16

Var: Digitalt i Teams, du får länk vid anmälan

Pris: Kostnadsfritt

För vem: Producenter, återförsäljare och leverantörer av cykelkedjeoljor och liknande smörjoljor. Webbinariet är även öppet för andra med PFAS-innehållande produkter. Mer information och anmälan här. 

Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.

Senaste kommentarer

Murdock 2021-11-01

Jag letar efter innehållsförteckningen på Dumonde Techs kedjesmörj original, regular och lite. Jan Heine, Lael Wilcox och tjommarna på bikepacking.com säger ju att detta är "the bees knees" - men på Happy är det tyst om denna smörja. Ingen svensk åte...

landen 2021-04-14

Förmodligen troligare. Dock avlägset när man vill åt marginal gains. Känns dock som att de flesta i denna tråden som förespråkar att lämna kvar det inte direkt skriker efter de där sista 2 watten i ett TT-lopp utan snarare är i andra spektrat av mar...

Fundadores 2021-04-14

Eller tvärt om. Skulle de sälja osmörjda kedjor (för de vet att 95% av kunderna inte orkar smörja vid montering), så skulle de få massor av reklamationer på kedjor som rostar direkt.

landen 2021-04-14

Ingen kräver nog en metodanalys. Jag håller med om att det är svårt att både sälja Molten Speed Vax och samtidigt hävda 100% objektivitet. Men frågan är rör ju inte hur vida Molten är bättre än Silca med några få %, utan hur vida man ska ta bort fac...

perzzon 2021-04-14

Orkar inte plöja igenom texten och göra en seriös metodanalys,har verkligen inget ben i den här diskussionen. Reagerade bara på tonen gentemot andra åsikter och den evtuella bias pga säljer olja som finns. Samt har helt enkelt svårt att se hur kedje...

landen 2021-04-14

Att jämföra med Hambini är ju bara ovärdigt. Detta är ju en person som försöker och även själv resonerar kring sitt eget bias. Finns en intervju med honom i Marginal Gains podden som är toppen. Har följt honom sen starten och viljan att verkligen gö...

perzzon 2021-04-14

Alltså. Den där texten får ju personen som skrivit den att framstå som ungefär lika trovärdig som hambini. Men alla blir saliga på sin tro.

kais01 2021-04-14

man kan ju alltid perforera burken och hälla över innehållet i en bättre ägnad droppflaska.

Fundadores 2021-04-14

Alla har sina favoriter. Själv gillar jag denna. Löser gammal olja och skit och drar inte åt sig smuts i större omfattning. Bara att torka av vid tvätt och olja på nytt. Jag tror den är PTFE-fri (Shimano har andra oljor som tydligt är PTFE-märkta). M...

kais01 2021-04-14

det vore önskvärt ooms, men testerna skall betalas också. en annan testare frictionfacts tog betalt för sin hemsida, men blev sedan uppköpt. den hade också en hel del resultat som var värda att ställa ifråga. inte minst när det gällde drivlinefriktio...