oxr's organisationsmemoarer 2003-2007

oxr

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Åren går och det som en gång var börjar falla i glömska. Nu ska jag posta det längsta inlägg jag någonsin skrivit, och det är förmodligen Happys längsta inlägg.

Innan jag blir dement tänkte jag skriva mina memoarer när det gäller försök till organisering av cyklister i Stockholmsområdet under åren 2003-2007. Det är historia nu och alla gamla synder och oförrätter är förhoppningsvis nergrävda och förlåtna vid det här laget. Vi var många som slet och försökte. Inte vet jag om det ledde någon vart men vi kanske åtminstone lärde oss något på vägen.

Jag har fått lite frågor om HNS, SAMS och Nackareservatet. Jag tänkte med en god portion ödmjukhet dela min upplevelse av hur det har sett ut. Det här är inte en sann beskrivning, det är min bild.

Jag tänker inte rabbla upp namnen på alla som var med, men det finns en hel del hjältar som slet. Allt som gjordes var inte bra eller effektivt, men det var med 100 % hjärta för att förbättra för Stockholms-cyklisterna. Jag hoppas att ingen känner sig påhoppad i det som skrivits här. Jag har stor respekt för alla som gjort något under åren och jag anklagar ingen.

SAMS, Sveriges Allmänna Mountainbikesällskap, bildades 2002 av några Haninge-bor efter inspiration av amerikanska IMBA. Några fler anslöt sig och ambitionen var tydlig: man ville bli en nationell röst för skogscyklister, oavsett om man var inom idrottsrörelsen eller inte.

SAMS arbetade i sann entreprenörsanda och gav sig på allt. Ett av de första projekten var att tillämpa IMBA:s skrift ”Building better trails” i Sverige. Efter kontakter med Haninge kommun fick man tillåtelse att anlägga ett cykelspår i Rudans friluftsområde. Tanken var att bygga hållbart och roligt. Spåret skulle vara så bra att cyklisterna inte skulle vilja cykla några andra stigar i Rudan-området. Nu har jag inte varit i Rudan på flera år men det skulle inte förvåna mig om det fortfarande håller. SAMS gjorde också ett jättejobb med att översätta ”Building better trails” till svenska, och även översätta IMBA:s Rules of trail till svenska under namnet God sed i skogen. SAMS skrev remissvar vid reservatsbildningar och liknande, ibland annat Laponia-området och Lunsen. Genom att framstå som stora ville man få erkännande från myndigheter och andra och samtidigt locka medlemmar. En annan del var också att likt IMBA försöka skapa en expertroll som konsulter för anläggning av cykelstigar. Ytterligare ett projekt var en slags guidebok till cykling med information om hur man tar sig till en plats, hur man hittar stigen, toaletter, övernattning etc. Sen gav man sig även på att ordna tävlingar, som Sömnlös i Rudan. SAMS renodlades under slutet av 2003 till att bli mer en vanlig intresseorganisation, och tävlingarna fortsatte i annan regi under firman Ett Annat Lopp. Även den ambitiösa cykelguiden lämnades dit, och den blev sedermera Stigoteket.

Mitt inträde i den här historien kom under hösten 2003 när jag kunde läsa i lokaltidningen i Solna att det var på väg att bildas naturreservat i Ursviksskogen. Jag såg snabbt till att kasta mig över förslagen till föreskrifter och tog även kontakt med ansvariga kommuntjänstemän. Förslagen var i stort sett klara och loppet var kört för att kunna vara med och påverka utformningen. Det såg ut att det skulle bli förbud mot cykling i området utom på särskilt markerade stigar. Jag agerade som jag var van vid från andra sammanhang och bjöd in till ett möte i januari 2004 för att skapa ett nätverk för cyklingen i Ursvik. SAMS fanns med i planeringen men vi pratade inte samma språk och det blev därför inget samarbete. SAMS var mer i en företagsform efter amerikansk inspiration, och vårt nätverk formades mer som lokalpolitiska aktionsgrupper i Sverige bildas.

Nätverket blev NICK, Nätverket Igelbäckens cykelkamrater, och slet hårt för att skapa NICK-spåret. Reservatsföreskrifterna blev inte så illa som befarat. I Sundbybergs-delen av reservatet blev det faktiskt inget förbud utom på befintliga motionsspår. Vi inventerade stigar och band ihop dem. Vi skapade ett stigförslag som vi visade ansvariga tjänstemän, som krävde omarbetning. I Solna blev vi klara ganska snabbt, men i Sundbyberg tror jag att det var närmare tio olika vändor med förslag. Till slut tröttnade vi och gav upp. Efter några månaders tystnad blev vi kontaktade av Sundbyberg som ville få spåret avslutat. Vi satt trots allt på ett trumfkort: ville de styra cyklingen i någon riktning var de beroende av oss. I väntan på att alla erforderliga beslut skulle fattas gjorde vi en omfattande planering av det arbete som skulle göras när spåret väl fått sitt godkännande. Hela spåret delades upp i över 40 olika avsnitt där allt arbete som skulle göras var inventerat. Delsträckorna delades upp på 5-6 personer som sedan skulle agera arbetsledare den dagen allt var klart. Den 2 november 2005 kom det sista godkännandet och tio dagar senare hölls den första städdagen. Under våren 2006 kom alla skyltar på plats och spåret var klart. Efter det här var alla inblandade ganska trötta. Spåret var i hamn, men ingen orkade dra i att utveckla det så mycket mer. Tack och lov var grundarbetet så pass bra och organisationsformen så pass enkel att NICK rullat vidare med relativt små insatser.

Min kontakt med SAMS var inte slut vid mötet i januari. Under våren 2004 hade jag och en styrelsemedlem en hel del kontakt kring SAMS. Han var entreprenören som var bra på företagande men inte så insatt i klassiskt föreningsarbete. Jag var kommunalbyråkraten fostrad i svenskt föreningsliv. Tillsammans såg vi att det fanns mycket att göra. SAMS som hade framstått som en jätteorganisation visade sig i stort sett bara bestå av styrelsen, och den var ganska slutkörd. De hade inte lyckats nå dit de ville. Ville jag göra ett försök att vara med och stöpa om SAMS till något som mer gick in i svensk folkrörelsetradition än en försvenskad amerikansk organisation? Efter kampen med Solna och Sundbyberg såg jag behovet av att ha ett samarbete cyklister emellan för att kunna hjälpas åt med faktaunderlag och strategiska tips när cykling var hotad. Jag visste att den stora frågan för cyklingen i Stockholm låg och väntade, nämligen Nackareservatet. Frågan hade stötts och blötts sedan 70-talet men nu fanns signaler om att det skulle bli av. Vad skulle det få för konsekvenser för cyklingen?

Hösten 2004 formade vi ett nytt SAMS där större delen av styrelsen byttes ut. Tanken var att SAMS skulle bli en paraplyorganisation för lokala grupper. Vi såg behovet av att ha en formell organisation i kontakten med myndigheter, men att det mesta arbetet i praktiken görs av kompisar som inte umgås i styrelsemötesform. Arbetet med NICK hade gått väldigt smidigt när det handlade om att få cyklister att känna sig delaktiga och arbeta, men för kommunerna var det väldigt otydligt vem de hade att göra med. Skulle vi kunna utforma en organisation som var så där hederligt föreningsdemokratibyråkratiskt uppbyggd så att vi fick formell trovärdighet, men förena det med det enkla och aktionsinriktade som gör att människor får lust att vara med? Vi såg framför oss en organisation som var lite som ett uppdelat forum, där det fanns olika avdelningar där man inte skulle behöva krångla med styrelsemöten och där man skulle kunna delta så länge man hade lust. Styrelsens roll skulle vara att se till att allt löpte på och att information gick mellan grupperna. Vi såg framför oss att det skulle finnas lokala grupper, som till exempel NICK, men också grupper som jobbade fram tips på hur man drar hållbara stigar eller letar fram underlag kring cyklings påverkan som kunde användas i remissvar och liknande. SAMS hade tidigare hållit en hög svansföring trots att det fanns ganska lite innehåll bakom. Den här gången ville vi hålla låg profil till vi hade något att presentera. SAMS 2004 blev därför mycket internt pillande för att vara redo för att bygga något stort.

I augusti 2004 dök den första tråden om cykelförbud i Hellas upp på Happymtb. En lokaltidning hade skrivit att det skulle bildas naturreservat och att cykling skulle förbjudas. Vi var några som bestämde att nu var det dags att forma ett lokalt nätverk även för Hellas, och att detta tillsammans med NICK skulle bli början på det nya SAMS. En regnig septemberdag träffades vi på ett kafé på söder och började diskutera hur vi skulle gå till väga. Vi bildade en arbetsgrupp under namnet HNS, Hellas- och Nackaskogarnas stigcyklister. Kontakter togs med ansvariga konsulter och tjänstemän som jobbade med beslutsunderlaget och det blev faktiskt ett ganska bra samarbete. Vi gick på informationsmöte på stadsdelsförvaltningen i Skarpnäck och fick förslaget presenterat för oss. Jämfört med Nätverket Bevara Nackareservatet framstod vi cyklister som ytterst samarbetsvilliga.

Parallellt med arbetet med att ta kontakt med kommunen började vi också planera för att kalla ihop till ett möte och försöka bilda ett nätverk. Arbetet så här långt var trots allt inte förankrat bland särskilt många cyklister, samtidigt som reservatsbildningen rasade på. Trots att vi inte hade något mandat såg vi oss tvungna att ändå agera. Arbetsgruppen, eller framförallt en person, skrev ett remissvar. Remissvaret bankades igenom i god demokratisk ordning, genom att läggas upp på Happy så att många kunde lämna synpunkter. Till remissvaret fogades också en namninsamling till stöd för remissen som bestod av 800 underskrifter. Även SAMS lämnade ett remissvar, där vi sa att vi ställde oss bakom HNS remissvar.

I mars 2005 kallade vi ihop till ett möte för att formalisera HNS lite mer. Vi som dragit igång arbetet var redan från början på det klara att vi ville att det nya HNS skulle vara en arbetsgrupp inom SAMS. På så vis skulle vi kunna samköra med NICK, som ännu inte var formaliserat i föreningsform, och därmed dela på byråkratin i form av hemsida, ekonomi, organisationsnummer och annat som följer av att vara en förening. Med NICK och HNS som grund skulle SAMS kunna fyllas med innehåll och lyfta. Vi skulle också kunna få en lokal grupp för att sköta Rudan-spåret, som i stort sett vilade på en person.

I arbetet med remissen hade vi fått kritik för att vi tagit på oss att vara cyklisternas röst utan att vara ordentligt förankrade. Det hade också varit en massa annat groll i ankdammen under vintern. Det var därför viktigt att mötet inte uppfattades som på förhand regisserat utan att det var ärliga avsikter och verkligen upp till mötet vad som skulle hända fortsättningsvis. Vi valde att dela upp det så att jag under mötet var representant för SAMS, eftersom jag var ordförande där. Efter att ha presenterat det arbete som arbetsgruppen gjort och redogjort för hur gången var när det gällde reservatsbildningen var det min tur att presentera SAMS.

Jag presenterade visionen med SAMS, och poängen med att ha en gemensam organisation för flera grupper där man kunde ha en övergripande struktur och dra nytta av varandra. Jag föreslog att HNS skulle bildas som en lokal grupp inom SAMS. Kort sagt kan man säga att jag misslyckades. Jag framstod som en centralbyråkrat som ville lägga beslag på alla medlemmar och ta åt mig äran för vad arbetsgruppen gjort. Mötet enades om att bilda en traditionell fristående förening av HNS, och en interimstyrelse utsågs. Det skulle inte vara en del av SAMS, möjligen kunde man tänka sig ett samarbete som två fristående organisationer.

Jag var med i arbetsgruppen HNS men var inte med i den nybildade interimstyrelsen. De som valts in i interimstyrelsen och med i arbetet med SAMS kände att mötet hade varit väldigt tydligt med att HNS skulle vara fristående, och hade då inte kraft att engagera sig både i HNS och SAMS. Jag visste att om inte HNS blev en del av SAMS skulle SAMS aldrig lyfta. Cykel-Stockholm var helt enkelt för litet för att vi skulle splittras upp på en massa småföreningar. Att formera NICK inom ramen för SAMS om inte HNS var med var meningslöst. Efter ett par hektiska år med Solna, Sundbyberg, Stockholm och Nacka kastade jag in handduken. Jag var ganska slutkörd. Saker och ting hade inte gått min väg.

Några dagar innan SAMS årsmöte i april 2005 meddelade jag att jag hoppade av ordförande-posten och styrelsen. Jag kände inte att jag hade folks förtroende och jag hade inte lyckats förankra mina idéer om SAMS. Det stod fullständigt klart att SAMS inte skulle lyfta den här gången heller. Det valdes en ny styrelse med stark koppling till det nybildade HNS, mest för att de skulle kunna utnyttja de resurser som ändå fanns att hämta från SAMS i form av kassa och organisationsnummer. SAMS somnade stilla in.

HNS började fulla av tillförsikt sitt arbete och inväntade att reservatet skulle bildas. Eller rättare sagt reservaten. Nackareservatet är nämligen delat på två kommuner, en del ligger i Stockholm och en del ligger i Nacka. Markägare över allting är dock Stockholm. HNS hade en bra dialog med både förvaltaren och de tjänstemän som förberedde ärendet i Stockholm. Förslaget till föreskrifter såg bra ut, cykling skulle vara tillåtet på stigar. En skrivning som absolut fungerade för vår del. När väl reservatet var bildat fanns det goda möjligheter att börja jobba med stigvård och rent konkret skapa bättre förutsättningar för cykling. Nya spänger i gamla kända surhål var ett exempel på en efterlängtad åtgärd.

Den 12 september fattades beslut om reservatsbildning i Nacka kommunfullmäktige. Beslutet kom som en kalldusch. Nacka hade beslutat om en föreskrift som inte var i enlighet med något förslag som kommit fram i remissrundan. Cykling skulle vara förbjuden utom på anlagd väg och stig. Vad betydde det? Det var oklart hur det skulle uttolkas. Jag kontaktade omedelbart HNS och frågade om deras planer. Jag bjöd in mig till styrelsemöte och vi började diskutera överklagan. Utan någon som helst grund hade Nacka kommun fattat ett svårtydbart beslut som inte var förberett på något sätt i det underlag som tagits fram. Med hjälp av en cyklande jurist som kunde miljöbalken i sömnen författade vi ett överklagande som gick till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens utslag var att vi inte var en part som hade rätt att överklaga och avslog därför överklagan. Avslaget överklagades till regeringen som fastslog Länsstyrelsens beslut. Därmed var det avgjort.

Det räckte inte med att Nacka fattade ett korkat beslut. När Stockholm några veckor senare skulle fatta beslut om reservatet fick vi dagarna innan reda på beslutet inte skulle innehålla någon skrivning alls om cykling. Cykling berördes nämligen i lokala ordningsföreskrifter, som sa att all fordonstrafik i terräng är förbjuden.

HNS stod lindrigt sagt inför en uppförsbacke. De 800 cyklister som skrivit under namninsamlingen var rasande. Visst, HNS hade gjort så gott det gick men vad hjälpte det? Vad hade man egentligen åstadkommit? Tack och lov gjorde förvaltaren samma tolkning av föreskrifterna som HNS. Det stod ju faktiskt att cykling var förbjuden utom på (anlagd väg och) stig. Förvaltaren hade inga intentioner att förbjuda cykling utan var tvärtom intresserad av en dialog med cyklisterna. Intresset var till och med så stort så att de tillät att VM i singlespeed arrangerades i Sicklaskiftet i augusti 2006, med nästan 200 deltagare från hela världen.

Allt var inte svart i alla fall. Hösten 2005 började det bli klart med NICK-spåret och vi bildade en förening. Det är nog den simplaste förening jag varit med i men den är tillräckligt föreningsaktig för att man skulle kunna säga till kommunerna att man var en förening. Det var hela syftet. Arbetet med NICK rullade på och blev ganska självgående. När spåret var draget handlade det bara om småförbättringar, städa och klippa sly.

Våren 2007 hade jag börjat få lite ny energi. Jag bestämde mig då för att kolla lite hur det gick för HNS. HNS hade haft en tung tid. Många var besvikna över att det inte hade hänt något. På NICK:s årsmöte klev jag av styrelsen och när det var dags för HNS årsmöte 2007 ställde jag upp som ordförande. Vi visste att läget var besvärligt och att tilliten till HNS var körd i botten. HNS hade knappt lyckas åstadkomma något under de två år man arbetat.

Vi gjorde ett ryck att försöka få igång verksamheten. Skissade på olika idéer och kom snabbt fram till att det viktigaste att få igång var en dialog med kommunen så att vi kunde börja jobba praktiskt. Kunde vi inte uppvisa resultat kunde vi lika gärna lägga ner. Stockholms stad var lika angelägna de att få igång en kommunikation med oss. Nu var det inte så enkelt så att man bara ringde och pratade med Stockholm. Det var fyra-fem olika förvaltningar inblandade. Det var framförallt miljöförvaltningen vi hade kontakt med i egenskap av expert på området och ansvarig för Sicklaskiftet, samt förvaltaren av den mark som ägdes av Stockholm men låg i Nacka kommun. Vi hade en bra dialog och vi behövde varandra. De behövde oss för att nå ut till cyklister, och vi behövde dem för att kunna uppvisa resultat och därmed få legitimitet i cyklisters ögon. De förstod vår sits och våra möjligheter att påverka andra. Vi kom överens om att vi skulle lämna förslag på åtgärder som vi tyckte behövdes.

Vi var rörande överens om att Nacka kommun hade fattat ett helt obegripligt beslut om föreskrifterna. Stockholm hade i egenskap av markägare förberett hela beslutsprocessen och remissförfarandet, i syfte att skapa enhetliga regler för området. Nacka valde att avbryta den processen och ordna det sista själva ”för att snabba på processen”. Resultatet blev en föreskrift som ingen förstår vad den betyder eller var den kommit från. Den har ingen som helt förankring i beslutsunderlaget. Vi var helt överens om hur den skulle uttolkas.

Den verkliga knäckfrågan nu var den lokala trafikföreskriften som förbjöd cykling i terräng. Miljöförvaltningen ville ha bort den skrivningen. Med en så sträng skrivning har kommunen ingen möjlighet att faktiskt påverka den cykling som görs, eftersom den hårda skrivningen inte uppfattas som legitim. Med rätta, ska tilläggas. Bakgrunden till skrivningen är nämligen att Stockholms detaljplaner är helt oöverskådliga. Enklaste sättet att kunna införa ett generellt förbud mot cykling i parker i Stockholms stad är nämligen att förbjuda cykling i terräng. Naturligtvis är förbudet helt orimligt sett till vad det är tänkt att skydda men det är en lätt väg att gå.

För att vi skulle kunna komma vidare tog Miljökontoret kontakt med Trafikkontoret och bad om en föreskriftsändring. De fick kalla handen. Det var alldeles för mycket jobb att förändra och berörde ändå så få. Det var inte aktuellt. I och med detta försvann också möjligheten att kunna träffa några överenskommelser eftersom vi inte hade rätt att cykla i skogen.

Nu gick rullgardinen ner. Igen. Den sista kraftansträngningen som vi i HNS styrelse gjorde gav inget resultat. Och jag tror att vi alla upplevde att ingen uppskattade det vi gjorde, och att ingen egentligen bett oss göra något. Jag tappade allt engagemang, och resten av styrelsen tappade allt engagemang. Jag anklagar ingen. Det var inte kul. I november 2007 somnade verksamheten. Ansvaret ligger på mig att kalla till ett styrelsemöte, och sedan till ett nytt årsmöte, men det känns som att det mest vore ett spel för gallerierna.

Det här är min berättelse av de försök till organisering av de oorganiserade som jag deltagit i 2003-2007. NICK lyckades, men både SAMS och HNS har misslyckats. Jag har lärt mig mycket, och jag tror att det även kan vara lärdomar inför framtida försök. Det verkar så enkelt, någon måste göra något, men i praktiken är det svårare än man kan tro att bygga upp en organisation från noll.

Stor respekt till alla som försöker! Kärlek!

/Oskar

Mattias Handley om SAMS och stigoteket:
http://www.spinell.se/388-stigar-41-leder-och-279-platser-sammanfattning-av-stigoteket-se/

Möte om Ursvik i januari 2004:
http://happymtb.org/forum/read.php/1/10816/13108

Cykelförbud i Hellas!
http://happymtb.org/forum/read.php/1/61826/

Remissvar till Nackareservatet:
http://happymtb.org/forum/read.php/1/90088/90622

Möte för bildande av föreningen HNS:
http://happymtb.org/forum/read.php/1/138351/138497

HNS bildande
http://happymtb.org/forum/read.php/1/196139/221304
 

Stewe

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Jag tycker det är enormt imponerande med folk som kämpar och orkar organisera sig så här.

Stort tack Oskar för att du (och andra) kämpar på så att vi andra lata jäklar ska kunna ta cyklandet i skog och mark för en självklarhet.
 

Mange.

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Stewe skrev:
-------------------------------------------------------
> Jag tycker det är enormt imponerande med folk som
> kämpar och orkar organisera sig så här.
>
> Stort tack Oskar för att du (och andra) kämpar
> på så att vi andra lata jäklar ska kunna ta
> cyklandet i skog och mark för en självklarhet.


+1
 

Lingon

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Bra kämpat i alla år, oxr, MH mfl. Förhoppningsvis finns det personer som orkar ta vid med den nu återigen aktuella frågan i nacka.
 

bollen

Ny medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Stewe skrev:
-------------------------------------------------------
> Jag tycker det är enormt imponerande med folk som
> kämpar och orkar organisera sig så här.
>
> Stort tack Oskar för att du (och andra) kämpar
> på så att vi andra lata jäklar ska kunna ta
> cyklandet i skog och mark för en självklarhet.

+1
 

Jerry

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Stewe skrev:
-------------------------------------------------------
> Jag tycker det är enormt imponerande med folk som
> kämpar och orkar organisera sig så här.
>
> Stort tack Oskar för att du (och andra) kämpar
> på så att vi andra lata jäklar ska kunna ta
> cyklandet i skog och mark för en självklarhet.


+1
 

JMT

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Intressant läsning och nyttigt att få lite bakgrund. Jag satt och letade lite igår och HNS 800 namn SAMS samt Bimbo Bikers åsikter fanns med i remissvaret, sedan är det väl troligt att någon i Nacka kommun trots allt tyckar att man inte behöver bry sig om vad remissinstanser tycker. Om jag skriver något till kommunala tjänstemän i Nacka i dagsläget lär det bli i egenskap av berörd privatperson. Andra berörda privatpersoner kan också skriva brev.
Din berättelse gör att jag känner att det kanske är enklare att gå via cykelfrämjandet, friluftsfrämjandet eller dylik organisation som redan har legitimitet om man vill blanda in föreningar (även om man då får passa in lite i deras mall).
 

Miss Lycka

Ny medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
JMT skrev:
-------------------------------------------------------
> Intressant läsning och nyttigt att få lite
> bakgrund. Jag satt och letade lite igår och HNS
> 800 namn SAMS samt Bimbo Bikers åsikter fanns med
> i remissvaret, sedan är det väl troligt att
> någon i Nacka kommun trots allt tyckar att man
> inte behöver bry sig om vad remissinstanser
> tycker. Om jag skriver något till kommunala
> tjänstemän i Nacka i dagsläget lär det bli i
> egenskap av berörd privatperson. Andra berörda
> privatpersoner kan också skriva brev.
> Din berättelse gör att jag känner att det
> kanske är enklare att gå via cykelfrämjandet,
> friluftsfrämjandet eller dylik organisation som
> redan har legitimitet om man vill blanda in
> föreningar (även om man då får passa in lite i
> deras mall).

eller SCF!
 
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Miss Lycka skrev:
-------------------------------------------------------
> JMT skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Intressant läsning och nyttigt att få lite
> > bakgrund. Jag satt och letade lite igår och
> HNS
> > 800 namn SAMS samt Bimbo Bikers åsikter fanns
> med
> > i remissvaret, sedan är det väl troligt att
> > någon i Nacka kommun trots allt tyckar att man
> > inte behöver bry sig om vad remissinstanser
> > tycker. Om jag skriver något till kommunala
> > tjänstemän i Nacka i dagsläget lär det bli
> i
> > egenskap av berörd privatperson. Andra
> berörda
> > privatpersoner kan också skriva brev.
> > Din berättelse gör att jag känner att det
> > kanske är enklare att gå via
> cykelfrämjandet,
> > friluftsfrämjandet eller dylik organisation
> som
> > redan har legitimitet om man vill blanda in
> > föreningar (även om man då får passa in lite
> i
> > deras mall).
>
> eller SCF!

Ja just det.


Sjukt imponerande engagemang från oxr!
 

PerryE

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Oj - mycket råddigare än jag trodde! Imponerande vilken energi du (och andra) haft. Intressant att få lite samlad bakgrundsinformation eftersom jag bara känner till NICK-spåret.

Frågan nu är väl vad som går att göra nu med tanke på hur cyklingen exploderat. 1995-1998 cyklade jag lite grann i Ursvik men då var det ingen som brydde sig eftersom det var så få cyklister i terrängen. Idag är det annorlunda...
 

H.

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Väldigt intressant att få allting summerat, oftast slängs det ju bara ut nåt om HNS, SAMS eller NICK, och det är då svårt att få någon övergripande förståelse. Jag har ju faktiskt varit med på något SAMS-möte men minns inte riktigt vad jag gjorde där. :D

Problemet med cykling är ju att det är en sport som inte kräver någon organisering för att kunna utöva. Det är bara att sätta sig på sin cykel och sticka ut när, var och hur man än känner för det. Spontanidrottande är väldigt bra för utövarna, men skapar problem i stela byråkratiska beslutsprocesser. Eftersom spontanidrottande per definition inte sker i organiserad form blir det svårt att diskutera med organisationer i ämnet och utövarna ser heller inte alltid vitsen att organisera sig (SCF någon?). Samtidigt kan man fråga sig vad tex Stockholm Sub Surfers har gjort för att lyckas, förutom att de troligen har ett gäng extremt drivande i ledningen.

Men hur som helst var det en bra sammanfattning, tackar!
 

JMT

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Miss Lycka skrev:
-------------------------------------------------------

>
> eller SCF!


Jag får intrycket av att SCF mer handlar om träning och tävling och mindre om rekreation. Jag tar mtb ut i skogen och passar kanske samtidigt på att plocka lite svamp och blåbär. Vill SCF engagera sig är det förstås positivt och för de som framförallt tränar i skogen kan det kanske vara en bra plattform
 

Tobias/Frost

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Bra skrivet Oxr, kul att du kommer ihåg alla vändningar, jag har själv medvetet förträngt alltihop.

Verkar som om det är dags för ett nytt varv med karusellen, wheeeee...
 

Daner

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Tobias/Frost skrev:
-------------------------------------------------------
> Bra skrivet Oxr, kul att du kommer ihåg alla
> vändningar, jag har själv medvetet förträngt
> alltihop.
>
> Verkar som om det är dags för ett nytt varv med
> karusellen, wheeeee...


+1
 

JT

Ny medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
JMT skrev:
-------------------------------------------------------
> Miss Lycka skrev:
> --------------------------------------------------
> > eller SCF!
>
> Jag får intrycket av att SCF mer handlar om
> träning och tävling och mindre om rekreation.
> Jag tar mtb ut i skogen och passar kanske
> samtidigt på att plocka lite svamp och blåbär.
> Vill SCF engagera sig är det förstås positivt
> och för de som framförallt tränar i skogen kan
> det kanske vara en bra plattform

För mig är det helt obegripligt att inte SCF bryr sig mer om cykelförbud och cykeltrafik. En förutsättning för att kunna bedriva träning och tävling är att det finns ställen man kan cykla på, vare sig det är i skogen eller på vägen. Jag tror man underskattar problemet och utvecklingen går definitvt mot striktare regler och förordningar för hur och var man får cykla.
För andra idrotter är det en självklarhet att arbeta för att skapa förutsättningar för att bedriva sin idrott. Man spelar t ex inte ishockey utan en ishall.
Det handlar om att vara involverad helt enkelt. Att ha en cykelförbund som ställer krav och har åsikter om dessa saker är inte att underskatta. Det är trots allt en etablerad instans.
 
Senast ändrad:

jbella

Medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Som alla andra skriver, intressant läsning!

Jag är ordförande i Växjö Stigcyklister, vi har under det senaste året byggt en led i Växjö i samarbete med Växjö Kommun. Växjö Stigcyklister är en väldigt enkelt förening som i princip endast fungerar som en part mot Växjö Kommun. Vi arbetar just nu för att få utöka byggandet med fler leder etc.

Jag tycker att det hade varit intressant med någon form av samarbete/kunskapsutbyte mellan de föreningar/grupperingar som har liknade verksamhet. Vi har idag lite kontakter med Falu Stigcyklister efter som de har liknande verksamhet och vi har lite medlemmar som känner varandra. Om det är ett Svenskt IBMA jag efterfrågar vet jag inte, det skulle inte behöva vara så formellt men ett utbyte tycker jag hade varit intressant.

Mvh Johan Bellander, Växjö Stigcyklister
 
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Helt plötsligt ser jag en legitim underavdelning till Happy: happymtbförening

Ett ställe där svenska små stigcyklistorganisationer kan samlas för att vidarebefordra information och byta erfarenheter. Alltså en avdelning för organisationer och intressegrupper som endast fungerar som kommunikationsväg.
 

Miss Lycka

Ny medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
JT skrev:
-------------------------------------------------------
> JMT skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Miss Lycka skrev:
> >
> --------------------------------------------------
>
> > > eller SCF!
> >
> > Jag får intrycket av att SCF mer handlar om
> > träning och tävling och mindre om rekreation.
> > Jag tar mtb ut i skogen och passar kanske
> > samtidigt på att plocka lite svamp och
> blåbär.
> > Vill SCF engagera sig är det förstås
> positivt
> > och för de som framförallt tränar i skogen
> kan
> > det kanske vara en bra plattform
>
> För mig är det helt obegripligt att inte SCF
> bryr sig mer om cykelförbud och cykeltrafik. En
> förutsättning för att kunna bedriva träning
> och tävling är att det finns ställen man kan
> cykla på, vare sig det är i skogen eller på
> vägen. Jag tror man underskattar problemet och
> utvecklingen går definitvt mot striktare regler
> och förordningar för hur och var man får
> cykla.
> För andra idrotter är det en självklarhet att
> arbeta för att skapa förutsättningar för att
> bedriva sin idrott. Man spelar t ex inte ishockey
> utan en ishall.
> Det handlar om att vara involverad helt enkelt.
> Att ha en cykelförbund som ställer krav och har
> åsikter om dessa saker är inte att underskatta.
> Det är trots allt en etablerad instans.

Det finns säkerligen möjligheter att lyfta frågan om man vill det och även då att vara medlem.
Ni missar möjligheten att få RF och SOK som pådrivande om ni kör utanför organisationerna.
Ni tror väl inte att ryttarna står utanför Ridsportförbundet?
 

JojjeM

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
oxr skrev:
-------------------------------------------------------
> Det här är inte en sann beskrivning,

Va! Är det bara ljug alltihopa???

Nä allvarligt så var det intressant läsning om ett imponerande engagemang.

/Johan
 

Appel

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Mycket intressant! Mycket av detta visste jag ingenting om.

Jag var i Skottland och cyklade förra året och där har dom lyckats få till det på några platser.
Om man söker på "Forestry Commission" och "7stanes" så finns mycket att läsa.

Jag vet också att Falustigcyklister lyckats bra med samarbetet med kommunen och länsstyrelsen.

IMBA i Usa har väl också lyckats etablera sig.

Man borde skicka beslutsfattarna på studiebesök.
 

fastforward

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Oj, imponerande och intressant. Jag hade ingen aning om det mesta av det här och hur mycket jobb som ligger bakom stigar/leder i sthlm. Sådant här får en faktiskt att återfå lite hopp om mänskligheten, som omväxling till alla skatte- och bidragsfuskare man stöter på. Ryggdunk till samtliga inblandade.

Det kanske vore på sin plats med en klistrad informationstråd om detta på Happy? Det kan vara bra att veta för nytillkomna skogscyklister (liksom jag) att man inte bör ta tillgång till stig som självklar i Stockholmsområdet (och andra ställen).
 

Hasse#7

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Någon har gjort något..

Jätteintressant och bra skrivet. Bra att alla vi som vill får ta del av det. Som alltid är det de som är mest engagerade som får pytsa in eget liv för att det skall hända något. Går det bra blir många nöjda, går det dåligt står man nästan ensam. Ideella ideal är knepiga att förvalta.
 

mamme1

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Direkt in på läsvärt!
Vilket engagemang Oskar, starkt. (även att skriva den långa förklarande texten)

Edit/Felstavning
 
Senast ändrad:

Bodie

Ny medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Miss Lycka skrev:
-------------------------------------------------------
> JT skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > JMT skrev:
> >
> --------------------------------------------------
>
> > -----
> > > Miss Lycka skrev:
> > >
> >
> --------------------------------------------------
>
> >
> > > > eller SCF!
> > >
> > > Jag får intrycket av att SCF mer handlar om
> > > träning och tävling och mindre om
> rekreation.
> > > Jag tar mtb ut i skogen och passar kanske
> > > samtidigt på att plocka lite svamp och
> > blåbär.
> > > Vill SCF engagera sig är det förstås
> > positivt
> > > och för de som framförallt tränar i skogen
> > kan
> > > det kanske vara en bra plattform
> >
> > För mig är det helt obegripligt att inte SCF
> > bryr sig mer om cykelförbud och cykeltrafik.
> En
> > förutsättning för att kunna bedriva träning
> > och tävling är att det finns ställen man kan
> > cykla på, vare sig det är i skogen eller på
> > vägen. Jag tror man underskattar problemet och
> > utvecklingen går definitvt mot striktare
> regler
> > och förordningar för hur och var man får
> > cykla.
> > För andra idrotter är det en självklarhet
> att
> > arbeta för att skapa förutsättningar för
> att
> > bedriva sin idrott. Man spelar t ex inte
> ishockey
> > utan en ishall.
> > Det handlar om att vara involverad helt enkelt.
> > Att ha en cykelförbund som ställer krav och
> har
> > åsikter om dessa saker är inte att
> underskatta.
> > Det är trots allt en etablerad instans.
>
> Det finns säkerligen möjligheter att lyfta
> frågan om man vill det och även då att vara
> medlem.
> Ni missar möjligheten att få RF och SOK som
> pådrivande om ni kör utanför organisationerna.
> Ni tror väl inte att ryttarna står utanför
> Ridsportförbundet?

Kontakt togs med Stockholms förbund och SCF, ingen var intresserad,
 

JT

Ny medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Bodie skrev:
-------------------------------------------------------
> Kontakt togs med Stockholms förbund och SCF,
> ingen var intresserad,

Jag är inte förvånad.
 

Miss Lycka

Ny medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
JT skrev:
-------------------------------------------------------
> Bodie skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Kontakt togs med Stockholms förbund och SCF,
> > ingen var intresserad,
>
> Jag är inte förvånad.

Nu är det nya slevar i SCF-soppan så det är läge att lyfta frågan igen.
 

Snuten

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Jag bli trött när jag läser oxrs redogörelse men också glad över att inte alla blir lika trötta som jag.

Känns som jag har bränt mig för en lång tid framöver då det gäller ideellt föreningsengagemang. Har nyss lyckats komma ur ett styrelseengagemang ur en totalt dysfunktionell och arbetsovillig förening.

Men som någon sa: Här var det någon som gjorde något. Eller några rättare sagt.
 

oxr

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
Tack för alla positiva kommentarer! Det värmer att läsa, och jag är säker på att även andra som var engagerade under de åren tar åt sig.

Anledningen till att jag skrev det här var dels att jag så här i efterhand ville förklara mig för alla som kanske kände sig lurade av de höga ambitionerna under åren de begav sig. Det har ju muttrats lite kring vad som hände med HNS och SAMS, men jag har inte orkat förklara. För min del kändes det som ett stort misslyckande att inte ro det i hamn, men så är det ibland och jag tror så här i backspegeln att det ändå betydde något.

Det andra skälet till att jag skrev det är att jag vet att många inte har hört talas om försöken med SAMS och HNS, och heller inte vet vilken dialog som faktiskt fördes. Jag har insett att jag kan framstå som grinig och bitter när jag muttrar om att jag tycker att man ska skita i vad kommunerna har för nya påfund. Jag ville därför ge en bakgrund även för nytillkomna.

Tobias: jag har inget exakt minne, men mycket finns ju faktiskt på happy och en del dokument hade jag sparat.

Slutligen kan jag säga att jag tror att de som betytt riktigt mycket för cyklingen i Hellas efter 2007 är framförallt Aron och johrn. Tisdagsrajdens deklaration "Sickla-skiftet är en transportsträcka" är mycket mer en politisk strategi än vad jag tror att många förstått. Tisdagsrajden har helt klart avlastat Sickla-skiftet, som är det mest stadsnära och därmed också känsligaste läget. Vad som händer långt bort i Erstavik tror jag ingen annan än Petersen själv egentligen bryr sig om. Ingen som inte cyklar tar sig dit.

Jag tror möjligheten att lyckas med en samsyn är betydligt större i dag än 2005. Vill man starta en folkrörelse i Hellas idag tror jag sannolikheten att lyckas är stor.
 

oxr

Aktiv medlem
oxr's organisationsmemoarer 2003-2007
jbella skrev:
-------------------------------------------------------
> Jag tycker att det hade varit intressant med
> någon form av samarbete/kunskapsutbyte mellan de
> föreningar/grupperingar som har liknade
> verksamhet.

Kontakta Jörgen_A så kan ni säkert prata lite kring NICK.
 
Topp