Kattskallar och cykelsugna kids – konsten att bygga led och pumptrack

Datum:
04 maj 2021 12:31

Det byggs cykelleder och pumptrack som aldrig förr i Sverige. Men hur gör man med saker som ”kattskallar” (stora stenar) som kommer fram på lederna, eller kommuner som tycker att bygget blir alldeles för dyrt? Vi har pratat med Andreas Danielsson på Sweden Mountainbike som med sina medarbetare gräver och bygger kors och tvärs över hela landet. 

Andreas Danielsson har ett förflutet som professionell cyklist, förbundskapten och chefredaktör på Bicycling. Sedan tre år tillbaka jobbar Andreas heltid med att servera underhållande cykling för både kommuner, föreningar och destinationer i hela Sverige.

Martin Åkesson/Happyride.seAndreas Danielsson på plats i Nacka, Stockholm för att bygga en pumptrack.

Hej Andreas, hur mycket av tiden går åt till att praktiskt gräva och padda, jämfört med planering och liknande? 
– Vi gräver inte hela dagarna. Vi ägnar lika mycket tid åt förstudier, masterplaner och projektering. Det är många som vill göra en cykelsatsning, men som inte vet i vilken ände de ska börja. Genom att besöka området kollar vi på möjligheterna utifrån den målgrupp man vill nå och ger förslag på vad som kan byggas och riktpriser. Därefter kan vi vara behjälpliga med byggdokument eller underlag för upphandlingar beroende på hur processen ska se ut. En viktig detalj för kommersiella destinationer handlar också om att hitta den ekonomiska modellen för att allt ska bära sig. Vi jobbar också mycket med vår egen skills-park (Velopark) som är en kollektion av teknik-moduler för att enkelt bygga underhållande och utvecklande cykling. 

Så i vilken ände börjar man då, om man vill bli en MTB-destination eller kanske bara anlägga en bana eller led?
Vi upplever att många gärna drömmer sig iväg om alla möjligheter utan att undersöka det viktigaste, nämligen vad som är genomförbart i det aktuella området – framförallt; vem äger marken? Finns några särskilda restriktioner mot att anlägga en permanent bana eller led? Många områden, särskilt naturreservat, är väldigt känsliga. Det är också viktigt att kartlägga allmänna flöden och andra aktiviteter, så att en etablering av cykling inte sker på bekostnad av och i konflikt med andra som rör sig i samma terräng. Det är ingen bra start på en lyckad satsning. 

Martin Åkesson/Happyride.seAtt sälja in en grävmaskin som permanent feature har Andreas Danielsson & Co inte lyckats med ännu.

Så hur hanterar man markägarfrågan om man är en förening som vill bygga en led eller bana?
– Många lutar sig tillbaka på Allemansrätten, men den ger inte rätt till organiserade aktiviteter och definitivt inte med kommersiella avsikter. Så därför måste markägaren kontaktas och ett avtal måste upprättas, som tydligt beskriver vad som ska göras och förväntade volymer av cyklister. Finns det stora ambitioner är det också klokt att kolla med kommunen hur detaljplanen ser ut över tid, så att någon exploatering inte planeras inom närtid, som sätter stopp för cyklingen. Vi har varit med om många fantastiska cykeldrömmar, med superdrivna entusiaster, som tyvärr faller för att de missar den så viktiga markägarfrågan.

Anders Wingqvist/HappyrideMånga mtb-projekt faller på markägarfrågan.

Gäller samma sak med destinationer?
– Oftast inte, för där brukar markägarfrågan vara löst genom att de själva äger marken. Här är den största utmaningen istället att den cykling man vill etablera inte stör andra aktiviteter. Är det en skidanläggning är det också viktigt att det som byggs inte stör snöläggningen. 

Sweden MountainbikePå Idre Fjäll finns en fantastiskt fin och byggvänlig morän, som minskar behovet av att tillföra material för bygge av leder.

Det finns ju en uppsjö av olika sätt att cykla mountainbike numera, vad rekommenderar du att en förening till exempel ska börja med?
Personligen är jag svag för all typ av cykling, oavsett om den är anlagd eller naturlig. Vad som är rätt handlar dels om hur terrängen ser ut, vad man vill förverkliga eller vilken målgrupp man vill nå. En flowled, pumptrack eller skills-area är generellt bra eftersom det är väldigt inkluderande och underhållande, så att cyklister i olika åldrar och på olika nivåer kan ha roligt på samma område. Och det grundtipset gäller oavsett om det är en kommun, förening eller destination som vill komma igång med cykling. 

Sweden MountainbikeEn liten downhillbana på Fiskartorpet på Kungliga Djurgården, med Specialialized som uppdragsvidare utifrån att de har sitt kontor där.

Vad har du att säga om byggmaterial till en led?
Generellt kan man säga att en hållbar led eller bana måste byggas på packningsbart material. Det kan vara både krossmaterial och morän/pinnmo. Vad som är rätt beror dels på vilken design man önskar och vilken typ av material som finns naturligt i terrängen. En del gillar inte utseendet av leder byggda i krossmaterial. Men utifrån ett funktionsperspektiv är det väldigt bra och är vädret dåligt så blir man bara blöt på leder byggda av grus, aldrig lerig. Kvaliteten på morän varierar också stort beroende på vart i landet man är. Den som tillexempel finns på Idre Fjäll är helt fantastisk att jobba med. Då finns det ingen större anledning att blanda in krossmaterial. 

Anders Wingqvist/HappyrideAmatörbyggda leder är ofta nedgrävda, vilket gör dem till attraktiva samlingsplatser för vattenmolekyler.

Och för en pumptrack?
– Asfalt är oslagbart om man vill ha en underhållsfri bana som fungerar för allt på hjul. Men det blir ungefär dubbelt så dyrt som en bana med åkyta i stenmjöl. Samtidigt som uppsidan av asfalt är inkludering har det också blivit en baksida, om banan bara ska användas av cyklister. För om det plötsligt dyker upp massor av grabbar och tjejer på skateboards, inlines och kickbikes så kanske inte cyklisterna får plats till slut. Byggtekniskt skiljer sig asfalt också från stenmjöl då man kan bygga svängar som är nästan obegränsat branta i asfalt medan banor i grus inte kan vara brantare är den naturliga raslutningen som är 45 grader. 

Martin Åkesson/Happyride.seAtt teståka byggende är en självklarhet.

Vad är största misstaget som amatörbyggare gör?
Entusiastbyggda leder är ofta gjorda så att man hackar eller gräver fram åkytan, som en försänkning i terrängen. Det man egentligen har gjort då är en anvisning för vatten, alltså ”byggt en bäck”. En hållbar led får aldrig ha en åkyta som blir ståendes i vatten. Den måste terrasseras om det ska fungera, precis som vilken bilväg som helst. Samma sak gäller med svängar. Det är lätt att bygga läckra och stora doserade berms, men har man missat att tänka på vattnet blir det snabbt en liten sjö i varje sväng. Och det är inget som betalande gäster vill cykla i. 

Martin Åkesson/Happyride.seNacka får sig en pumptrack lagom till försommaren.

Och för pumptracks?
– Pumptracks kan framstå som enkelt att bygga, men om banan ska leva och vara dynamisk så är det en konst att designa och bygga. Att kasta ut några högar grus med lämpligt avstånd kan alla göra – men det blir inte särskilt roligt. 

Martin Åkesson/Happyride.seDet är skoj när det är kul på jobbet, att jobba med cykelbyggen ger energi till Andreas och hans kollega Janne Nevala.
Vem är det som sitter bakom spakarna på det aktuella bygget av pumptrack i Nacka?
– Vår maskinförare på bygget här i Nacka heter Janne Nevala och är den vi nästan uteslutande använder för alla kreativa och krävande byggen. Han har konsumerat genant mycket tid i grävmaskinen sedan barnsben, han har tävlat på elitnivå i motocross och han är duktig cyklist – framför allt utför i hoppig terräng. Och ungefär så ser profilen ut på de mest eftertraktade maskinförarna. De måste ha järnkoll på sina maskiner och material, men lika mycket måste de kunna designa komplexa hopp- och svängkombinationer från hytten. Och det måste gå snabbt. De bästa maskinförarna är lika mycket konstnärer där grävmaskinen är deras pensel. 
Sweden MountainbikeEn hållbar cykelled kan i sin konstruktion beskrivas som en bilväg i miniatyr. Det räcker inte att ledbyggare har koll på vad som är roligt – det är lika viktigt att det fungerar och de har full koll på Mark-AMA. Och att bygga vägar som fungerar i Norden är mycket svårare än länder där vinter och tjäle inte finns.

Ofta märker man att även maskinbyggda leder över tid blir väldigt steniga, varför då?
– Då har ledbyggarna slarvat med att sortera ur stenarna. Då kryper ”kattskallarna” snart fram och då spelar det ingen roll hur mycket man krattar. Bygger man en led enbart på krossmaterial så får man aldrig det problemet. Och bygger man i morän måste man vara noga med att sålla ur de stenar som används till åkytan, som oavsett material måste vara runt 20 cm tjock. Om vi bygger i utmanande terräng kan stommen ibland vara uppemot 40 cm tjock.

Martin Åkesson/Happyride.seGräsfrön är utspridda och lär ge en fin och mjuk grön matta kring pumptracken i Nacka.

Ungefär hur mycket kostar det att bygga en led eller pumptrack?
– Jag ogillar att svara ”det beror på” men när det gäller markentreprenad så är det verkligen många faktorer som spelar in, inte minst hur beställaren vill att resultatet ska bli. Ska man bygga en led genom att tillföra material måste logistiken fungera. Och det är väldigt stor prisskillnad att bygga i grävvänlig terräng som inte är vattensjuk jämfört med stenig terräng eller när trädfällning krävs. Då blir det snabbt dyrare. För att ändå ge en fingervisning om kostnaden är spannet från ca 400-1 000 kronor per löpmeter, baserat på totalentreprenad inklusive design och utsättning. För pumptracks så är kostnaden mer baserad på den kvadratmeteyta man vill täcka, eftersom man gräver och formar lika mycket runt banan som för själva åkytan. För att ge en fingervisning så är kostnaden ungefär 500 kronor per kvadratmeter för en pumptrack med åkyta i stenmjöl och det dubbla om den ska asfalteras. En fullstor pumptrack på 150-200 meter kräver ungefär 1 000 kvadratmeter om den ska kännas luftig. Det som också bestämmer priset på en pumptrack är hur mycket ”rekvisita” man vill ha, såsom gräs, växter, samlingsplatser, ljussättning etc. De mest påkostade banorna kostar flera miljoner. 

Martin Åkesson/Happyride.seAnders Malmgren känner sig nöjd med resultatet, och är en av dom som jobbat på mest i kontakten med Kommunen för att få till detta projekt.

Hur kan det vara så dyrt, utifrån att materialet är förhållandevis billigt?
– Det är ungefär som att tycka att en bra fiol är dyr, utifrån att den är byggd av 150 gram gran, som är ett av världens vanligaste och billigaste träslag. Allt handlar om vad man gör av materialet. En proffsbyggd led eller pumptrack byggs av maskinförare och designers som har lång erfarenhet och kan cykling. Det är den kompetensen man betalar för, som gör att en bana eller led är kalibrerad, underhållande och designad på rätt sätt utifrån önskad gradering – och med hänsyn till säkerhet. 

Martin Åkesson/Happyride.seDet är de lokala cykelentusiasterna som tillsammans med Frituftsfrämjandet i området Boo som har lyckats få Nacka kommun att finansiera pumptracken på Fregattbackens topp. Från vänster: Christian Engene, Anders Malmgren och Jonas Engstedt

Hur står sig svenska maskinförare, banbyggare och designers i relation till resten av världen?
– I Sverige är anlagd cykling relativt nytt så det är inte så många som jobbar professionellt med att bygga banor, leder och parker. Men generellt kan man säga att våra maskinförare håller mycket hög nivå. De förhåller sig till Mark AMA vilket är väldigt viktigt när man bygger i skandinaviska förhållanden. I Kalifornien eller södra Spanien är snö och tjäle inte något som utmanar led- och banbyggen. Och de som jobbar med cykel i Sverige kan också cykling i just Sverige. Det är en klar fördel om man vill hjälpa en ort eller destination att hitta sin profil. 

Sweden MountainbikeAndreas Danielsson krattar manegen för alla som älskar mtb.
Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.

Senaste kommentarer

zinkpasta 2021-06-01

492567 (Inget ont om mannen i filmen, det är bara allmänt min känsla när fullstora kör BMX. :-)

Martin_Akesson 2021-06-01

Dom flesta som cyklar där kör MTB och det går alldeles utmärkt!

ErikvW 2021-05-31

Tycker att den pumptracken ser för liten ut för mtb.

Martin_Akesson 2021-05-31

Här kommer en liten film när pappan Martin ”King of the Hill” Svedberg visar kidsen hur man gör 😁 Jag själv har också kört några gånger och tycker den är kul, har dock inte kört så många pumptracks som jag kan jämföra med. 64244...

__jp 2021-05-29

Någon har testat den nya pumpen i Nacka? Bilder?

Mycketvillhamer 2021-05-14

Tror också att det är här skon klämmer. Kommunerna håller jäkligt hårt i sina pengar och de banor som bygga är finansierade genom spons från stiftelser o dyl. och då blir det så billigt som möjligt som gäller. Sedan är det ju klart knepigare att än...

Erik O 2021-05-08

Fast grejen är väl att många banor i Sverige byggs ideellt. Och då ska det vara billigt och det ska vara lätt att lägga ner eget arbete. Att det byggs mkt asfaltspumptracks i polen kanske inte är så konstigt, är ju ett större land än Sverige befolkni...

WAKIdesigns 2021-05-07

Att försöka skapa en MTB miljö som är säker för barn och familjer är en exercise i futility. Packad grus gör lika mycket ont. kidsen i skateparks gnäller inte på hårdhet eller grepp av betong och det finns en del kidsen som skejtar med en bruten arm....

zinkpasta 2021-05-07

Håller med. Då jag är med lite på ett hörn och bygger / underhåller en mindre gruspumptrack i stan (Gbg, Slottsskogen) så lägger jag dock en hel del tyngd i hur snabbt den slits ner. Den kunde säkert göras mer robust med mer paddande och saltande ...

H. 2021-05-07

Även om jag håller med dig tycker jag att just fallet pumptrack är rätt uppenbart att det är en "anläggning" som kräver markägaravtal.