[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling

Aron

Moderator
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
_7D_2481-2.jpg


Allemansrätten är närmast en del av den svenska folksjälen. Tack vare denna har vi cyklister en unik möjlighet att komma ut i naturen. Men många är osäkra på vad som gäller, inte minst ickecyklister. Kan en markägare förbjuda cykling? Får du cykla på en snötäckt golfbana? Varför förbjuds cykling i vissa områden?

Ställ dina frågor om allemansrätt till denna veckas expertgäster. De kommer att besvara frågor i forumtråden måndagen den 28 till onsdagen den 30 september.

Per Nilsson som är expert på allemansrätt på Naturvårdsverket. Per kommer att svara under Happynicket: Per_Naturvårdsverket

Anna Grundén, projektledare på Håll Sverige Rent. Anna kommer att svara under happynicket: Anna_Håll Sverige Rent

Våra expertgäster kommer att besvara så många frågor som möjligt, men de kommer inte att sitta klistrade vid skärmen hela tiden. Så ha lite tålamod om du inte får svar på en gång.

Info om hur frågespalten fungerar: http://happymtb.org/2015/09/23/fraga-happys-expertgast-ny-fragespalt/

Mer om Per och Anna: http://happymtb.org/2015/09/28/allemansratten-och-cykling-fraga-happys-expertgast/
 

H.

Aktiv medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Det har blivit allt vanligare med företag som använder allemansrätten för att erbjuda upplevelser för sina kunder/deltagare. Det är givetvis en väldigt svår balansgång, men hur ska man hantera detta fenomen - å ena sidan finns risken för ett minskat stöd för allemansrätten iom ökat slitage pga kommersiellt brukande, å andra sidan vill man inte begränsa allemansrätten i onödan.
 
Senast ändrad:

Bikzz

Aktiv medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Skidspår...

Hur är egentligen det juridiska läget när arrangörer och kommuner odyl vill ha betalt för att man åker i skidspår ? Det gäller ju inte bara den lilla 3km slingan vid hotellet, jag har för mig att tex runt Funäsdalen så kräver dom betalt när man åker miltals med vinterleder över kalfjället. Kan jag vägra betala ?
 

Alnöbo

Ny medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Förbjuden cykling?

Kan en markägare förbjuda cykling på en väg/stig?

Vet att vissa kommuner har cykelförbud på motionsspår som t ex. elljusspår och liknande. Är det möjligt att inskränka allemansrätten på det sätter rent juridiskt?
 

hm

Aktiv medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Skog
Får man cykla i skogen? Isf får man gå/cykla flera gånger samma sträckning så det "råkas" bildas en ny stig? Eller är det bara rådjur som får göra nya stigar.

Lite ot
Strandskyddet? Får man gå/cykla över en strandtomt? Är lite svårt ibland när fastighetsägaren sätter upp staket ner till vattnet...
 

365 Äventyr

Ny medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Hej,
vad gäller kring cykling i grupp? Kan även grupper stödja sig på allemansrätten? Är det skillnad mellan en ideell idrottsförening och kommersiella guidade grupper? Är det skillnad om gruppen enbart cykla samma sträcka en eller ett par gånger jämfört med om samma sträcka används ofta i grupp? Om det är skillnad enskild cykling och cykling i grupp, finns det någon definition på hur stor en grupp cyklister "ska" vara för att räknas som grupp?
 

gott

Medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Finns det några krav för skogsmaskiner i naturen?
Tänker oftast på stigar och vägar som blir sönderkörda efter att skogsmaskinen använt samma rutt.
 

mikipedia_

Aktiv medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Om det ligger vindfällor över markerade leder/stigar som blockerar, får man såga av och göra passagen möjlig?
 

EST

Aktiv medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Vad krävs när Länsstyrelsen tycker att de ska införa ett förbud i en nationalpark. Som de har gjort på två stycken i Örebro på senare tid & håller i Tiveden med.
Är det helt upp till projektledaren där eller måste han kunna påvisa nåt??
För det är jäkligt tråkigt att de bara bestämmer nya förbud utan att äns behöva berätta varför.
 
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Hej!!

Jag heter Per Nilsson och jobbar på Naturvårdsverket som handläggare med ansvar för frågor om allemansrätten och även till viss del om terrängkörningsfrågor. Att vara med i en sån chatt är nytt för mig men jag hoppas att jag ska kunna svara på alla fågor som kommer in. Är frågorna för komplicerade eller utanför mitt område så får jag kanske hänvisa till någon annan eller återkomma när jag hunnit kolla upp saker.

PER
 
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Kan länsstyrelsen införa cykelförbud i en nationalpark?

I alla nationalparker och naturreservat finns särskilda regler, sk föreskrifter som reglerar vad som är tillåtet eller förbjudet. Föreskrifterna ska inte vara mer långtgående än vad som krävs, man ska inte inskränka allemansrätten mer än vad som krävs för att naturen ska skyddas idet aktuella området.

Jag känner inte till exakt vad som ligger bakom cykelförbuden i nationalparkerna i Örebro län, men jag antar att länsstyrelsen gör den bedömningen att det finns risk att naturvärden skadas om man tillåter cykling.

PER
 
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Fråga: Om det ligger vindfällor över markerade leder/stigar som blockerar, får man såga av och göra passagen möjlig?

Svar: Man får INTE såga av träd på egen hand utan lov av markägaren/fastighetsägaren. Om ett vindfälle blir liggande länge efter tex en storm kan man alltså kontakta markägaren och fråga om man får såga av stocken och öppna stigen. Fastighetsägaren eller den entreprenör denne anlitat ska å andra sidan visa hänsyn till stigar leder etc vid skogsavverkningar och inte lägga ris, stockar som hindrar framkomligheten.

PER
 
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Fråga: Finns det några krav för skogsmaskiner i naturen?
Tänker oftast på stigar och vägar som blir sönderkörda efter att skogsmaskinen använt samma rutt.

Svar: Det finns ett generellt förbud mot att köra motorfordon i naturen, terrängkörningslagstiftningen, det finns alltså ingen motoriserad allemansrätt. Men skogsbruk, jordbruk och rennäring är undantagna från förbudet, skogsbrukare, jordbrukare och samer får alltså köra motorfordon i naturen när det behövs för deras näring. Men när de gör det ska de vara försiktiga och i vissa fall kan tex en skogsmaskinsentreprenör bli ålagd att reparera markskador. Om man ser stora skador efter en skogsavverkning kan man kontakta Skogsstyrelsens lokalkontor, de kan sedan kontrollera platsen och förelägga bolaget att återställa/reparera markskadorna

PER
 
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Hej

Mitt namn är Anna Grundén och jag jobba på Håll Sverige Rent. Vi driver på uppdrag av Naturvårdsverket allemansrättskampanjen "Var rädd om din arena" som syftar till att öka kunskapen om allemansrätten. Det kommer gå bra att ställa frågor till båda oss fram till onsdag.

Per kommer svara på de flesta frågorna som rör lagstiftningen kring allemansrätten medan jag kommer kunna svara på frågor som rör kunskapsläget om allemansrätten, allemansrätten kopplat till nedskräpningsfrågor och våra kampanjinsatser. Kika gärna in vår kampanjsida och se om du kan få svar på dina frågor här www.hsr.se/dinarena

Hälsningar Anna
 
Senast ändrad:
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Fråga: Vad gäller kring cykling i grupp? Kan även grupper stödja sig på allemansrätten? Är det skillnad mellan en ideell idrottsförening och kommersiella guidade grupper? Är det skillnad om gruppen enbart cykla samma sträcka en eller ett par gånger jämfört med om samma sträcka används ofta i grupp? Om det är skillnad enskild cykling och cykling i grupp, finns det någon definition på hur stor en grupp cyklister "ska" vara för att räknas som grupp?

Svar: Allemansrätten gäller för alla, oavsett om man är kommersiell eller ideell, organiserad eller o-organiserad. Det finns en dom från Högsta Domstolen som slår fast detta. Men i samma dom slår domstolen fast att nyttjandet inte får "medföra nämnvärd skada eller olägenhet för fastighetsägaren". Det finns inte definierat vad som är nämnvärd olägenhet eller skada annat än just i det aktuella fallet, forsrännning.


Om man cyklar i grupp, många cyklister, eller ensam många gånger längs samma sträcka ökar risken för att åstadkomma nämnvärd skada, oftast genom markskador. Det är upp till den/de som cyklar att avgöra detta. Det beror naturligtvis på terräng och underlag hur stora riskerna är för skada, mindre risk på en grusväg jmf med blöt skogsstig. Om man tänker cykla ofta, tex en eller ett par gånger i veckan längs samma sträcka så finns det en risk för markskador och då går man utanför allemansrätten. I sådana fall bör man ha en uppgörelse med markägaren att det är OK.

PER
 
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Fråga: Skog
Får man cykla i skogen? Isf får man gå/cykla flera gånger samma sträckning så det "råkas" bildas en ny stig? Eller är det bara rådjur som får göra nya stigar.

Lite ot
Strandskyddet? Får man gå/cykla över en strandtomt? Är lite svårt ibland när fastighetsägaren sätter upp staket ner till vattnet...

Svar: Det är helt OK att cykla i skogen. Inom skyddade områden, naturreservat, nationalparker etc gäller särskilda regler. Där kan cykling vara förbjudet.

Allemansrätten gäller så länge man inte åstadkommer "nämnvärd skada eller olägenhet" för markägaren. Det finns ingen lagtext eller några rättsfall som beskriver vad detta är när det kommer till cykling i skogen. Att cykla så ofta att det bildas en permanent stig som inte försvinner till nästa år ligger nog på gränsen för vad som kan anses vara tillåtet utan lov av markägaren.

Strandskydd innebär ett förbud mot att bygga, gräva etc. Generellt sett är strandskyddet 100 m från strandkanten, det kan vara utvidgat upp till 300 m, eller begränsat inom detaljplanelagda områden (oftast tätorter, bostadsområden). Strandskyddet begränsar alltså inte cykling men däremot byggande.

Man får inte cykla, eller gå, inom någons hemfridszon, oavsett om det är vid stranden eller någon annanstans. Det finns inga exakta definitioner av hur stor en hemfridszon är, det är det område fastighetsägaren har rätt att få vara i freda runt ett bostadshus/fritidshus. Mycket grovt kan man säga 20-50 m från huset, beroende på om det är mycket vegetation, kuperat etc eller platt och öppet landskap.Ibland finns tydliga gränser för hemfridszonen, det kan vara staket, mur, häck,vägar, gator ibland är det naturföreteelser som skogsbryn, bäckar diken, klippt gräsmatta so kan ge en ledtråd hur långt hemfridszonen sträcker sig.

Finns en väl använd synlig stig längs stranden får man anta att allmänheten brukar nyttja de och då bör det vara OK att cykla på den.

PER
 

Foxis

Aktiv medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Hej Per,

Jag är mycket nyfiken på hur exakt man från Naturvårdsverkets sida motiverar förbud mot cykling i Tyresta Nationalpark?

Just cykelförbud i nationalpark diskuteras just nu i en annan tråd på Happy: http://happymtb.org/forum/read.php/1/2791741

Argumentationen i skrivelsen är i korthet att forskning visat att cykling inte sliter mer på naturen än vad vandring gör. Därmed är förbud inte förenligt med svensk lagstiftning (objektivitetsprincipen i Regeringsformen 1 kap. 9 §) då förbudet inskränker rätten för en grupp utövare men inte en annan, och det utan grund.

Om det finns andra argument för cykelförbud från naturvårdsverkets sida så är jag nyfiken på vilka dessa är?
 
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Fråga: Förbjuden cykling?

Kan en markägare förbjuda cykling på en väg/stig?

Vet att vissa kommuner har cykelförbud på motionsspår som t ex. elljusspår och liknande. Är det möjligt att inskränka allemansrätten på det sätter rent juridiskt?

Svar: En markägare kan inte på egen hand besluta att cykling är förbjudet i skogen eller längs en skogsbilväg, grusväg.

Kommunen har genom genom bestämmelserna i 10 kap 3 § trafikförordningen en möjlighet att att förbjuda "cykling i terräng". Men eftersom detta är trafiklagstiftning så bör kommunen fundera vad som är problemet. Är det så att cyklister ofta skadar sig genom att krocka med träd, krocka med bärplockare, krocka ryttare i skogen, löpare på motionsspåret, skidåkare i elljusspåret, ja, då kanske det är rimligt att använda sig av trafiklagstiftningen för att reglera detta. Är problemet däremot markskador, slitage på naturen, då bör kommunen använda sig av tex Miljöbalken för att komma åt problemet.

PER
 

H.

Aktiv medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Finns det någon intern "sanning"/konsensus inom Naturvårdsverket huruvida cyklister faktiskt skadar naturen mer än vandrare och andra nyttjare av naturen?

Den forskning som gjorts inom området visar på att det finns skillnader i slitagemönster, men att det inte går att hävda att cykling skadar naturen mer än vandring.
 

Foxis

Aktiv medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
(Verkligen tacksam för att experterna deltar på Happy! Ett litet önskemål dock: Jag skulle gärna se att man i svaret citerar originalfrågan på vanligt forum-vis. Lite lättare att följa diskussionen då. Tack! )
 
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Fråga:
Skidspår...

Hur är egentligen det juridiska läget när arrangörer och kommuner odyl vill ha betalt för att man åker i skidspår ? Det gäller ju inte bara den lilla 3km slingan vid hotellet, jag har för mig att tex runt Funäsdalen så kräver dom betalt när man åker miltals med vinterleder över kalfjället. Kan jag vägra betala ?

Svar:Detta är ju inte en stor cykelfråga i dagsläget, så vitt jag vet är det bara i Åre man tar betalt för att cykla längs downhill-lederna. I framtiden skulle det dock kunna komma att bli vanligare att en entreprenör/markägare bygger en "cykelbana" och vill ha betalt för att någon nyttjar den.

Det juridiska läget är oklart, det handlar om hur man definierar en anläggning. Alla tycker det är helt OK att betala för att gå på badhuset, men ingen vill betala för att bada i en sjö. Men om någon bygger en brygga vid sjön, ett hopptorn, rutschbana, bygger omklädningshytter mm har det då blivit en anläggning där man måste betala en entréavgift? I dagsläget finns ingen definition av en anläggning som upphäver allemansrätten, där man måste betala för att nyttja den. En rimlig gissning är att det är en anläggning där någon lagt ner betydande resurser i form av tid och pengar för byggande och drift/underhåll, det är dock oklart hur mycket tid och pengar det är frågan om.

Eftersom det saknas tydlig definition, och det finns inte heller några rättsfall som kan ge vägledning, så finns heller inget lagstöd för att ta ut en tvingande avgift för att tex åka skidor i ett skidspår. Om skidåkaren vägrar att betala för att åka i skidspåret måste den som driver anläggningen/skidspåret stämma åkaren i domstol. Alla avgifter är därför frivilliga och många betalar gärna för servicen i form av bra skidspår.

Naturvårdsverket har bestämt att de statliga vandrings- och skidleder som finns i fjällen ska vara avgiftsfria.

PER
 

365 Äventyr

Ny medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Vad gäller kring Allemansrätten och cykling i område där det bedrivs rennäring? Vad jag förstår så står rennäringen över allemansrätten. Betyder det att man inte får cykla på tex vandringsleder som passerar renbetesområde? Eller att man inte får cykla där i grupp? Eller att grupper behöver anmäla att de vill cykla där?

stort tack för att ni svarar på viktiga frågor!!
 
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Foxis skrev:
-------------------------------------------------------
> (Verkligen tacksam för att experterna deltar på
> Happy! Ett litet önskemål dock: Jag skulle
> gärna se att man i svaret citerar originalfrågan
> på vanligt forum-vis. Lite lättare att följa
> diskussionen då. Tack! )


Ska tänka på det i fortsättningen!

PER
 

EST

Aktiv medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Jag undrar mest om de "bara" kan besluta att det ska vara cykelförbud. Här i Örebro så rör sig 2 av parkerna mestadels av stenhällar & vad som ska kunna gå sönder på en sten mera av att cykla än att vandra är nånting jag inte kan förstå.
Jag har talat flera gånger & bett att Daniel Gustafson på Länssyrelsen i Örebro ska förklara varför det ska vara ett förbud i Tiveden & det ända svar jag fått är att det vore bra ifall man hade olika stigar en för vandring en för ridning en för cykling osv. Visst kan jag köpa det men bara som en rekommendation inte som en lag.
Å som sagt så skulle jag vilja veta hur de kan besluta om ett cykelförbud. ÄR DET BARA GODTYCKLIGT, måste de inte kunna påvisa nånting för om det bara är godtyckligt så väger det inte så mycket hos mig vad en tjänsteman har bestämt bara för att.
Så måste de kunna visa upp nåt underlag för sina beslut eller är det bara ett gäng gubbar som inte gillar cyklar för om det är så så kommer jag fullständigt att strunta i alla rekommendationer från detta seriösa tjänstemän.

Mvh Dan en av dem som strider emot cykelförbudet i Tiveden.

Kan även säga ett mitt i det så ligger en gård som lever på att hyra ut hästar & mtb blir inte så lätt att hyra ut cyklar om det är cykelförbud runtomkring dem.
 
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
365 Äventyr skrev:
-------------------------------------------------------
> Vad gäller kring Allemansrätten och cykling i
> område där det bedrivs rennäring? Vad jag
> förstår så står rennäringen över
> allemansrätten. Betyder det att man inte får
> cykla på tex vandringsleder som passerar
> renbetesområde? Eller att man inte får cykla
> där i grupp? Eller att grupper behöver anmäla
> att de vill cykla där?
>
> stort tack för att ni svarar på viktiga
> frågor!!

Hej!

I förhållande till allemansrätten är rennäringen en näring som tex skogsnäringen. Det innebär att man inte får störa pågående arbete. Det kan ju vara lite svårt att veta när det gäller rennäringen, lättare att förstå att man inte ska gå nära en skogsmaskin...

Rent generellt kan man säga att där det är OK att vandra bör man även kunna cykla, det man bör tänka på är att man rör sig snabbare på en cykel, renarna hinner se en vandrare på långt håll och kan agera i god tid genom att flytta sig om de känner sig störda. Eftersom en cyklist dyker snabbare,överraskande, blir det mer störande genom att renarna flyr i "panik" jämfört med att långsamt gå undan.

Renarna är känsligast på våren och försommaren då det ska föda kalvar och när kalvarna är små, under den tiden bör man alltså vara extra försiktig när man är i fjällen oavsett om man går åker skidor eller cyklar.

Det finns inga särskilda regler när det gäller grupper som cyklar vandra rider etc, i "vanliga fjäll". I områden som är skyddade som nationalpark eller naturreservat kan det finnas särskilda regler, nationalparksföreskrifter eller reservatsföreskrifter. Det är länsstyrelsen i respektive län som förvaltar nationalparker och naturreservat och de kan ge besked om vad som gäller angående grupper mm. De kan även ge information om rennäringen, vilka områden som är lämpliga/olämpliga att besöka vid olika tider på året, de bör tex ha koll på vilka områden som är viktiga kalvningsområden.

PER
 
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
cosmos skrev:
-------------------------------------------------------
> Vad kan man få för straff om man cyklar där det
> är förbjudet?

Hej!

Straffrätt är inte min starka sida..det finns olika typer av straff och olika straffskalor beroende på hur allvarligt brottet är. Det är i slutändan en domstol som avgör straffet.

PER
 
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
EST skrev:
-------------------------------------------------------
> Jag undrar mest om de "bara" kan besluta att det
> ska vara cykelförbud.

> Jag har talat flera gånger & bett att Daniel
> Gustafson på Länssyrelsen i Örebro ska
> förklara varför det ska vara ett förbud i
> Tiveden & det ända svar jag fått är att det
> vore bra ifall man hade olika stigar en för
> vandring en för ridning en för cykling osv.


Hej igen!

Bara och bara... föreskrifterna ska som sagt vara motiverade på något sätt och inte i onödan inskränka på allemansrätten. Eftersom det ska finnas ett tydligt motiv bör länsstyrelsen kunna tala om varför man anser att det är bra med tex ett cykelförbud. Kanske är det slitage på mark och vegetation som är avgörande för deras inställning, dvs inte slitage på klipphällar.

PER
 

marr

Moderator
Forumvärd
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Driver håll Sverige rent eller naturvårdverket någon form av kunskapshöjning eller planerar någon kampanj för att underlätta för oss cyklister?
Jag är väldigt trött på att bli utskälld för att jag cyklar :( Alla som gormar åt en lutar sig alltid på att allemansrätten förbjuder cykling.

Dvs. De är dåligt pålästa och väldigt många tror TROR att allemansrätten förbjuder, eller ja, inte gäller cykling.

Nu låter det som jag blir utskälld väldigt ofta, så är inte fallet. Men lite för många gånger för att det ska vara kul.
Driver även "hårda" diskussioner med de gamla gubbarna i min orienteringsklubb om vad som verkligen gäller.
Vi har varit ansvariga för stora bitar av skåneleden i vår kommun och därför har det kommit på tal väldigt många gånger.

Hoppas ni förstår min undring.
 
Senast ändrad:

EST

Aktiv medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Okej ja jag förstår att det ska vara nånting som ligger bakom beslutet men om de inte kan få fram nånting som påvisar att det sliter mera att cykla än att vandra eller som i detta fall ändast har sagt att det vora bra med olika stigar för olika ändamål.
Personligen så kan jag nog inte räkna hur många skyltar man plockar upp lägger tillrätta spänger & röjer sly som vält över stigarna som ofta är så igenvuxna att de knappt syns. Så det med att de skulle vara så hårt trafikerade kanske stämmer i storstadsregionerna men absolut inte ute i de stora skogarna.
Så åter har de ingen skyldighet att få fram nåt dokument som stödjer deras beslut när vi överklagar förslagen?? Är det fritt fram för dem att bara besluta för att de har fått den tjänsten på jobbet?? Är det grund nog??
 

pdal

Aktiv medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Stigsabotage
I skogarna runt Göteborg är det inte ovanligt att man släpar ut stockar på stigarna för att hindra cyklister att komma fram. Det är både farligt och onödigt besvärligt. Får man göra så?
 

Bikzz

Aktiv medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Tack för alla bra svar !! Det verkar ändå finnas en del gråzoner, som lätt blir föremål för bråk. Behövs det rättsfall, eller en uppdatering av Allemansrätten, eller kommer det att vara oklart i 50 år till ?

Vad är "nämnvärd skada eller olägenhet" orsakad av cykling ?
Tjänstemän som förbjuder cykling i vissa områden för att dom tror att det ev kan bli "nämnvärd skada eller olägenhet" orsakad av cykling ?
Oklarheter med anläggningar och spåravgifter, (längdskidåkning).
Tältläger med folk som bosätter sig länge på samma plats och orsakar nedskräpning och skador i naturen, vad gäller ?
 

kay

Ny medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Om det är förbjudet att cykla i ett motionspår t.ex. Ska det då finnas skyltat att så är fallet? Jag använder ibland eljusspår/motionspår som transport sträckor för att komma in och ut till mina skogstigar jag brukar cykla på. Ibland får man väl någon kommentar om att cykling är förbjudet. Men jag har aldrig sett en enda skylt någonstans i hela det området. Inte hittat något förbud på kommunens hemsida heller. Så får jag nyttja spåren eller inte???
 

OrjanX

Aktiv medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Per_Naturvårdsverket skrev:
-------------------------------------------------------
> Fråga: Skog
> Får man cykla i skogen? Isf får man gå/cykla
> flera gånger samma sträckning så det "råkas"
> bildas en ny stig? Eller är det bara rådjur som
> får göra nya stigar.
>
> Svar: Det är helt OK att cykla i skogen. Inom
> skyddade områden, naturreservat, nationalparker
> etc gäller särskilda regler. Där kan cykling
> vara förbjudet.
>
> Allemansrätten gäller så länge man inte
> åstadkommer "nämnvärd skada eller olägenhet"
> för markägaren. Det finns ingen lagtext eller
> några rättsfall som beskriver vad detta är när
> det kommer till cykling i skogen. Att cykla så
> ofta att det bildas en permanent stig som inte
> försvinner till nästa år ligger nog på
> gränsen för vad som kan anses vara tillåtet
> utan lov av markägaren.
>

> PER

Hej!

Det här är intressant. Vi får alltså utnyttja befintliga stigar att gå och cykla på. Men att nyttja en sträcka så ofta att det bildas en ny permanent stig kan alltså vara otillåtet/gråzon. Befintliga stigar är skapade av människor eller djur efter mer eller mindre flitigt nyttjande över ibland långa tider. Detta mynnar nu ut i tre trådar.

1/ Låt oss anta att någon upptäcker en sevärdhet som tilldrar sig andras intresse. Fler och fler tar sig nu dit och vill se (t.ex. en vacker utsikt). Det fanns ingen befintlig stig dit, men ganska snart bildas det en. Alla som nyttjar/skapar stigen är då i gränslandet för vad allemansrätten tillåter???

2/ Del två av resonemaget handlar om hur en tunn befintlig stig nyttjas och blir mer tydlig/breddad/nött. När kan en stig anses vara befintlig?

3/ Del tre handlar om hur en bildad/befintlig stig tolkas som en markskada, och hur det får konskekvens för en markägare. Marken är alltså skadad (en stig har bildats) men hur påverkar det en markägare och t.ex. hans skog? Det är väl inte så att marken blir obrukkbar eller hans trädplantering har blivit ruinerad. Och befintliga/gamla sigar i en skog är alltså att betrakta som skador som aldrig läker??? Tankar om museum snurrar i skallen.

Tack för att ni kommer hit till Happy och svarar på våra frågor.

/Örjan
 

HiLo

Aktiv medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Hej, expertisen har kanske gått hem för dagen men kanske ngn annan som vet vad som gäller:
Hur är det med cykling på sk "ridstigar" är det ok enligt reglementet?
 
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
marr skrev:
-------------------------------------------------------
> Driver håll Sverige rent eller naturvårdverket
> någon form av kunskapshöjning eller planerar
> någon kampanj för att underlätta för oss
> cyklister?
> Jag är väldigt trött på att bli utskälld för
> att jag cyklar :( Alla som gormar åt en lutar sig
> alltid på att allemansrätten förbjuder
> cykling.
>
> Dvs. De är dåligt pålästa och väldigt många
> tror TROR att allemansrätten förbjuder, eller
> ja, inte gäller cykling.
>
> Nu låter det som jag blir utskälld väldigt
> ofta, så är inte fallet. Men lite för många
> gånger för att det ska vara kul.
> Driver även "hårda" diskussioner med de gamla
> gubbarna i min orienteringsklubb om vad som
> verkligen gäller.
> Vi har varit ansvariga för stora bitar av
> skåneleden i vår kommun och därför har det
> kommit på tal väldigt många gånger.
>
> Hoppas ni förstår min undring.

Hej Marr

I vår kampanj "Var rädd om din arena" har vi valt att särskilt rikta oss till individer som är ute i naturen och nyttjar allemansrätten. Vare sig du är ute och går med hunden, grillar, cyklar eller springer. Konflikter kan uppstå när olika intressen möts t.ex. när hundägaren och cyklisten använder samma stigar. (Liknade konflikter ser vi även i fjällvärlden mellan snöskoteråkare och turskidåkare.) Ett sätt att minska dessa konflikter är såklart att själv vara påläst så man gör "rätt" men det handlar även om ömsesidig respekt och hänsyn. Att som cyklist sakta in och lämna företräde till de som går eller springer samt stanna och prata med dem som har andra åsikter. I vissa fall kan en lösning även vara att separera olika friluftsaktiviteter genom att t.ex. skapa särskilda cykelstigar.

Mvh Anna
 

sanouka

Ny medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Hei vi har mye av den samme problemstillingen i Norge som i Sverige. Mye av årsaken til problemene her hjemme kan relateres til at den norske stat kun eier 20% av det totale landområdetog kun 14% av skogen. Hvor mye er den svenske stats andeler?
Kan man samtidig spørre om hva andre stater i Europa og Nord Amerika har feks?

Takk

ulf m :D
 
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
HiLo skrev:
-------------------------------------------------------
> Hej, expertisen har kanske gått hem för dagen
> men kanske ngn annan som vet vad som gäller:
> Hur är det med cykling på sk "ridstigar" är det
> ok enligt reglementet?

Hej

Enligt allemansrätten så får man både cykla och rida överallt utom tomter etc och så länge man inte stör/förstör. Men kommunen kan i sina lokala ordningsföreskrifter besluta att cykling och/eller ridning inte ska vara tillåtet på vissa ställen. Det är alltså kommunen som avgör detta.

Sedan är det en annan sak om det är lämpligt, om tex ridklubben lägger mycket tid och resurser på ett ridspår är det ju olämpligt om man lägger sina träningsrundor i just det spåret utan att fråga om lov.

Som vanligt är det bra med en dialog för att undvika konflikt och istället hitta lösningar, tex att MTB klubben(om det finns) går in och betalar lite till ridklubben och så delar man på tiden, ridning på tisdagar och cykling på onsdagar, eller ridning till höger och cykling till vänster…

Mvh Anna
 

oxr

Aktiv medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
Hej Anna! Tänkte bara tala om att den övervägande delen av cyklingen är oorganiserad, i betydelsen att det inte finns någon förening eller klubb bakom. Man kan därför inte förvänta sig att det finns en grupp som man kan betrakta som en part som man kan samverka med eller se som representanter. På så vis är det mer relevant att bemöta cyklister som vandrare eller svampplockare. Svampplockare förväntas sällan sprida information till andra svampplockare.

Tänkte att det kan vara bra att ha i bakhuvudet för den som inte är så insatt i vår hobby.
 
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
oxr skrev:
-------------------------------------------------------
> Hej Anna! Tänkte bara tala om att den
> övervägande delen av cyklingen är oorganiserad,
> i betydelsen att det inte finns någon förening
> eller klubb bakom. Man kan därför inte
> förvänta sig att det finns en grupp som man kan
> betrakta som en part som man kan samverka med
> eller se som representanter. På så vis är det
> mer relevant att bemöta cyklister som vandrare
> eller svampplockare. Svampplockare förväntas
> sällan sprida information till andra
> svampplockare.
>
> Tänkte att det kan vara bra att ha i bakhuvudet
> för den som inte är så insatt i vår hobby.


Tack :) är medveten om detta. Det är därför så bra att sådana här forum finns!

Mvh Anna
 
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
jjj skrev:
-------------------------------------------------------
> Hej! Vad gäller om jag cyklar och kommer till en
> skylt "privatväg"?

Hej!!

Privat väg ska nog i de allra flesta fall tolkas som enskild väg, dvs en väg som ägs, förvaltas och underhålls av en privatperson, ett bolag eller en vägsamfällighet. Den som äger en enskild väg kan på egen hand besluta att förbjuda motorfordonstrafik,och det ska då skyltas på något lämpligt sätt eller så ska man sätta upp en bom över vägen. Om den som äger vägen får statsbidrag för drift och underhåll så brukar det finnas ett villkor för bidraget att vägen ska hållas öppne för motorfordonstrafik för allmänheten.

Att cykla gör man däremot med stöd av allemansrätten och man får alltså cykla på en enskild väg även om den är bommad och märkt med en skylt "Motorfordonstrafik förbjuden". Man får dock inte cykla in i någons hemfridszon vid ett hus, då blir vägen i praktiken en "Privat väg" inne på någons gård.

PER
 
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
jjj skrev:
-------------------------------------------------------
> Hej! Vad gäller om jag cyklar och kommer till en
> skylt "privatväg"?


Hej

Enligt Naturvårdsverket så får "vägens ägare bara stänga av vägen för trafik med motordrivna fordon. Ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen. Däremot finns möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter förbjuda annan trafik än med motordrivna fordon."

Dvs. det bör vara tillåtet så länge du inte beträder någons tomt och inskränker på hemfriden.

Mvh Anna
 
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
HiLo skrev:
-------------------------------------------------------
> Hej, expertisen har kanske gått hem för dagen
> men kanske ngn annan som vet vad som gäller:
> Hur är det med cykling på sk "ridstigar" är det
> ok enligt reglementet?

Hej!!

Om det inte finns några skyltar eller information om att cykling är förbjuden så går det bra att cykla där. Kommunen kan som jag skrev i ett inlägg tidigare förbjuda cykling i tex elljusspår, motionsspår och alltså även på ridstigar. Men det bör då finnas information om detta genom tex en skylt. Att ha info på kommunens webbsida är kanske juridiskt sett tillräckligt, men i praktiken bör det även finnas en skylt.

PER
 

MRobson

Aktiv medlem
[Fråga Happys expertgäst] - Allemansrätten och cykling
H. skrev:
-------------------------------------------------------
> Finns det någon intern "sanning"/konsensus inom
> Naturvårdsverket huruvida cyklister faktiskt
> skadar naturen mer än vandrare och andra nyttjare
> av naturen?
>
> Den forskning som gjorts inom området visar på
> att det finns skillnader i slitagemönster, men
> att det inte går att hävda att cykling skadar
> naturen mer än vandring.

Denna fråga tycker jag är mycket intressant och jag ser inte att den har fått något svar.
I Sverige saknas det forskning på detta, men det finns studier från andra länder som haft samma funderingar och där kommit fram till att cykling inte skadar naturen mer än vandring.
Således tycks det då saknas vetenskaplig grund för att förbjuda cykling men tillåta vandring t.ex. utifrån miljöbalken.

Stort tack till Per och Anna som tar sig tid att svara, jättebra initiativ detta.
 
Senast ändrad:

Köp & Sälj

Topp
Happyride sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. Läs mer