DHX 5.0 tråden / oljebyte i fält

kebarb

Aktiv medlem
Tänkte samla lite info om DHX 5.0 i denna
tråd samt visa principiellt hur man kan göra
ett oljebyte i fält.

Du som har en DHX Air kan istället läsa i denna tråd:
http://happymtb.org/forum/read.php/1/1178774

Innan du gör denna hemmaservice skall du tänka
på att din garanti försvinner ögonblicket du
demonterar dämparen.

Det kan vara intressant att läsa denna tråden
för att ha mera kött på benen innan du sätter igång:

http://happymtb.org/forum/read.php/1/662559

Oljebyte kan vara lämpligt om man har haft
läckage eller fått luft i systemet.

Luft i systemet uppenbara sig som utebliven
dämpning, konstiga ljud vid dämpning och
retur, samt gurglande ljud när man sakta
komprimerar och expanderar dämparen utan
fjädern monterad.

Fakta gäller DHX dämpare med 3" slag, måttet
för IFP djup kan variera med olia slaglängder.

Om du har en DHX med kortare slag än 3" så kan
du med fördel börja din service med att montera
loss bottomout ratten och öppna piggybacken,
detta för att med ett skjutmått mäta IFP djupet
innan du börjar din service. IFP djupet kan vara
felaktigt om du haft läckage på din dämpare, men
annars fungerar det att mäta på detta sätt.
Notera måttet till nästa service!

Glöm inte att tömma ur luften innan du demonterar
locket på piggyback!

Lämpliga verktyg att ha till hands kan vara
skiftnyckel, sax, bremhultsflaska, tejp och
en liten insexnyckel samt skruvstäd.

Tryck i piggybacken skall vara MINST 75psi

Olja med viskositet motsvarande 7.5wt Torco
se tabell för oljevikter på URL:

http://www.peterverdonedesigns.com/images/content/motorcycle/PVD-ISO-Viscosity-Data.gif


__________________________________________________


Tvätta din dämpare noggrant så att den är helt
ren från smuts som kan komma med in i dämparen.

Börja med att skruva ut rebound justerings
skruven, räkna klicken. Efter detta tömmer
du dämparen på luft via ventilen på biggybacken.
Notera trycket.


DSC_4905.jpg ht=446


Montera lös fjädern genom att släppa på
förspänningen och avlägsna den runda plattan
underst på fjädern.


DSC_4907.jpg ht=446Sätt dämparen i skruvstädet och lossa på
bottenpluggen men en skiftnyckel. Det kan
sitta ganska hårt!

För att skydda shaften på dämparen från
repor om du skulle slinta med skiftnyckeln
går det bra att linda en bit cykelslang runt
och tejpa fast denna.

Var observant så att dämparkroppen inte
släpper vid piggyback, det händer på en
hel del DHX 5.0 eftersom det inte är nog
hårt åtdraget eller saknas gänglås/loctite.

Gör en markering med penna eller mejsel
så att du vet hur hårt du skall dra åt
vid monteringen.


DSC_4909.jpg ht=672Ibland släpper det vid piggyback-delen av
dämparen och då kan det bli nödvändigt med
en "soft-jaw" eller något att hålla fast
dämparkroppen med.

Denna kan tillverkas av 45x45mm regelvirke
och lite cykelslang. Man behöver då en
dosfräs eller sticksåg också.

Dagens tips från Thomas: Använd en styrstam
för att fixera dämparkroppen och hindra rotation
om du inte har tillgång till softjaws. Med en bit
cykelslang som mellanlägg kan du även fixera
piggyback vid demontering!

Sedan kämmer man fast dämparen i skruvstädet
mellan träklossarna. Cykelslangen används för
att öka friktionen mellan träkloss och dämpare.
Med endast trä får du knappast något grepp.

Tänk på att inte tvinga fast dämparen för
hårt i städet, då kan du ovalisera kroppen.

Om du vill undvika att det fortsättningsvis
släpper vid fel ställe vid demontering kan
du förse piggyback delen med ett permanent
gänglås liknande loctite RÖD eller clasolssons
låsvätska för bultar T70.

DSC_4926.jpg ht=446När dämparens är särskruvad tömmer du oljan
till en lämplig behållare. Om den är mörk
och grumlig var det på tiden att du bytte
olja. Det kan även vara dags att byta main
shaft seal. Oringen som tätar kring shaften.

DSC_4910.jpg ht=446Notera din inställning för bottomout så att
du kan återställa till ursprungsinställningarna
efter service.

Nästa steg är att montera loss bottomout
ratten vilken är fastskruvad med två små
insex skruvar. Efter dessa lossats går den
blåa justeringsratten att dra av.

Du kan då komma åt att montera loss locket
på biggybacken, och sedan får du ut IFP kolven
med en tång eller genom att trycka in dämpar
skaftet i dämparen och skapa ett tryck bakom
IFP.

Glöm inte att göra en markering innan du
skruvar av locket, så att du vet hur hårt
du skall dra åt locket igen. Att rispa ett
spår med en mejsel på lock och reservoar är
smidigt, men du kan även använda en penna.

När all olja är ur kan du cirkulera lite
färsk olja för att rensa ut den gamla helt.

DSC_4913.jpg ht=446


En sönderklippt liten flaska brämhults,
perfekt till dämparservice.


DSC_4914.jpg ht=446Fyll på oljan i biggybacken så att det börjar
rinna över till dämparen, sedan klämmer du tillbaka
IFPn med bleedskruven bortskruvad. Lämna
IFP strax under gängorna i piggybacken och
skruva dit bleedskruven igen.

Anledningen att du monterar IFP är för att
oljan inte skall rinna över i piggyback när
du sedan fyller upp dämparen.

(Man kan även använda sig av två flaskor,
en på piggyback och en på kroppen, så slipper
man läckage och det blir lättare att lufta
ur all luft ur dämparen)

Montera brämhultsflaskan på dämparen och
fyll på med olja över dämparens kant.
Täta mellan dämparen och flaskan med
tejp, gladpack eller en gammal cykelslang.

(OBS!! En riktig service bör utföras med
dämparen helt sänkt under olja, men för detta
behövs det ca 2 liter olja, vilket inte alltid
finns till hands, varför denna lösning med
juiceflaska)

Sätt dit dämparskaftet och pumpa, håll
IFP på plats så att den inte ploppar ut
av trycket. Det finns en hel del luft i
dämparen som kan ha fastnat, så knacka på
dämparen för att lösgöra bubblorna.

Det kan hjälpa att gänga på dämparskaftet
ca 1/2 varv och pumpa. Instängda luftbubblor
kommer då att sippra ut genom gängorna och
bubbla upp i oljebadet.

Pumpa, pumpa och pumpa för att få bort
alla luftbubblorna ur dämparen.

Det kan hjälpa att skruva ProPedal helt till
minus för att lättare frigöra luft som är
instängd mellan piggyback och dämparkropp.
Notera antalet klick för att du skall kunna
återställa inställningarna till ursprungsläget.

DSC_4921.jpg ht=672


När du fått bort all luft kan du skruva
tillbaka dämparskaftet med handkraft.

Sedan tömmer du bort överflödig olja och
tar bort brämhultsflaskan.

Montera åter bort blödskruven på IFP och
tryck ned IFP till MINIMUM 33mm djup. Olja och
luft kommer att komma upp genom blödhålet.

Använd gärna en hylsa eller en bit plaströr
med ca 36mm längd för att pressa ned IFP till
rätt djup.

IFP djup bör vara 33-40mm för att tillåta
tillräcklig olje-displacment när dämparen
komprimerar. När dämparens SHAFT åker in
i dämparen vid komprimering så ökar volymen
i dämparen, detta gör att luften bakom IFP
komprimeras.

Tabell över IFP djup, källa okänd:

Bild27.png ht=640Genom att labba med IFP djup kan man få olika
karaktär hos dämparen, men tänk på att aldrig
ha för lite volym då du får hydralisk lockout.

Just detta utrymme är det som påverkas när man
vrider på bottomout ratten, så om du har en DHX4.0
kan du själv påverka just bottomout genom att
ända IFP djupet.

Vid rätt djup skruvas blödskruven tillbaka.

Nu monterar du ihop dämparen igen som den
var när du började, och trycksätter den med
lämplig gaffelpump.

Återställ inställningarna som du noterade
innan särtagning.

Om du vill vara extra noggran och försäkra dig
om att reglagen på din dämpare alltid löper lent
och att du inte får in grus eller fukt så kan
du använda fett för att täta din dämpare.

Fyll på rikligt med fett under bottomout ratten
och även under propedalratten så att inget vatten
eller smuts kan tränga in och skapa friktion eller
andra problem.

Repetition och genomskärning har du här:

DHX-oil-1.jpg ht=544


_______________________________________________

För er som vill montera isär ProPedal funktionen
eller shimstacken så finns denna bild, ganska
rörig men man ser ändå hur delarna ser ut och
får en kort beskrivning.

foxdhxvexplmedium6tp.jpg ht=544


Vid en seriös service rengörs alla dessa delar
noggrant då smuts kan reducera delarnas förmåga
att röra sig samt flödet av olja genom kanalerna.

_______________________________________________


OLJOR:

Om du inte har tillgång till rätt oljeviskositet
kan du interpolera fram med diagrammet nedan, endast för
motorex oljor. Mera fakta finns på denna URL:

http://www.peterverdonedesigns.com/images/content/motorcycle/PVD-ISO-Viscosity-Data.gif

Och här:

http://www.peterverdonedesigns.com/bikesuspension.htm

Om du har motorex 5wt och 10wt kan du blanda dessa till
en oljevikt motsvarande original oljan. Motorex gaffelolja
är inte avsedd att användas i en bakdämpare men det
fungerar bra om man servar med tätare intervall.

Gaffeloljan bryts ned snabbare och i en bakdämpare finns
en avsevärt större belastning och samtidigt mindre
oljevolym än i en framgaffel.

Observera att faktorn wt i formeln är cSt @ 40° i tabellen
för oljor på Peter Verdones hemsida.

När du använder formeln får du fram en siffra som är
kanske 0.36, detta innebär att du skall använda 36%
av motorex 10wt och 64% motorex 5wt. Själv använder
jag ca 1/3 eller 33% 10wt, resten 5wt.

Beroende på årsmodell av DHX dämparen så använde fox
olika sorters olja. Vilka årsmodeller som har vilken
olja kommer jag att posta här när jag hittar informationen.

Om du vill ha mindre eller mer dämpning kan du givetvis
modifiera oljeblandningen till önskad viskositet. Detta
ar inget jag rekommenderar, da damparen ar byggd for
att fungera optimalt med en viss oljevikt. Men det ar
ju alltid fritt fram att labba for er som har tid over!

DSC_4924.JPG ht=324


________________________________________________


Inställningar

För att få ut maximal prestanda ur din dämpare kan du
lämna den till dr.spoke sthlm eller Mojo/TFtunes i GB.

Vi andra labbar lite själv och det räcker långt för
de som inte tävlar.

Fjäder:

Fjädern är den enskilt viktigaste faktorn när du
börjar att ställa in din dämpare. Fel fjäder ger
aldrig ett bra resultat.

http://www.peterverdonedesigns.com/springs.htm

Börja med att se till att du har rätt fjäder för din
vikt. För DH bör SAG vara ca 35%, SAG kan mätas genom
att du flyttar upp "bottom out bumper" till toppen av
dämparen och sedan sätter dig på cykeln i normal position.

Kliv sedan av och mät hur långt dämparen rört sig av
din vikt. Detta mått / Dämparens slag = SAG i %
Om du får 25mm förflyttnning på en 75mm (3") dämpare
så har du 25/75=0.33 dvs. 0.33 på miniräknaren är =33% SAG.

För att få rätt fjäder kan du även beräkna det på
denna sida:

http://www.mojo.co.uk/html(mojo)/springcalc.htm

http://www.tftunedshox.com/info/spring_calculator.aspx

Om du behöver byta fjäder så kan du börja med det här:
http://happymtb.org/forum/read.php/1/1155997

Tänk på att tillverkarens angivna springrate (fjäderkonstant)
ej nödvändigtvis är korrekt. Att gå från 250 till 300
lbs/in kanske inte gör den skillnad det borde rent
matematiskt.

Om man har för mycket SAG kan man justera Preload
på fjädern genom att spänna den mer. Detta är dock
inte att rekommendera om det skiljer sig allt för mycket.

Du kan även minska SAG genom att öka trycket i
reservoaren. Detta påverkar dock även andra egenskaper
hos din dämpare och är inte ett korrekt sätt att
ändra SAG.

Justering av fjäderns preload förändrar inte
fjäderkonstanten (K), utan endast vilken initialkraft
som behövs för att utlösa en komprimering.

Fjäderkonstanten är ett tal som beskriver
förhållandet mellan kraft och deformation enl.
Hookes lag. ex: 350lbs / inch, i europa använder
vi kg/cm

Tänk på att de flesta cyklar levereras med ganska
hårda fjädrar för att klara tyngre förare. Om du
som mig är en ovanligt lätt förare måste du byta
fjäder för att utnyttja hela slagmängden hos dämparen.

Om du vill öka SAG är det bara att köpa en fjäder med
mindre lbs/in, minska trycket i reservoaren eller minska
förspänningen av fjädern.

Tänk på att fjädern kan behöva en viss mån av förspänning,
något/några varv, för att returdämpningen skall vara
konstant genom hela stroket. Om fjädern är för slapp så
kommer returen att kunna bli långsammare mot slutet.

Returedämpning (rebound):

Vad gäller de andra inställningarna brukar jag ställa
returen så att den bromsar fjäderkraften något just när
man snabbt lyfter cykeln från marken. Och sedan justerar
jag några få klick runt den punkten.

Om du får frammåtvikt i hoppen eller känner att dämparen
sparkar dig ur sadeln så behöver du långsammare retur, om
du känner att dämparen inte hinner med på de små guppen
utan packar ihop så behöver du en snabbare retur.

Bottomout resistance:

Bottomout resistance gör att dämpningen blir mer progressiv
mot slutet, jag brukar ställa den till minimum och sedan
dra åt den tills dess att jag inte längre bottnar ur mer
än någon enstaka gång under hårdare åkning. Allt som oftast
har jag den helt urskruvad och använder mer ProPedal om jag
bottnar ofta vid Gout eller inrun till större hopp. Om du
bottnar vid landningen från ett hopp är det bättre att öka
ProPedal än att ratta på BottomOut.

Du som har DHX 3 eller DHX 4 kan fylla på en del olja i
reservoaren på luftsidan av IFP. Detta ger en mindre luftvolym
och större progressivitet hos dämparen. Man kan även ändra
IFP djupet manuellt vid en service om man vill ändra karaktären.

ProPedal:

ProPedal funktionen på FOX dämpare har olika funktioner,
det är en checkvalve precis som SPV fast den stryper mellan
reservoaren och dämparkroppen och inte direkt på huvudkolven
som en SPV dämpare gör. Om du har för mycket propedal så
kommer din dämpare att förlora egenskapen att jämna ut
små gupp i låga hastigheter.

Å andra sidan kan för lite propedal göra att dämparen tappar
slag i långa kurvor eller svackor. Detta resulterar i genomslag
på grund av att du förlorat allt slag i kurvan eller svackan
och är redan i botten när du passerar ett mindre hinder. (G-out)

För lite lågfartskompression (propedal) kan även göra att
du bottnar dämparen lätt i ladningen efter ett hopp. Om
du gör mycket drops är propedal ett bra sätt att fånga
överbliven energi när fjädern inte räcker till.

Om du får lite höjd och längd i hopp är det också bra att
öka på ProPedal några klick för att få bättre plattform och
bevara mer kraft till upphoppet.

Många som åker DH föredrar att till en början ha ProPedal
helt skruvat till minus sidan (-). Men för att få mer respons
när man pumpar upp fart och trycker cykeln genom birms är det
bra med lågfartsdämpning.Lufttrycket i reservoaren:

Lufttrycket börjar jag med på minimitrycket, och om jag upplever
att kompressionen är för dålig, kanske att jag bottnar
ur väldigt ofta eller att det dämpar för lite så ökar
jag trycket. 5-10psi per gång tills man är hemma. Ibland
är det bättre att börja här än att ratta på bottom out
justeringen. Det lufttrycket gör är att påverka hur tidigt
lågfartskompressionskretsen (PP) tas över av högfartskretsen.
Ett lågt tryck gör lågfartskompressionen lättare att övervinna
och därmed en mjukare dämpning.

Tänk på att slangen fylls upp med luft när du ansluter
pumpen, därför får du inte samma tryck när du ansluter
pumpen som du hade när du tidigare pumpade den. Det är
alltså inte för att det läcker ut när du kopplar bort
pumpen.

Vilket värde pumpen visar är inte så viktigt, det viktiga
är att du kommer ihåg vad du hade innan och vilken förändring
du vill ha, så länge du alltid använder samma pump är
det inga problem. Observera att olika modeller av DHX har olika
minimitryck, varför det är svårt att rekommendera ett
visst tryck.________________________________________________


Tätningar:

Tätningarna som används i denna dämpare behöver du
inte byta ut om du inte har läckage. Oftast är det
"main shaft seal" som är dåligt. Detta visar sig
genom oljeläckage på shaften och smutsig olja vid
service.

Denna finns att skaffa med denna beteckning från din
närmaste orings/hydral leverantör:

Bild1.png ht=362


12.29 x 3.53 (N70)

Här är 12.29mm InreDiameter, 3.53mm är snittmåttet och N70 är hårdheten.
Du kan variera material och hårdhet för att få olika "sticktion"
i dämparen.

Den gula yttre ringen är endast en "dustwiper" och
behöver inte bytas ut om den ej är defekt.


________________________________________________


Modifieringar:

För er som gillar att bygga om eller förändra egenskaperna
hos er stötdämpare så finns det några relativt enkla mods för
DHX.

Genom att demontera returshimset som sitter i piggybacken
kan man helt kortsluta ProPedal, detta ger en dämpare som
till stor del saknar lågfartsdämpning. PP ratten blir verkningslös
och lufttrycket gör mindre skillnad efter denna mod.

Om man har en DHX 4.0 kan man spruta in en mindre mängd olja
i luftventilen på piggyback för att göra dämparen mer progressiv.
Tänk på att för mycket olja här kommer att skapa en hydraulisk
lockout och skjuta packningarna eller spika dämparen. Det är
med andra ord bättre att labba med IFP djupet vid service om man
känner sig trygg med det.

På huvudpistongen finns det två shimstacks, en för retur och en
för kompression. Genom att ändra antalet shims, tjockleken på shims
eller diametern på shims kan man ändra egenskaperna hos dämpningen.
Jag har inga konkreta råd eller tips på hur dessa skall förändras för
att uppnå en viss effekt, men att laborera med shimstack kan vara
ett alternativ om man inte är nöjd med de justeringsmöjligheter som
är tillgängliga via reglagen på dämparkroppens utsida.

En tvåstegs shimstack på returen skulle exempelvis kunna ge din
dämpare en snabb retur för små ojämnheter och en långsammare retur
vid stora och hastiga rörelser.________________________________________________


För er som har frågor, synpunkter eller vill tillägga något är
det bara att posta i tråden så uppdaterar jag huvudposten.

Detta är ingen ersättning för fullständig service, utan
endast en nödlösning när du inte hinner skicka till dr.spoke
eller när du känner att ett oljebyte är på plats.

Att skruva med din utrustning är också det bästa sättet
att förstå och lära känna hur allt fungerar. Och var inte
rädd att misslyckas, du kan alltid lämna in det och få
allt till rätta så länge du inte fysiskt förstör delarna.

Den gyllene regeln är dock alltid:
"If it aint broke, dont try to fix it"

Om du vill testa att göra en fullständigt service till din
DHX eller Swinger dämpare så kan dr.spoke sälja fullständiga
packningssatser till de flesta modeller. Men du kan även
uppsöka en hydralverkstad och söka efter passande oringar.

Jag kommer att uppdatera här med namn och beteckningar på
de packningar som används, om någon av er känner till dessa
så posta gärna i tråden!

_________________________________________________

Andra trådar författade på samma ämne:

DHX/Demo http://happymtb.org/forum/read.php/1/900494
888 http://happymtb.org/forum/read.php/1/608686/
DHX http://happymtb.org/forum/read.php/1/661268/
3way http://happymtb.org/forum/read.php/1/661928/
 
Senast redigerad av en moderator:
F

Flärpot af Knark

Guest
Skitbra! Då vet man hur man gör det där. Plötsligt blev cykelägandet ännu billigare/något mindre dyrt.
 

kebarb

Aktiv medlem
Ok, jag kan göra en 3way AIR swinger också. För det är den dämparen
jag har som jag kan mecka utan speciella verktyg.

Min 4way AIR har jag inte vågat mig på ännu men det kanske är någon
på forumet som kan stötta mig med en DIY på den också?
 

swerider

Ny medlem
Om man skulle skruva isär ROCO'n?
Ja menar den där fulla oljepåfyllnings grobianen på Marzocchi...

Hint to Evalds://

Langa hit fjäder och bussningar nu!

//END
 

42Hz

Aktiv medlem
kebarb skrev:
-------------------------------------------------------
> Ok, jag kan göra en 3way AIR swinger också. För
> det är den dämparen
> jag har som jag kan mecka utan speciella verktyg.

Yes, PLEASE!! Inte för att jag behöver serva den nu men det kommer väl som ett brev på posten, eller hur det nu var med Posten..
 

kebarb

Aktiv medlem
Robbankul, hur gjorde du med IFP djupet? Satte du det manuellt med skjutmått som
man gör på DHX eller använde du ett verktyg?

Jag undrar också om Swinger har någon bleedskruv på IFP?
 

Dr.Spoke

Ny medlem
Couldn't have said it better!
Swinger har inte bleedskruv i IFP - finns ett fiffigt resevoir som man kan använd för att sätta ditt ifp utan luft. Eller man kan fylla piggy-back, tryck i IFP och sen luftar upp och ner när man tryck i IFP till rätt höjd - men oftast risk för luft i Kompressions circuit!
 

kebarb

Aktiv medlem
Micke, 33-40mm IFP djup beror lite på vilken känsla du vill ha ur din dämpare.

Olja kan inte komprimera, men det kan luft. Detta innebär att om du har mer
luft och mindre olja så kommer du få en dämpare som är "mjukare" och även
dämpningen kan ge en fjädrande effekt.

Anledningen att man har en IFP är för att oljan skall kunna förflytta sig
(displacment) då volymen ökar när dämpar "shaften" kommer in i dämparen
vid komprimering.

Utan luftvolymen skulle dämparen få hydralisk lockout och skjuta packningarna.

Sifforna går att räkna fram mer eller mindre genom att använda sig av gammal
hederlig mattematik:

Volymen av en rät cirkulär cylinder med höjden h och radien r är π r2
162px-Cylinder_geometry.svg.png ht=320


Luftvolymen bakom IFP måste vara minst lika med volymen av "damper shaft"
och lite till så att det finns utrymme även för den komprimerade luften.

I fallet med en DHX dämpare så kan man justera volymen med "bottomout
resistance" ratten. Detta medför att när ratten är helt inskruvad måste
det fortafarande finnas nog med volym kvar för "displacment".

På en manitou dämpare är detta den sexkantiga röda bulten vid SPV ventilen.

Sifforna har jag hittat någonstans på nätet, men räknar du så ser du
att de stämmer väl.

Kanske kan vi fråga våran allas dr.spoke vilket IFP djup han använder?
 

*micke*

Ny medlem
Jag är införstådd med varför man måste sätta ifp:n på rätt "djup", undrade mest var du fått din uppgift. Men tack i alla fall för den extremt utförliga förklaringen. Grum tråd!
 

kebarb

Aktiv medlem
Denna bild med genomskärningen och texten kommer INTE från fox själva.

Detta är en ungefärlig "lathund" för service av foxdämpare skriven av
en privatperson, därav utföres allt på egen risk ;-)

Jag skulle tro att uppgiften om 33-40mm kommer från någon som servar FOX eller som
har stor erfarenhet av just service av bakdämpare.

Det finns trådar på Ridemonkey om detta:

http://www.ridemonkey.com/forums/showthread.php?t=163201&page=4&highlight=shock+service

http://www.ridemonkey.com/forums/showthread.php?t=163201&highlight=shock+service

http://www.ridemonkey.com/forums/showthread.php?t=133226&page=2&highlight=oil

Detta är bilden på dämparen INNAN texten lades på:

http://photo.pinkbike.com/photo/932/pbpic932317.jpg
 
Senast redigerad av en moderator:

kebarb

Aktiv medlem
Borde man inte kunna borra ett hål i IFP på en swinger och gänga upp det, för att
sedan installera en egen bleed skruv?

Kanske är ett uppdrag för någon som har en liggandes.

Det vore bra om man hade någon gammal trasig dämpare att jobba på, ni som
har en gammal 5th element eller 4way/6way liggandes får gärna skicka den
så kan man se vad som går att göra om!
 

swerider

Ny medlem
kebarb skrev:
-------------------------------------------------------
> Borde man inte kunna borra ett hål i IFP på en
> swinger och gänga upp det, för att
> sedan installera en egen bleed skruv?


Appropå det, kan man på en Marz. roco med remote pigback?
Dvs en kustomisering...
Phil?
 

Roger

Ny medlem
Fett inlägg!

Swerider, har inte Roco extern luftning-skruv? Har för mig att jag sett en kryss-spårskruv på bilderna. Antar att det är för att lufta piggyback'n. Kan inte tänka mig något annat.
 

JojjeM

Aktiv medlem
kebarb skrev:
-------------------------------------------------------
> Borde man inte kunna borra ett hål i IFP på en
> swinger och gänga upp det, för att
> sedan installera en egen bleed skruv?

Borde funka. Det är ingen vidare kvalitet på bilderna i serviceinstruktionerna men IFP:n ser väldigt okomplicerad ut och borde ha gott om plats för en sån operation. Eller så skaffar man gott om olja så att man kan köra nedsänkt :)

Swinger-IFP.jpg ht=503


Senare nämns ett specialverktyg för att få IFP:n på rätt djup men det kanske finns uppgifter på det i mm någonstans.

/Johan
 

OskarH

Ny medlem
Jag har också servat min dämpare enligt denna utmärkta guide.
I mitt fall så var det en DHX 4, men den ser nästan lika dan ut när man har öppnat den.

Dämparen jag jobbade med hade 2,25" stroke och då satt IFP:n på 25mm djup.
Jag hällde även i 5w istället för 7,5w som det är från början. Det gjorde att dämparen blev mer följsam över små ojämnheter men lite mjukare. Samt att returen blev snabbare.
 

nenja

Ny medlem
Hur lätt är det att få IFP på rätt läge igen? Känns som det stora problemet?

Mer och mer sugen på att byta olja i min själv när det blir aktuellt. :)
 

kebarb

Aktiv medlem
Att få IFP i rätt läge är absolut inga problem.

Du kan göra såhär:

backa ut reboundratten

töm ur all luft

skruva bort bottomout knobben

mät avståndet från kanten på reservoaren ned till IFPn (så att du vet djupet)

___________

gör servicen
___________

Skruva ihop dämparen och se till att ha alldeles för mycket olja i den

lossa blödskruven på IFPn

Tryck ned IFPn i reservoaren och låt oljan blöda ut tills IFPn är på rätt djup

Skruva tillbaka blödskruven i IFPn

torka ur överflödig olja

//K
 

rayy

Aktiv medlem
Ni som har koll, vad tros om att min dhx 5.0 coil blir extremt långsam i returen när det blir kallt? Var ute och körde i -5 grader för en vecka sen, jag upplevde det då som att det gick bra men kollade inte bakdämparens retur, och igår när jag körde i -5 var den huur långsam som helst. Vi snackar ett par sekunder, kanske 5-6, för den att gå ut från att jag gungat ner den till snudd-på-bottna till helt ute.
När jag tog in cykeln och sköljde ljummet/varmt vatten på bakdämparen ändrades karaktären till normal.

Jag förväntade mig inte detta av en coildämpare, idéer någon?
 

kebarb

Aktiv medlem
Tjenare Rayy!

Lufttryck förändras med temperatur, så från 20º C till -5º C har du en tryckförändring i reservoaren. Och eftersom du har pumpat upp trycket i dämparen och mätt upp det inomhus så kommer att att förändras när du tar med dig cykeln ut. Om du alltid kör på minimitrycket 75PSI innebär det att du alltså har ett för lågt tryck när du kyler dämparen, eller att du får ett högre tryck när de värms upp.

Denna tryckförändring kommer att minska trycket som strävar efter att skjuta ut shaften efter en komprimering. Luften i reservoaren fungerar lite som en luftfjäder, även om det i sammanhanget är väldigt lite.

Lufttrycket har även ytterligare en funktion i dämparen, och det är att trycka tillbaka reboundnålen. reboundnålen trycks in i dämparkroppen och stryper flödet i returkretsen när den skruvas in, detta är tack vare den kilform som är på reboundratten och nålens yttre spets.

Eftersom det inte finns någon fjäder i dämparen som på mekanisk väg trycker tillbaka reboundnålen till sitt yttre (öppna) läge så måste detta skötas genom tryckskillnader mellan insidan och utsidan av dämparen. När tryckskillnaden avtar så minskar alltså de naturliga krafternas förmåga att hålla reboundnålen i sitt läge för maximalt flöde.

Oljetyp och viskositet spelar även in, vissa oljor håller sin viskositet över stora temperaturspann. Andra dämpare har mindre spann. Oljan som finns i dämparkroppen har en benägenhet att bli trögare vid lägre temperaturer, och din dämpare kan däför kännas långsammare vid kalla temperaturer.

Jag skulle därför vilja föklara fenomenet med att lufttrycket minskar och därmed avtar luftfjädereffekten och förmågan att hålla reboundnålen med tryck mot det öppna läget. Oljan blir trögare och påverkar också fenomenet.

Vilken av dessa faktorer som påverkar känslan mest eller minst kan jag inte svara för, rent spontant tror jag på oljan. Men tveklöst så påverkas dämparens karaktär av alla de ovan nämnde faktorerna.

Jag är även fullt öppen för det faktum att det kan finnas flera faktorer som påverkas, såsom dämparkroppens krympning/svällning, men dessa får någon mer erfaren vintercyklist svara för!

Vissa tillverkare fyller sina dämpare med Kvävgas istället för vanlig "luft" och får därmed mindre problem med temperaturskillnader, mycket tack vare att det inte finns någon fukt i systemet som ytterligare påverkar skillnaderna.

När vattenånga övergår från ångfas till vätskefas minskar volymen väldigt mycket, och luftens förmåga att bära fukt är en funktion av just temperatur, se diagram:

800px-Mttnadsnghalt.png ht=491//K

EDIT: För vetenskapens skull kanske du kunde mäta trycket i din dämpare inomhus, och sedan efter någon timmas åktur i 5-10 minusgrader mäta det utomhus och sedan posta resultatet här!
 
Senast redigerad av en moderator:

rayy

Aktiv medlem
Tack kebarb!

Ett litet problem med min dhx 5.0, om det nu är så att jag skulle kunna avhjälpa problemet med att höja lufttrycket i dämparen, är att det är en OEM-modell som säljs med specializes sx trailram. Den är har ingen luftventil alls, utan ett fast tryck. Går inte att höja om det skulle löst problemet.
Tror att den ligger på 115 psi föressten..
 

OskarH

Ny medlem
rayy skrev:
-------------------------------------------------------
> Tack kebarb!
>
> Ett litet problem med min dhx 5.0, om det nu är
> så att jag skulle kunna avhjälpa problemet med
> att höja lufttrycket i dämparen, är att det är
> en OEM-modell som säljs med specializes sx
> trailram. Den är har ingen luftventil alls, utan
> ett fast tryck. Går inte att höja om det skulle
> löst problemet.
> Tror att den ligger på 115 psi föressten..


Bara en liten undring, hur servar man den då?
 

kebarb

Aktiv medlem
Om den saknar ventil så är den säkerligen fylld med något annat än vanlig "luft". Jag tycker då även att den rimligtvis borde döpas om till DHX 5.0 -1 eftersom den då saknar en av sina inställningsmöjligheter ;-)

Är det inte så att den har en annan ventil än vanliga DHX? Isf kan du få den pumpad av en vanlig MC handlare eller dr.spoke som har denna ventilfattning. Det ser ut lite som en bollpump kan jag tänka mig.

Ta gärna ett kort och posta det här så att jag får se hur ventilen ser ut.

Även fast ventilen saknas så är det inte säkert att trycket är bra, det kan vara så att den tappat tryck.

Du kan läsa den här tråden om du vill se hur temperatur och luftfuktighet påverkar tryck vid stora temperaturskillnader.

http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=140615&page=2

Den handlar om däck i racingsammanhang men det är iallafall samma fysiska principer.

//K
 

Plush

Moderator
Forumvärd
TFT kan bygga om den...dom har ett kit för det. Då sätter dom dit en i princip ett nytt lock på piggyn... tror tom att man kan få det med vinklad luftventil för förenklad åtkomst men är osäker på det.
 

rayy

Aktiv medlem
Plush: Just ja, det stämmer nog bra! Det enda som är, är att jag är sugen på att serva den själv när det behövs!
 

Plush

Moderator
Forumvärd
Ja... men att dom bygger om den förenklar ju för dig...så länge du inte Pushar den... Push kör med kvävgas istället för luft och det är det inte alla som har tillgång till. Ber du dom bygga om den men ha i luft så kan du ju själv serva den senare....
 

kebarb

Aktiv medlem
Men, är det verkligen ingen ventil alls? Jag kan tänka mig att det ser ut som Vanilla RC eller liknande med den lilla plastpluppen. Hur får de annars in gasen på fabriken? Verkar omständigt att bygga/montera dämparen i en trycksatt miljö!
 

rayy

Aktiv medlem
kebarb skrev:
-------------------------------------------------------
> Men, är det verkligen ingen ventil alls? Jag kan
> tänka mig att det ser ut som Vanilla RC eller
> liknande med den lilla plastpluppen. Hur får de
> annars in gasen på fabriken? Verkar omständigt
> att bygga/montera dämparen i en trycksatt miljö!


Appropå mailet. Plushs bild är från min bakdämpare, jag har bara tappat bort den bilden..
Ser exakt ut som på en vanilla RC!
 

kebarb

Aktiv medlem
Det jag kom fram till mer eller mindre var att den är fylld med ett visst tryck för att det skall vara just det trycket, man skall inte ändra trycket ;-)

Men å andra sidan så kan det ju ha läckt ut.

Jag kom också fram till att de måste ha läst min tråd och snott idén om en tvåstegs shimstack ;-) Jag har dock tänkt mer på returkretsen för att få den bra över småstalp utan att kicka iväg när man hoppar högt och långt på shimanoleden.

//K
 
Senast redigerad av en moderator:

kebarb

Aktiv medlem
Jag har en slaktad Vanilla RC här hemma som jag tittat lite på just för att bygga om den med en shrader istället för en sån specialventil som sitter där just nu.

Det ser ut som om även den där ventiltypen är en ingängad insats, som borde gå att gänga ut om man bara får ett bra grepp på den med något verktyg.

Från insidan ser det ut som om den skall fyllas med en vanlig bollpump (nål), jag har dock inte listat ut riktigt hur man skall ta bort den vita plastbollen som sitter där som en sorts plombering i hålet.

Jag har varit hos MC och däckhandlaren och kollat vilka olika modeller av gängade ventilinsatser som finns, man kan även skruva ur ventilen från en DHX 4.0 och se hur det ser ut. Jag får dock för mig att det är en tumstorlek (vilket borde vara belagt med spöstraff på närmaste torg) vilket gör det svårt att gänga upp egna av en gammal ventil från en cykelslang.

Annars borde man rimligen kunna bygga om en slangventil och montera den direkt på dämparen.

//K
 

kebarb

Aktiv medlem
Rayy!

Löste sig problemet med din DHX, och vad var det isf. för fel på den?

Ang. seg retur alltså, jag är mycket intresserad av att få lite klarhet i fenomenet.

//K


rayy skrev:
-------------------------------------------------------
> kebarb skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Men, är det verkligen ingen ventil alls? Jag
> kan
> > tänka mig att det ser ut som Vanilla RC eller
> > liknande med den lilla plastpluppen. Hur får
> de
> > annars in gasen på fabriken? Verkar
> omständigt
> > att bygga/montera dämparen i en trycksatt
> miljö!
>
>
> Appropå mailet. Plushs bild är från min
> bakdämpare, jag har bara tappat bort den
> bilden..
> Ser exakt ut som på en vanilla RC!
 

rayy

Aktiv medlem
Alltså, jag har åkt en-två gånger efter detta problem uppkom. (cykeln har varit i delar)
Jag har inte gjort något med dämparen än, och efter att ha åkt en gång så kvarstod problemet inte. Jag vet inte vad jag ska tro helt enkelt.. Har funderat på att skicka in på service, men det kändes dyrt "bara för att" sådär..
 

Köp & Sälj

Topp
Happyride sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. Läs mer