Stopplikt för alla utom cyklister

Datum:
01 september 2015 11:58

bild 2

Amerikanen som är nyinflyttad till Sverige saktar in, tittar sig omkring och glider sedan över stopplinjen med sin cykel. Polisen som står alldeles bredvid ryter till och vinkar in cyklisten. Efter en kort uppläxning utbrister polisen ”gör ni såhär där du kommer ifrån”? Cyklisten som är från Idaho svarar förvånat, ja.

(Av: Jennie Fasth)

”The Idaho stop” är det gemensamma namnet för lagen där cyklister får nyttja stoppskylten som en väjningsskylt och där rödljus ska ses som en stoppskylt. Lagen antogs 1982 i Idaho, USA då man gjorde en omfattande omarbetning av statens trafiklagar. Istället för att stanna helt och sätta ner foten, får cyklisten glida över stopplinjen i en hastighet som gör det möjligt att stanna om så behövs. Cyklisten har även väjningsplikt mot trafiken på den korsande gatan. Däremot måste cyklisten stanna helt vid rödljus.

bild 1

Efter en utredning kom makthavarna helt enkelt fram till att trafiköverträdelsen var relativt ofarlig då många ändå saktade ner och såg sig om. Dessutom innebär den relativt ofarliga trafikföreteelsen onödigt mycket arbete för polisen vars tid och resurser ansågs kunna göra bättre nytta på annat håll. Cyklister, politiker och polis var för en gång skull eniga.

Kurt Holzer som är advokat och specialiserad på cykelrättsliga fall har i mer än 20 år representerat cyklister när det gäller kollisionsolyckor med motorfordon. Enligt honom har inte ett enda fall av kollisionsolyckor mellan cyklister och motorfordon, knutna till Idaho-stoppet rapporterats sedan lagen trädde i kraft. Tvärtom så har lagen visat sig förhindra olyckor vilket har gjort att fler städer sett över möjligheten att införa lagen. Att Idaho-stoppet inte fått ett nationellt genomslag beror med stor sannolikhet på bilens dominans i det amerikanska samhället, säger Holtz.

”Många politiker förespråkar bilen och anser att det finns alldeles för många cyklister som kör laglöst och de ska inte belönas med en lag som uppmuntrar detta beteende”. Vad politikerna inte nämner, är att lagöverträdelser är procentuellt mycket högre bland bilister än cyklister. Holtz anser därför att politikernas argument inte är en godtagbar ursäkt för att tala emot en lag som faktiskt visat sig fungera väldigt väl.

bild 4

Om några europeiska lagstiftare tittat på lagförslaget, är oklart men kanske hade Idaho-stoppet fungerat lika väl i Sverige?

Kommentera och diskutera på forumet

Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.