9 miljoner svenskar cyklar inte varje dag

kais01

Aktiv medlem
9 miljoner svenskar cyklar inte varje dag
en nypublicerad rapport från vti. lite deppigt kan det tyckas först, men hyggliga en miljon är alltså ute och cyklar på daglig basis, och gör 2,3 resor med cykeln. det är ändå rätt många?

och det verkar som att just den miljon som cyklar dagligen är mer hardcore än de mer sporadiska cyklisterna, för av genomsnittet 14 procent av befolkningen som cyklar dagligen sommartid, kvarstår goda 9 procent på vintern.

man har i tidigare undersökningar rapporterat att antalet cyklister minskar temperaturberoende ner till nollan, för att sedan inte minska när det därifrån blir kallare.

mera sånt:)

 

GoranS

Aktiv medlem
9 miljoner svenskar cyklar inte varje dag
Vet inte vad Hassanvibbar innebär, däremot stämmer rubriken inte överens med undersökningens slutsats så som jag läser det. Att cykla varje dag innebär att man cyklar varje dag. Tycket att man får nog komma upp i 300 cykeldagar per år i alla fall för att man ska hävda att man cyklar varje dag. Det gör knappast en miljon svenskar och det verkar inte heller vara vad undersökningen kommit fram till.

Vore f.ö. intressant att veta hur de gjort undersökningen. Mätningar eller frågeformulär. Om det senare är fallet så misstänker jag att folk överskattar sitt cyklande.

Följer man länkarna kommer man till Trafikverket sida där det skrivs ”En genomsnittlig dag under 2019 cyklade cirka 1 043 000 personer i åldrarna 6–84 år”. Nu är det för mig inte helt klart vad de menar med genomsnittlig.

Grundtolkningen borde vara att de summerat alla cykeldagar som personer i åldersspannet har på ett år och dividerat med antal dagar på året. En alternativ tolkning skulle vara att det rör sig om ett medianvärde taget över dagarna på året m.a.p. Antal cykelresor på varje specifik dag. Detta skulle dock kräva loggning av cyklande för enskilda dagar och det undrar jag om de har data för.

Om det är den första tolkningen kan värdet t.ex. uppnås via att två miljoner personer cyklar varje dag under sommarhalvåret och 86000 cyklar varje dag under vinterhalvåret. F.ö. tror jag inte de har ett dyft stöd för att hävda att det är 1043000 personer och inte 1042000. Hade varit ärligare att skriva cirka en miljon.
 

kais01

Aktiv medlem
9 miljoner svenskar cyklar inte varje dag
jag tolkar det så att cirka en miljon av oss använder cykel för sin dagliga transport.

i tillägg till det bör det finnas många som cyklar intermittent, men inte använder den dagligen. ja, om artikeln stämmer, och att man inte bara passivt mätt antal cyklister därute. att man dragit slutsatser om resornas längd och antal tyder på att så inte är fallet.

angående sommar/ vinter uppges siffrorna vara 14 respektive 9 procent. att skillnaden av oss vintercyklister upplevs mycket större bör bero på att sällanscyklisterna ökar kraftigt vid varmare väder?

det finns ju 9 miljoner icke dagliga cyklister att rekrytera dessa ifrån.

rubriksättning är rubriksättning:)
 

GoranS

Aktiv medlem
9 miljoner svenskar cyklar inte varje dag
Jag tycker man måste cykla varje dag för att kunna hävda att man cyklar varje dag.
I princip ja. Dock kan jag köpa att man med lite mer slafsigt språkbruk godtar ett visst bortfall p.g.a. sjukdom, resdagar, sociala åttaganden etc.

Om nio procent cyklar varje dag under vintern innebär det att max 900000 personer cyklar varje dag under vintern. Är då omöjligt att en miljon cyklar varje dag under hela året.
 
Senast ändrad:

kais01

Aktiv medlem
9 miljoner svenskar cyklar inte varje dag
ja, jag tycker det låter högt. men årsbasis på cykelpendlarresor i stockholm lär vara 9 procent, så det ligger åtminstone i samma härad.

i köpenhamn och amsterdam är det 2-3 gånger mer.
 

GoranS

Aktiv medlem
9 miljoner svenskar cyklar inte varje dag
Min hypotes är att resultatet är baserat på en undersökning där deltagarna fått svara på ett antal frågor.

Om jag ska fortsätta och spekulera kan jag tänka mig att två hyggligt troliga frågor är: "Hur många gånger per vecka cyklar du under sommarhalvåret" resp. motsvarande för vinterhalvåret. Sedan har man svarsalternativ 0, 1, 2, ..., 7 på resp. fråga.

Ett sätt att komma fram till ett resultat skulle då vara att summera ihop siffrorna i svaren, dividera med antal deltagare i undersökningen och slutligen skala upp till att gälla hela befolkningen. För de olika åldersintervallen gör man motsvarande övning men med bara svaren för de personer som befinner sig i resp. åldersintervall och uppskalningen bara med antalet personer i landet som är så gamla.

Om detta är fallet misstänker jag att man kommer att ha ett fel beroende på att människor överskattar hur många dagar/vecka de faktiskt cyklar. Läste för några år sen en undersökning där de jämfört uppmätt träningsaktivitet (antal pass) med av deltagaren själv uppskattad träningsaktivitet och ffa män var väldigt duktiga på att överskatta sin egen aktivitet.
 

kais01

Aktiv medlem
9 miljoner svenskar cyklar inte varje dag
I Köpenhamn är det runt 50% som cykelpendlar.
en högre siffra än vad jag läst. men trevligt bra om den stämmer. i peking har det gått åt andra hållet.

en glädjande spegling av detta är stockholm folk i förorten med arbetsplatsen i centrum. där läste jag häromåret att det skall vara fler som cyklar än tar bil. vilket verkligen märks på cykelbanorna där jag pendlat mot strömmen senaste åren i rikting farsta, nacka, solna och täby.

dock lite svårt att tänka sig när man ser bilköerna från stocksund till danderyds kyrka. men de står kanske mest stilla?
 

NLC

Aktiv medlem
9 miljoner svenskar cyklar inte varje dag
Min hypotes är att resultatet är baserat på en undersökning där deltagarna fått svara på ett antal frågor.

Om jag ska fortsätta och spekulera kan jag tänka mig att två hyggligt troliga frågor är: "Hur många gånger per vecka cyklar du under sommarhalvåret" resp. motsvarande för vinterhalvåret. Sedan har man svarsalternativ 0, 1, 2, ..., 7 på resp. fråga.

Ett sätt att komma fram till ett resultat skulle då vara att summera ihop siffrorna i svaren, dividera med antal deltagare i undersökningen och slutligen skala upp till att gälla hela befolkningen. För de olika åldersintervallen gör man motsvarande övning men med bara svaren för de personer som befinner sig i resp. åldersintervall och uppskalningen bara med antalet personer i landet som är så gamla.

Om detta är fallet misstänker jag att man kommer att ha ett fel beroende på att människor överskattar hur många dagar/vecka de faktiskt cyklar. Läste för några år sen en undersökning där de jämfört uppmätt träningsaktivitet (antal pass) med av deltagaren själv uppskattad träningsaktivitet och ffa män var väldigt duktiga på att överskatta sin egen aktivitet.
Håller med. Frågeformulär är enkelt sätt att få svar/data, men oftast uselt ur kvalitetsperspektiv. Dels för att folk i allmänhet har rätt dålig självbild och vill få sig att framstå som bättre än de är men också för att svarsfrekvensen högsts troligtvis inte är jämnt fördelad över de som svarar högt vs lågt på frågorna så de svaren man får är förmodligen ändå inte representativa för gruppen.

Att randomisera urvalet och faktiskt studera/mäta/väga testpersonerna ger betydligt bättre kvalité på datat men är också dyrare, tar längre tid och krångligare att administrera.
 

Miss Lycka 2.0

Aktiv medlem
9 miljoner svenskar cyklar inte varje dag
Köpenhamn fick Cykel-VM delvis på grund av sina cykelpendlare som uppgavs att vara hälften av alla pendlare i Köpenhamn.
Då inräknas troligtvis alla skolbarn också.
Jag har inte räknat!
 
Topp
Happyride sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. Läs mer