Sveriges första cykelhus börjar ta form

Datum:
15 augusti 2016 17:03

I december ska det står klart, Sveriges och kanske även världens första hyreshus med p-norm noll och full fokus på cykel. Istället för dyra parkeringsplatser har arkitektfirman Hauschild + Siegel investerat i olika speciallösningar för att göra cykelhuset Ohboy i Malmö till något alldeles extra. Happyride fick möjlighet att se huset inifrån.

55 hyresrätter kommer det att bli, allt från 1-rums lägenheter till en exklusiv 5-rummare. Lägenheterna kommer att finnas på plan 2-7 och högst upp planeras en gemensam takträdgård med orangeri för alla hyresgäster. På gatuplan byggs 33 lägenhetshotell, alla med egna ingångar och plats för cykel.

Cykelparkering på loftgången Jennie Fasth

Plats avsedd för cykelparkering på loftgången

Att cykeln har en stor roll i huset Ohboy råder det inga tvivel om. Alla kostnader som skulle ha gått till parkeringsplatser för bilar har återinvesterats i olika lösningar. Utanför varje lägenhet finns ett extra utrymme på loftgången där hyresgästerna ska kunna parkera sina cyklar. Räcket kommer att förstärkas så att de boende kan känna sig säkra med att låsa fast ramen i räcket.

Den omdiskuterade p-normen

Malmö stad antog sin parkeringsnorm 1952 och betraktades som ett föredöme i övriga landet. Med parkeringsnormen skulle platser för bilar och cyklar regleras så att parkeringskaos kunde undvikas. Ett minimikrav infördes för antalet bil- och cykelplatser utifrån antalet boende vilket innebar att det blev tvingande att vid nybyggnationer anlägga ett visst antal parkeringsplatser. P-normen hjälpte förvisso mot parkeringskaoset men blev också en stor kostnad vid framförallt byggen av flerfamiljshus och bilplatserna som tog betydligt mer utrymme än cykelplatserna.

För första gången har alltså dispens getts för att frångå 1952 års parkeringsnorm och cykelhuset Ohboy ska kontinuerligt utvärderas under de kommande tio åren för att se om p-norm noll kan genomföras på fler ställen i Malmö.

Blivande cykelgarage Jennie Fasth

Blivande cykelgarage

Förutom cykelparkering på loftgången så kommer det också att finnas ett stort cykelgarage på markplan, cykeltvätt med oljeavskiljare och extra breda ingångar och utrymmen för att kunna komma fram enkelt med cykeln även om det skulle vara en lastcykel av bredare slag.

Gott om utrymme och extra breda dörröppningar Jennie Fasth

Gott om utrymme och extra breda dörröppningar

Hisschaktet Jennie Fasth

Hisschaktet

Hissen kommer även den att vara bredare än normalt, för att lastcyklar av olika slag ska få plats. Dörrarna kommer att öppnas från två håll så att cykeln inte behöver vändas. Tanken är att de boende utan problem ska kunna ta med lastcykeln hela vägen in i lägenheten och lasta ur varorna vid kylen om man så vill. Därför är även dörrarna in till varje hyresrätt breddade.

Stapelbäddsparken Jennie Fasth

Stapelbäddsparken

Några av Västra hamnens gröna innergårdar Jennie Fasth

Några av Västra hamnens gröna innergårdar

De boende kommer att ha utsikten över Stapelbäddsparken i söder och några av Västra hamnens karakteristiskt gröna innergårdar i norr. Hauschild + Siegel architecture arbetar mycket med att ta vara på grönska och växtlighet, därför planeras även odlingslådor med bevattningssystem mellan varje lägenhet. För att göra huset mer miljövänligt placeras solceller på taket för att förse huset med el.

Betongväggarna kommer att förbli som de är, istället har trädetaljerna runt fönstren fått en varmare ton som komplement till väggarna. Samtliga lägenheter får samma utförande.

2-rumslägenhet med badrummet i mitten Jennie Fasth

2-rumslägenhet med badrummet i mitten

Lägenheterna kommer till stor del att ha öppen planlösning vilket ger de boende möjlighet att fritt möblera ytan som de vill. På plan 6 placeras de större lägenheterna som även blir etagelägenheter.

Huvudingången till cykelhuset Jennie Fasth

Huvudingången till cykelhuset, två lastcyklar kan utan problem mötas i dörröppningen.

Cykelhuset Ohboy är vad vi vet det enda i sitt slag. Att bygga med p-norm noll har varit närmast otänkbart fram till nu. Förutsättningarna har varit som vi redan nämnt, att kostnaden som egentligen skulle hamnat på parkeringsplatserna istället återinvesteras i huset. Detta har gjorts dels genom annorlunda lösningar såsom breddning av samtliga utrymmen för att underlätta framkomligheten för exempelvis lastcyklar, men även genom extra service till de boende i form cykeltvätt, cykelgarage och en liten mekhörna där lättare reparationer kan utföras.

Utöver detta så kommer samtliga hyresgäster också att få ta del av en cykelpool med olika typer cyklar som tillhör huset: lastcykel, elcykel, vikcykel samt en specialcykel likt en rickshaw. Med närhet till skateparken så finns också idén om att det ska finnas skateboards till utlån för de boende. Allt för att främja ett aktivt levnadssätt och hållbar mobilitet.

För att underlätta ytterligare så kommer entrén att förses med större förvaringsboxar där exempelvis matleveranser kan lämnas. Ett gratis medlemskap i Sunfleet bilpool är också något som följer med hyreskontraktet samt ett Jojo-busskort. I januari flyttar de första familjerna in och kanske blir cykelhuset, början på en ny era av nybyggnationer?

 

Senaste kommentarer

Henrik_E 2016-09-26 18:38

Budgetboende minsann.

H. 2016-09-26 18:52

Det är tur att vi har hyreshus så vi kan säkerställa att underklassen aldrig får råd att bo i något annat.

Lulle 2016-09-26 18:54

Inte dyrare än vad nyproducerade hyresrätter kostar någon annanstans.

Henrik_E 2016-09-26 19:27

Nä, men med största sannolikhet dyrare än att köpa motsvarande boende. Så länge man har det gott ställt nog att man kan hosta upp en kontantinsats vill säga.

Lulle 2016-09-26 19:35

Alternativet (hyresrätt) är ju att någon annan har hostat upp kontantinsatsen och tar lån, då är det väl inte orimligt att man får betala lite för det.

Sen är det fortfarande relativt dyrt (för att vara Sverige), men det beror snarare ...